click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گزیده ی کوچــــــکی از اعتراض ها در شهریور ماه نود و پنج

   

  تجمع کارگران شهرداری لوشان مقابل ساختمان شهرداری

   

  گروهی از کارگران شهرداری شهر لوشان، صبح امروز در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و در مقابل شهرداری شهر تجمع کردهاند.

  یکی از منابع خبری ایلنا در شهرداری لوشان گفت: این کارگران در واحد اداری شهرداری لوشان و سازمانهای واسطه به آن بهصورت پیمانی و قراردادی مشغول کارند. آنها صبح امروز (29 شهریور ماه) در اعتراض به معوقات مزدی خود به نشانه اعتراض مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردهاند.

  براساس این گزارش؛ حدود 75 نفر از کارگران شهر لوشان که در طی دستکم سه ماه گذشته دستمزد و حق بیمه آنان پرداخت نشده است؛ میگویند با تغییر شهردار که از دی ماه سال گذشته انجام شده؛ بازهم ما با مشکلات معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجهیم.

  همچنین به نقل از این کارگران گفته میشود بیتوجهی مسئولان شهرداری و شورای شهر لوشان به پرداخت مطالبات آنها باعث شده تعدادی از همکاران باسابقه آنها به دلیل پرداخت نشدن سهم بیمه مشاغل سخت و زیانآور از شش ماه پیش معطل صدور احکام بازنشستگی خود باشند.

  طبق اظهارات آنان تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران در مجموعه شهرداریهای شهر لوشان درحالی ادامه دارد که براساس شنیدهها، یکی از طلبکاران مالی شهرداری لوشان بابت طلب 100 میلیون تومانی خود با حکم قضایی حسابهای مالی شهرداری را مسدود کرده است.

   

  تجمع کارگران شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

   

  ظهرروز28شهریور، کارگران شرکت حمل و نقل بینالمللی خلیج فارس دراعتراض به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ودیگرمطالباتشان درست به تجمع مقابل ساختمان مدیریت شرکت دراسلامشهرزدند.

  به گزارش28شهریورفارس،یکی از کارگران اظهار کرد: متأسفانه در راستای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی، شرکت حمل و نقل خلیج فارس که تحت مدیریت دولت بود به بخش خصوصی و با نازلترین قیمت و به ثمن بخس واگذار شد و متأسفانه مدیریت جدید در اداره این شرکت توانایی انجام تعهدات خود را ندارد.

  وی بیان کرد: حدود دو ماه است که حقوق حدود 200 نفر از کارکنان پرداخت نشده و از زمان تحویل این شرکت توسط مدیریت جدید کارانه، بهرهوری و اضافهکاری و حتی پول ناهار پرسنل پرداخت نشده و علاوه بر آن بحث بیمه کارکنان نیز قطع شده است.

  یکی دیگر از کارکنان تصریح کرد: متأسفانه به علت ضعف مدیریت در دورههای گذشته این شرکت، بدهی زیادی بالغ بر 500 میلیارد ریال به بار آورده و اکنون این بدهیها جلوی فعالیتهای شرکت را سد کرده و هر روز بر مشکلات ما افزوده میشود.

  وی افزود: ما کارکنان این شرکت حاضر هستیم با همه مسائل و مشکلات بسازیم و مثل شمع بسوزیم اما راضی به تعطیلی شرکت نیستیم، متأسفانه برخی از مدیران میخواهند این شرکت تعطیل و کارکنان بیکار شوند.

  یکی از رانندگان تجاری این شرکت نیز گفت:، بالغ بر 14 ماه است که کرایه حمل بار به رانندگان بخش خصوصی پرداخت نشده و هیچ مقام مسؤولی هم پاسخگو نیست، آخر ما رانندگان که تنها منبع درآمدمان همین کرایههاست چگونه پاسخگوی زندگی و خواستههای خانواده باید باشیم.

  معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان اسلامشهر که در پی اطلاع، برای رسیدگی به مشکلات این کارگران در محل حاضر شده بود، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در غرب استان تهران اظهار کرد: متأسفانه این شرکت مشکلات انباشته شده زیادی داشت و با وجود زیانده بودن به بخش خصوصی واگذار شده که این اقدام بر مشکلات گذشته افزوده شد.

  نظام ملکشاهی بیان کرد: از بدو ورود مدیریت جدید، تغییراتی در شرکت به وجود آمد که با وجود تذکرات انجام شده و پیگیریهای صورت گرفته، مدیریت به وعدههای خود عمل نکرده است که امیدواریم این بار با صحبتهایی که انجام شد و در ظرف فرصت دو هفتهای که مدیرعامل جدید خواسته، وعدهها عملی شود.

  براساس این گزارش،در حال حاضر 13 نفر از شعبه اسلامشهر و حدود 200 نفر از سایر شعبات شرکت در کل کشور دو ماه است که حقوق استحقاقی خود را دریافت نکردهاند و با توجه به فصل بازگشایی مدارس دچار مشکلات فراوانی هستند.

   

  تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه اصفهان

   

  ظهر روز28شهریور، جمعی از دانشجویان دانشگاه اصفهان به دلیل تغییر مصوبات مربوط به سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی و همچنین مشکلات خوابگاه و تغذیهدانشجویان ارشد و دکتری تجمع کردند.

  به گزارش28شهریورفارس،در این تجمع که در مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه اصفهان برگزار شد؛ حدود 100 نفر از دانشجویان پیرامون مشکلات سنوات تحصیلی که از ترم 9 به بعد برای انتخاب واحد دارند اعتراض کردند، برخی از دانشجویان ارشد و دکترا نیز به عدم تخصیص خوابگاه و هزینه زیاد آن معترض بودند.

   

  مسؤولان دانشگاه دانشجویان معترض را به داخل تالار پیامبر اعظم راهنمایی کردند تا در یک جمع دوستانه نظرات آنها را شنیده و به راهحل مشترک برسند؛مشاور رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی و مدیر معاونت دانشجویی در تالار پیامبر اعظم به پای سخنان دانشجویان نشسته و به سؤالاتشان پاسخ دادند.

  در پایان این جلسه نتیجهنهایی این بود که مسؤولان قول دادند مهلت حذف و اضافه واحدهای درسی را 24 ساعت تمدید کنند؛ همچنین برای رفع مشکل خوابگاه پس از جلسه با هیئت امنا نتیجهنهایی را تا ساعت 15 فردا اعلام کنند و سعی بر این شد نظر دانشجویان در این موضوع انجام شود.

  گفتنی است،سنوات تحصیلی پس از ترم ۵ برای کارشناسی ارشد و ترم ۹ برای دکتری اعمال می شود و هزینه های دانشجو را تا ده برابر افزایش می دهد.

   

  اعتصاب در كارخانه گندله سازي اردكان

   

  به گزارش رسيده كارگران کارخانه گندله سازی اردکان یزد دست به اعتصاب زدند. در پي اين اعتصاب  پروژه و کارخانه به طور كامل تعطیل شد. تمامي كاركنان اين  پروژه 6ماه است که حقوق دریافت نکرده اند.

   بنا به اين گزارش كارگران هفته گذشته به مسئولان كارخانه اعلام كردند  که اگر حقوقشان بطور کامل پرداخت نشود دست به اعتصاب خواهند زد. در پي تهديد كارگران مسئولان قول پرداخت حقوق ها را داده بودن كه در نهايت به دليل عملي نشدن اين قول، كارگران دست به اعتصاب زدند. آنان اعلام كرده اند كه تا پرداخت كامل حقوق هاي معوقه اعتصاب ادامه خواهد داشت. در پي اين اعتصاب كارفرما با نماينده كاركنان گفتگو كرده و قول پرداخت 2 ماه از حقوق هاي معوقه را دادند و اعلام كرده اند كه توان پرداخت عيدي و سنوات معوقه را ندارند. اين مسئله مورد قبول نماينده كاركنان قرار نگرفته و آنان خواهان دريافت تمامي حقوق و سنوات و عيدي مي باشند. بنا به اين گزارش  مسئولين كارخانه در حال تعديل و اخراج نيروي كار شاغل در اين كارخانه هستند.

