click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click
   click  click  click  click  click  click  click  click

  با بالا گرفتن جنبش توده ای، بویژه پس از شورش دی ماه سال نود و شش در نزدیک به هشتاد شهر کشورمان، کمپین هنرمندان و نویسندگان از دادن بیانیه ها و پیام ها خودداری کرده و دانستــــــــه بیشتر به بازتاب دیدگاه ها و رویکردهای پیکارگران مردمی درون مرز پرداخته است. با این همه در کنار گزینش برحسته ترین گزارش ها و دیدگاه ها، کوشیده ایم هم چون گذشته راهکارها و پیشنهادهایی در چارچوب بیانیه ها و پیام های پیشین کمپین، آن هم در برگ نخستین تارنما، به دست رزمندگان برسانیم. بدین روی در آینده تنها در هنگامه های بســــــــابایسته بیانیه یا پیام خواهیم داد و این پهنه را بیشتر به درون مرزيان دلاور خواهيم سپرد

  برگ نخست تارنمای کمپین هنرمندان و نویسندگان را با ریزبینـــــــــــــی دنبال کنید: واپسین سخن هنوز ناگفته مانده است

   click

   click

   click

   click

   click

   click

  پاسخ جنبش مردمی به «چرخش به راست» بیشتر اصلاح طلبان

  سازماندهی سراسری جنبش بر گرد خواست های به راستی توده ای است

  در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت های گسترده و «فله ای» از سوی شورای نگهبان می توانست به ابزاری تبدیل شود برای رشد جنبش مردمی، اگر که اصلاح طلبان «مدعی» آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی به رویکردهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران و کنشگران حقوق بشر می پیوستند. حقیقت این است که در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی مجلس که شماری از سخنگویان شرکت های فراملی آن را «سرنوشت ساز» برای دستیابی به «بزرگترین بازار نوظهور از زمان فروپاشی شوروی» نامیدند، سرکردگان رژیم ولایت فقیه در اوج ورشکستکی اقتصادی و در هراس از همبستگی روزافزون مزدبگیران و رنجبران، دست به رویکردهایی به زیان منافع مردمی و امنیت ملی زده بودند که می توانست به واکنش های بیشتری از سوی توده ها بیانجامند. زراندوزان رنگارنگ رژیم، با پیگیری سیاست های خانمان سوز و مردم ستیز پیشین و تکیه به درآمدهای نفتی-گازی تاراج شده، همه ی توان خود را – از تهدید، اخراج، بازداشت، شلاق زنی و کشتار گرفته، تا تطمیع، فریب، خرابکاری، تفرقه افکنی و نیز تنش آفرینی های بسیار خطرناک درون و برون مرزی برای انحراف افکار عمومی - به کار گرفته بودند تا همزمان با «نوشیدن جام زهر» و هراج جهانی دارایی های ملی، از روند رو به رشد جنبش کمابیش سازمان یافته ی کنونی جلوگیرند. انگیزه ی برجسته ی «چرخش به راست» بیش از پیش بخش چشمگیری از اصلاح طلبان و «اپوزیسیون» درون و برون مرز را می بایست در آینه ی رادیکال تر شدن خواست های جنبش کارگری-مردمی کشورمان نگریست. کارگران و مزدبگیران رنج دیده ی مان در آستانه ی انتخابات از راه اعتصاب ها، اعتراض ها، گردهمایی ها و راهپیمایی های خود به درستی لبه ی تیز حمله خود را متوجه مالکیت های خودی-خصوصی یکان های اقتصادی و لیبرالیزه شدن بازار کار نموده، و پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی را در دستور کار خود نهاده بودند. می توان انتظار داشت که در پسافرجام، همزمان با یورش گسترده تر انحصارهای ولایی و «سرمایه گذاران خارجی» به نان و آب دارترین بخش های نفتی-گازی-پتروشیمی و معدنی-مالی-مونتاژی، «چرخش به راست» در «اپوزیسیون» ولایی و غیرولایی بیشتر شود. تنها دو گزارش تازه پیرامون خیز انحصارهای نفتی «خصوصی» برای پایان دادن به «صد و بیست سال شرکت ملی پالایش و پخش» نفت، و کوشش «کنسرسیومی تخصصی» برای ربودن بزرگترین معادن هنوز دولتی، آشکار می کند که جنبش کارگری-مردمی کشورمان مالکیت های بزرگ خودی-خصوصی را با خواست «دولتی و دمکراتیزه» نمودن برجسته ترین گلوگاه های اقتصادی، هشیارانه نشان گرفته است. مرز میان سندیکاها، اتحادیه ها و نهادهای گوناگون کارگری و توده ای «زرد» و «غیر زرد» در نظام ولایی را نیز، پشتیبانی همه سویه و «عملی» این ارگان ها از چنین «خواست های ینیادی» کارگران و مزدبگیران ترسیم می کندد

  اسقند نود و چهار

   click

  بيانيه گفتمان هاي مطالبه محور در خيزش هشتاد و هشت

  بازگشت به دوران پیش از ملی شدن نفت و وظایف ما

  همان گونه که پیش بینی می شد همزمان با سرکوب خشن تر جنبش مردمی و ایجاد شرایط پلیسی تر سیاسی، شمار چشمگیری از نامزدهای ملی و نیز بسیاری از شایستگانی که از نامزدی در شرایط نابرابر کنونی صرف نظر کرده اند، عملا از پهنه ی انتخابات مجلس به بیرون پرتاب شده و از امکان برگزیده شدن از سوی مردم محروم گردیده اند. آن هم در شرایطی که کشورمان در آستانه ی دگردیسی هایی قرار گرفته که با سرنوشت توده های میلیونی در درازای چند دهه در پیوندند، و در این هنگامه، تصویب قانون ها و پیمان نامه های استراتژیک از سوی نمایندگان راستین توده ها، از اهمیت بسیار برجسته ای برخوردار است. در آستانه ی انتخابات فرمایشی هم چون گذشته زد و بندهای نفتی-گازی میان «خلفای نفت ایران» و «غولان انرژی جهان» در کانون دگردیسی ها جای دارند که همراهند با خصوصی سازی یا فروش جهانی صنایع نفت و گاز کشورمان با الگوبرداری از پیمان نامه های نفتی کشور اشغال شده ی عراق، یورش گستره تر به اصل چهل و چهار قانون اساسی، پیاد سازی همه سویه ی الگوهای مردم ستبرانه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی، پیگیری اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی، و سرکوب خشن تر و بی مدارانه تر جنبش فرازمند کارگران و مزدبگیران و دانشجویان و زنان. «آش ولایت» چنان شور شده و ورشکستگی اقتصادی که رژیم خون و خرافه را به اطاعت کورکورانه تر از شرکت های فراملی واداشته چنان بالا گرفته، که معاون وزیر نفت پیشین هم اعتراف می کند، پیمان نامه های تازه «الگو برداری از کشور عراق است که در شرايط اضطراری قرار دارد و چاره ای جز تن دادن به اين قرارداد ندارد. جالب است بدانيد در سفارت آمريکا در عراق پانزده هزار نفر مشغول به فعاليت هستند که چهارده هزار و پانصد نفر آن متخصص نفت هستند که نفت عراق را توليد می کنند و قصد دارند توليد نفت عراق را به ده ميليون در روز برسانند». نفتی را که با بهای ارزان به هراج جهانی نهاده اند

  بهمن ماه نود و چهار

   click

   به سوی پساولایت

  بیانیه ی تحلیلی کمپین هنرمندان و نویسندگان در پساتحریم

  برخلاف ادعاهای رسانه های درون و بروی مرزی پیرامون دگردیسی های «امیدوارکننده» در سیاست اقتصادی-اجنماعی رژیم ولایی پس از توافق هسته ای، داده های در دست نشانگر دنبال گیری اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی پیشین است، تنها با این تفاوت که، برای ورود کالاهای مورد نیازی که بیشتر مصرفی هستند، دست اندرکاران رژیم، «دارایی ها و مالکیت های نفتی-گازی-دولتی» بیشتری را به هراج داخلی و خارجی نهاده اند. «ژنرال دولت روحانی» (نامی که رسانه های ایران بر «وزیر نفت مفت» نهاده اند)، به جای تمرکز نیرو برای ایجاد هماهنگی میان تولیدکنندگان نفت با آماج «افزایش بی درنگ بهای نفت» – و از آن میان، بهره گیری از آزمون های اوپک در دهه ی هفتاد میلادی از راه کنترل دولتی بر ذخائر ملی کشورهای نفت خیز، کاستن از سهم غول های نفتی و شرکت های فراملی در بازار انرژی جهان، و کوشش همگانی برای پایان دادن به سیاست استعمارگرانه ی استوار بر نفت و مواد خام ارزان -، از یک سو زمینه را برای واگذاری بسابیشتر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و برق به «بخش خصوصی» داخلی (بخوان بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بالاجایگاه، و کارگزاران مالی-ربایی) و «سرمایه گذاران خارجی» (بخوان غول های نفتی ای چون بریتش پترلیوم و شل و توتال) فراهم می سازد، و از دیگرسو برای صادرات هر چه بیشتر «نفت ارزان» یقه می درد و «خزانه ی طبیعی» را چوب هراج می زند. به گزارش رسانه های ایران، در آستانه ی رونمایی از «قراردادهای مدل جدید» در لندن و ارائه «قریب به پنجاه فرصت سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز به ارزش 185 ميليارد دلار به شرکت های خارجی»، هنوز جزییات این بده بستان ها برای «نخبگان و کارشناسان» صنعت نفت نیز، به بهانه ی «محرمانه» بودن، پنهان مانده است

  مهرماه نود و چهار

   click

  با گام های بلندتر و استوارتر به پیش

  پیام سی و پنج: درودهای آتشین هنرمندان و نویسندگان به پیکارگران کارگری

  هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر در چارسوی سپهر رزم دلیرانه ی شما در راه دست یابی به حقوق صنفی تان، و نیز پیکار ناگسست تان برای رسیدن کشورمان به  آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی را ارجی بی پایان می نهند و از آن همه سویه پشتیبانی می کنند. نبرد تحسین برانگیز و رو به گسترش شما کارگران در کنار آموزگاران، پرستاران و کنشگران سازمان ها و نهادهای گوناگون مردمی نشان می دهد که می توان علیرغم همه ی تضییقات گردانندگان رژیم خون و خرافات، گام های بلندتر و استوارتری به پیش برداشت

  ارديبهشت نود و چهار

   click

  باید کاری کنیم کارستان

  پیام سی و چهارم به یاران و رزمندگان درون مرز

  مبارزات ماه های پایانی سال گذشته، و از آن میان اعتصاب های کارگران و اعتراض های سراسری آموزگاران که می توانند با جنبش دانشجویان و زنان و محیط زیست تقویت شوند، نشان می دهند که علیرغم همه ی تنش آفرینی ها و تفرقه افکنی ها و اسیدپاشی ها، زمینه برای هماهنگی و سازماندهی جنبش بیش از پیش فراهم است. همزمان با زد و بندهای اقتصادی ای که در پشت رایزنی های اتمی پنهانند و با سرنوشت دراز مدت مردم مان در ارتباط هستند، شمار بیشتری از نهادهای مردمی و پیکارگران آزادی خواه و دادجوی به جنبش می پیوندند. یاران و رزمندگان! هدف اصلی بند و بست های سران رژِیم پپگیری اقتصادی است تک محصولی-نفتی که به مال اندوزان درون و برون مرز خدمت می کند و به تنگدستی کارگران و مزدبگیران می انجامد. در آستانه ی سال نو، نشریه ی اکونومیست از درگیری جدی میان شرکت های امریکایی و اروپایی بر سر «سهم» خود در کشورمان خبر می دهد. بنا بر این داده ها، غول های نفتی می توانند «یک شبه» شماری از «بهترین پروژه های» نفتی و گازی را - هم چون لیبی - به چنگ آورند، و شرکت های صادرکننده ی کالا و خدمات بخش بزرگتری از بازار مصرفی را به خود اختصاص دهند. در این راستا، «قراردادهای اولیه ای هم اکنون تهیه شده» است. ابعاد این سیاست های ضدملی ها را، علیرغم همه ی ادعاهای «دولت تدبیر و امید»، اعتراف معاون وزیر راه و شهرسازی روشن تر می کند. به گفته ی وی در کشور «یک ریال صادرات غیرنفتی واقعی» و جود ندارد و در صدور کالا از صنایع پتروشیمی (که گویا می بایست با کمک «سرمایه های خارجی» به «موتور محرک توسعه پایدار و اشتغال» تبدیل شود) و فولاد (که می بایست با یاری «بزرگان فولاد» جهان «نامزد ارزآوری به جای نفت» شود) و دیگر رشته ها، تنها رانت های نفتی اند که سود بازرگانان و کارفرمایان را از جیب سرمایه های مردم مان تامین می کند. اعتراف یکی از سرکردگان نظام پیرامون آنکه در چند دهه ی گذشته جز در رشته های نفتی-معدنی عملا سرمایه گذاری دیگری صورت نگرفته، ابعاد فاجعه ی اقتصادی-اجتماعی و «قفل شدن» نظام را اشکارتر می کند. «قفلی» که با دستان رنج دیده اما توانای کارگران و کارمندان و آموزگاران و دانشجویان و فرهیختگان کشورمان، بی گمان گشودنی است

   click

   

  جنبش کارگری می تواند این نظام سراپا فاسد را به عقب نشینی وادارد

  پیام سی و سوم به یاران و رزمندگان درون مرز

  چرخ تكامل تاریخ نباید از روی اجساد میلیونها انسان زحمتكش بگذرد. (سلطه گران جهانی و) ارتجاع داخلی میكوشند به سرعت مشتی «سرمایه دار» بسازند. عده ای یک شَبه میلیونر و میلیاردر می شوند. پول هایی به چنگ می آورند كه در گذشتهٔ نزدیک به خواب هم نمی دیدند. سرچشمهٔ همهٔ این ثروتهای بادآورد مشكوک است. دزدی، دغلی، بورس بازی با زمین و انواع كارهای كثیف، عادی تلقی میشود. (برای نمونه در جنگ دوم جهانی) كمبود مواد غذایی و نیازمندی های ابتدایی تودهٔ مردم، از نان گرفته تا قند و چای، و گرانی وحشتناكی كه پدید آمده بود، به مشتی كلاش و دزد و دغل امكان داد كه در مدت كوتاهی بار خود را ببندند. ملاكین به حساب میلیونها نفر «رعیت» خود قند و شكر تحویل گرفتند و در بازار سیاه به چند برابر فروختند و از احتكار خواروبار میلیونها به جیب زدند. مشتی تازه به دوران رسیده از انواع معاملات مشكوک از قبیل دزدی لاستیک اتومبیل- كه می بایست به جبههٔ جنگ ضدفاشیستی فرستاده شود- و وارد كردن لباس كهنهٔ آمریکایی و احتكار كبریت گرفته تا دایر كردن عشرتكده برای افسران و سربازان آمریکایی، یک شبه ره صدساله پیمودند و از این جنگی كه در كشور ما جریان نداشت با كیسههای پر از اسكناس و طلا بیرون آمدند و در دستگاه اقتصادی و پایگاه قدرت دولتی به مقامات والا رسیدند. همین حضرات هم اكنون از شخصیت ها و رجال اقتصادی و سرمایه داران بزرگ كشورند و بیش از همه از «اوضاع مغشوش» آن روزها می نالند. (کمابیش چون جنگ ایران و عراق که به گفته ی عزت الله سحابی، جنگ افروزان ولایی چیزی نزدیک به هفتاد میلیارد دلار را «زیر میزی» به جیب زدند و با کشتار و سرکوب ددمنشانه ی نیروهای ملی و دمکرات، مقامات والای سیاسی و گلوگاه های نان و آب دار اقتصادی را تاکنون در چنگ خود) گرفته اند

