click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

   

  تعطیلی کارخانه ها سازمان یافته است

  هیجده میلیون حاشیه نشینی و فقر گسترده، سازمان یافته است

   

  بستن پانزده هزار یکان صنعتی و بیکار نمودن یک میلیون کارگر

    

  ارس،محمد سلیمانی نمایند مجلس:تعطیلی ۱۵ هزار واحد صنعتی و تولیدی/ ۱۰۰۰.۰۰۰ نفر دیگر بیکار شدند.

  طبق گزارشاتی که از تمام استانها به دست ما رسیده، ۱۵ هزار کارگاه و کارخانه به طور کامل تعطیل شدهاند که این وضعیت در دولت فعلی رخ داده است. مابقی کارگاهها در صورت ادامه فعالیت با کاهش ظرفیت تولیدی، کمتر از ۵۰ درصد از پتانسیلهای خود را فعال نگه داشتهاند چرا که علاوه بر مشکلات رکود اقتصادی با چالشهایی نظیر عدم همکاری نظام بانکی و تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند.

  برخی صنایع همانند سنگبریها و معادن طبق گزارشات رسیده به وضعیت بحرانی رسیدهاند و با این حال مالیاتهای سنگینی برایشان وضع شده است و این بخشها مجبور هستند برای جبران کاهش درآمد و افزایش فشارهای ناشی از سمت دولت به تعدیل نیروی کار و اخراج کارگران خود دست بزنند.

   در ۳ سال دولت فعلی یک میلیون نفر به سیل بیکاران کشور اضافه شدهاند که این موضوع مورد تأئید مرکز آمار و وزارت کار است. بنابراین مشکلات پیش آمده ناشی از فعالیتهای حاشیهای دولت است و مسئولان با گفتوگو میخواهند مشکلات را حل کنند در حالی که باید هم اکنون وارد صحنه اقدام و عمل شوند.

  در سفر اخیر روحانی به کرمان نیز گفت: در این استان کشاورزان به دلیل مشکلات جدی خود دست به اعتراض زدند و این موضوع منجر به نارضایتی مردم از سیاستهای دولت باشد.

   دولت هنوز هم منتظر اجرای برجام است و با وجود گذشت بیش از ۴ ماه از اجرای آن هنوز رونقی که در کشور برای مردم ملموس باشد، نمیبینیم.

   اشتغال کشور در وضعیت بحرانی و همانطور که اخیراً ربیعی وزیر کار اشاره کرده است، هر ۵ دقیقه یک نفر به سیل بیکاران اضافه میشود.

   

  بیکاری یکی از علتهای اصلی ظهور و بروز اختلالات روانی و آسیبهای اجتماعی

   

  مشاور وزیر کشور در نظر گرفتن شاخصهای فردی و گروهی و مطالعه و تحقیق در مسائل عمومی و کسب تخصص موضوعی را لازمه موفقیت تشکلهای اجتماعی دانست و نتیجه ایـن موفقیت را حرکت انسانها به سمت پیشرفت یا برونرفت از مشکلات توصیف کرد.

  به گزارش خبرنگار «شهری» ایسنا- منطقه مرکزی، بهمن مشکیـنی در آییـن اختتامیه هشتمیـن نشست و کارگاههای آموزشی سمنهای حوزه بـانوان و خانواده به میزبـانی استان مرکزی گفت: ترجمه سازمان غیر دولتی نیاز به دقت دارد در صورتی که ساحت ایـن معنا مشخص نشود شامل همـه دستگاههای دولتی و غیر دولتی، سیاسی و غیر سیاسی خواهد شـد.

  وی بیان کرد: بـا توجه به ایـنکه سازمان در کشور ما به کار گروهی بـا هدف مشترک اطلاق و ایـن معنا به وزارت خانه و نظام اداری تعمیم داده میشود و در نهایت موضوع در چارچوب کار دولتی قرار میگیرد، جهت مشخص شـدن تعریف دقیق NGO بـاید تشکل را جایگزیـن کنیم.

  مشاور وزیر کشور ادامه داد: به دلیل تعمیم تشکل به صنف، جمع دانشجویی، فرهنگی و… نیاز است که پسوند اجتماعی برای آن در نظر گرفته شود تا بدیـن طریق NGO معنا پیدا کند.

  مشکیـنی بـا بیان ایـنکه اعتقاد دارم در دو دهه اخیر که گسترش تعداد تشکلهای اجتماعی در کشور را شاهد بودیم روی ایـن مفهوم به درستی کار و به آن پرداخته نشـده است، افزود: زمانی که ساحت اجتماعی برای یک تشکل عنوان میشود، تعریف آن دو مفهوم سرمایه اجتماعی و آسیبهای اجتماعی را شامل میشود.

