click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  نام پشتيبانان تازه ي کمپين را درپايان فهرست مي يابيد

  1- بیژن آبادی، کنشگر حقوق بشر

  2- بهروز آرمان، نویسنده و پژوهشگر

  3- سیروس آرین پور، کنشگر حقوق بشر

  4- جهانگیر آزاد، شاعر و منتقد ادبی

  5- عسکر آهنین، شاعر و نویسنده

  6- پوران ابراهیمی، کنشگر حقوق بشر

  7- میترا ابراهیمی، کنشگر حقوق بشر

  8- ربابه احمدی، کنشگر حقوق بشر

  9- داریوش احمدی، فعال سیاسی و حقوق بشر

  10- کمال ارس، فعال سیاسی

  11- ايرج اشراقي، کنشگر حقوق بشر

  12- اقبال اقبالی، کنشگر حقوق بشر

  13- سعید الموتی، کنشگر حقوق بشر

  14- بهرام امامی، کنشگر حقوق بشر

  15- بابک امیرخسروی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

  16- آزاده ایرانی، کنشگر حقوق بشر

  17-خسرو باقرپور، شاعر

  18- حسین باقر زاده،نويسنده و کنشگر حقوق بشر

  19- آمنه بامدی، کنشگر حقوق بشر

  20- رجب بذرافشان، کنشگر حقوق بشر

  21- ارژنگ برهان، فعال سیاسی و حقوق بشر

  22- شهلا بهاردوست، روزنامه نگار

  24- کورش پارسا، کنشگر حقوق بشر

  25- میثاق پارسا، نویسنده و جامعه شناس

  26- هوشنگ پاکپور، کنشگر حقوق بشر

  27- امیر پیشداد، کنشگر حقوق بشر

  28- ایر پیشدادیان، کنشگر حقوق بشر

  29- ف. تابان، سردبیر سایت اخبار روز

  30- شهرام تهرانی، کنشگر حقوق بشر

  31- سعید توکل، هنرمند (نقاش)