   click

  ما می بایست برای روی کار آوردن آلترناتیـــــو مردمی تدارک بینیم

  پیام سی و دوم به یاران و رزمندگان درون مرز

  بنا به گزارش رسانه های درون و برون مرزی، در چارچوب زد و بندهای اقتصادی قابل پیش بینی میان دولت «تدبیر و امید» در یک سوی، و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و کنسرن های فراملی در دیگرسو، «خط لوله صلح» برای صدور گاز ایران، نه به سوی هندوستان، بلکه به طرف عمان – همانجایی که رایزنی های پنهان از پیش از انتخابات ریاست جمهوری کنونی جریان داشته و توافق های آغازین برای بسته شدن قراردادهای نفتی-گازی «مجهول و طولانی» صورت گرفته -  کشیده خواهد شد. این رویکرد باج دهی اشکاری است به «مستکبران جهانی»، و اقدامی است در راستای دنبال گیری ریزه خواری های پیشین ولاییان با اتکا به اقتصاد تک محصولی-نفتی کنونی. انتقال گاز ایران از راه عمان به زیان منافع ملی-منطقه ای ماست، چرا که جایگاه کنسرن های اروپایی-امریکایی را در منطقه ی نفت خیز خاورمیانه بیش از پیش محکم می کند. به زیان همگرایی اقتصادهای کلان آسیاست (که در کوران سیاست های استعماری پنج سده ی گذشته، و از جمله جاسازی کشور پاکستان از سوی انگلیس، بویژه میان ایران و هندوستان آسیب سترگ دیده است)، چرا که به جای انتقال انرژی و گاز از راه دریا به بازار هندوستان و زمینه سازی برای گسترش همکاری های همه سویه با این شریک بزرگ و تاریخی کشورمان، به سیاست های ورشکسته ی دوران صفوی نگریسته است. در ستیز است با منافع کشورهای رو به رشد، چرا که از امکانات کشورهای «بریکس» (دربرگیرنده ی چین، هندوستان، برزیل، افریقای جنوبی و روسیه) برای مقابله با فشارهای روزافزون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی به گونه ی چشمگیری می کاهد. انتقال گاز ایران به هند، با توجه به انباشته های گازی روسیه و پیمان نامه های بسته شده میان چین و روسیه در زمینهٔ گاز و نیز سیاست های نوین چین برای سرمایه گذاری های گسترده تر در کشورهای آسیایی و بازسازی جاده ی ابریشم، می تواند کشورهای “بریکس“ را در موقعیت برتری در رده آرایی های جهانی، بویژه در زمینه ی دسترسی و بهره گیری از اندوخته های انرژی جای دهد، و عرصه را برای رشد اقتصادی شتابان تر کشورهای رو به رشد در گستره جهانی فراهم سازد. رویکردهای کنونی ولاییان در زمینه ی توان دهی به شرکت های فراملی اروپایی-امریکایی در یکی از برجسته ترین رشته های اقتصاد جهان، همانا بخش انرژی و گذرگاه های وابسته بدان، همکاری تنگاتنگی است میان زراندوزان ایران و جهان برای یورش های گسترده تر به جنبش های کارگری-توده ای فرازمند، چه در کشورهای رو به رشد و غیرصنعتی، و چه در کشورهای پیشرفته و صنعتی. بیهوده نیست که همزمان با برنامه ریزی برای تحمیل قراردادهای بازرگانی بیداگرانه به کشورهای اروپای باختری، آسیای جنوب شرقی، امریکای لاتین، افریقا، و کشورهای نفت خیز - زیر نام های گوناگونی چون «پیمان نامه های آزاد بازرگانی» - یورش به جنبش جهانی کارگری، از حق اعتصاب گرفته تا خدمات گوناگون اجتماعی، بسابیشتر رو به فزونی نهاده است. تاخت و تازهای سازمان یافته ای که، ترفندهای پایان دهه ی هشتاد میلادی را که به فروپاشاندن جنبش کارگری کشورهای اروپای خاوری انجامید، در یادها زنده می کنند

   click

   بنی آدم اعضای یک پیکرند

  پیام سی و یک به یاران و رزمندگان درون و برون مرز

  اقتصاد کشورهای صنعتی علیرغم تزریق میلیاردها دلار به بازار سرمایه، حتی به اعتراف وال استریت ژورنال، در شرایط نامطلوب تر و حساس تری قرار گرفته است در سنجش با بحران پیشین اقتصادی در سال دو هزار و هشت میلادی. در کشورهای صنعتی میزان کل بدهی ها به مرز 275 درصد تولید ناخالص ملی رسیده، همانا رشدی به میزان «بیست درصد» تنها در درازای شش سال. سقوط بازارهای بورس در هشت روز پیاپی آغاز ماه سپتامبر امسال که به بالاکشیدن ناآشکار 3.300 میلیارد دلار اندوخته های کوچک از سوی بانک ها و بورس بازان بزرگ انجامید، کمابیش یاد «دوشنبه ی سیاه» در اکتبر سال 1987 را در ذهن ها زنده کرد. دگردیسی هایی که آن زمان کنسرن های بین المللی و شماری از کشورهای نفت خیز چون عربستان در آن دست داشتند، و پیامدهای منفی اش بر بازار انرژی، نقش ویژه ای در فروپاشاندن اقتصاد کشورهای اروپای شرقی بازی نمود.  شعبده بازی های مالی نوین، بویژه اقتصاد کشورهای تک محصولی-نفتی – از آن میان اقتصاد کشورمان - را نشان گرفته است: در فاصله ی دو ماه کاهش بهای نفت نزدیک به سی درصد. بحران سازی ها و تنش آفرینی های نوین در چارسوی جهان و منطقه ی ما، بویژه از سوی ناتو و هم پیمانان آن، کوششی هستند برای برون رفت از بحران ژرف، نه از گدار دگرگونی های ژرف اقتصادی-اجتماعی در کشورهای صنعتی، بلکه از راه ترمز کردن و به زانو در آوردن اقتصاد کشورهای نوپا و روبه رشد، به تبعیت در آوردن این بازارها، دنبال گیری سیاست های بیداگرانه ی گذشته، و خاصه، تحمیل پیمان نامه های «مجهول و طولانی» و ناعادلانه به آنان.تنها در سیزده سال آغاز سده ی بیست و یک میلادی، سهم کشورهای «جی هفت» (دربرگیرنده ی امریکا، آلمان، انگستان، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن) در تولید ناخالص جهان در سنجش با کشورهای رو به رشد «بریکس» (دربرگیرنده ی چین، هندوستان، برزیل، افریقای جنوبی و روسیه و با افزایش چشمگیری در تولید ناخالص جهان از 8.6 درصد به 21.5 درصد)، از 66.4 درصد به 46.4 درصد کاهش یافت. در سال 2012 میلادی تفاوت این دو گروه کشورها از دیدگاه «قدرت خرید اقتصادی» تنها چیزی بود نزدیک به 9 درصد. این به معنی دگرگشتی است تاریخی در موزاییک اقتصادی-سیاسی جهان. رویکردهای نوین قیصران جهان و جیره خواران محلی آنان، و در درجه ی نخست کنسرن های نفتی-نظامی-مالی، تلاشی هستند برای جلوگیری از ادامه ی این روند بالنده و گریزناپذیر تاریخی: چه در کشورهای نفت خیز خاورمیانه و چه در دیگر کانون های انرژی جهان

  آبان ماه نود و سه

   click

  رخدادهای خروشــــــــــان در راهند

  بیانیه ی تحلیلی کمپین هنرمندان و نویسندگان / در پیوند با تنش های نوین در کانون های نفتی باختر آسیا

  درگیری های خونین بر سر «سهم بیشتر» از انباشته ها و دارایی های کشورهای منطقه، میان زراندوزانی که جنگ را برای انحراف افکار عمومی مردم خود از بحران های ژرف اقتصاد درونی «نعمت» می دانند، به شدت ادامه دارد: در یک سو «کنسرن های نفتی-نظامی-مالی» جهانی جای گرفته اند، و در دیگرسو «سهم خواهان بزرگ» (هم چون ایران و ترکیه و عربستان و اسراییل) و «سهم خواهان کوچک» (تیول دارانی با اسم رمز «کرد» و «شیعه» و «سنی») منطقه ای. تاکنون با دولت های «خودگردان» در شمال و جنوب عراق چندین پیمان نامه ی نفتی-گازی نان و آب دار بسته شده، و کوشش برای بستن پیمان نامه های تازه با «خلافت گرایان سنی» عراق نیز در جریان است. بر پایه شماری از پیمان نامه های نفتی، به شرکت های غول آسای خارجی نقشی تعيين کننده و اصلی در اداره بيش از هفتاد درصد از ذخيره های نفتی ثابت شده ی عراق واگذاشته اند، آن هم برای مدت بیست سال و با امکان تمديدپذیری. شرکت هایی چون شل، اکسان موبيل و بريتيش پتروليوم از جمله غول های نفتی شرکت کننده در این پیمان نامه ها هستند. کوشش برای تاراج بیش از پیش اندوخته های نفتی-گازی منطقه از سوی کنسرن های جهانی نه تنها در عراق، بلکه در ایران نیز به شدت در جریان است. رایزنی های نظام ولایی با کنسرن های نفتی پیرامون پیمان نامه های «مجهول و طولانی» چون «عراق!!!» دنباله دارد و این گفتگوها همراهند با بالا گرفتن بسابیشتر موج خصوصی سازی ها و یورش های گستاخانه تر به جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان. نقطه مرکزی و گرهی اين خصوصی سازی ها (بخوان «تیول داری» های ولایی در ایران، و «تیول داری» های تیره ای-آیینی در عراق) صنعت نفت ايران و عراق است. در اعتراض به این «هراج» ها و «بیداد» هاست که دکتر محمد ملکی فریاد برمی آورد: «جناب آقای خامنه ای باید به مسئولیت های خود در آنچه در این سی و پنج سال پیش آمده، اعتراف کند و از ملّت بخواهد استعفای او را به علت عدم توانایی در رهبری جامعه و نداشتن صلاحیت لازم و کافی  بپذیرد. مسئول اوّل همه ی نابسامانی ها کسی جز ولی فقیه نیست و تا چنین نظامی برپاست، همین آش است و همین کاسه. وضع روز به روز بدتر میشود و می بینیم که با روی کار آمدن آقای روحانی هم وضع بر همان منوال پیش است. زندانها از دگراندیشان پر است، حصرها ادامه دارد، گرانی و فقر و فساد و دزدی بیداد» می کند.

  اتيرماه 1393

   click

  قراردادهای نفتی «مجهول و طولانی» با کنسرن های نفتی، همزمان با یورش گستاخانه تر به جنبش مردمی

  پیام شماره سی به یاران و رزمندگان درون مرز

  و این هم در پایان پرسش ما از «دولت تدبیر و امید» – که کنسرن های نفتی را «محرم تر» می داند از مردم مان پیرامون چند و چون «قراردادهای جدید نفتی»، و نیز گفتگوهای پشت پرده در عمان با «مستکبران» درباره ی آینده ی ایران- آن هم با یاری از دفتر تحکیم وحدت، که همزمان بود با روی کار آمدن دولت اصلاحات و دنبال گیری سیاست های ورشکسته ی «سردار سازندگی»: «در پیِ "درز کردن" گفتگویی میان وزارت خارجه ایران و انگلیس و بحث هایی که از پایان سال 75 آغاز شد و "چنــــــــــد ماهی" به درازا انجامید، دفتر تحکیم وحدت کمی پس از گزینش خاتمی با صدور بیانیه ای، از مسئولان قضایی و مقننه و اجرایی خواست، پرونده ی "مذاکره ی خفت بار و ذلیلانه ی آقای محمد جواد لاریجانی را که در زمان انتخابات ریاست جمهوری مسکوت" گذاشته شده بود، به جریان اندازند و به محاکمه ی علنی او اقدام کنند. بنا به گزارش رسانه ها چند ماه پیش از انتخابات، وی با نیک براون، عضو ارشد وزارت خارجه ی انگلیس و رییس خاورمیانه ی وزارت خارجه آن کشور پیرامون "انتخاب جانشین برای هاشمی"  گفتگوهایی داشته بود. کوشش برای دستیابی به چند و چونِ این "توافقات" هیچگاه برآیندی نیافت. واکنش محمد یزدی ""رییس عدلیه" ی رژیم ولایت فقیه گویاتر از هر چیزی بود، وقتی علیرغم سیل "اعتراض ها" برای رسیدگی به صحبت های فاش شده، اعلام کرد: بررسی مصاحبه ی لاریجانی در لندن مربوط به دستگاه قضایی» نیست

  ارديبهشت 1393

   click

  بیانیه شماره ی پنج کمپین هنرمندان و نویسندگان

  بر گرد خواست هایی چون پایان دادن به حراج سرمایه های ملی و پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی، آزادی همه ی زندانیان سیاسی، فرونشاندن بی درنگ موج تازه ی سرکوب نیروهای ملی و کنشگران کارگری، لغو نظارت استصوابی و حکم حکومتی، و جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی-سرکوبگر در پیکرگیری نهادهای دمکراتیک و بالنده ی مردمی، متحد شویم

  بهمن ماه 1392

   click

  بیانیه شماره ي چهار کمپين هنرمندان و نويسندگان

  نگرانی «بالایی» ها از خیزش دوباره ی تهی دستان «پایینی» پس از سال هشتاد و هشت، و این بار، امکان بازخوانی هنگامه ای چون انقلاب بهمن و جنبش ملی شدن نفت و انقلاب مشروطه که در آن انجمن های مردمی یا جنبش کارگری نقشی تعیین کننده داشتند، تا بدانجاست که از سوی شماری از بلندپایگان «نظام ولایی» سخن است از به «کربلا» کشاندن ایران و تحمیل شرایطی به میهن مان هم چون سوریه و لیبی و لبنان. نه تنها از درون مرز، بلکه از برون مرز نیز تدارکات نگران کننده ای برای در هم شکستن جنبش رو به رشد و محتمل مردمی دیده می شود. بیهوده نیست که شماری از میهن دوستان در ایران، با تاکید بر تهديدهای تازه ی منطقه اي و اخطار به «قرارگاه راهبردي عمار» پیرامون تنش آفرینی های نامسئولانه، به بزرگترين پايگاه دريايي و هوايي تــــــــــاريخ بشريت در دويست كيلومتري مرزهای ما و چند كشور توانمند در نزديك مان با حضور و آمادگي جنگي، اشاره کرده اند

  ارديبهشت 1392

  از رزم نامه ي شماره پنج

  در آستانه ي انتخابات ریاست جمهوری، «بسته هاي پنهــــــــــــــاني» داد و ستد شده ميان دزدان ولايي و دزدان دريايي را همه سويه برملا سازيم و براي نبردهاي سخت با «میهــــــــــن فروشان ولايي»، بيش از پيش نيرو بسيجيم. ولی فقیه پس از سه دهه سیاهکاری، رو به مردم : «اقتصاد ما به علت وابستگی به نفت دچار اشکال است». دکتر محمد ملکي رو به خامنه اي: «خاضعانه استعفا» دهيد

  به یاران و مبارزان درون مرز، رزم نامه ي شماره پنج

  برندگان بده بستان های پشت پرده ی «نظام ولایی» و نمایندگان «استکبار جهانی» در چند ماه پایان سال نود و یک (که جزییات آن چون ساخت و پاخت های «پنهان» پیش از انتخابات دوره های گذشته روشن نیست) عبارت بوده است از «کاهش تحریم ها» و باز کردن دست «تجار محترم» برای تاراج هر چه بیشتر دلارهای نفتی و گازی. زراندوزان «ولایی» بویژه بخش های نفت و گاز و پتروشیمی را زیر نام «مردمی» کردن اقتصاد و «خصوصی سازی»، از راه بازارهای بورس و نهادهای دولتی-قانون گذاری نشانه گرفته اند. آنان در این راستا با «خیانت به منافع ملی»، از یک سو خود را برای نمایش تازه و «پرشور» انتخاباتی آماده می سازند تا بدین گونه قراردادهای نان و آب دار «آماده ی امضا با مستکبرین» را تضمین کنند، و از دیگرسو برای سرکوب خونین و بی مدارای جنبش مردمی برنامه می ریزند. ترفندها و تزویرهای گوناگون «خلافت گرایان» درون و برون مرزی را همه سويه برملا سازيم و براي نبردهاي سخت با «میهن فروشان ولايي»، بيش از پيش نيرو بسيجيم

   click

  اسفند نود و يک

  با درودهای گرم به کارگران و پیکارگران درون مرز که

  علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی - نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  بی گسست حماسه می آفرینند

  یادآوری: در شناساندن بیشتر سایت کمپین، و بازتاب بانر آن در سایت های گوناگون ما را یاری دهید

  به سرکوب ها و فشارها و دستگیری ها و کشتارهای کنشگران کارگری و رزمندگان مردمی با مبارزات همبسته تر و گسترده تر و سازمان یافتــــــــــه تر در ســــــــــراســــــــــر کشور پاسخ دهيم

  به یاران و مبارزان درون مرز، رزم نامه ي چهارم

  دزدان دریایی و دزدان ولایی برای سرکوب خونین جنبش های توده ای در ایران و منطقه تدارک می بینند. با رویکردهای هشیارانه تر، حساب شده تر، هدفمندتر، و دلاورانه تر از سوی انجمن ها و پدافنــــــــدهای بابکی، برای نبردهای سخت در پیش آماده شویم

   click

  آذرماه 1391

  با درودهای گرم به کارگران و پیکارگران درون مرز که

  علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی - نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  بی گسست حماسه می آفرینند

  یادآوری: در شناساندن بیشتر سایت کمپین، و بازتاب بانر آن در سایت های گوناگون ما را یاری دهید

  در برابر اخراج کارگران توسط «میهن فروشان ولایی» برای جلوگيری از «اغتشاش» در کارخانه ها بایستیم

  به یاران و مبارزان درون مرز، رزم نامه ي سوم

  منابع کارگری هشدار داده اند، چنانچه صحبتهای مسئولان به "وعده" تبديل شود اينبار با تعداد بيشتری از همکارانشان تجمعات اعتراضی خود را از سر خواهند گرفت

   click

  مهرماه 1391

  با درودهای گرم به کارگران و پیکارگران درون مرز که

  علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی - نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  بی گسست حماسه می آفرینند

  بياييد برای رهايی از اين وضعيت اسفبار نابرابر و ظالمانه، برای رسيدن به يک زندگی شايسته با هم متحد شويم

  به یاران و مبارزان درون مرز، رزم نامه دوم

  تشکلهای مستقل خودمان را در کارخانه ها و صنايع و کارگاهها و شرکتها ايجاد کنيم و اعتراض خودمان را نسبت به افزايش تورم، گرانی مايحتاج روزانه مردم و بيکاری و اخراج های بی رويه نشان دهيم

   click

  مرداد ماه 1391

  با درودهای گرم به کارگران و پیکارگران درون مرز که

  علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی - نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  بی گسست حماسه می آفرینند

  از بهاری که گذشت پیداست. این سال برای جنبش مردمی نیکوست، اگر که بتوانیم به جنگ افروزان ایران و جهان «ایست» دهیم

  به یاران و مبارزان درون مرز، رزم نامه يکم

  کارزار ضد جنگ را هر چه بهتر و کاراتر سازماندهی کنیم و آن را به جنبش کارگران و دانشجویان و زنان پیوند زنیم

   click

  تیرماه 1391

  با درودهای گرم به کارگران و پیکارگران درون مرز که

  علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی - نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  بی گسست حماسه می آفرینند!

