click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  عتصاب کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی تبريز

  گزارشها حاکی از آن است، اعتصاب ٨٠٠ تن از

  کارگران شرکت آهنگری تراکنور سازی تبريز در حالی وارد هفتمين روز خود

  شد که اين کارگران در مقابل خواستههايشان کماکان با تهديد به اخراج ار

  سوی مسئولان اين شرکت مواجه اند.

  کارگران شرکت آهنگری برای احقاق خواستههايی نظير پرداخت به موقع حق

  بيمه کارگران، محسوب کردن شرايط سخت و زيان آور هنگام بازنشستگی،

  اضافه کردن مدت قرارداد کارگران و کارکنان قراردادی شرکت، پرداخت بهره

  وریهای معوقه، پرداخت کامل حقوق در پايان هر ماه دست به اعتصاب زدهاند.

  پيشتر آراز نيوز گزارش داده بود که از آغاز امسال اين شرکت اقدام به عقد قرارداد يک ماهه با کارکنان قرار

  دادی کرده است و عدم پرداخت حق بيمه باعث بروز مشکل برای برخی کارکنان شده است.

  پنجشنبه 13 مرداد 1390

  تجمع کارگران کشت و صنعت کارون، شوشتر و هفت تپه مقابل مجلس

  به گزارش مهر، نمايندگان انجمن صنفی کارگران نی بر شرکت های کشت و صنعت کارون، شوشتر و هفت تپه صبح روز سه

  شنبه با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار وصل بيمه خود و همچنين بازگشت به کار عده ای از همکارانشان شدند.

  به گفته اين تجمع کنندگان موضوع مربوط به مشکلات کاری آنان چند جلسه در کميسيون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار

  گرفته و آنها با اين تجمع خواستار پيگيری موضوع به طور جدی شدند.

  به گزارش ايسنا دوتن از مجلس نشينان دراين اجتماع اعتراضی حاضر شدند وبه کارگران قول بررسی ورفع مشکلاتشان را دادند.

   چهارشنبه ١٢ مرداد ١٣٩٠

  تجمع اعتراضي كارگران سبلان پارچه اردبيل

   کارخانه سبلان، بزرگترين توليد کننده پارچه در ايران که

  حدود ١۵٠٠ کارگر را پوشش میداد، بهطور رسمی تعطيل و دربهای اين

  کارخانه بسته میباشد. مطابق گزارش يکی از فعالين کارگری در اردبيل،

  کارخانه سبلان حدود دو سال پيش نيمی از کارگرانش را به علت عدم توانايی

  پرداخت حقوق اخراج کرده است.

  به گزارش آذوح در فروردين ٨٩ اين کارخانه با تسهيلات زودبازده مجددا

  تاسيس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شد کارخانه ياد شده حداقل ۵ هزار نفر

  از تعداد بيکاران استان را در آينده نزديک کاهش خواهد داد اما اکنون ماهها از تعطيلی اين کارخانه میگذرد.

  کارگران اين کارخانه بخاطر حقوقهای معوقه و تعيين تکليف آينده شغلی خود در روز شنبه اول مرداد مقابل

  کارخانه سبلان پارچه واقع در شهرک صنعتی شماره دو اردبيل تجمع اعتراضی برپانمودند. در حالی که آنها

  خواستار کار و حقوق معوقه خود میباشند تاکنون پاسخی به مطالبات اين کارگران داده نشده است.

  جمعه 14 مرداد 1390

  کارگران پتروشيمی بندرامام دو ماه ديگر به کارفرما مهلت دادند

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: کارگران پتروشيمی بندر امام با کسب امتياز، با دو ماه مهلت بيشتر به کارفرما برای عقد قرارداد

  مستقيم موافقت کردند

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران بدنبال پايان مهلت سه ماهه کارگران پتروشيمی بندر امام به کارفرما برای

  تحقق عقد قرارداد مستقيم و کشمکشهای ميان کارگران و کارفرما برای عمل به وعده داده شده، کارگران اين پتروشيمی با گرفتن

  امتياز از کارفرما با دادن دو ماه مهلت ديگر به کارفرما موافقت کردند.

  بنا بر اين گزارش پس از پايان مهلت سه ماهه کارگران پتروشيمی بندر امام به کارفرما برای تحقق موافقت صورت گرفته مبنی

  بر عقد قرارداد مستقيم که در پايان اعتصاب اين کارگران در اواخر فروردين ماه گذشته صورت گرفت، کارفرما چند روز مانده

  به اول مرداد ماه که روز پايان مهلت داده شده از سوی کارگران بود تلاش کرد آنان را وادار به گرفتن دو ماه مهلت ديگر برای

  عمل به توافق صورت گرفته بکند اما با مقاومت کارگران و زمزمه اعتصاب مجدد در ميان آنان مواجه گشت و نهايتا ناچار شد به نماينده های کارگران اعلام کند در صورت موافقت کارگران با دو ماه مهلت بيشتر که پايان شهريور خواهد بود تا آنزمان معادل ۴٠ ساعت اضافه کاری به دستمزد آنان اضافه خواهد کرد.

  بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران پتروشيمی بندر امام پس از چند روز صحبت و تبادل نظر نهايتا با مهلت خواسته شده از سوی کارفرما در قبال تعلق معادل ۴٠ ساعت اضافه کاری به دستمزدهای ماهيانه خود موافقت کردند و با قاطعيت اعلام نمودند اين مهلت آخرين مهلت آنان به کارفرما خواهد بود و آنان در پايان مهلت دو ماهه (آخر شهريور ماه) در قبال هيچ امتيازی جز حذف شرکتهای پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم، با تمديد مهلتی ديگر موافقت نخواهند کرد.

  ۴

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click