  32- منوچهر ثابتیان، ناروشن

  33- احمد ثوابی فعال سیاسی و حقوق بشر

  34- حسن جعفری، کنشگر حقوق بشر

  35- جواد جواهری، نويسنده

  36- فرشته حجازی، نویسنده و مترجم

  37- الهه حسنی، روزنامه نگار

  38- نازی حسینی، کنشگر حقوق بشر

  39- محمد علی حسینی، نویسنده و شاعر

  40- مهدی خان بابا تهرانی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

  41- محمود خوشنام، نویسنده و کارشناس موسیقی

  42- اسماعیل خویی، شاعر و نویسنده

  43- سبا خویی، کنشگر حقوق بشر

  44- سیروس دانشیان، فعال سیاسی و حقوق بشر

  45- محسن رضیایی، فعال سیاسی و حقوق بشر

  46- محسن رضوانی، کنشگر حقوق بشر

  47- رضا راد، کنشگر حقوق بشر

  48- اردشیر زارع زاده، فعالل سیاسی و حقوق بشر

  49- سید محمود روغنی، کنشگر حقوق بشر

  50- اردشیر زال زاده، فعال سیاسی و حقوق بشر

  51- ناصر زراعتی، نویسنده و روزنامه نگار

  52- مرتضی ساکی، کنشگر حقوق بشر

  53- مهدی سعید پور، کنشگر حقوق بشر

  54- صالح سیستانی، کنشگر حقوق بشر

  55- اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر

  56- علی شاکری، کنشگر حقوق بشر و حقوقدان

  57- مرتضا شاه ابراهیمی، کنشگر حقوق بشر

  58- نوشین شاهرخی، شاعر

  60- محمد شمس، کنشگر حقوق بشر

  61- عیسا صفا، کنشگر حقوق بشر

  62- رضا صفاری، کنشگر حقوق بشر

  63- منوچهر صلاحی، نویسنده و پژوهشگر

  64- ویدا طالبی، کنشگر حقوق بشر

  65- احمد عبادالهی، کنشگر حقوق بشر

  67- سیاوش عبقری، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

  68- شهلا عبقری، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

  69- زری عرفانی، همکار رادیو پارس

  70- مازیار قویدل عسکری، نویسنده و شاهنامه شناس

  71- میرزا آقا عسکری (مانی)، نويسنده و شاعر

  72- مسعود عطایی، شاعر و نویسنده

  73- رضا علوی ، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

  74- سید کاظم علوی، کنشگر حقوق بشر

  75- سپیده فارسی، فيلمساز

  76- روزبه فاطمی، شاعر و نویسنده

  77- علی اصغر فرداد، شاعر و مترجم

  78- کورش فرزین، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

  79- فریدون فرود، کنشگر حقوق بشر

  80- نادر فروزی، کنشگر حقوق بشر

  81- آراز فنی، کنشگر حقوق بشر

  82- فیروزه فولادی، کنشگر حقوق بشر

  83- محسن قائم مقام، کنشگر حقوق بشر

  84- کامبیز قائم مقام، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

  85- پروین قاسمی، کنشگر حقوق بشر

  86- فرهنگ قاسمی، نويسنده فعال سياسي و حقوق بشر

  87- مصطفی قهرمامی، کنشگر حقوق بشر

  88- ناصر کاخساز، نویسنده

  89- رضا کریمی، فعال سیاسی و حقوق بشر

  90- طلوع کسرایی، کنشگر حقوق بشر

  91- صادق کمالی، کنشگر حقوق بشر

  92- ابوالقاسم گلستانی، نویسنده و مترجم و روزنامه نگار

  93- سیاوش لشکری، نویسنده و سردبیر نشریه بيداري

  94- دارا لشکری، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

  95- جهانگیر لقایی، کنشگر حقوق بشر

  96- احمد لنگرودی، شاعر

  97- علی لیمونادی، مدیر تلویزیون

  98- بهمن مبشری، کنشگر حقوق بشر

  99- مهدی مجتهدپور، کنشگر حقوق بشر

  100- داریوش مجلسی، فعال سیاسی و حقوق بشر

  101- محسن نژاد، فعال سياسي و حقوق بشر

  102- مینا محمدزاده، کنشگر حقوق بشر

  103- پرویز مختاری، کنشگر حقوق بشر

  104- سیروس مددی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