  گردان های کارگری دوشادوش جنبش سراسری در سومین سالگرد خیزش هشتاد و هشت

  از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز، پیام بیست و نهم

  در سومین سالگرد خیزش هشتاد و هشت، ما همراه با دیگر نهادها و سازمان ها و حزب های مردمی و شخصیت های ملی، جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان را به شرکت همه سویه در اعتراض ها و راهپیمایی ها فرا می خوانیم. در این میان، جنبش کارگری کشورمان، و خاصه کارگران رزمنده و آگاه وظیفه ی سنگینی بر دوش می کشند، چرا که گذشته های دور و نزدیک نشان داده اند، بدون شرکت موثر کارگران، و بدون اعتصاب های همه گیر در یکان های اقتصادی، و تنها با اتکا به اعتصاب های خیابانی و اعتراض های دانشجویان و زنان، به دشواری می توان از شب های سیاه گذر کرد. شرایط حساس بین المللی، و خطرهایی که کشورمان را تهدید می کنند نیز، بر سنگینی وظایف ما در سازماندهی کارزارهای در پیش می افزاید.

  برای سازماندهی بهتر و کاراتر اعتصاب ها و گردهمایی های کارگری در سومین سالگرد خیزش هشتاد و هشت، دو ابتکار نهادهای کارگری کشورمان را در زیر بازگو می کنیم، و آرزمندیم که مبارزان کارگری، به ابتکارها و راهکارهای تازه تر و موثرتری برای بسیج گسترده تر رنجبران، در جریان عمل دست یابند. ما به نوبه ی خود می کوشیم راهکارهای نوین را در دسترس دیگر رزمندگان جنبش قرار دهیم.

  خواست های سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه کارگران پروژه ای، هيات موسس کارگران نقاش ساختمان و کانون مدافعان حقوق کارگر که می توان بر گرد آنان نیرو بسیجید

  http://www.farakhan-iran.com/html/kargaran_77_tashakolha.html

  فراخوان اتحاديه آزاد کارگران ايران در اعتراض به سطح دستمزدها، اخراج سازيها، عدم پرداخت دستمزدها و اصلاح قانون کار

  http://www.farakhan-iran.com/html/kargaran_81_tumar.html

  این پیام را با بازخوانی بخشی از پیام پیشین به پایان می بریم، چرا که از اهمیت زیادی برخو.ردار است: 

  «پس از بیش از یکصد سال مبارزه ی بسیار دشوار و خونبار، گاه آن است که این بار "پایینی ها " خانه ی مشترک و تاریخی، اما تاریک مان را، آفتابی کنند. ما "نود و نه درصدی ها " این بار بر خلاف گذشته ها، نه تنها در مرحله ی سرنگونی "دیوها"، بلکه در برش پس از آن نیز، پرچمدار خستگی ناپذیرمبارزه خواهیم ماند و جنبش را نیرومندانه و دلاورانه و هشیارانه به پیش خواهیم راند . آری، اگر ماه ها پیش از "بهار عربی" و "جنبش اشغال وال استریت" ، خیابان های "رشک برانگیزمان" را به جهانیان هدیه کردیم، این باربا عزمی راسخ تر می رویم تا "کارخانه های رشک برانگیزمان" را به جهانیان ارمغان دهیم. به گفته ی یکی از رهبران جنبش کارگری کنونی ایران؛ باید کاری کنیم کارستان.»

  با درودهای گرم به کارگران و پیکارگران درون مرز که :

  علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی - نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  بی گسست حماسه می آفرینند!

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  بیست و دو خرداد 1391

  باید کاری کنیم کارستان

  از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز، پیام بیست و هشتم

  در آستانه ی اول ماه مه، روزهمبستگی جهانی کارگران وزحمتکشان، و همزمان با افزایش شمار اعتصاب ها و گردهمایی های کارگری، ما کنشگران جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان را برای تدارک سازمان یافته تر و همه گیرتر اعتراض ها و اعتصاب ها در کارخانه ها و یکان های آموزشی و خیابان ها، فرا می خوانیم .

  شمار قابل توجه اعتصاب های کارگری در ماه های پایانی سال نود، علیرغم سرکوب ها و کشتارها، نشان می دهند که شرایط بسیار سخت کارگران و مزدبگیران، امکان های تازه ای در اختیار کنشگران جنبش کارگری، و نیز همه ی رهروان راه آزادی و خواستاران آبادی کشور، قرار می دهند بحران ساختاری و فساد گسترده در نظام انگلی - وارداتی ولایی، و افزایش شمار کارخانه های تعطیل و ورشکسته شده، که رژیم را در روزهای آخر سال به فرستادن نیروهای امنیتی و نظامی به پاره ای از کارخانه ها برای مقابله با اعتصاب کنندگان کشاند، بن بست نظام ورشکسته ای را که بر شماری از دزدان و جیره خواران و نادانان استوار است، بیش از پیش به نمایش می گذارد . اعتراف های " پینوشه ی ریشدار " در آغاز سال نوین، پیرامون بحران ژرف در صنعت " وابسته و مونتاژ " ایران، و واپس ماندگی در بخش کشاورزی و " زمین های قابل کشت " ، آن هم با وجود درآمدهای نجومی نفتی و گازی، تنها گوشه های کوچکی از بحران غیر قابل حل در " نظام ولایی " را آشکار می کنند . همه ی داده های درون و برون مرزی نشان دهنده ی آنند که این نارسایی ها و ناتوانی های اقتصادی در سال نود و یک، نه کمتر، بلکه به مراتب بیشتر خواهند شد . افزایش واکنش های اعتراضی تهی دستان شهری و روستایی، و بویژه افزایش وگسترش اعتصاب های کارگری در سال جاری، از هم اکنون قابل پیش بینی است .

  برای ژرفا دادن به جنبش رو به رشد کارگری، می توان افزون بر گزینش تاکتیک ها و شعارهای همه گیر ( و از همین امـــــــــــــروز ) ، از رویکردهای و آزمون های پاره ای از کارخانه ها که در ماه های گذشته نه تنها دست به اعتصاب زده، بلکه ساعت ها خیابان ها را نیز به تصرف در آوردند، بهره گرفت . کوشش برای اعتصاب همـــــــــــــــــزمان در یکان های کوچک و بزرگ اقتصادی در سراسر کشور بر گرد چند خواست بسیار مشخص و برجسته و دارای توان بسیجی بالا، در اول ماه مه، و نیز در درازای اردبیهشت ماه، از اهمیت برجسته ای برخوردار است . همان گونه که جنبش ملی شدن نفت و تجربه انقلاب بهمن به اثبات رسانده اند، تا زمانی که اعتصاب های پراکنده ی کارگری و دانشجویی و زنان به اعتصاب های همگانی و سراسری در یکان های اقتصادی و آموزشی و غیره نیانجامند، به دشواری می توان به این " شب سیاه " پایان داد .

  اینک ، پس از بیش از یکصد سال مبارزه ی بسیار دشوار و خونبار، گاه آن است که این بار " پایینی ها " خانه ی مشترک و تاریخی، اما تاریک مان را، آفتابی کنند . ما " نود و نه درصدی ها " این بار بر خلاف گذشته ها، نه تنها در مرحله ی سرنگونی " دیوها " ، بلکه در برش پس از آن نیز، پرچمدار خستگی ناپذیرمبارزه خواهیم ماند و جنبش را نیرومندانه و دلاورانه و هشیارانه به پیش خواهیم راند . آری، اگر ماه ها پیش از " بهار عربی " و " جنبش اشغال وال استریت " ، خیابان های " رشک برانگیزمان " را به جهانیان هدیه کردیم، این باربا عزمی راسخ تر می رویم تا " کارخانه های رشک برانگیزمان " را به جهانیان ارمغان دهیم . به گفته ی یکی از رهبران جنبش کارگری کنونی ایران؛ "باید کاری کنیم کارستان ".

  با درودهای گرم به کارگران و پیکارگران درون مرز که :

  علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی - نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  بی گسست حماسه می آفرینند!

   

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  بیستم فروردین 1391

  خیزش دوم خود می نماید

  از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز، پیام بیست و هفتم

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی در ماه های گذشته، خیزش دوم مردمی آرام آرام خود می نماید. نظامی کردن شهرهای تهران و کرمانشاه و اصفهان و اهواز، و تظاهرات و اعتراضات پراکنده در جای جای ایران، علیرغم سرکوب های شدید، نشانه ای هستند از این "آتش زیر خاکستر".

  برای ژرفا دادن به جنبش، می توان از رویکردهای کارگران صنایع فلزی شماره یک و دو که در روزهای گذشته نه تنها دست به اعتصاب زده، بلکه ساعت ها خیابان را نیز به تصرف در آوردند، بهره گیری کرد. همان گونه که جنبش نفت و انقلاب بهمن به اثبات رسانده اند، تا زمانی که اعتصاب های خیابانی به اعتصاب های همگانی در یکان های اقتصادی نیانجامند، به دشواری می توان به این "شب سیاه" پایان داد. 

  از این روی، ما برای چندمین بار کارگران و کارکنان همه ی یکان های بزرگ و کوچک اقتصادی کشور، و از آن میان، کارگران و کارکنان نفت را که از تاریخچه ای افتخار آفرین برخوردارند، به همبستگی با کارگران کارخانه های در حال اعتصاب فرامی خوانیم.

  پس از بیش از یکصد سال مبارزه ی بسیار دشخوار و خونبار، گاه آن است که این بار  "پایینی ها" خانه ی مشترک و تاریخی، اما تاریک مان را، آفتابی کنند. ما "نود و نه درصدی ها" این بار بر خلاف گذشته ها، نه تنها در مرحله ی سرنگونی "دیوها"، بلکه در برش پس از آن نیز، پرچمدار مبارزه خواهیم ماند و جنبش را نیرومندانه و دلاورانه و هشیارانه راهبری خواهیم نمود. آری، اگر ماه ها پیش از "بهار عربی" و "جنبش اشغال وال استریت"، خیابان های "رشک برانگیزمان" را به جهانیان هدیه کردیم، این بار می رویم تا "کارخانه های رشک برانگیزمان" را به جهانیان ارمغان دهیم.

  برپاخیز، از جا کن، بنای کاخ دشمــــــــــــــن، این کلیب را به دست "بابکیان" برسانید: فریادهای منصور اسانلو

  ما انقلاب کردیم که مردم مون استقلال داشته باشن، که آزادی داشته باشن، عدالت اجتماعی داشته باشن، زناشون شام گشنه نباشن، دخترامون رو بخاطر فقر به فحشا نبرن به دوبی

  http://www.youtube.com/watch?v=ISSRK9d05fU

  ویدئوکلیپ آموزنده ای از مبارزات کارگری

  http://www.farakhan-iran.com/html/30_sal_jonbesh.html

  http://www.youtube.com/watch?v=7BZfIg7J0ys

  گزارش دیداری تکان دهنده از امپراتوری ملاها

  http://www.farakhan-iran.com/html/chile.html

  http://www.youtube.com/watch?v=KcF1RDT3gxA&feature=youtu

  چگونه دارایی های ملی به بیت رهبری و سپاهیان و بازاریان و دیگر دزدان منتقل می شوند

  http://www.farakhan-iran.com/html/asl_44_1.html

  در ونزوئلا کارکنان مالکیت کارخانه ها را بدست می گیرند، و در ایران "انقلابی" ولایی ها جیب ها را پرمی کنند

  http://www.farakhan-iran.com/html/venezuela.html

  برای جلوگیری از بازخوانی ویرانی های پایان برش صفوی، که در آن، "ملاباشی ها" سهمی بزرگ داشتند

  برای پایان دادن به "شب سیاهی" که برای مردم ما "مـــــــــــــــــــــــــــاهانه" میلیاردها دلار هزینه دارد

  دوشادوش جنبش جهانی، پیش به سوی اشغال بیت رهبری، لانه ی دزدان ولایی و دزدان دریایی

  پيش به سوي فلج کردن اقتصادي نظام، از کم کاري و کارشکني و پـــــــــــــــــــدافندي، تا اعتصاب عمومي در یکان اقتصادی و آموزشی و اعتراضات گسترده ی خياباني

  پیش به سوی تصاحب یکان های اقتصادی به تاراج رفته و خلع مسئولیت دزدان ولایی

  پیش به سوی رویکردهای روشنگرانه و خرافه ستیزانه ی هر چه بیشتر

  پیش به سوی مبارزات گسترده تر برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی

  پيش به سوي به چنگ آوردن نهادهاي روبنايي

  پيش به سوي نشاندن نمايندگان راستين توده ها بر کرسي هاي زمامداري

  پبش به سوي سازماندهي هشيارانه ي جنبش براي مقابله با سرکوب ها و کشتارهای در پیش

  پیش به سوی برباد دادن دارایی های "بازاریان بزرگ" و همراهان سپاهی-بنیادی آنان

  جنبش هاي کارگري و دانشجويي و زنان به پيش

  هنرمندان و نویسندگان و ژورنالیست ها و فرهیختگان به پیش

  ستارخان ها و باقرخان ها و حیدرعمواغلی ها و تختی های امروزین به پیش

  دلاوران نظامی هم تبار دلیران انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن به پیش

  آري، اين "آتش خندان"، دزدان ولايي و دزدان دريايي را در خود خواهد سوزاند

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

   

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  بیست و چهار بهمن ماه 1390

  نه به "پاداش سالیانه ی نفت"، پیش به سوی اعتصاب عمومی

  از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز، پیام بیست و ششم

  بنا به گزارش های رسیده از ایران، رژِیم ولایی در حالی که میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را به جیب دزدان داخلی و خارجی سرازیر می کند، با پرداخت "قطره ای از دریا" یا "پرداخت پاداش سالیانه ی نفت" به "پاره ای" از یکان های اقتصادی، در تلاش است تا جنبش رو به رشد کارگران و کارمندان یکان های اقتصادی را به بند کشد. دزدان ولایی و دزان دریایی به خوبی می دانند که این بار نیز چون جنبش نفت و انقلاب بهمن، خیزش "پایینی" هاست که رژیم "خون و خرافه و فساد" را به زباله دان تاریخ خواهد فرستاد.

  از این روی، ما دوباره کارگران و کارکنان همه ی یکان های بزرگ و کوچک اقتصادی کشور، و از آن میان، کارگران و کارکنان نفت را که از تاریخچه ای افتخار آفرین برخوردارند، به همبستگی با کارگران کارخانه های در حال اعتصاب در ایران فرامی خوانیم. "نود و نه درصدی های" ایران نیازی به تحریم های پرترفند دزدان دریایی ندارند، تا از بند "پینوشه های ریشدار" رهایی یابند. ما همانگونه که در تاریخ مان بارها نشان داده ایم، خود می توانیم "هیولاها" و "ضحاک های" زمان را پایین بشکیم. از جنوب تا شمال، از باختر تا خاور، دست در دست هم، و پشت در پشت هم، پیش به سوی اعتصاب عمومی. در این میان، جنبش دانشجویی و زنان نیز در پشتیبانی از جنبش کارگری وظایف ویژه ای بر گردن دارند. می توان و باید فضای روحی و مبارزاتی دانشگاه ها و یکان های آموزشی را به شرایط انقلابی دهه ی هفتاد بازگرداند.

  پس از بیش از یکصد سال مبارزه ی بسیار دشخوار و خونبار، گاه آن است که این بار  "پایینی ها" خانه ی مشترک و تاریخی، اما تاریک مان را، آفتابی کنند. ما "نود و نه درصدی ها" این بار بر خلاف گذشته ها، نه تنها در مرحله ی سرنگونی "دیوها"، بلکه در برش پس از آن نیز، پرچمدار مبارزه خواهیم ماند و جنبش را نیرومندانه و دلاورانه و هشیارانه راهبری خواهیم نمود. آری، اگر ماه ها پیش از "بهار عربی" و "جنبش اشغال وال استریت"، خیابان های "رشک برانگیزمان" را به جهانیان هدیه کردیم، این بار می رویم تا "کارخانه های رشک برانگیزمان" را به جهانیان ارمغان دهیم.