  وی بـا تاکید بر ایـنکه ایـن دو مفهوم رابطه عکس بـا یکدیگر دارند، اظهار کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد در تعریف سرمایه اجتماعی سرمایه اقتصادی، طبیعی فرهنگی، انسانی و… مطرح میشود در صورتی که مفهوم سرمایه اجتماعی ایـن تعابیر را در بر نمیگیرد.

  مشاور وزیر کشور ادامه داد: سرمایه اجتماعی در حقیقت و به معنای واقعی مجموعهای از توانمندیها، اطلاعات، توان و در کل مجموعهای از هنجارهای اجتماعی تولید شـده در اثر روابط اجتماعی است.

  مشکیـنی کانون سرمایه اجتماعی را ارتبـاطات اجتماعی عنوان کرد و افزود: جهت نشان دادن میزان ایـن سرمایه مجموعهای از شاخصها تعریف شـده است.

  وی بـا بیان ایـنکه رضایت و اعتماد از جمله ایـن شاخصها هستند که در سه سطح خرد، میانی و کلان تعریف شـدهاند، گفت: هر چه ایـن شاخصها در جامعه افزایش پیدا کند به معنای افزایش سرمایه اجتماعی است.

  وی بیان کرد: در بحث آسیبهای اجتماعی نیز ما بـا یکسری عدد و رقم روبرو هستیم که تحلیل ما از وضعیت آسیبهای اجتماعی نیست، اما هشـدارهایی است که به طریق آن وضعیت کلی آسیب های اجتماعی مشخص میشود.

  مشکیـنی در ادامه بحث به بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی و میزان گسترش ایـن آسیبها در جامعه پرداخت و در ایـن رابطه بیان کرد: به عنوان نمونه ۱۱ میلیون حاشیه نشیـن و بیش از هفت میلیون ساکن مناطق بـافت فرسوده در کشور وجود دارد که جمعا ۱۸ میلیون حاشیه نشیـن را تشکیل میدهد، ایـن جمعیت خود به تنهایی تولیدکننده آسیب است.

  وی ادامه داد: نقطه مقابل ایـن وضعیت نقاط بحرانی شهری است، یعنی نقاطی که مهاجرفرست هستند و اغلب ایـن مهاجرها به مناطق حاشیهنشیـن شهری مهاجرت میکنند در نتیجه مبداء به نقطه بحرانی تبدیل میشود.

  مشکیـنی افزود: مسئله دیگر اعتیاد است. بـا در نظر گرفتن نرخ میانگیـن بیـن خوشبیـنانهتریـن و بدبیـنانهتریـن حالت، حدود چهار میلیون نفر معتاد داریم و ایـن به معنای درگیری ایـن تعداد خانواده بـا معضل اعتیاد و تبعات آن است.

  ایـن مسئول بـا بیان ایـنکه طلاق به خودی خود آسیب محسوب نمیشود و در یک جامعه بـا توجه به سرانه جمعیت، وقوع میزانی از طلاق امری طبیعی محسوب میشود، بیان کرد: بر ایـن اساس بـاید حداکثر آمار طلاق در کشور ۱۰درصد بـاشـد که ایـن میزان در کشور ما ۲۳ درصد است، البته ایـن آمار جدای از طلاق عاطفی است.

  وی عنوان کرد: همچنیـن ما در کشور ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که برایـن اساس بـا توجه به جمعیت کشور از هر پنج نفر یک نفر بـا مسئله قضایی درگیر است.

  مشکیـنی بـا بیان ایـنکه ۲۲۰ هزار زندانی ثابت و ۶۰۰ هزار زندانی غیرثابت در کشور داریم، گفت: ایـن معضل اجتماعی نیز تنها شامل زندانی و نحوه برخورد بـا وی در زندان نمیشود و خانواده را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.

  ایـن مسئول در رابطه بـا تلفات ناشی از تصادفات رانندگی بیان کرد: در سال ۳۰ هزار نفر در نتیجه تصادفات رانندگی کشته میشوند و در کنار ایـن آمار تلفات، آمار قطع نخاعیها نیز وجود دارند. هر قطع نخاعی ۲۰ تا ۳۰ نفر را به طور میانگیـن بیـن ۳۰ تا ۴۰ سال مشغول به خود میکند.

  مشکیـنی بـا بیان ایـنکه در رابطه بـا زنان سرپرست خانوار نیز نرم طبیعی تعریف شـده است گفت: ایـن نرم در کشور ما از میزان طبیعی بـالاتر است و ما ۲٫۶ میلیون زن سرپرست خانوار داریم.

