click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  یادداشت یکم: پيام مبارزاتی دو کارگر دلاور از پشت ميله های زندان

  یادداشت دوم: اخراج کارگران توسط «میهن فروشان ولایی» برای جلوگيری از «اغتشاش» در کارخانه ها

  یادداشت سوم: وحشت ولایی ها از تظاهرات و اعتراضات در کشور

  یادداشت چهارم: خطر شورش مردم

  اتحاديه آزاد کارگران به نقل از منابع کارگری هشدار داده چنانچه صحبتهای مسئولان به "وعده" تبديل شود اينبار با تعداد بيشتری از همکارانشان تجمعات اعتراضی خود را از سر خواهند گرفت

  پيام دو کارگر زندانی: به اميد پيروزی در راه ساختن جهانی عاری از جنگ و جهل

  سومين مهر، بدون مهر پدری

  سال تحصيلی جديد در شرايطی آغاز می شود که ٢٧ ماه از بهترين دوران عمرمان را دور از همکاران، هم وطنان و کانون گرم خانواده، آنهم به جرم تشکيل و عضويت در تشکل های کارگری برای دفاع از حقوق مسلم کارگران و آشنايی آنها با حقوق اوليه خود برای داشتن يک زندگی شرافتمند سزاوار هر انسان، گرفتار زندان شده ايم.

  دوستان و هم وطنان گرامی

  فرزندان ما ٢٧ ماه است از مهر پدری محروم اند، آن هم در سنی که نياز به مراقبت و رسيدگی و کمک و آموزش دارند گرچه مادرانشان در همه حال در کنار آنها هستند، ولی دوری پدر و مشکلات پيش رو ضربات جبران ناپذيری به آنها وارد کرده است.

  فرزندان عزيز اين مرز و بوم، ما می دانيم که همه ی شما عزيزان در شرايط برابر زندگی نمی کتيد و بخش زيادی از شما از نعمت پدر يا مادر يا از داشتن غذا و سرپناه کافی يا مدرسه و معلم و امکانات تحصيلی مناسب محروميد، شماری از هم سن و سال های شما به اجبار از تحصيل بازمانده اند. ما نيز به دليل آزادی خواهی و برابری ٢٧ ماه از عمرمان را پشت ميله های زندان و به دور از خانواده و فرزندان مان بسر می بريم در اين سال تحصيلی فرزندان ما نيز به جز محروميت های اقتصادی و تحصيلی بايد محروميت از مهر پدری را تجربه کنند، و با اضطراب مثل شما به مدرسه رفته و در کلاس حاضر شوند. با اين وصف ما نگران وضع زندگی شما عزيزان آينده ساز اين مرز و بوم هستيم.

  هم وطنان گرامی

  زنگ آغاز سال تحصيلی جديد، درس تغيير و پيام آزادی و برابری و امنيت را نويد می دهد، در اين فصل که فاصله ها از ميان رفته و دست ها مهربانانه همديگر را می فشارند بايد امتحان نيکو پس داده و کارنامه درخشانی از خود برجای بگذاريم و شاگرد خوب زمانه باشيم. ما از معلم تاريخ آموخته ايم که بعضی فرصت ها يگانه و تکرار ناپذيرند و برای قبولی در آزمون اين فصل، سخت بايد با جسارت گزينه مقاومت را برگزيد.

  ما کارگران زندانی ضمن تبريک سال تحصيلی جديد به غنچه های نوشکفته، دانش آموزان، دانشجويان، معلمان و هنرجويان، آزادی و پيشرفت در تحصيل و صعود به قله های بلند علم و دانش را آرزو می کنيم و به خانواده بزرگ جامعه کارگری زحمتکش و تنان ايرانيان آزاده و شريف و سنديکاها و تشکل های کارگری، دانشجويی، زنان، پرستاران، فعالان مدنی و صلح جو و همه ی عزيزان و مادران داغ ديده و شخصيت های مردمی از پشت ديوارهای زندان اوين با روحيه و اراده قوی و استوار شادباش می گوييم.

  به اميد پيروزی شما در راه ساختن جهانی عاری از جنگ و جهل و محروميت

  زنده باد کارگر

  زنده باد آزادی

  رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارکنان شرکت واحد و اتوبوس رانی تهران و حومه

  اسعد(بهنام) ابراهيم زاده، عضو کميته های هماهنگی و پيگيری برای ايجاد تشکل های کارگر

  جمعه، ٣١ شهريور، ١٣٩١

   

  اخراج کارگران برای جلوگيری از «اغتشاش» در کارخانه ها

  در ماههای اخير موج جديدی از اخراج و بيکاری کارگران در ايران شروع شده، بسياری از کارگاههای بزرگ توليدی ورشکست و همين باعث شدت گرفتن اعتراضات کارگری در کشور شده است؛اعتراضاتی که به دليل محدوديت رسانه ها چندان به اخبار راه نمی يابند.