  در این پیوند، پیام نوزدهم کمپین را که در پیوند بود با "مصادره یکان های اقتصادی دزدیده شده"، دوباره می آوریم

  اصل چهل و چهار قانون اساسی پایه ای است برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه . تاکنون بخشی بزرگی از این دارایی های ملی چون شركتهاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران، كشتيراني، پالايشگاه اصفهان، مخابرات، و عملا شماری از بانک ها و صنایع نفتی و غیرنفتی به بیت رهبری و سپاهیان و بازاریان و دیگر دزدان ولایی منتقل شده اند.

  کارگران و کارکنان ما، چون پاره ای از کشورهای آمریکای لاتین، می توانند این دارایی های ملی را دوباره به تصاحب درآورند، اگر که سازمان یافته و برنامه ریزی شده عمل کنند

  اصل 44 که نتیجه صد سال مبارزات مردم ماست، چه می گوید

  نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

  برپاخیز، از جا کن، بنای کاخ دشمــــــــــــــن، این کلیب را به دست "بابکیان" برسانید: فریادهای منصور اسانلو

  ما انقلاب کردیم که مردم مون استقلال داشته باشن، که آزادی داشته باشن، عدالت اجتماعی داشته باشن، زناشون شام گشنه نباشن، دخترامون رو بخاطر فقر به فحشا نبرن به دوبی

  http://www.youtube.com/watch?v=ISSRK9d05fU

  ویدئوکلیپ آموزنده ای از مبارزات کارگری

  http://www.farakhan-iran.com/html/30_sal_jonbesh.html

  http://www.youtube.com/watch?v=7BZfIg7J0ys

  گزارش دیداری تکان دهنده از امپراتوری ملاها

  http://www.farakhan-iran.com/html/chile.html

  http://www.youtube.com/watch?v=KcF1RDT3gxA&feature=youtu

  چگونه دارایی های ملی به بیت رهبری و سپاهیان و بازاریان و دیگر دزدان منتقل می شوند

  http://www.farakhan-iran.com/html/asl_44_1.html

  در ونزوئلا کارکنان مالکیت کارخانه ها را بدست می گیرند، و در ایران "انقلابی" ولایی ها جیب ها را پرمی کنند

  http://www.farakhan-iran.com/html/venezuela.html

  برای جلوگیری از بازخوانی ویرانی های پایان برش صفوی، که در آن، "ملاباشی ها" سهمی بزرگ داشتند

  برای پایان دادن به "شب سیاهی" که برای مردم ما "مـــــــــــــــــــــــــــاهانه" میلیاردها دلار هزینه دارد

  دوشادوش جنبش جهانی، پیش به سوی اشغال بیت رهبری، لانه ی دزدان ولایی و دزدان دریایی

  پيش به سوي فلج کردن اقتصادي نظام، از کم کاري و کارشکني و پـــــــــــــــــــدافندي، تا اعتصاب عمومي در یکان اقتصادی و آموزشی و اعتراضات گسترده ی خياباني

  پیش به سوی تصاحب یکان های اقتصادی به تاراج رفته و خلع مسئولیت دزدان ولایی

  پیش به سوی رویکردهای روشنگرانه و خرافه ستیزانه ی هر چه بیشتر

  پیش به سوی مبارزات گسترده تر برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی

  پيش به سوي به چنگ آوردن نهادهاي روبنايي

  پيش به سوي نشاندن نمايندگان راستين توده ها بر کرسي هاي زمامداري

  پبش به سوي سازماندهي هشيارانه ي جنبش براي مقابله با سرکوب ها و کشتارهای در پیش

  پیش به سوی برباد دادن دارایی های "بازاریان بزرگ" و همراهان سپاهی-بنیادی آنان

  جنبش هاي کارگري و دانشجويي و زنان به پيش

  هنرمندان و نویسندگان و ژورنالیست ها و فرهیختگان به پیش

  ستارخان ها و باقرخان ها و حیدرعمواغلی ها و تختی های امروزین به پیش

  دلاوران نظامی هم تبار دلیران انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن به پیش

  آري، اين "آتش خندان"، دزدان ولايي و دزدان دريايي را در خود خواهد سوزاند

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

   

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  بیست و چهار بهمن ماه 1390

  پشت در پشت، پیش به سوی اعتصاب عمومی

  از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز، پیام بيست و پنجم

  در حالی که دزدان ولایی و دزدان دریایی دست در دست هم کشورمان را به سوی فاجعه ای نوین نزدیک می کنند، کارگران شرکت های پتروشیمی جنوب در بندر، و نیز منطقه ی ویژه ی اقتصادی ماهشهر، اعتصابی را برای روز بیست و سه بهمن سازماندهی کرده اند. ما کارگران و کارکنان همه ی یکان های بزرگ و کوچک اقتصادی کشور، و از آن میان، کارگران و کارکنان نفت را که از تاریخچه ای افتخار آفرین برخوردارند، به همبستگی با کارگران جنوب فرامی خوانیم. "نود و نه درصدی های" ایران نیازی به تحریم های پرترفند دزدان دریایی ندارند، تا از بند "نظام خون و خرافه" رهایی یابند. ما همانگونه که در تاریخ مان بارها نشان داده ایم، خود می توانیم "هیولاها" و "ضحاک های" زمان را پایین بشکیم. از جنوب تا شمال، از باختر تا خاور، دست در دست هم، و پشت در پشت هم، پیش به سوی اعتصاب عمومی.

  پس از بیش از یکصد سال مبارزه ی بسیار دشخوار و خونبار، گاه آن است که این بار  "پایینی ها" خانه ی مشترک و تاریخی، اما تاریک مان را، آفتابی کنند. ما "نود و نه درصدی ها" این بار بر خلاف گذشته ها، نه تنها در مرحله ی سرنگونی "دیوها"، بلکه در برش پس از آن نیز، پرچمدار مبارزه خواهیم ماند و جنبش را نیرومندانه و دلاورانه و هشیارانه راهبری خواهیم نمود. آری، اگر دو سال پیش از "بهار عربی" و "جنبش اشغال وال استریت"، خیابان های "رشک برانگیزمان" را به جهانیان هدیه کردیم، این بار می رویم تا "کارخانه های رشک برانگیزمان" را به جهانیان ارمغان دهیم.

  در این پیوند، پیام نوزدهم کمپین را که در پیوند بود با "مصادره یکان های اقتصادی دزدیده شده"، دوباره می آوریم

  اصل چهل و چهار قانون اساسی پایه ای است برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه . تاکنون بخشی بزرگی از این دارایی های ملی چون شركتهاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران، كشتيراني، پالايشگاه اصفهان، مخابرات، و

  عملا شماری از بانک ها و صنایع نفتی و غیرنفتی به بیت رهبری و سپاهیان و بازاریان و دیگر دزدان ولایی منتقل شده اند.

  کارگران و کارکنان ما، چون پاره ای از کشورهای آمریکای لاتین، می توانند این دارایی های ملی را دوباره به تصاحب درآورند، اگر که سازمان یافته و برنامه ریزی شده عمل کنند

  اصل 44 که نتیجه صد سال مبارزات مردم ماست، چه می گوید

  نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

  برپاخیز، از جا کن، بنای کاخ دشمــــــــــــــن، این کلیب را به دست "بابکیان" برسانید: فریادهای منصور اسانلو

  ما انقلاب کردیم که مردم مون استقلال داشته باشن، که آزادی داشته باشن، عدالت اجتماعی داشته باشن، زناشون شام گشنه نباشن، دخترامون رو بخاطر فقر به فحشا نبرن به دوبی

  http://www.youtube.com/watch?v=ISSRK9d05fU

  ویدئوکلیپ آموزنده ای از مبارزات کارگری

  http://www.farakhan-iran.com/html/30_sal_jonbesh.html

  http://www.youtube.com/watch?v=7BZfIg7J0ys

  گزارش دیداری تکان دهنده از امپراتوری ملاها

  http://www.farakhan-iran.com/html/chile.html

  http://www.youtube.com/watch?v=KcF1RDT3gxA&feature=youtu

  چگونه دارایی های ملی به بیت رهبری و سپاهیان و بازاریان و دیگر دزدان منتقل می شوند

  http://www.farakhan-iran.com/html/asl_44_1.html

  در ونزوئلا کارکنان مالکیت کارخانه ها را بدست می گیرند، و در ایران "انقلابی" ولایی ها جیب ها را پرمی کنند

  http://www.farakhan-iran.com/html/venezuela.html

  برای جلوگیری از بازخوانی ویرانی های پایان برش صفوی، که در آن، "ملاباشی ها" سهمی بزرگ داشتند

  برای پایان دادن به "شب سیاهی" که برای مردم ما "مـــــــــــــــــــــــــــاهانه" میلیاردها دلار هزینه دارد

  دوشادوش جنبش جهانی، پیش به سوی اشغال بیت رهبری، لانه ی دزدان ولایی و دزدان دریایی

  پيش به سوي فلج کردن اقتصادي نظام، از کم کاري و کارشکني و پـــــــــــــــــــدافندي، تا اعتصاب عمومي در یکان اقتصادی و آموزشی و اعتراضات گسترده ی خياباني

  پیش به سوی تصاحب یکان های اقتصادی به تاراج رفته و خلع مسئولیت دزدان ولایی

  پیش به سوی رویکردهای روشنگرانه و خرافه ستیزانه ی هر چه بیشتر

  پیش به سوی مبارزات گسترده تر برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی

  پيش به سوي به چنگ آوردن نهادهاي روبنايي

  پيش به سوي نشاندن نمايندگان راستين توده ها بر کرسي هاي زمامداري

  پبش به سوي سازماندهي هشيارانه ي جنبش براي مقابله با سرکوب ها و کشتارهای در پیش

  پیش به سوی برباد دادن دارایی های "بازاریان بزرگ" و همراهان سپاهی-بنیادی آنان

  جنبش هاي کارگري و دانشجويي و زنان به پيش

  هنرمندان و نویسندگان و ژورنالیست ها و فرهیختگان به پیش

  ستارخان ها و باقرخان ها و حیدرعمواغلی ها و تختی های امروزین به پیش

  دلاوران نظامی هم تبار دلیران انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن به پیش

  آري، اين "آتش خندان"، دزدان ولايي و دزدان دريايي را در خود خواهد سوزاند

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

   

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  بیست و دو بهمن ماه 1390

  www.farakhan-iran.com

  تنش آفرینی "یک درصدهای" ایران و جهان، و گزینه های دلسوزان

  از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز، پیام 24

  در حالی که طولانی ترین بحران اقتصادی، اروپا را به لرزه در آورده، و امریکا را نیز با دشواری های جدی روبرو ساخته است، "یک درصدی ها" جهان چون همتایانشان در ایران، برای " عبور از بحران" های داخلی، گستاخانه تر از پیش در گدار تنش آفرینی های تازه گام برمی دارند. بنا بر داده های در دسترس، خلیج فارس و ایران برجسته ترین آماج تنش آفرینی های "قیصران جهان" در شرایط کنونی است. مانورهای چندگانه و جابجایی های نیروهای نظامی در باختر آسیا، آژیرهایی هستند برای تکرار رویدادهایی چون عراق و افغانستان و لیبی در دیگر کشورهای منطقه. پاره ای از کارشناسان از بازسازی "صحنه" هایی چون "پر هاربر" (حمله ی ژاپنی ها به سربازان امریکایی در آسیای جنوب شرقی و ورود رسمی امریکا به جنگ جهانی دوم) در خاورمیانه سخن می گویند، تا از طریق آن، افکار عمومی امریکا و جهان را برای جنگی خونین در منطقه ی نفت خیز ما آماده سازند.

  دگردیسی های نوین، بخشی از دست اندرکاران "نظام ولایی" را، بویژه در آستانه ی انتخابات تک صدایی، در برابر یک دوراهی تازه نهاده است: ادامه ی سرکوب ها و کشتارهای گذشته و زمینه سازی برای بازگشت به "دوران طلایی" آغاز انقلاب و جنگ هشت ساله، یا "عبور از بحران" با دادن آزادی های نیم بند به پاره ای از "خودی ها".

  برای نشان دادن نتایج احتمالی گرینش راه نخست، داده هایی می آوریم از جنگ هشت ساله ی ایران و عراق: آسیب های ساختاری و صنعتی برای ایران بیش از 600 میلیارد دلار، و برای عراق فزون از 400 میلیارد دلار. سنجشی در این زمینه: تمامی درآمدهای نفتی هر دو کشور از آغاز استخراج نفت، ایران از سال 1919 و عراق از سال 1931، تا سال 1988 تنها نزدیک بود به 400 میلیارد دلار. خسارت های اقتصادی ایران پس از رد طرح صلح عربستان از سوی بنیادگرایان اسلامی (آزادی خرمشهر)، نزدیک به 400 میلیارد دلار گمانه زنی می شود. نتایج اقتصادی نظامیگری در هر دو سو، سرسام آور بود. عراق نزدیک به 60 درصد، و ایران در مزر 40 درصد از بودجه ی خود را به جنگ اختصاص داد. سال 1984 عراق به بزرگترین واردکننده ی ابزار جنگی در جهان تبدیل شد و تسلیحاتی به میزان چهار میلیارد دلار وارد کرد. تنها میان سال های 1981 تا 1985 نزدیک به 24 میلیارد دلار جنگ افزار به عراق فروخته شد. ایران در همین برش، وارداتی نظامی در مرز 6 میلیارد دلار داشت (در آغاز جنگ از انبار تسلیحاتی دوران شاه، بیشتر استفاده می شد). برآوردها پیرامون شمار کشته های جنگ ایران و عراق گوناگون اند و میان چهارصد هزار تا یک میلیون تن نوسان می کنند. به هر روی، این جنگ پس از دو جنگ جهانی، جنگ کره، و جنگ وینتام، پرکشته ترین درگیری نظامی سده ی بیست میلادی شناخته می شود.

  راه دوم برای "عبور از بحران" نیز پس از آزمون هشت ساله ی دولت اصلاحات و کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت، عملا به بن بست رسیده و زمینه های اجرایی خود را از دست داده است. برای پرهیز از تنش های خونین و نوین در ایران و منطقه، و نیز زمینه سازی برای ساختن ایرانی آباد و آزاد، نیروهای ملی و دمکرات ایران خواست های کلی، ولی کمابیش مشخص خود را پیشتر عرضه کرده و بر آن پای قشرده اند. ما در اینجا برجسته ترین این خواست ها را با پاره ای افزوده ها، و با توجه به شرایط نوین و بسیار حساس داخلی و خارجی، باز می گوییم:

  - آزادی همه ی زندانیان سیاسی و زمینه سازی برای "آشتی" نیروهای مردمی، به جای تنش آفرینی های درون و برون مرزی

  - آزادی فعالیت برای همه ی حزب ها و سازمان های ملی و دمکرات، نهادهای توده ای و کانون های اجتماعی   

  - آماده سازی شرایط داخلی برای بازگشت تبعیدشدگان و کارشناسان دلسوز و مردمی به کشور

  - زمینه سازی برای ایجاد تغییرات ضرور در قانون اساسی بر پایه ی خواست های دیرینه ی مردم ما، همانا استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی، در سرزمین تاریخی و چند آیینی-تیره ای ایران

  - ایجاد دگرگونی های پایه ای در ساختارهای سیاسی-اجتماعی، و بویژه اقتصادی کشور با بهره گیری از همه ی فرهیختگان دلسوز و مردمی

  - خیربرداشتن برای پرشی تاریخی و چیرگی بر واپس ماندگی چند سده ای، با رشدی اقتصادی در مرز ده درصد برای چند دهه

  -  ایفای نقش شایسته و بایسته در پایه گذاری و شکوفایی "بازار همگرای باختر آسیا" با بهره گیری از واپسین آزمون های جهانی

  - کوشش برای بیرون راندن نیروهای نظامی بیگانه از منطقه و ایجاد جهانی آزاد از جنگ افزارهای کشتار همگانی

  شوربختانه داده های رسیده از ایران نشان از آن دارند که "نظام ولایی" در راه نخست، یا گدار سرکوب و کشتار و تنش آفرینی گام بر می دارد، و آرام آرام شرایط کشورمان را به "دوران طلایی" و جنگ هشت ساله نزدیک تر می کند. ما در این شرایط پیچیده ی داخلی-منطقه ای-جهانی و همزمان با رشد گام به گام جنبش "پایینی ها" در سرزمین مان، هم چون گذشته، همه ی کنشگران جنبش های دانشجویی و زنان و هنرمندان و آموزگاران (و در رده ی نخست جوانان)، و نیز همه ی نهادها و سازمان ها و حزب های ملی و دمکرات کشورمان را به "همبستگی بیشتر"، و نیز" پشتیبانی موثرتر" از جنبش رو به رشد "پایینی ها"، که نمودی است از خیزش دوم و ژرف تر توده ای (پس از خیزش هشتاد و هشت)، فرا می خوانیم. جنبش رو به رشد "نود و نه درصدی ها" ی سرزمین مان، به جنبش یکرنگ پیشین، نمایی داده است رنگارنگ، و برگرفته از واقعیت سیاسی-اجتماعی موزاییک کشورمان.

  پس از بیش از یکصد سال مبارزه ی بسیار دشخوار و خونبار، گاه آن است که این بار  "پایینی ها" خانه ی مشترک و تاریخی، اما تاریک مان را، آفتابی کنند.