  105- گلمراد مرادی، نویسنده و پژوهشگر

  106- مصطفی مرید، کنشگر حقوق بشر

  107- ناصر مستشار، وبلاگ نويس

  108- مهرداد مشایخی، نویسنده و جامعه شناس

  109- نواز مصلی نژاد، نویسنده

  110- بهروز مطلب زاده، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

  111- عباس مظاهری، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

  112- عباس معروفی، نویسنده

  113- رضوان مقدم، کنشگر حقوق بشر

  114- حسن مکارمی، پژوهشگر و روانکاو

  115- امیر هوشنگ ممتاز، فعال سیاسی و حقوق بشر

  116- بیژن مهر، وبلاگ نویس

  117- علی نادری، وبلاگ نویس

  118- رضا نافعی، نویسنده و مترجم

  119- حسن نایب هاشم، نویسنده و کنشگر حقوق بشر

  120- محسن نژاد، کنشگر حقوق بشر

  121- نقي نقاشيان، هنرمند

  122- مهناز هدایتی، کنشگر حقوق بشر

  123- سام واثقی، کنشگر حقوق بشر

  124- احد واحدی، شاعر و نویسنده و کنشگر مسائل ملی

  125- حسن یحیایی، نویسنده

  126- حمید زنگنه، اقتصاددان

  127- شیرین فامیلی، نویسنده و وبلاگ نویس

  128- حسن زراندازچي، پارس ديلي نيوز

  129- داوود نواييان، فعال سياسي و کنشگر حقوق بشر

  130- مهين صدري، کنشگر حقوق بشر

  131- مرتضي نيکي، کنشگر حقوق بشر

  132- آ. شوربي، کنشگر حقوق بشر

  133- محمد هادي امينيان، کنشگر حقوق بشر

  134- پرتو نوري علا، شاعر و نويسنده و منتقد

  135- رامين معلم

  136- مهناز هدايتي، شاعر و نويسنده

  137- اسفنديارطبري

  138- فرزاد جاسمي

  139- ف. بهزاد کريمي، کنشگر حقوق بشر

  140- ر. هيوا، کنشگر حقوق بشر

  141- فريبا روستايي

  142-کامران ايراهيميان

  143-بهزاد لارپور، کنشگر حقوق بشر

  144- جواد اسديان، شاعر و نويسنده

  145- تورج اتابکي، نويسنده و پژوهشگر

  146- نسرين بصيري

  147- محمد برقعي، نويسنده و کنشگر حقوق بشر

  148- پرويز داورپناه، کنشگر حقوق بشر

  149- سرور علي محمدي، فعال سياسي

  150- اردوان ارشاد، کنشگر حقوق بشر

  151- محبوبه بيات،جامعه شناس

  152- سهيل کشاورز

  153- عباس شيرازي

  154- علي رضا نوري زاده، نويسنده و کنشگر حقوق بشر

  155- بيژن پور بهنام

  156- رضا فاني يزدي، نويسنده و کنشگر حقوق بشر

  157- رضا چرند آبي، نويسنده و کنشگر حقوق بشر

  158- محسن حيدريان، نويسنده

  159- مسعود فتحي، فعال سياسي

  160- فرزانه عظيمي

  161- احمد مشعوف، کنشگر حقوق بشر

  162- بهرام چوبينه، نويسنده

  163- شهره بديعي، کنشگر حقوق بشر

  164- هوشنگ سروري، فعال سياسي و کنشگر حقوق بشر

  165- يهروز بيات، فيزيکدان

  166- اسدالله طيورچي، پژوهشگر

  167- فرهاد فرجاد، فعال سياسي و حقوق بشر

  168- عباس خرسندي،فعال سياسي و حقوق بشر

  169- محمود ميرزايي

  170- منوچهر صالحي، کنشگر حقوق بشر

  171- منوچهر صدري، کنشگر حقوق بشر

  172- ايرج اشراقي، کنشگر حقوق بشر

  173- حسن جعفري، فعال سياسي و کنشگر حقوق بشر

  175- ژيلا مساعد، شاعر و نويسنده

  176- علي ملک، کنشگر حقوق بشر

  177- مهين صدرايي، کنشگر حقوق بشر

  178- سام پارسا

  179- سعيد ايراني

  180- تقي اماميان

  181- بهمن سرايي

  182- حسين منتظر حقيقي، فعال سياسي و کنشگر حقوق بشر

  183- محمد کريمي

  184- علي ميرفطروس، نويسنده و پژوهشگر

  185- رضا بي شتاب، نويسنده و کنشگر حقوق بشر

  186- جعفر مهرگاني، نويسنده و مترجم

  187- رضا چرندابي، فعال سياسي

  189- مهران ميرفخرايي، فعال سياسي و حقوق بشر