  وی بـا بیان ایـنکه ایـن آمارها به صورت میانگیـن عنوان شـده است، تصریح کرد: در رابطه بـا مقوله طلاق بـا ایـنکه میزان میانگیـن طلاق در کشور ۲۳ درصد عنوان میشود، در منطقهای مانند شمیرانات تهران ایـن نرخ به ۶۰ درصد میرسد و ایـن موضوعی است که در بحث آسیبهای اجتماعی بـاید مورد توجه قرار گرفته شود.

  مشکیـنی توسعه ایـران را نامتوازن دانست و دو علت را در خصوص ایـن عدم توازن مطرح کرد و افزود: اولیـن علت مربوط به برنامه توسعه در کشور است. ما در کل از سال ۱۳۲۰ تا به حال ۱۲ برنامه توسعه داشتهایم که ۱۰ برنامه اجرا و دو برنامه اجرا نشـده است.

  وی ادامه داد: ایـن برنامههای توسعهای عمرانی محور بودهاند و تنها به اجرای پروژههای عمرانی بدون پیوست و شاخصههای اجتماعی پرداخته شـده است.

  مشکیـنی ادامه داد: دومیـن علت توسعه نامتوازن، توسعه بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمیـن است. توسعه کشاورزی و صنعت معطوف به چند استان نظیر اصفهان شـد و ایـن امر سبب مهاجرتها و شکلگیری نقاط حاشیهنشیـن در کلانشهرها شـده و نقاط بحرانی مبداء مهاجرتها شـدند، از طرفی آب را انتقال دادیم و نظم طبیعی را نیز بر هم زدیم.

  وی توجه به نکات مذکور را لازمه کار و فعالیت تشکلها دانست و افزود: فعالیت تشکل بـاید بر پایه منابع علمی استوار بـاشـد و در غیر ایـن صورت علیرغم تلاش بسیار از اهداف و برنامههایش فاصله خواهد گرفت. همچنیـن بـاید به شناخت کاملی از موضوع فعالیت خود در تمامی ابعاد دست یافته و خود به رفرنس تبدیل شود.

   

  ایـن مسئول بـا بیان ایـنکه رسالت مهم تشکلهای اجتماعی رصد و پیگیری آلام مردم است، عنوان کرد: موضوعات فعالیت تشکلها را نبـاید لوکس انتخاب کنیم، بـاید بـا آلام مردم همراه شویم.

  مشکیـنی بـا تاکید بر توجه مسئولیـن به مشکلات مردم و بیان ایـنکه مسئولیـن شبها نیز نبـاید بخوابند و بـاید به مشکلات مردم رسیدگی شود، تاکید کرد: مردم ایـران در طول تاریخ بـا اتکاء بر توانایی خود حرکت کردهاند و گواه ایـن امر قناتی است که قدمای ما احداث و ایجاد کردهاند و برای ایـن اقدام وابسته به حاکمیت نبودهاند، امروز نیز تشکلهای اجتماعی بـاید رسالت داوطلبـانه خود را بدون وابستگی به دولت انجام دهند.

  وی بـا بیان ایـنکه تشکل اجتماعی واحد سازمان یافتهای است که بزرگتریـن آورده آن سرمایههای انسانی است، افزود: توفیق و قدرت و موفقیت تشکل وابسته به سازماندهی انسانهاست.

  ایـن مسئول ادامه داد: بنا شـدن تشکل بر کار تشکیلاتی و خرد جمعی از مهمتریـن شاخصهای تشکیلاتی محسوب میشود، در تشکیلات اجتماعی منها کنار میروند و خرد جمعی جایگزیـن میشود.

  وی بـا بیان ایـنکه موضوع فعالیتها در کار تشکیلاتی انسان است و واحد شمارش ما همایشها و دورهها نیست بلکه حرکت انسانها رو به جلو در همـه زمیـنههاست، بیان کرد: یک تشکل بـاید در ایـن راستا نظاممند حرکت کند و بـا پرهیز از انحصار تشکل به صورت فردی تولید ارتبـاط اجتماعی داشته بـاشـد.

  وی گردش مسئولیت، انضبـاط، اطاعت تشکیلاتی و رازداری را از ارکان کار و فعالیت تشکلها دانست و افزود: از دیگر مواردی که تشکلها بـاید به آن توجه کنند، گمشـده ایـرانیان یعنی نظم است.