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  بهمن ماه 1390

  پیش به سوی درهم کوبیدن "بازاریان بزرگ" و همراهان سپاهی-بنیادی آنان

  از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز، پیام 23

  در آستانه ی انتخابات استصوابی و همزمان با اوج گیری مبارزات "نود و نه درصدی" ها، که در گردهمایی ها و بیانیه های کنشکران کارگری و دانشجویی و زنان و هنرمندان، و نیز در اعتصاب غذاها و اعتراض های دلیران دربند بازمی تابند، از یک سو پیگیردها و سرکوب ها و کشتارها دامنه ی گسترده تری می یابند، و از دیگرسو تندرویی های آیینی همه سویه تر و گستاخانه تر می شوند. افزایش فشارها در یکان های اقتصادی و آموزشی که کنشگران را به مبارزات مخفی بیشتر وادار ساخته است، در کنار افزایش شمار دستگیری ها در ماه های گذشته، و بویژه، صدور فرمان های کشتار پیاپی و ناروشن، رویکردها و "آماده باش" هایی هستند کمابیش همسان با تدارکات "یک درصدی ها" در آستانه ی انتخابات سال هشتاد و هشت. اعتصاب غذای کارگر مبارز رضا شهابی و نامه های تکان دهنده ی بهمن احمدی عمویی در سیاهچال ها، فریادهایی هستند رسا و دلیرانه در برابر این بیدادگری ها. در پشت این بیدادگری ها و خون ریزی های هدایت شده از سوی بنیاد-موقوفه دار بزرگ "ولی فقیه"، "پارلمان" بازار و "قرارگاه" سپاه پنهان شده اند.

  افزایش فشارها به مبارزان دربند و برون بند، همراه است با کوشش برای به انحراف کشاندن افکار عمومی و نیروهای ناخرسند "غیرخودی"، و نیز ناراضیان "خودی". داده های پراکنده از رسانه های درون و برون مرز، نشان از لرزه های آشکار در رده های گوناگون اداری-لشکری "نظام ولایی" دارند. "یک درصدی" های ایران همچون همتایان انگلیسی خود، برای رهایی نسبی از اعتصاب ها و اعتراض های روز افزون درونی (در انگستان؛ بزرگترین اعتصاب کارمندان و کارگران در چند دهه ی گذشته، و در ایران؛ اعتراض پنجاه هزار کارگر و سی شرکت مجموعه ی صنعتی ایران خودرو و راهپیمایی کارگران تبریز بر علیه قانون کار ارتجاعی) دست به تنش آفزینی های "مشکوک" و دوسویه ای زده اند؛ افزایش "هدفمند" تحریم ها در برون مرز، و اشغال "پرسش برانگیز" سفارت انگستان در درون مرز.

  در پشت این بازی ها، همان گونه که "تابناک" نیز بدان اعتراف نموده است، می بایست چشم انتظار افزایش مناسبات گسترده تر و "گران تر" پنهان و ناپنهان اقتصادی میان "یک درصدی" های دو کشور بود. در این گونه مناسبات، "پارلمان" بازار (اتاق بازرگانی یا نماینده ی انگلی ترین بخش اقتصاد وارداتی ایران، و دشمن کهنه کار سندیکاهای کارگری) آزمونی سه دهه ای دارد. تحریم های تازه، و از آن میان، عدم فروش احتمالی نفت ایران در بازارهای اروپا، از یک چشم انداز امتیازی است از طرف کنسرن های اروپایی به کمپانی های نفتی امریکایی در "جنگ" بازرگانی-مالی جهانی (که آرام آرام به شاخ و شانه کشی های نظامی نیز کشانده شده است) از جیب مردم درد کشیده ی ما، و از دیگر چشم انداز ابزاری است برای تحکیم اقتصاد بازاری و تحمیل هر چه بیشتر سیاست های "بحران زای" بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به اقتصاد ورشکسته ی کشورمان. بیهوده نیست که پس از تحریم ها و با تایید "ولی فقیه"، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده ی انگلی ترین بخش اقتصاد ایران، در نظر دارد اختیارات پنهان خود را در مجلس جنبه ی "قانونی" دهد، برای "سرمایه گذاری" یا کنترل هر چه بیشتر منابع گازی و نفتی خیز بردارد، و بدین گونه، با یاران سپاهی خود "هم کاسه" تر شود.

  زیان های اقتصاد "بازاری-سپاهی-بنیادی " و هزینه های مناسبات "گران تر" برون مرزی، چون دهه های پیشین از جیب "نود و نه درصدی" ها و با کمک دلارهای نفتی-گازی پرداخت خواهد شد. بنا به داده های تازه ی ایران-اکونومیست، دست نشاندگان "ولی فقیه"، تنها میان سال های 1384 تا نیمه ی نخست سال 1390، هم چیزی نزدیک به 470 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به تاراج سپرده اند، و هم با زیرپا گذاشتن گستاخانه تر اصل 44 قانون اساسی یا "خودی-خصوصی سازی ها"، حدود 90 میلیارد دلار را، با تحمیل این گونه "مناسبات" به کشور ما، بر باد داده اند. بخش چشمگیری از این درآمدهای نجومی، به جیب بازاریان بزرگ و پاسداران بالاجایگاه و بنیاد-موقوفه خواران فربه سرازیر شده است.

  درآمدهایی "بی پیشینه" و "تاریخی" که می توانستند به جهشی بلند بیانجامند. مجلس دست نشانده ی "ولی فقیه"، با سکوت "حساب شده" در برابر زیان سالانه ی بیش از صد میلیارد دلاریِ ناشی از فرار مغزها، جلوگیری از توریسم، محدویت های ترانزینی، قاچاق کالا، هزینه های مذهبی و مخارج سرکوب، به ناچار، به فساد سالانه ای در مرز 34 میلیارد دلار در اقتصاد انگلی جمهوری اسلامی اعتراف نموده است. برندگان این سیاست ها، "یک درصدی های" درون و برون مرزی بوده و هستند.

  خوش خدمتی های "بیت رهبری"، "پینوشه ی ریشدار"، "پارلمان بازار"، و همراهان آنان به کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی، علیرغم همه ی "ژست های ضدامپریالیستی"، در حالی است که به تازگی "ولایی" های ایران، دست در دست "شیخ" های عربستان، و با یاری آشکار و ناآشکار کنسرن های نفتی و اسلام گرایان "سلفی-اخوان المسلمینی"ساخته و پرداخته ی آنان، برای به شکست کشاندن جنبش های ملی-دمکراتیک و بالا کشیدن درآمدهای رو به رشد نفتی-گازی آینده، در منطقه خیز برداشته اند. به گزارش رسانه های آلمانی، در صورت سرمایه گذاری های تازه ی چین در اروپا و امریکا، سخن از افزایش احتمالی بهای هر بشکه ی نفت تا 150 دلار، و حتی 250 دلار در میان است. از سوی دیگر، با کشف تازه ی مخارن گازی در دریای مازندران، که گویا ایران را در رده بندی انباشته های گازی جهان به جایگاه نخست می رساند، می بایست چشم انتظار درآمدهای روزافزونی در بازارهای جهانی گاز بود. "ولاییان" برای بالا کشیدن این سرمایه هاست که از هم اکنون نقشه کشیده اند، و همزمان، خود را برای کشتارها و سرکوب های خونین تر در آینده آماده نموده اند. انباشته های نفتی-گازی ما "فرصت" هایی هستند بسیار استثنایی برای چیرگی بر واپس ماندگی چند سده ای، که نباید چون سه دهه ی پیشین به جیب های گشاد دزدان ولایی و دزدان دریایی سرازیر شوند.

  ما در این شرایط پیچیده ی منطقه ای-جهانی و همزمان با رشد گام به گام جنبش "پایینی ها" در سرزمین مان، بــــــــــــــــــار دیگر همه ی کنشگران جنبش های دانشجویی و زنان و هنرمندان و آموزگاران (و در رده ی نخست جوانان)، و نیز همه ی نهادها و سازمان ها و حزب های ملی و دمکرات کشورمان را به پشتیبانی از جنبش "نود و نه درصدی ها" و کارگران و مزدبگیران "زیر مرز فقر" ایران، که نمودی است از خیزش دوم و ژرف تر توده ای (پس از خیزش هشتاد و هشت)، فرا می خوانیم. جنبش رو به رشد "نود ونه درصدی ها" ی سرزمین مان، به جنبش یکرنگ پیشین، نمایی داده است رنگارنگ، و برگرفته از واقعیت سیاسی-اجتماعی موزاییک کشورمان. پس از بیش از یکصد سال مبارزه ی بسیار دشخوار و خونبار، گاه آن است که این بار "نود و نه درصدی ها" خانه ی مشترک و تاریخی، اما تاریک مان را، آفتابی کنند.

  این پیام را با بخشی از نامه های تکان دهنده ی بهمن احمدی عمویی از درون زندان و پاره ای از روشنگری های پیشین وی، به پایان می بریم:

  "همه ی ما در اين سال ها چقدر از هم دور بوديم و حالا چقدر نزديک. نمی دانم، اما فکر می کنم حالا پس از سی سال دوری، جنگ و قهر حالا همه با هم هستيم. همه ی ما در کنار هم، هرچند در زندان. مگر جنبش سبز جز اين می خواهد؟ فرصتی پيش آمده که بيشتر با هم حرف بزنيم، کاری که تا به حال از آن اکراه داشتيم، همه برای هم شده بوديم دشمن، و همديگر را يک مشت معاند، کافر و ملحد، دزد انقلاب مردم خطاب می کرديم ... اتاق بازرگانی ایران که طی چهار دوره هفتاد و پنج درصد اعضایش ثابت ماند، و بیشتر زیر کنترل هیات موتلفه ی اسلامی بود، به مثابه ی "با ثبات ترین" نهاد جمهوری اسلامی شناخته شده است. به گفته یکی از وزیران پیشین، در جمهوری اسلامی (در کوران تحریم ها) سرپل ارتباطی بسیاری از خریدهای کالاهای اساسی دولت در خارج، بازرگانان خصوصی بودند و واسطه های وابسته به بازاریان روز به روز قدرت سیاسی شان هم گسترش می یافت. ... رئیس جمهور شدن محمود احمدی نژاد در سال هشتاد و چهار با شروع سو استفاده های عظیم مالی در شهرداری تهران تحت مدیریت او زمینه سازی شد. فسادی که تنها 325 میلیارد تومان آن برملا شد، اما به صلاحدید مقامات ارشد نظام، شاید برای روز مبادا بایگانی شد. رقمی که با احتساب نرخ تروم ادعایی دولت، امروز به بیش از یک هزار میلیارد تومان می رسد.

  به انجمن ها و پدافنـــــــــــــــــدان بابکی برای برباد دادن دارایی های "بازاریان بزرگ" و همراهان آنان

  فهرست يکم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_7.html

  فهرست دوم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_1.html

  فهرست سوم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_2.html

  فهرست چهارم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_3.html

  فهرست پنجم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_4.html

  فهرست ششم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_5.html

  فهرست هفتم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_6.html

  کمپین هنرمندان در فیس بوک: در پخش بیانیه ها و پیام ها به ما یاری رسانید

  http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100003183737727&sk=wall

  برای جلوگیری از بازخوانی ویرانی های پایان برش صفوی، که در آن، "ملاباشی ها" سهمی بزرگ داشتند

  برای پایان دادن به "شب سیاهی" که برای مردم ما "مـــــــــــــــــــــــــــاهانه" میلیاردها دلار هزینه دارد

  دوشادوش جنبش جهانی، پیش به سوی اشغال بیت رهبری، لانه ی دزدان ولایی و دزدان دریایی

  پیش به سوی ارائه لیست مستــــــــــــقل انتخاباتی

  پیش به سوی رویکردهای روشنگرانه و خرافه ستیزانه ی هر چه بیشتر

  پيش به سوي فلج کردن اقتصادي نظام، از کم کاري و کارشکني و پـــــــــــــــــــدافندي، تا اعتصاب عمومي در یکان اقتصادی و آموزشی و اعتراضات گسترده ی خياباني

  پیش به سوی مبارزات گسترده تر برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی

  پيش به سوي به چنگ آوردن نهادهاي روبنايي

  پيش به سوي نشاندن نمايندگان راستين توده ها بر کرسي هاي زمامداري

  پبش به سوي سازماندهي هشيارانه ي جنبش براي مقابله با سرکوب ها و کشتارهای در پیش

  پیش به سوی تصاحب یکان های اقتصادی به تاراج رفته و خلع مسئولیت دزدان ولایی

  پیش به سوی برباد دادن دارایی های "بازاریان بزرگ" و همراهان سپاهی-بنیادی آنان

  جنبش هاي کارگري و دانشجويي و زنان به پيش

  هنرمندان و نویسندگان و ژورنالیست ها و فرهیختگان به پیش

  ستارخان ها و باقرخان ها و حیدرعمواغلی ها و تختی های امروزین به پیش

  دلاوران نظامی هم تبار دلیران انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن به پیش

  آري، اين "آتش خندان"، دزدان ولايي و دزدان دريايي را در خود خواهد سوزاند

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  دی ماه 1390

  از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز، پیام 22

  جنبش رو به رشد "نود و نه درصدی ها" در ایران، نیازی به تایید نهادهای "قانونی" ندارد

  دزدان ولایی و دزدان دریایی ای که در پشت "بیت رهبری" کمین کرده اند، بار دیگر درون مایه ی ارتجاعی خود را، علیرغم همه ی ادعاهای "ضد امپریالیستی" به نمایشی کمدی گذاشتند. مقامات امنيتی جمهوری "ولایی" با احضار نماينده ی اتحاديه ی آزاد کارگران ايران اعلام کردند، اين اتحاديه و ديگر تشکل های کارگری، حق برگزاری گردهمایی ها در پشتیبانی از جنبش های اعتراضی در آمريکا را ندارند. ماموران امنيتی "ولایت فقیه" همچنين تظاهرات و تجمعات در اعتراض به اصلاحيه ی ارتجاعی قانون کار را نیز، به خیال خود "ممنوع" اعلام کرده اند. اتحادیه ی آزاد کارگری ایران، در بیانیه ی تازه ی خود به درستی یاد آور شده است که "ما خود را همچون کارگران سراسر دنيا بخشی لايتجزا از اين جنبش ميدانيم. جنبش اشغال وال استريت دفاع از حق حيات و زندگی نود و نه درصد انسانهاست و ما کارگران عظيم ترين بخش اين نود و نه درصد" هستيم

  کمابیش همزمان با آن، به ابتکار کانون مدافعان حقوق کارگر، سميناری در همبستگی با جنبش جهانی، ريشه های بحران و چشم انداز آينده، در کرج تشکیل شد که در آن شماری از هموندان سازمان ها و کنشگران پهنه های کارگری، زنان و دانشجويان بر ضرورت همبستگی هر چه بیشتر و مبارزات هر چه گسترده تر پای افشردند. این رویکردهای دادخواهانه ی رنجبران، و سرکوب های متقابل "ولاییان"، در حالی است که فشار به "جنبش اشغال وال استریتگ" در امریکا نیز در روزهای گذشته رو به فزونی نهاده است

  رویکردهای سرکوبگرانه ی "دزدان میلیاردر" در جمهوری "ولایی"، و اقدام های خشن و نوین "بالایی ها" در شهرهایی چون نیویورک و لوس آنجلس در مقابله با دادخواهی "پایینی ها"، نشان می دهند که نهادهای روبنایی در هر دو کشور، زیر نفوذ جدی "یک درصدی ها" قرار دارند. آری، جنبش اشغال وال استريت و جنبش مردم ما، "دفاع از حق حيات و زندگی نود و نه درصد انسانهاست" در همه ی جهان. همین "بالایی ها" هستند که برای برون رفت از بحران های داخلی، بنا به "بیانیه جمعی از فعالان داخل کشور در مورد خطر حمله ی نظامی"، کوشش کرده و می کنند، تا جنگ "مخوف ترین پدیده" ی انسانی را به یک "بازی کامپیتوری" تبدیل کنند

  ما همزمان با رشد گام به گام جنبش "پایینی ها" در سرزمین مان، همه ی کنشگران جنبش های دانشجویی و زنان و هنرمندان و آموزگاران (و در رده ی نخست جوانان)، و نیز همه ی نهادها و سازمان ها و حزب های ملی و دمکرات کشورمان را به پشتیبانی از جنبش "نود و نه درصدی ها" و کارگران و مزدبگیران "زیر مرز فقر" ایران، که نمودی است از خیزش دوم و ژرف تر توده ای (پس از خیزش هشتاد و هشت)، فرا می خوانیم

  جنبش رو به رشد "نود ونه درصدی ها" ی سرزمین مان، به جنبش یکرنگ پیشین، نمایی داده است رنگارنگ، و برگرفته از واقعیت سیاسی-اجتماعی موزاییک کشورمان. پس از بیش از یکصد سال مبارزه ی بسیار دشخوار و خونبار، گاه آن است که این بار "نود و نه درصدی ها" خانه ی مشترک و تاریخی، اما تاریک مان را، آفتابی کنند

