click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران نفت: ما اولتيماتوم مي دهيم

  شوراي سازماندهي کارگران پيماني نفت: ما اولتيماتوم مي دهيم

  همگان در جريان هستيد که در خلال اعتراض مان در همبستگي با خيزش مردمي شماري از همکارانمان ما در عسلويه بازداشت شدند. ما اعلام کرديم که کوتاه نمي آييم و به اعتراضمان ادامه خواهيم داد از همين رو همکاران ما در روز گذشته صبح روز چهارشنبه بيستم مهر در چند نقطه دست به تجمع زدند اما نه تنها همکاران بازداشتي ما آزاد نشدند بلکه شمار ديگري نيز دستگير شده اند

  اين درحاليست که فضا در محيط کار ما بشدت امنيتي شده است

  ما اعلام ميکنيم که اين دستگيري ها و تهديدات نه تنها ذره اي در عزم ما براي ادامه اعتراضمان تاثير ندارد بلکه اين سرکوبگري ها خشم ما را صد چندان افزايش ميدهد

  ما در اولين اولتيماتوم خود در چهارم مهرماه اعلام کرديم که اگر به سرکوبگري ها خاتمه داده نشود دست به اعتصاب خواهيم زد و چون پاسخ نگرفتيم در همبستگي با اعتراضات مردمي دست از کار کشيديم و تجمع کرديم

  اکنون نيز اولتيماتوم ميدهيم که اگر همکاران ما فورا آزاد نشوند و اگر نيروي سرکوب از محيط کارمان بيرون برده نشود در اشکال گسترده تري به اعتراضاتمان ادامه ميدهيم و ساکت نخواهيم ماند

  همين جا از همکارانمان در سراسر نفت ميخواهيم متحد باشيم و اجازه ندهيم که اين سرکوبگري ها و بساط بردگي ادامه يابد.

  همينطور خطاب به مردم و همه کارگران سراسر ايران سخن مان اينست که ما را در اين اردوگاه جهنمي کار تنها نگذاريد و از ما حمايت کنيد

  فشار بياوريد تا همکاران ما فورا آزاد شوند

  تمامي بازداشت شدگان اخير بايد آزاد شوند و اين سرکوبگري ها پايان يابد

  کارگران متحد شويد

  ضرورت اعتصابات کارگری حمايتي

  شوراي سازمانده اعتراضات کارگري پيماني، سرکوب و دستگيري همکارانمان در عسلويه را بشدت محکوم ميکند و خطاب به نيروهاي حراست و سرکوب قاطعانه اعلام ميکند که اين دستگيري ها بهاي سنگيني براي شما خواهد داشت. همانطور که همکاران در کنگان اخطار داده اند، اولتيماتوم ميدهيم که اگر عزيزان بازداشتي ما فورا آزاد نشوند و نيروهاي سرکوب از خيابانها و محيط هاي کار ما بيرون نروند در اشکال گسترده تري دست به اعتراض خواهيم زد. شک نداشته باشيد که ما کارگرن پروژه اي نفت که زندگي و معيشتمان در مناطق پادگاني نفت و در زير چنگ پيمانکاران بيرحم و چپاولگر سال هاست که به يغما رفته است، با اين سرکوبگري ساکت نخواهيم شد و به شما قول ميدهيم که با قدرت بيشتري به اعتراضاتمان عليه اين سرکوبگري ها و براي آزادي همکاران بازداشتي به ميدان خواهيم آمد و همين جا همکارانمان در تمام مراکز نفتي را به اعتصاب سراسري فرا ميخوانيم

  همچنين از همه کارگران در مراکز مختلف کارگري ميخواهيم که با اعلام اعتصابات حمايتي پشتيبان ما باشند

  در آخر بار ديگر همبستگي خود را با اعتراضات مردم در کف خيابان ها عليه قتل مهسا و مهساها و عليه سرکوب اعتراضات برحق مردمي اعلام ميکنيم. در همين راستا ما بر آزادي فوري بازداشت شدگان اعتراضات اخير و تمامي زندانيان سياسي، بر جمع شدن نيروي سرکوب از خيابانها و بر محاکمه قاتلان مهسا و همه کساني که در اين مدت بدست نيروهاي سرکوب به قتل رسيده اند تاکيد ميکنيم

  شوراي سازماندهي کارگران پيماني نفت

  مهر ماه هزار و چهارصد و یک خورشیدی

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click