  190- فرشين کاظمي نيا، بيوتکنولوژيست

  191- بهنام فياضي

  192- ويدا فرهودي، شاعر

  193- الهام رضايي

  194- شهره بديعي

  195- رضا هيوا، شاعر

  195- خسرو صدري، وبلاگ نويس

  196- رضا پرهيزي، کارديولوگ

  197- مناف عماري، وکيل دادگستري و فعال حقوق بشر

  198- شاهين انزلي، فعال سياسي

  199- رضا گوهرزاد، روزنامه نگار و کنشگر حقوق بشر

  200- حسين منتظر حقيقي، فعال سياسي

  201- فرشيد آذرنيوش، فعال دانشجويي و کنشگر حقوق بشر

  202- علي کلايي، فعال حقوق بشر

  203- تقي اماميان

  204- منصور بيات زاده، فعال سياسي

  205- فلوريان بلونيگن

  206- مسعود شب افروز، فعال سياسي و کنشگر حقوق بشر

  207- علي ملک، کنشگر حقوق بشر

  208- مجيد برادر، توليد کننده و کنشگر حقوق بشر

  209- آرمان شيرازي، پژوهشگر

  210- باريش جلال زاده، فعال سياسي

  211- حسن بهگر

  212- بهزاد کريمي، کنشگر حقوق بشر

  213- زينب حسن پور، شاعر و نويسنده

  214- محمد هادي امينان

  215-پروين ملک مدرس، کنشگر حقوق بشر

  216-شکر فلاح، دانشگاهي و کنشگر حقوق بشر

  217- محمود صفريان ، نويسنده و روزنامه نگار

  218- مازيار هرمزان

  219- علي الله داشتي

  220- زويا نامي، کنشگر حقوق بشر

  221- شهلا صفايي، فعال سياسي

  222- ي. صفايي، فعال سياسي

  223- امير مومبيني، نويسنده و کوشنده راه محيط زيست

  224- محمد پروين، برنامه ساز تلويزيون

  225- فريدون پارسا

  226- باقر فاطمي، کنشگر سياسي و حقوق بشر

  227- رضا اغنمي، نويسنده

  228- مهرانگيز رساپور (م. پگاه)، شاعر و منتقد ادبي

  229- عفت داداش پور، نويسنده و روزنامه نگار

  230- شهلا آقاپور، شاعر و نقاش

  231- ناهيد فرشي، کنشگر حقوق بشر

  232- ندا فرح، کنشگر حقوق بشر

  233- البرز دماوندي، کنشگر حقوق بشر

  234- سهيل اعرابي، کنشگر حقوق بشر

  235- امير معماريان، فعال دانشجويي و کنشگر حقوق بشر

  236- نازين نصرويي، نويسنده و کنشگر حقوق بشر

  237- مهري سرافراز، کنشگر حقوق بشر

  238- کيکاوس عباسي، فعال سياسي

  239- آزيتا سيدي

  240- آقاي حسيبي از تلويزيون چه بايد کرد

  241- نينا پارس

  242- جهانگير حاتمي، فعال سياسي، روزنامه نگار وبلاگنويس

  243-محمد بهشتي، کنشگر حقوق بشر

  245- مونا کاشف

  246- ويدا فرهودي، شاعر و مترجم

  247- داوود نواييان

  248- منير کاشف

  249- سارا ميرزاده

  250- آزاد مراديان، کنشگر حقوق بشر

  251- ثريا فلاح، کنشگر حقوق بشر

  252- بيژن مهر، فعال سياسي و کنشگر حقوق بشر

  253-مليحه شريف زاده

  254- محمدرضا حيبت الله پور

  255- حسين خرمي، فعال سياسي و ِ کنشگر حقوق بشر

  256- م.بذرافکن

  257- ايرج اورجي

  258- ليلي گلزار، شاعر و ژورناليست

  259- مهرداد احساني پور

  260- اکبر کرمي، نويسنده و پژوهشگر

  261- پروين ملک-مدرس، کنشگر حقوق بشر

  262-فرهاد جهانپور، شاعر و محقق

  263- سيما ايزد، کنشگر حقوق بشر

  264-شيرين مزد، کنشگر حقوق بشر

  265- مهدي سهرابي

  266- مه ناز طالبي طاري، شاعر و نويسنده

  267- آراز فني، پژوهشگر روابط بين الملل و کنشگر حقوق بشر

  268-مهران ميرفخرايي، آرشيتکت

  269- مصطفا شفافي، نويسنده و شاعر

  270-علي صمد، نويسنده و کنشگر سياسي

  271-احمد زاهدی لنگرودی، نويسنده، شاعر و مستندساز

  کوشش نموده ایم که نام ها و عنوان ها درست عرضه شوند. در صورت نیاز به تصحیح، ما را آگاه کنید

   

  click
  click
  click
  click
  click
  click
  click