  این پیام را با بخشی از بیانیه ی تازه و ارزنده ی "جمعی از فعالان داخل کشور"، و با آرزوی جهانی پر از "آشتی و برابری" به پایان می بریم. این بیانیه بویژه اخطاری است به جنگ افروزانی از تبار تندروان آغاز انفلاب که جنگ و کشتار را "نعمت" می دانند. آنان پس از انقلاب بهمن، و همزمان با سرکوب دگراندیشان و "پایینی ها"، از یک سو بیش از پانصد میلیارد دلار به کشورمان زیان اقتصادی (و از آن میان زیان های "بسیار حساب شده" به نیروهای نظامی ایران و عراق) رساندند، و از سوی دیگر به گفته ی سحابی میلیاردها دلار "زیر میزی" به جیب "بالایی ها" ریختند

  جنگ مخوف ترين پديده ای است که انسان از گذشته تاکنون با آن روبرو شده است. در جامعه ی ما هنوز سايه ی شوم جنگ هشت ساله با عراق بر سر زندگی ميليون ها تن از ايرانيان سنگينی می کند. هنوز خاطرات آژيرهای قرمز، پناهگاه های نمور، خاموشی های شبانه، پيکرهای بی نام، دست و پاهای قطع شده، مادران بی فرزند، فرزندان بی پدر، قحطی و گرسنگی، آوارگان بی خانه و کاشانه و ده ها تصوير دهشتناک ديگر، در گوشه گوشه ی ذهن تک تک ما، چه پر رنگ و چه کمرنگ، چه همچون کابوس شبانه و چه همچون بيم هميشگی روزانه سنگينی میکند. ماهيت ذاتی جنبش مردم ايران در چند سال اخير بر اين اصل اساسی استوار بوده است که مردم درون ايران خواستار آن هستند تا سرنوشت خودشان را با دستان خود و در صحنه ی عينی مبارزه تعيين کنند. آنها نمی خواهند هيچ قدرت داخلی و خارجی قيمشان باشد و برای آنان و به جای آنان تصميم بگيرد. در نتيجه هرگونه دخالت خارجی خصوصاً از جنس نظامی اش با اين ماهيت در تضاد بنيادين قرار دارد. تمام کسانی که به هر نام و در هر جايگاهی برای بمب افکنهای ناتو و آمريکا کف و سوت بکشند، ديگر در کنار مردم ايران جايگاهی نخواهند داشت و بايد به صراحت به آنان گفت خط شما از خطِ منافع مردم جدا گشته است. آژيرهای قرمز جنگ را تنها کسانی به صدا در میآورند که میدانند در آينده ای که مردم ايران، بعد از پروسه ی مبارزاتی شان و به توان و نيروی خود خواهند ساخت، هيچ جايگاهی نخواهند داشت. آری، تنها کسانی از جنگ استقبال میکنند که به قدرت مردم برای تغيير سرنوشت خويش اميدی ندارند و حيات خود را در "بحران آفرينی" جستجو میکنند

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  از سوي کمپين به ياران و مبارزان درون مرز، پيام بيست و يکم

  دوشادوش جنبش جهاني، پيش به سوي اشغال بيت رهبري

  جنبشی که از ایران آغاز شد و حماسه ی هشتاد و هشت را آفرید، به "بهار عربی" فرارویید، و به جنبشی جهانی برای "اشغال" مراکز مالی و محدود کردن توان کنسرن های جهانی مبدل گردید. دوشادوش این خیزش جهانی، ما همه ی دوستداران آزادی و آبادی ایران را برای سازماندهی گسترده تر برای "اشغال بیت رهبری"، لانه ی دزدان ولایی و دزدان دریایی فرامی خوانیم. "بیت رهبری" کمینگاهی است برای بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بالاجایگاه، و بازرگانان و بانک داران بزرگ. افشاگری های چند میلیارد دلاری اخیر، نشانه های کوچکی هستند از دزدی های این "ولاییان" که در سه دهه ی گذشته صدها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و گازی ما را به تاراج برده اند. "بیت رهبری"، هم مسئولیت مستقم ورشکستگی واحدهای تولیدی، و نیز لغو اصل 44 را بر عهده دارد که حاصل مبارزات صد ساله ی مردم ماست، هم مسئولیت مستقیم دزد های نجومی و بی پیشینه ای را بر گردن دارد که از درون دولت "پینوشه ی ریش دار" بیرون زده است، و هم پاسخگوی اصلی سرکوب ها و کشتارهای فجیعی است که در سه دهه ی گذشته رخ داده است

  برای تدارک نیرو و ورود جدی تر به "برش دوم" مبارزاتی و واپس راندن دزدان ولایی، ما همه ی آزادیخواهان و دادخواهان را به ارائه ی لیست مستقل برای انتخابات آینده فرامی خوانیم. خواست های کلی جنبش را "گفتمان های مطالبه محور" در برنامه ی کاری خود دو سال پیش ارائه داده اند. این برنامه را می توان به پایه ای برای دستیابی به زبان مشترک و تهیه ی لیست "مســــــــــــــتقل" انتخاباتی تبدیل نمود

  نیروهای ملی و دمکرات ما، و در مرکز آنان، جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان در این راه بار سنگین فرهنگی-اجتماعی-سیاسی-سازمانی را بر دوش می کشند، تا از تبدیل ایران آینده به "جمهوری اسلامی" دیگری" از جنس افغانستان و لیبی و تونس (که خواست کنسرن های جهانی و ناتو، و پادوهای آنان در منطقه است) جلوگیری کنند. در برش پایان دادن به این "شب سیاه خرافه" و ورود به "بامداد خرد و داد"، جایگاه انجمن های بابکی در یکان های اقتصادی و آموزشی برای روشنگری و خرافه ستیزی و سازماندهی "اعتصـــــــــــــــاب عمومی"، و نیز وظایف پدافـــــــــــــــندان توده ای و دلاوران نظامی برای مهار کردن "اوباشان ولی فقیه"، برجسته است

  ما دوباره همه ی کسانی را که برای آزادی و آبادی این خانه ی مشترک و تاریخی دل می سوزانند، به مبارزات پیگیرتر و دامنه دارتر و هشیــــــــــــــــــــارانه تر فرامی خوانیم. کم کاری و یا انفعال نیروهای ملی و دمکرات در این برش، می تواند زمینه را برای بازخوانی رویداهایی چون عراق و افغانستان و بحرین و لیبی و تونس، و یا شرایطی چون پایان برش صفوی (درگیری های درازگاه داخلی و ویرانی های بسیار)، فراهم سازد. شوربختانه "ولایی ها" در پایان کار خود، در همان گداری گام برمی دارند، که صفوی ها پیش تر پیموده اند

  برنامه ی انتخاباتی "گفتمان های مطالبه محور"در کوران خیزش هشتاد و هشت

  http://www.farakhan-iran.com/html/goftman.html

  شاهکاری از شجریان: همراه شو عزیر، این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود

  http://www.farakhan-iran.com/html/hamrah_shoo.html

  فیلمی دلخراش درباره فریدن فرخزاد که به فرمان بلندپایگان جمهوری اسلامی تکه تکه شد

  http://www.youtube.com/watch?v=AqyvBJB2CFA&feature=player_embedded

  برای جلوگیری از بازخوانی ویرانی های پایان برش صفوی، که در آن، "ملاباشی ها" سهمی بزرگ داشتند

  برای پایان دادن به "شب سیاهی" که برای مردم ما "مـــــــــــــــــــــــــــاهانه" میلیاردها دلار هزینه دارد

  دوشادوش جنبش جهانی، پیش به سوی اشغال بیت رهبری، لانه ی دزدان ولایی و دزدان دریایی

  پیش به سوی ارائه لیست مستــــــــــــقل انتخاباتی

  پیش به سوی رویکردهای روشنگرانه و خرافه ستیزانه ی هر چه بیشتر

  پيش به سوي فلج کردن اقتصادي نظام، از کم کاري و کارشکني و پـــــــــــــــــــدافندي، تا اعتصاب عمومي در یکان اقتصادی و آموزشی و اعتراضات گسترده ی خياباني

  پیش به سوی مبارزات گسترده تر برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی

  پيش به سوي به چنگ آوردن نهادهاي روبنايي

  پيش به سوي نشاندن نمايندگان راستين توده ها بر کرسي هاي زمامداري

  پبش به سوي سازماندهي هشيارانه ي جنبش براي مقابله با سرکوب ها و کشتارهای در پیش

  پیش به سوی تصاحب یکان های اقتصادی به تاراج رفته و خلع مسئولیت دزدان ولایی

  جنبش هاي کارگري و دانشجويي و زنان به پيش

  هنرمندان و نویسندگان و ژورنالیست ها و فرهیختگان به پیش

  ستارخان ها و باقرخان ها و حیدرعمواغلی ها و تختی های امروزین به پیش

  دلاوران نظامی هم تبار دلیران انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن به پیش

  آري، اين "آتش خندان"، دزدان ولايي و دزدان دريايي را در خود خواهد سوزاند

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  پيام بيستم: از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز

  انجمن هاي بابکي و پدافنــــــــــــــــــــــــــــدهاي توده اي به پيش براي ضربه زدن به گلوگاه هاي اقتصادي

  جنبش های ملی و دمکراتیک مردم ما و مصر وارد برش تازه ای می شوند. آن چه "البرادی" پیرامون شرایط مصر گفت، کمابیش درباره ی ایران نیز صادق است. وی آن کشور را در آستانه ی "انقلاب دوم" و "در دهانه ی آتشفشان" ارزیابی کرد. شرایط تازه ی منطقه ای و دگردیسی های جنبش دمکراتیک جهانی، امکانات تازه ای برای دگرگونی های ژرف در کشورهای رو به رشد، و نیز ایجاد سامانه ی نوین جهانی ایجاد می کنتد. از این فرصت استثنایی باید "هشیـــــــــــــــــــارانه" بهره برداری کرد

  در این زمینه، نیروهای ملی و دمکرات ما، و در مرکز آنان، جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان بار سنگینی را بر دوش می کشند. در برش "پایان دادن به این شب سیاه"، جایگاه انجمن های بابکی در یکان های اقتصادی و آموزشی برای سازماندهی "اعتصـــــــــــــــــــــــــاب عمومی"، و نیز وظایف پدافندان توده ای و دلاوران نظامی برای مهار کردن "اوباشان ولی فقیه"، برجسته است

  درآستانه ی خیزش دوم مردمی، ما همه ی کسانی را که برای "آزادی و آبادی" این خانه ی مشترک و تاریخی دل می سوزانند، به مبارزات پیگیرتر و دامنه دارتر و هشیــــــــــــــــــــارانه تر فرامی خوانیم. کم کاری و یا انفعال نیروهای ملی و دمکرات در این برش، می تواند زمینه را برای بازخوانی رویداهایی چون عراق و افغانستان و بحرین و لیبی، و یا شرایطی چون پایان برش صفوی (درگیری های درازگاه داخلی و ویرانی های بسیار)، فراهم سازد. شوربختانه "ولایی ها" در پایان کار خود، در همان گداری گام برمی دارند، که صفویان پیش تر پیموده اند. رویکردهای "ملاحسین" و "ملاعلی"، همگونی های شگفت انگیزی دارند

  گرز فریدونی کشم، ضحاک را سربشکنم

  http://www.farakhan-iran.com/html/shajarian_2.html

  http://www.youtube.com/watch?v=6zKYDDVuZV8&feature=related2

  http://www.youtube.com/watch?v=SXChHMRqpCI&feature=player_embedded

  برای جلوگیری از بازخوانی ویرانی های پایان برش صفوی، که در آن، "ملاباشی ها" سهمی بزرگ داشتند

  برای پایان دادن به "شب سیاهی" که برای مردم ما "مـــــــــــــــــــــــــــاهانه" میلیاردها دلار هزینه دارد

  پيش به سوي فلج کردن اقتصادي نظام، از کم کاري و کارشکني و پـــــــــــــــــــدافندي، تا اعتصاب عمومي در یکان اقتصادی و آموزشی و اعتراضات گسترده ی خياباني

  پیش به سوی مبارزات گسترده تر برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی

  پيش به سوي به چنگ آوردن نهادهاي روبنايي

  پيش به سوي نشاندن نمايندگان راستين توده ها بر کرسي هاي زمامداري

  پبش به سوي سازماندهي هشيارانه ي جنبش براي مقابله با سرکوب ها و کشتارهای در پیش

  جنبش هاي کارگري و دانشجويي و زنان به پيش

  هنرمندان و نویسندگان و ژورنالیست ها و فرهیختگان به پیش

  ستارخان ها و باقرخان ها و حیدرعمواغلی ها و تختی های امروزین به پیش

  دلاوران نظامی هم تبار دلیران انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن به پیش

  آري، اين "آتش خندان"، دزدان ولايي و دزدان دريايي را در خود خواهد سوزاند

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  پیام نوزدهم: از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز

  پیش به سوی مصادره یکان های اقتصادی دزدیده شده

  اصل چهل و چهار قانون اساسی پایه ای است برای مصادره ی دارایی هایِ به یغما رفته ی توده ها از سوی بازاریان بزرگ و بنیاد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالا جایگاه . تاکنون بخشی بزرگی از این دارایی های ملی چون شركتهاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران، كشتيراني، پالايشگاه اصفهان، مخابرات، و

  عملا شماری از بانک ها و صنایع نفتی و غیرنفتی به بیت رهبری و سپاهیان و بازاریان و دیگر دزدان ولایی منتقل شده اند.

  کارگران و کارکنان ما، چون پاره ای از کشورهای آمریکای لاتین، می توانند این دارایی های ملی را دوباره به تصاحب درآورند، اگر که سازمان یافته و برنامه ریزی شده عمل کنند

  اصل 44 نتیجه صد سال مبارزات مردم ماست

  نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

  گزارش دیداری تکان دهنده از امپراتوری ملاها که نتیجه ی این گونه دزدی هاست

  http://www.farakhan-iran.com/html/chile.html

  http://www.youtube.com/watch?v=KcF1RDT3gxA&feature=youtu

  چگونه دارایی های ملی و اندوخته های زیرزمینی به بیت رهبری و سپاهیان و بازاریان و دیگر دزدان منتقل می شوند

  http://www.farakhan-iran.com/html/asl_44_1.html

  در ونزوئلا کارکنان مالکیت ها را در دست می گیرند، و در ایران "انقلابی"، بیت رهبری و سپاهیان جیب ها را پرمی کنند

  http://www.farakhan-iran.com/html/venezuela.html

  برای پایان دادن به "شب سیاهی" که برای مردم ما "مـــــــــــــــــــــــــــاهانه" میلیاردها دلار هزینه دارد

  پیش به سوی مبارزات گسترده تر برای آزادی زندانیان سیاسی، نمایندگان انتخاباتی توده ها

  پيش به سوي به چنگ آوردن نهادهاي روبنايي

  پيش به سوي نشاندن نمايندگان راستين توده ها بر کرسي هاي زمامداري

  پبش به سوي سازماندهي هشيارانه ي جنبش براي مقابله با سرکوب ها و کشتارهای در پیش

  پيش به سوي فلج کردن اقتصادي نظام، از کم کاري و کارشکني و پـــــــــــــــــــدافندي، تا اعتصاب عمومي در یکان اقتصادی و آموزسی و اعتراضات گسترده ی خياباني

  جنبش هاي کارگري و دانشجويي و زنان به پيش

  هنرمندان و نویسندگان و ژورنالیست ها و فرهیختگان به پیش

  ستارخان ها و باقرخان ها و حیدرعمواغلی ها و تختی های امروزین به پیش

  دلاوران نظامی هم تبار دلیران انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن به پیش

  آري، اين "آتش خندان"، دزدان ولايي و دزدان دريايي را در خود خواهد سوزاند

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  www.farakhan-iran.com

  پيام هيجدهم: از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز

  مردم ما در تاریخ مبارزاتی صد ساله ی خود، تجربیات بسیاری گرد آورده اند که می توانند در کوران مبارزه کنونی با دزدان ولایی و دزدان دریایی، از آنان بهره گیرند. یکی از آنان در پیوند است با رویکردهای دلاوران خیابانی و نظامی در پشتیبانی از آزادی خواهان و استقلال طلبان در جریان انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن. برای روشن کردن دروغ های "ضدامپریالیستی" دزدان ولایی، رویکردهای "برادران" قاچاقچی سپاهی یا واردکنندگان کالاهای "امپریالیست ها" را، با اقدامات مردم دوستانه ی افسران آزادی خواه سوریه سنجش نموده ایم.