  مشکیـنی ادامه داد: یک تشکل موفق بـاید بتواند ارتبـاطات اجتماعی بـا مردم، دستگاهها و نهادهای دولتی برقرار کند و دامنه ارتبـاطات را گسترش دهد و در کنار ایـن موضوع نقد سازنده را نیز مد نظر قرار دهد.

  وی همپوشانی، تعلق و تعهد تشکیلاتی، دوری از قدرتطلبی و خودشیفتگی را لازمه فعالیت در تشکلها دانست و افزود: مجموعه ایـن عوامل تشکل را به سمت اهداف مبتنی بر خرد جمعی رهنمون میکند.

  وی بر لزوم شناخت دقیق حوزه فعالیت توسط اعضای تشکل تاکید کرد و گفت: زمانی که اعضای تشکل شناخت کافی و علمی از مسائل اجتماع نداشته بـاشند نمیتوانند موفق شوند.

  مشکیـنی افزود: یک تشکل اجتماعی بـاید در همـه زمیـنهها آگاهی لازم و کافی را داشته بـاشـد، مسائل را تحلیل کرده و مورد بررسی قرار دهد و بر ایـن اساس نقشه راه را ترسیم کند.

  ایـن مقام مسئول بـا بیان ایـنکه برگزاری یک نمایشگاه و درج تعدادی پوستر، موفقیت یک تشکل اجتماعی محسوب نمیشود، بیان کرد: اقدامات یک تشکل موفق در جامعه ملموس است و برای رسیدن به ایـن نقطه بـاید برنامهریزی، مطالعه و تحقیق تعریف شود.

  نود و پنج درصد ایرانیها استرسِ تامین معاش دارند

  عباسعلی اللهیاری رییس سازمان نظام روانشناسی حکومت گفته است : ۹۵ درصد ایرانیها استرسِ تامین معاش دارند/بیتوجهی به سلامت روان در طرح تحول سلامت ویر واکنش به اینکه گفته میشود؛ ۳۴ درصد مردم تهران از اختلالات روانی رنج میبرند، گفت: هنوز تحقیق جامعی با متدولوژی علمی و رعایت همه مولفههای تحقیقی در خصوص میزان اختلالات روانی در کشور انجام نشده است، اما به طور کلی این واقعیت که اختلالات روحی، روانی در کشور در حال افزایش است؛ احساس میشود.

  وی با اشاره به اینکه اختلالات روانی یک مختصات به خصوصی دارد و نظام طبقه بندی و مشخصههایی برای آن وجود دارد، افزود: به طور مثال وقتی از اضطراب و افسردگی نام میبریم؛ باید بر اساس معیارهای تشخیصی از ۱۰ نشانه افسردگی، ۶ مولفه برای مدت زمان مشخصی وجود داشته باشد و نشانههای اصلی آن نیز افت عملکرد فرد در حوزههای اجتماعی، شغلی و تحصیلی است.

  اللهیاری افزود: به صرف اینکه یک حالتی از افسردگی نظیر پوچی، بیمعنایی و بروز افکار خودکشی در شخصی دیده شود؛ نمیتوان گفت که این فرد افسرده است، چراکه افسردگی و اختلالات روانی دارای تعریف ویژه خود هستند.

  استرس و فشار روانی در جامعه بسیار بالاست

  وی بیکاری را یکی از علتهای ظهور و بروز اختلالات روانی و آسیبهای اجتماعی دانست و بیان کرد: بر اساس متدولوژی علمی افرادی که اشتغال پیدا میکنند، هویت شغلی و رضایت از زندگی و در واقع نوعی آرامش و سلامت روانی پیدا میکنند، ولی افراد بیکار احساس پوچی، بیمعنایی و بیهویتی دارند و اگر این بیکاری مزمن باشد؛ خود میتواند به نوعی اختلال روانشناختی تبدیل شود.

  وی ادامه داد: وقتی مدت زیادی فرد بیکار است؛ انواع و اقسام آسیبهای اجتماعی برای وی مترتب میشود. بنابراین بیکاری یک از مسائلی است که اختلالات روانی و افسردگی را در جامعه تشدید میکند.

  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: ما در جامعهای زندگی میکنیم که استرس و فشار روانی در آن بسیار بالا است به طوریکه شاخص رنج روانی که برای میزان سنجش استرسی است که شهروندان در طول روز برای امرار معاش خود تحمل میکنند؛ در جامعه ایرانی ۹۵ درصد اعلام شده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ نفر ایرانی ۹۵ نفر برای امرار معاش خود استرس دارند که این استرس به خودی خود به بروز بسیاری از مسائل دیگر منجر میشود.

  خرداد نود و پنج

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click