  در شرايطی که اخراج کارگران از کارخانه های مختلف کشور سير صعودی گرفته، نايب رئيس اتاق بازرگانی البرز در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کار ايران گفته است که کارگران اخراجی يا تمايل به کار ندارند يا زياده خواه هستند. او پا را هم از اين فراتر گذاشته و افزوده “اگر کارفرما حق نداشته باشد کارگران را اخراج کند با اغتشاش و بینظمی روبرو میشود”. سخنانی که خبرگزاری ايلنا آنها را نشانه بيان کننده “روح ضد کارگری مسئولان” خوانده است.

  سخنان رحيم بنامولايی، واکنشی است به اعتراضات به موج جديد اخراج و بيکاری کارگران کشور که در ماههای اخير شدت گرفته. او در شرايطی اين سخنان را مطرح کرده است که در ادامه موج بيکاری، اخراج و محروميت از خدمات درمانی کارگران، در اهواز کارکنان مترو به دليل مشکلات مالی به مدت نامعلومی به مرخصی فرستاده شده اند. ٢٠٠ کارگرشهرداری شهر ايذه در همين استان هم بيکار شده و کارگران کارگزاری مخابرات استانهای کردستان، آذربايجان غربی و همدان نيز دست به اعتصاب زدهاند.

  شدت گرفتن اعتراضات جامعه کارگری در حاليست که بر اساس گزارشها در هفته گذشته تعدادی از کارگاههای بزرگ توليدی کشور بر اثر بحران اقتصادی موجود اعلام ورشکستگی کرده و فعاليتها خود را متوقف نموده اند

   

  وحشت از تظاهرات و اعتراضات در کشور

  برخی چهره های سياسی حق خروج از تهران ندارند

  از تهران خبر داده اند که بدنبال اعتصاب و تظاهراتی که در خيابان های مرکزی شهر آغاز شد، با چهره های شناخته شده سياسی تماس گرفته شده و به آنها گفته اند تا 10 روز حق خروج از تهران را ندارند و در صورت مراعات نکردن اين دستور محدوديت های جدی، از جمله احتمال بازداشت آنها وجود دارد! برخی از کسانی که مشمول اين

  هشدار و اخطار شده اند، از کسانی اند که پس از کودتای 22 خرداد 1388 برای مدتی کوتاه و يا مدتی طولانی زندانی بوده اند و بصورت مشروط و موقت از زندان آزاد شده اند. در همين ارتباط هر نوع سخنرانی، ديدار جمعی و مناظره مذهبی و سياسی تا اطلاع بعدی، در تهران و شهرستان ها ممنوع شده است.

   

  خطر شورش مردم

  روزنامه "دنيای اقتصاد" در شماره روز گذشته خود خبر از تشکيل يک جلسه ويژه در دفتر رياست جمهوری، برای رسيدگی به وضع بحرانی اقتصاد کشور داد. بموجب نوشته اين روزنامه، در اين جلسه علاوه بر فرمانده کل سپاه پاسداران و نماينده ستاد کل نيروهای مسلح، وزرای اطلاعات و اقتصاد و دارائی و همچنين محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس به همراه غلامرضا مصباحی مقدم و رضا عبداللهی نمايندگان مجلس و همچنين حجت الاسلام رئيسی معاون اول قوه قضائيه حضور داشته اند. روزنامه دنيای اقتصاد نوشت که در اين جلسه ده مقام و فرمانده حضور داشته اند اما تنها نام هشت تن را اعلام کرده است و درجمع کسانی که نام آنها بعنوان حاضران درجلسه اعلام شده، نامی از احمدی نژاد نيست

  انگيزه اصلی تشکيل اين جلسه، رسيدگی به اوضاع بحرانی اقتصادی کشور، تحريم ها، ادامه افزايش قيمت دلا و سکه و کاهش بی وقفه قدرت خريد مردم و خطر شورش مردم بوده است. از ديگر دلائل و انگيزه های تشکيل اين جلسه، به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد "جلوگيری از ادامه تنش و اختلاف ميان سران قوا" بوده است

   click

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click