  دریغ است ایران که ویران شود، افسران آزاد سوریه به مردم می پیوندند

  http://www.farakhan-iran.com/html/padafandan.html

  برای پایان دادن به "شب سیاهی" که برای مردم ما "مـــــــــــــــــاهانه" میلیاردها دلار هزینه دارد

  پیش به سوی مبارزات گسترده تر برای آزادی زندانیان سیاسی، نمایندگان انتخاباتی توده ها

  پيش به سوي به چنگ آوردن نهادهاي روبنايي

  پيش به سوي نشاندن نمايندگان راستين توده ها بر کرسي هاي زمامداري

  پبش به سوي سازماندهي هشيارانه ي جنبش براي مقابله با سرکوب ها و کشتارهای در پیش

  پيش به سوي فلج کردن اقتصادي نظام، از کم کاري و کارشکني و پـــــــــــــــــــدافندي، تا اعتصاب عمومي در یکان اقتصادی و آموزسی و اعتراضات گسترده ی خياباني

  جنبش هاي کارگري و دانشجويي و زنان به پيش

  هنرمندان و نویسندگان و ژورنالیست ها و فرهیختگان به پیش

  ستارخان ها و باقرخان ها و حیدرعمواغلی ها و تختی های امروزین به پیش

  دلاوران نظامی هم تبار دلیران انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن به پیش

  آري، اين "آتش خندان"، دزدان ولايي و دزدان دريايي را در خود خواهد سوزاند

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  پيام هفدهم: از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز

  نامزدهای انتخاباتی توده ها چه کسانی هستند:  گزیده ای از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در ماه های گذشته

  بهمن احمدی امويی،  منصور اسانلو، جعفر اقدمی، عمادالدين باقی، عماد بهاور، رسول بداقی،  قربان بهزاديان نژاد، مجيد توکلی، رضا رفيعی، بهروز جاويد، حسن اسدی زيدآبادی، محمد داوری، اميرخسرو دليرثانی، فيض الله عرب سرخی، عيسی سحر خيز، حشمت طبرزدی، کيوان صميمی، ابوالفضل قديانی، علی عجمی، محمد جواد مظفر، محمدرضا مقيسه، مهدی محموديان، عبدالله مومنی

  خواست هاي آنان چيست، برگرفته از برنامه ی "گفتمان های مطالبه محور" در کوران خیزش هشتاد و هشت

  به رسمیت شناختن فعالیت همه احزاب، انجمنها، اتحادیه ها، شوراها و حق تشکل برای دانشجویان، معلمان، کارگران، قومیتها، اقلیتها، نویسندگان، پرستاران، هنرمندان، دگراندیشان، روزنامهنگاران، بازنشستگان، کسبه، وکلا، زنان خانه دار، متخصصان، کارفرمایان، بیکاران

  سعی در جهت انتقال مالکیت سازمانهای اقتصادی وابسته به نهادها، بنیادهای بزرگ اقتصادیِ غیردولتیِ وابسته به حکومت، و شرکتهایی که به طریق رانتی به برخی مسوولان واگذار شده (شرکتهای شبه دولتی – خصوصی) به بخش عمومی و مردم، با نظارت مردمی، محور قرار گرفتن تولید داخلی و ایجاد اشتغال، جلوگیری از واردات بیرویّه و برخورد کارشناسی با واردات و صادرات، استقلال مدیریت صندوق ذخیره ارزی کشور از دولت و سپردن آن به مجلس، جلوگیری از تخصیص هر نوع اعتبار خارج از بودجه رسمی و شفاف کشور و حذف ردیفهای گوناگون بودجهای نهادهای مختلف تبلیغی، اعانهای و روحانیت که باید مستقل از دولت باشند

  برای خواندن برنامه "گفتمان های مطالبه محور" اینجا کلیک کنید، متن آن در پایان ایمیل نیز آمده است

  http://www.farakhan-iran.com/html/goftman.html

  برای پایان دادن به این "شب سیاه" و این خواری تاریخی

  پيش به سوي به چنگ آوردن نهادهاي روبنايي

  پيش به سوي نشاندن نمايندگان راستين توده ها بر کرسي هاي زمامداري

  پبش به سوي سازماندهي هشيارانه ي جنبش براي مقابله با سرکوب ها و کشتارهای در پیش

  پيش به سوي فلج کردن اقتصادي نظام، از کم کاري و کارشکني و پدافندي، تا اعتصاب عمومي در یکان اقتصادی و آموزسی و اعتراضات گسترده ی خياباني

  جنبش هاي کارگري و دانشجويي و زنان به پيش

  آري، اين "آتش خندان" دزدان ولايي و دزدان دريايي را در خود خواهد سوزاند

  گرز فریدونی کشم، ضحاک را سربشکنم: فریاد مردم ما از زبان شجریان و اسانلو

  http://www.farakhan-iran.com/html/shajarian_2.html

  http://www.youtube.com/watch?v=6zKYDDVuZV8&feature=related2

  http://www.youtube.com/watch?v=SXChHMRqpCI&feature=player_embedded

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  یادآوری: در شناساندن بیشتر سایت کمپین، و بازتاب بانر آن در سایت های گوناگون ما را یاری دهید

  www.farakhan-iran.com

  پیام شانزدهم: از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز

  آماج هایی برای پدافندهای بابکی

  پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67 که مخفیانه و بدون "سر و صدا" صورت گرفت، و بعد از قتل های زنجیره ای که با سکوت و سازشکاری اصلاح طلبان به حاشیه رانده شد، در یورش سوم به زندانیان سیاسی که از سال هشتاد و هشت آغاز شده است، با حمــــــــــــــــاسه ی پایداری مبارزان در بند روبرو هستیم. باید با همه ی توان از بازخوانی دو یورش گذشته به دلیرترین فرزندان میهن مان جلوگیری کرد. در این زمینه، همزمان با جنگ کوسه ها در بالا بر سر دلارهای نفتی، و و داد و ستد برخی از "اپوزیسیون" در بالاترین رده ها، برای خنثی کردن این ترفندها، به پاره ای از آماج هایی که می تواندد به وسیله ی پدافنـــــــــــــــدهای بابکی نشانه گرفته شوند، اشاره می کنیم. رویکردهای قاطـــــــــــــع "پدافندها"، در کنار مبارزات "انجمن ها" در راستای سازماندهی اعتراضات در خیابان ها و اعتصابات در یکان های اقتصادی و آموزسی، ابزاری هستند برای فشار همه سویه به دزدان ولایی و دزدان دریایی، و برای پایان دادان به این شب سیاه. نسخه هایی که از "بالا" پیچیده می شوند و به بن بست های اقتصادی از جنس "بحران یونان" می انجامند، با خواست های ملی و دمکراتیک و دیرینه ی مردم مان ناسازگارند. آتش خندان ما، می تواند همه ی این راهبندها و ترفندها را در خود بسوزاند

  آماج هایی برای پدافندهای بابکی

  فهرست یکم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_7.html

  فهرست دوم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_1.html

  فهرست سوم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_2.html

  فهرست چهارم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_3.html

  فهرست پنجم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_4.html

  فهرست ششم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_5.html

  فهرست هفتم

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_6.html

  برپاخیـــــــــــــــــــــز، از جاکن، بنای کاخ دشمن: ارمغانی به بابکیان و پرچمداران "آتش خندان" ایران

  http://www.farakhan-iran.com/html/bahrami.html

  http://www.youtube.com/watch?v=VoglD8A7vfM

  پیش به سوی فلج کردن اقتصادی نظام، از کم کاری و کارشکنی و پدافندی، تا اعتصاب عمومی

  پیش به سوی سازمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندهی گسترده تر جنبش

  درود بر جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  یادآوری: در شناساندن بیشتر سایت کمپین، و بازتاب بانر آن در سایت های گوناگون ما را یاری دهید

  www.farakhan-iran.com

  پيام پانزدهم: از سوی کمپین به یاران و مبارزان درون مرز

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی: درگیری ها درخیابان ها، فریادهای رهایی در شامگاه، اعتراض ها در دانشگاه ها، پایداری های حماسه آفرینانه در زندان ها، درگیری ها با نیروهای امنیتی در میدان های ورزشی، و نیز اعتصاب هزار و ششصد کارگر در پارس جنوبی، نشان دادند که این  "آتش خندان" را نمی توان خاموش کرد.

  جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان گام به گام خود را برای "خیزش دوم" آماده تر می کنند. با درود بی کران به همه ی بابکیان و رزمندگان راه آزادی و خواستاران آبادی کشور. پیش به سوی سازمــــــــــــــاندهی گسترده تر جنبش و تدارک حرکت بعـــــــــــــــــدی اعتراضی در خیابان ها و یکان های اقتصادی و آموزشی

  در لینک زیر و در پایان این ایمیل، گوشه هایی از مبارزات تازه را به آگاهی تان می رسانیم

  http://www.farakhan-iran.com/html/khordad_1390.html

  پیش به سوی فلج کردن اقتصادی نظام، از کم کاری و کارشکنی و پدافندی، تا اعتصاب عمومی

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای ماه های گذشته

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  یادآوری: در شناساندن بیشتر سایت کمپین، و بازتاب بانر آن در سایت های گوناگون ما را یاری دهید

  www.farakhan-iran.com

  پيام جهاردهم کمپين به ياران و مبارزان درون مرز

  همزمان با قتل ناجوانمردانه ی هاله ی سحابی عضو شورای مادران صلح، راهپیمایی هایی برای روزهای آینده پیشنهاد شده است. بجاست که از این راهپیمایی ها به منظور تدارک گام به گام "خیزش دوم" بهره گیری گسترده کنیم. در این راستا می توان اعتراضات خیابانی را با اعتصابات یکان های اقتصادی و آموزشی نیز همزمان نمود، و بدین گونه جنبش را ژرفا بخشید. جنیش های کارگری و دانشجویی و زنان، علیرغم سرکوب ها و کشتارهای شدید، وظایف سنگینی در این راه بر عهده دارند.

  افزون بر آن، برای نبرد های سخت در پیش، "پدافندهای بابکی" از هم اکنون می تواندد برای خنثی کردن "اوباشان" رنگارنگ، راهکارهای بایسته را تدارک بینند. برای آشنایی با این "اوباشان مزدبگبر"، تماشای لینک زیر را به همه ی مبارزان راه آزادی و خواستاران آبادی کشور پیشنهاد می کنیم.

  دزدان ولایی و دزدان دریایی، اوباشانی از تبار "شعبان بی مخ ها" را برای سرکوب دادخواهان ایران اجیر کرده اند

  http://www.farakhan-iran.com/html/obash.html

  قتل ناجوانمردانه ی عضو شورای مادران صلح به دست اوباشان، هاله سحابی

  http://www.farakhan-iran.com/html/madarane-solh.html

  پیش به سوی فلج کردن اقتصادی نظام، از کم کاری و کارشکنی و پدافندی، تا اعتصاب عمومی

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای ماه های گذشته

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  یادآوری: در شناساندن بیشتر سایت کمپین، و بازتاب بانر آن در سایت های گوناگون ما را یاری دهید

  پيام سیزدهم کمپين به ياران و مبارزان درون مرز

  یاران! اعتصاب غذای زندانیان سیاسی دلیرانه ادامه دارد! در این زمینه، پیام مهم کیوان صمیمی از اسارتگاه را در زیر می آوریم (در لینک زیر و در پایان ایمیل). برای بازتاب هرچه بیشتر اعتراض های زندان سیاسی، جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان علیرغم سرکوب و کشتارخونین، گام های استواری به پیش برداشته اند. طنین این گام ها را می توان افزون کرد.

  بحران درون "نظام ولایی" و جنگ بر سر دلارهای نفتی در "بالا"، ورزشکاران را نیز به صف "پایینی ها" نزدیک کرده است. شماری از آنان نشان داده اند که می توانند به راه تختی ها گام نهند. در این زمینه بخشی از سخنان ناصر حجازی را، که درد مردم است، آورده ایم. از توان ورزشکاران مردمی می توان برای پایان دادان به "شب سیاه" یاری گرفت. تظاهرات و اعتراضات در مراسم سوگواری ناصر حجازی و شعارهایی چون "مبارک بن علی نوبت سید علی"، نشان می دهند که اوضاع در ایران "آتشی است زیر خاکستر". برای برافروختن این "آتش خندان"، "انجمن ها و پدافند های بابکی" را به تدارک بسیار جدی تر نبرد در پیش، فرامی خوانیم.

  ناصر حجازی: اگر نمی توانيد رفاه مردم را فراهم سازيد ، برويد

  يارانه ها را به مردم غالب کرده اند.زندگی مردم بهتر نشده که بدتر هم شده است .خدمت به مردم يعنی فراهم کردن رفاه و آسايش آنها اما متاسفانه شاهد نداری و سختی زندگی مردم هستيم.دولت می گويد چهل هزار تومان در ماه به مردم کمک ميکنيم ، مگر مردم گدا هستند ؟ مردم ايران روی گنج خوابيده اند ، نفت، گاز و… دولت حق ندارد به مردم کمک کند،دولت بايد کار کند،خدمت کند و زحمت و دسترنج مردم را دودستی تقديم آنها نمايد.چهل هزار تومان در ماه به مردم می دهند و بعد چند برابر آن را از جيب مردم برداشت می کنند و سپس ادعای خدمت به مردم دارند. اگر نمی توانيد رفاه مردم را فراهم سازيد ، برويد

  پیام مهم کیوان صمیمی از اسارتگاه

  http://www.farakhan-iran.com/html/samimi.html

  تختی های امروز کجایند؟

  http://www.farakhan-iran.com/html/takhti-hejazi.html

  پیش به سوی فلج کردن اقتصادی نظام، از کم کاری و کارشکنی و پدافندی، تا اعتصاب عمومی

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای ماه های گذشته

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  پيام دوازدهم کمپين به ياران و مبارزان درون مرز

  یاران! با همه ی نیرو از اعتراض ها و اعتصاب های دانشجویان در 25 اردیبهشت پشتیبانی کنید

  جنبش دانشجویی آرام آرام به جایگاه تاریخی خود باز می گردد و به سنگری برای پشتیبانی از

  جنبش کارگری و طرح خواست های ملی و دمکراتیک و دادخواهانه تبدیل می شود. این جنبش را می توان با

   مبارزه آگاهانه و هشیارانه و دلیرانه هر چه بیشتر توان بخشید و با اعتصاب های کارگری و

  اعتصاب غذای زندانیان سیاسی هماهنگ کرد. در یکی از بیانیه ها، می شود این بلوغ سیاسی دانشجویان را مشاهده کرد 

   

  دانشجويان هميشه صدای اعتراض کارگران، معلمان و تمامی اقشار جامعه بوده اند و ايجاد

  فضای امنيتی در دانشگاهها در واقع برای خاموش کردن اين صدای اعتراض بوده، برای همين ٢۵ ارديبهشت روز اعتراض و

  اعتصاب سراسری دانشجويان در تمام دانشگاههای ايران بر عليه فضای امنيتی در دانشگاهها اعلام شده است. ما دانشجويان

  دانشگاه ازاد واحد باراجين، دانشگاه بين الملل قزوين، دانشگاه ازاد واحد نواب، دانشگاه پيام نور قزوين، دانشگاه دهخدای قزوين،

  دانشگاه تربيت معلم قزوين، حمايت خود را از اين فراخوان اعلام کرده و همينطور اعلام می کنيم که ما نيز در ٢۵ ارديبهشت

  تمام کلاسها را تعطيل کرده و در ميدان قلم دست در دست هم جمع می شويم و فرياد مرگ بر ديکتاتور سر ميدهيم و خواهان

  برچيده شدن حراست و بسيج و تمام ارگانهای سرکوب در دانشگاهها هستيم. همچنين ما دانشجويان دانشگاههای قزوين تمامی

  جوانان، زنان، معلمان، کارگران، پرستاران و تمام مردم را به حمايت از دانشجويان فرا می خوانيم و از آنها می خواهيم که همراه

  دانشجويان ٢۵ ارديبهشت را بر عليه فقر، تبعيض، استبداد و اعدام ،به روز فرياد سراسری تبديل کنيم

  چه دزدان و میلیاردرهایی در پشت بیدادگری ها و سرکوب ها و کشتارها پنهانند

  http://www.farakhan-iran.com/html/maleki.html

  چرا این همه دشمنی ملاها با دانشگاهیان، ارزیابی ارزنده ای از دکتر محمد ملکی

  http://www.farakhan-iran.com/html/fehrest_1.html

  پیش به سوی فلج کردن اقتصادی نظام، از کم کاری و کارشکنی و پدافندی، تا اعتصاب عمومی

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای ماه های گذشته

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  پیام يازدهم کمپين به ياران و مبارزان درون مرز

  بدین وسیله دو لینک را برایتان می فرستیم. نخستین آن، در پیوند است با ویدئوکلیپ آموزنده ای از مبارزات کارگری در

  سی سال گذشته. این کلیپ را به دست مبارزان، و بویژه کارگران و دست اندرکاران سندیکایی برسانید

  از سوی دیگر پیام همبستگی پاره ای از دانشگاهیان جهان به کارگران زندانی ایران را، همزمان با روز کارگر، می فرستیم

  در رساندن این پیام به زندانیان سیاسی و بویژه به زندانیان در حال اعتصاب غدا، ما را یاری دهید. بخشی از پیام

  ديری نخواهد پائيد تا نسيم فرحبخش انقلاب نان و آزادی که از تونس آغاز شد و مصر را فرا گرفت و اکنون کل جهان عرب و

  شمال آفريقا را دستخوش تلاطم کرده است، به ايران نيز برسد .نظامی که بر بيعدالتی اجتماعی، بر انباشت بيکران ثروت در دست

  عده ای قليل و تمرکز بيکران فقر در ميان توده ای وسيع بنا شده است، پايدار نخواهد ماند. مبارزه عليه اين بيعدالتی اجتماعی،

  مبارزه برای جهانی بهتر و انسانی، مبارزه برای آزادی واقعی بشر و نه آزادی سرمايه، اکنون به مرحله ای فرا روئيده است که

  ديگر فريب الترناتيوها و شبه انقلابات دروغين را نخواهد خورد. نويد تحقق اين جهان انسانی از هر زمان در سی سال گذشته

  نزديکتر شده است. به مبارزات رو به افزايش کارگران ويسکانسن و کارگران و توده محروم در انگلستان و فرانسه و ساير

  کشورها نگاه کنيد، اين صف رو به اعتلا را به روشنی خواهيد ديد. مطمئن باشيد که کارگران و توده محرومان جامعه ايران نيز

  دست بکار خواهند شد. زمان آزادی شما نزديک است

  ویدئوکلیپ آموزنده ای از مبارزات کارگری

  http://www.farakhan-iran.com/html/30_sal_jonbesh.html

  http://www.youtube.com/watch?v=7BZfIg7J0ys

  پیام همبستگی پاره ای از دانشگاهیان جهان به کارگران زندانی ایران

  http://www.farakhan-iran.com/html/daneshgahian.html

  پیش به سوی فلج کردن اقتصادی نظام، از کم کاری و کارشکنی و پدافندی، تا اعتصاب عمومی

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای ماه های گذشته

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  پیام دهم کمپين به ياران و مبارزان درون مرز

  با اعتراضات و اعتصابات در یکان های اقتصادی و آموزشی، از زندانیان سیاسی پشتیبانی کنید

  پیش به سوی تدارک اعتصاب عمومی

   

  بیانیه ی گروهی از زندانیان سیاسی را هر چه بیشتر در کارخانه ها و دیگر یکان های اقتصادی و آموزشی بازتاب دهید

  متن بیانیه

  ما زندانيان زندان رجايی شهر در اعتراض به احضارها

  بازداشتها، تهديدات و فشارهای وارد بر خانواده های زندانيان صنفی،سياسی و حقوق بشری و فشارها و محدوديتهای

  غير قانونی و غير انسانی تحميل شده بر صدها زندانی سياسی و غيرسياسی در همبستگی با خانم محتشمی پور و همگام

  با ساير کنشگران صنفی،سياسی،حقوق بشری و تمامی انسانهای آزاده و شجاعی که در داخل و خارج کشور به اين

  طريق از ايشان اعلام حمايت مينمايند همراهی کرده و از روز يکشنبه تا زمان تغيير رفتار کارگزاران امنيتی و

  قضايی با زندانيان و خانواده های آنها دست به اعتصاب غذا خواهيم زد.

  اين بيانيه به امضای منصور اسانلو، رسول بداقی، عيسی سحر خيز، حشمت طبرزدی، مهدی محموديان، کيوان

  صميمی، رضا رفيعی، جعفر اقدمی، علی عجمی، مجيد توکلی، بهروز جاويد و برخی ديگر از زندانيان زندان رجايی

  شهر رسيده است.

   

  برپاخیز، از جا کن، بنای کاخ دشمــــــــــــــن: این کلیب را به دست "بابکیان" برسانید

  فریادهای منصور اسانلو پیش از دستگیری را بشنوید

  ما انقلاب کردیم که مردم مون استقلال داشته باشن، که آزادی داشته باشن، عدالت اجتماعی داشته باشن

  زناشون شام گشنه نباشن، دخترامون رو بخاطر فقر به فحشا نبرن به دوبی

  http://www.youtube.com/watch?v=ISSRK9d05fU

   

  پیش به سوی فلج کردن اقتصادی نظام، از کم کاری و کارشکنی، تا اعتصاب عمومی

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای ماه های گذشته

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

   

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  پیش به سوی سازماندهی هشیارانه ی جنبش

  در کار سازمانی، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: هشیوار یاران گزین در نبرد. "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد

  پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد

   

  پیام نهم کمپین به یاران و مبارزان درون مرز

  وقت است که برخیزم، این "آتش خندان" را با صبح برانگیزم

  علیرغم جو شدید امنیتی-نظامی و سرکوب ها و کشتار ها، اعتراضات مردمی در بهمن و اسفند ماه در شهرهای گوناگون چون تهران، اصفهان، سنندج، مشهد، شیراز، تبریز، مهاباد، رشت، کرمانشاه، آبادان و خرم آباد نشان دادند که این جنبش دمکراتیک و دادخواهانه زنده و پویاست

  در این شرایط ما دوباره همهی رهروان راه آزادی و خواستاران آبادی کشور را فرامیخوانیم تا ضمن پشتیبانی از این نافرمانی ها، گام به گام در راه سازمان دهی گستردهتر و "هشیارنه تر" جنبش حرکت کنند. نبرد دلیرانه ی مردم مان در خیابان ها و در پاره ای از کارخانه ها، و پایداری مبارزان دربند راهنمایی است برای همهی رزمندگان جنبش

  چهارشنبه سوری، واپسین روز نافرمانی در اسفند ماه را

  به روز اعتراض عمومی در یکان های آموزشی و اقتصادی، و نیز به روز تظاهرات خیابانی تبدیل کنیم

  آری می توان با "آتش خندان"، خانه ی "سوگوارمان" را پرسرور و پرنور کرد

  گر سوختنم باید، افروختنم باید

  ای عشق بزن در من، کز شعله نپرهیزم

  http://www.youtube.com/watch?v=VoglD8A7vfM

  http://www.farakhan-iran.com/html/bahrami.html

   

  دلیرانه و "هشیارانه" برای فلج کردن اقتصادی "نظام ولایی" خیز برداریم

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای ماه های گذشته

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

   

  پیام هشتم کمپین به یاران و مبارزان درون مرز

  زنان ما می توانند بر این "توسری تاریخی" نقطه پایان بگذارند

  آری، این "روسری های اجباری" را می توان سوزاند

   

  درود بر رزمندگانی که در دهم اسفند و در شرایط نظامی نیز ثابت کردند، که رهروان شکست ناپذیر راه آزادی ایران هستند

  گسترش جنبش در شهرهای گوناگون کشور، و درآمیختن بیشتر اعتراضات خیابان ها با مبارزات کارخانه ها

   دستاورد تازه ای بود برای خیزش مردمی که می تواند بهبود یابد

   

  و اما برای روز هشت مارس، روز زنان شوربخت ما، بجاست که جنبش دانشجویی و کارگری خود را هر چه بیشتر

  به جنبش زنان نزدیک کند. همراهی و همگامی درازگاه این سه جنبش، تضمینی است برای ساختن ایرانی آزاد و آباد و پرداد

  به مناسبت هشت مارس، گوشه ای از فریادهای خاک خون خورده ی زنان رنج کشیده مان را

  از زبان کردیه (زهرا امامی) دوباره می فرستیم. در پخش آن ما را ياري دهيد

  شما نمی دانید که بر سر ما چه آمد آن روز. صدای من قطع نخواهد شد تا این رژیم منحوس و ضد ایرانی شرش را بکند از سر ما. ما در خون شنا می کنیم. ما دیگر نمی نشینیم. ما می رویم اول صف. به ما نگویید بنشینید، ما نمی نشینیم. به ما نگویید سکوت کنید، سکوت نمی کنیم. دیدار بعدی در خیابان های تهران با مشت های گره کرده و با خشم فراوان ایرانی، با خشم رستم بزرگ و بابک خرم دین

  http://www.youtube.com/watch?v=VoglD8A7vfM

  http://www.farakhan-iran.com/html/bahrami.html

   

  دلیرانه و هشیارانه برای فلج کردن اقتصادی "نظام ولایی" خیز برداریم

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  علیرغم حکومت نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای ماه های گذشته

  علیرغم جو وحشت و مرگ

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

   

  پیام هفتم به یاران و مبارزان درون مرز

  برای فلج کردن اقتصادی "نظام" خیز برداریم

   

  کارزار سراسری در روز اول اسفند فرصتی است که می توان از آن برای ژرفا دادن به جنبش بهره گرفت

  در این راستا بجاست که اعتراضات خیابان ها را با مبارزات کارخانه ها پیوند دهیم

  کارگران پالایشگاه نفت در روز بیست و پنج بهمن نشان دادند که همراه و همگام توده ها هستند

  این خروش توده های کار را، می توان و باید گسترش داد. جنبش مردمان، جنبشی دادخواه است

  دلیرانه و آگاهانه برای فلج کردن اقتصادی "نظام ولایی" خیز برداریم

   

  کليپ زير در پشتيباني از جنبش آزادیخواهان و رنجبران ايران را هر چه بیشتر پخش کنید

  http://www.youtube.com/watch?v=ISSRK9d05fU

  http://www.youtube.com/watch?v=VoglD8A7vfM

  http://www.farakhan-iran.com/html/bahrami.html

   

  درود بر رزمندگانی که بابک وار می رزمند

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  www.farakhan-iran.com

  info@farakhan-iran.com

   

  پیام ششم به یاران و مبارزان درون مرز

  درود بر رزمندگانی که بابک وار رزمیدند

  علیرغم حکومت نیمه نظامی

  علیرغم سرکوب ها و کشتارهای ماه های گذشته

  علیرغم جو وحشت و مرگ

   

  فیلم هایی از مبارزات دلیرانه ی مردم مان را بریتان می فرستیم. خواهشمندیم در پخش آن یاری رسانید

  از میان شعارها (برگرفته از دویچه وله)

  مرگ بر اصل ولایت فقیه

  مرگ بر خامنه ای

  استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی

  www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=35672

  فیلم مبارزاتی کمپین برای 25 بهمن را نیز دوباره می فرستیم

  http://www.youtube.com/watch?v=VoglD8A7vfM

   

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  www.farakhan-iran.com

  info@farakhan-iran.com

   

  پیام پنجم

  به یاران و دوستان  گرامی در درون و برون مرز

  با درود

   رویدادهای ایران و منطقه وارد برشی نوین می شوند. این رویدادها نشان می دهند که "پایان شب سیاه" نزدیک است

  محل برگزاري تظاهرات در شهرهاي گوناگون

  CLICK.

  در لینک زیر"کلیپ مبارزاتی" نوینی را برایتان می فرستیم. خواهشمندیم به دست یاران، بویژه در ایران برسانید

  http://www.youtube.com/watch?v=VoglD8A7vfM

  برای داده های بیشتر پیرامون "مردم ما مجوز نمی خواهند"، به لینک زیر کلیک کنید

  http://www.farakhan-iran.com/html/mojawez.html

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر

  www.farakhan-iran.com

  info@farakhan-iran.com

   

  پیام چهارم

  دوستان گرامی

  با درود

   شوربختانه موج اعدام ها همچنان ادامه دارد. در زیر لینک "واپسین فریادهای زهرا بهرامی" پیش از اعدام را می فرستیم. لطفا به دست یاران، بویژه در ایران برسانید

  http://www.youtube.com/watch?v=VoglD8A7vfM

  کليپ زير را نيز می توانید به ايران برسانيد (در پشتيباني از جنبش رنجبران در ايران

  http://www.youtube.com/watch?v=ISSRK9d05fU

  خواهشمنديم بانر زير را نيز در سايت هاي گوناگون بگنجانيد

  يکم: روي عکس کليک کنيد

  دوم: کپي کنيد

  سوم: در سايت خود يا سايت هاي ديگر جاسازي کنيد

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین ایست به فرمان سرکوب و کشتار

  www.farakhan-iran.com

  info@farakhan-iran.com

   

  پيام سوم

  دوستان گرامی

  با درود

   

   خواهشمندیم از "اعتراض سراسری علیه اعدام در ایران" در ده ها شهر جهان پشتیبانی کنید

  محل و ساعت تظاهرات در ده ها شهر در اروپا، امریکا، عراق و افغانستان را در لينک زير مي يابيد

  http://www.farakhan-iran.com/html/tazahorat.html

  افزون بر آن، بانر کمپين را نيز در زير و به پيوست مي فرستيم. خواهشمنديم آن را در سايت هاي گوناگون بگنجانيد

  دوستان کليپ زير را نيز به دست ياران در ايران برسانيد. در پشتيباني از جنبش رنجبران در ايران

  http://www.youtube.com/watch?v=ISSRK9d05fU

  با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی

  کمپین "ایست به فرمان سرکوب و آتش"

  www.farakhan-iran.com

  info@farakhan-iran.com

   

  پیام دوم

  دوستان گرامی

  با درود

   

   متن پایانی بيانيه ی شماره ی یک، فراخوان گروهی از نویسندگان و هنرمندان و کنشگران حقوق بشر  "ایست به فرمان سرکوب و کشتار"برای شما فرستاده می شود. خواهشمندیم در بازتاب گستره ی آن ما را یاری دهید. این متن از دیروز در چند سایت اینترنتی بازتاب یافته است.

  با سپاس فراوان و به اميد آغاز سالی خوب برای شما و ميهنمان ایران.

   

  کمپین "ایست به فرمان سرکوب و آتش"

  www.farakhan-iran.com

  info@farakhan-iran.com

   

  چند توضيح:

  - متن بيانيه در سایت کمپین به زبان انگليسی در دسترس است (متن آلمانی نیز به زودی آماده خواهد شد). خواهشمندیم آن را به رسانه های گروهی جهان برسانید. بازتاب بين المللی از اهمیت ویژه برخوردار است.

  - سایت اینترنتی ویژه ی کمپين آماده است (در آینده بهبود خواهد یافت). بانر سایت بزودی تهیه خواهد شد. خواهشمندیم این بانر را در سایت های گوناگون بازتاب دهید.

  -  کمپین در پی جلب پشتيبانی هنرمندان و نویسندگان و نهادهای گوناگون جهانی از این جنبش است. با بهره گیری از متن انگلیسی، ما را در این راه پشتیبانی کنید.

  -  برای تاثيرگذاری بيشتر کمپين، خواهشمندیم نهادها، سازمان ها و رسانه های هواخواه حقوق بشر ایرانی در گوشه و

  کنار جهان، آمادگی خود را برای همکاری به آگاهی مان برسانند. تاکنون چند نهاد و نشریه و تلویزیون، همکاری

  ضمنی خود را اعلام کرده اند.

  - خواهشمندیم از  بازتاب کارهای تان ما را آگاه کنید تا در سایت کمپین منعکس کنیم.

   

  پیام یکم

  دوستان گرامی

  با درود

  به پيوست بيانيه ی شماره ی یک، فراخوان گروهی از نویسندگان و هنرمندان و کنشگران حقوق بشر برای آغاز به کار کمپين

  "ایست به فرمان سرکوب و کشتار" بگونه ای خصوصی برای امضاء شما فرستاده می شود. خواهشمندیم در صورت تمایل به

  امضاء، با ایميل خبربدهيد.

  لطفا پيشنهاد امضای متن زیر را به دوستان نویسنده و هنرمند و کنشگر حقوق بشر خود توصيه کنيد.

  با سپاس فراوان و به اميد آغاز سالی خوب برای شما و ميهنمان ایران.

  گروه تدوین کننده

   

  چند توضيح پيرامون این کمپين:

  - از زمان آغاز این حرکت که از آن چند روز بيشتر نمی گذرد، شوربختانه 4 زندانی دیگر به دار آویخته شده اند.

  تدوین کنندگان و پشتيبانان این کمپين، از هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر انتظار دارند که افزون بر

  امضا این فراخوان، در آینده نيز ما را در راه مبارزه با سرکوب و کشتار روزافزون رژیم "جمهوری" اسلامی

  همراهی کنند.

  - اگرچه متن کمپين به صورت خصوصی تنها برای شمار کمی از دوستان فرستاده شده، تنها در فاصله ی دو روز

  نزدیک به شصت تن از نویسندگان و هنرمندان و کنشگران حقوق بشر، پشتيبانی خود را از آن اعلام کرده اند. از

  این پشتيبانی سپاس گذاریم.

  - متن بيانيه در آینده ی نزدیک به زبان های انگليسی و آلمانی تهيه شده و به رسانه های گروهی جهان فرستاده

  خواهد شد. خواهشمندیم در بازتاب بين المللی این کمپين کمک رسانی کنيد.

  - سایت اینترنتی ویژه ی کمپين در دست تهيه است و بزودی در دسترس همگان خواهد بود. از آنجا که یک برگ از سایت اینترنتی را به همکاران اختصاص داده ایم، از هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر امضا کننده، خواهشمندیم آدرس سایت انیترنتی خود را برایمان بفرستند تا در کنار نامشان گذاشته شود.

  - همراهان کمپين در پی جلب پشتيبانی هنرمندان و نویسندگان جهان از این جنبش هستند. پاره ای از نویسندگان آلمان،

  از آن ميان به گمان بسيار گونتر گراس نویسنده ی برجسته ی آلمانی و برنده ی جایزه ی نوبل، از کمپين "ایست به

  فرمان سرکوب و کشتار" پشتيبانی خواهند کرد.

  - برای تاثيرگذاری بيشتر کمپين، خواهشمندیم نهادها، سازمان ها و رسانه های هواخواه حقوق بشر ایرانی در گوشه و

  کنار جهان، آمادگی خود را برای همکاری به آگاهی مان برسانند. تاکنون چند نهاد و نشریه و تلویزیون، همکاری

  ضمنی خود را اعلام کرده اند.

   

   

   

   

   

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click