  اعتصاب از امروز ،  يكشنبه ٢٨ شهريور ماه شروع شده است و كارخانه در پي اين اعتصاب  تعطيل مي باشد. كارفرما قول داده است كه فردا حقوق دو ماه را پرداخت كند. كارگران اعلام داشته اند اگر كار فرما به تعهد خود عمل نكند اعتصاب همچنان ادامه خواهد داشت .

  كارخانه گندله سازي اردكان در شهر اردكان در 25 کیلومتری غرب جاده اردکان-نایین قرار دارد. شروع بهره برداری از کارخانه در سال 1386 تحقق یافت. اين كارخانه زير مجموعه شركت صنعتي و معدني چادر ملو مي باشد. در آخرين مجمع عمومي شركت چادرملو سرمايه اين مجموعه از 17 ميليارد به 28 ميليارد افزايش يافته است.

  كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

  شهريور 1395

   

   تجمع دستفروشان اهواز

   

  صبح یکشنبه 28شهریور،تعدادی از دستفروشان مرکز شهر اهواز با تجمع در مقابل استانداری خوزستان، خواستار پایان بلاتکلیفی خود شدند.

  یکی از دستفروشان حاضر در این تجمع نیز گفت: چندین ماه است که بیکار هستیم و هیچ درآمدی نداریم که این مساله فشار مالی زیادی به ما وارد می کند به طوری که چند ماه است کرایه خانه هایمان را پرداخت نکرده ایم و حتی کودکان خود را در مدرسه نامنویسی نکرده ایم.

  وی با انتقاد از برخود ماموران اجرائیات شهرداری اهواز با دستفروشان افزود: این ماموران به صورتی رفتار می کنند که گویی با یک مشت متخلف و جانی روبه رو هستند، این در حالیست که دستفروشان برای امرار معاش به این کار می پردازند.

  وی اضافه کرد: به دلیل دستفروشی و نداشتن وثیقه یک ماه در زندان بودم.

  وی تصریح کرد: بسیاری از دستفروشان از ترس این برخوردها امروز در تجمع شرکت نکرده اند.

  به گزارش28شهریورایرنا،یکی از نمایندگان دستفروشان که در این تجمع حاضر شده بود در این باره گفت: هشت ماه است که دستفروشان را از سطح شهر جمع آوری کرده اند و قرار بوده آنها را ساماندهی کنند ولی هنوز بلاتکلیف هستیم.

  وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود افزود: یک ماه پیش با فرماندار اهواز نشستی داشته و گزارشی از وضعیت و مشکلات دستفروشان ارائه کردیم و در آن نشست قرار شد که آمار واقعی دستفروشان مرکز شهر تهیه شود تا راهکاری برای اشتغال آنها ایجاد کنند.

  این جوان اهوازی با اشاره به نامنویسی پارسال دستفروشان توسط شهرداری اهواز اضافه کرد: در آن فهرست بیش از یک هزار نفر به عنوان دستفروش هسته مرکزی شهر اهواز شناسایی شدند اما طبق گفته فرماندار اهواز این آمار واقعی نبوده و تعدادی از افراد آن غیربومی و یا شاغل بودند به همین دلیل همه ما در مسجد حضرت ابوالفضل فرهنگشهر جمع شدیم و دوباره نامنویسی کردیم.

  وی تعداد دستفروشان این منطقه را بعد از آمارگیری مجدد 650 نفر عنوان کرد و گفت: با وجودی که فرماندار وعده کرده طرح ساماندهی دستفروشان را اجرا کند و نماینده شهرداری اهواز در تمام جلسات حضور داشته اما شهردار اهواز از این طرح اظهار بی اطلاعی کرده است.

  وی با بیان اینکه شهرداری اهواز پارک ربیع را برای استقرار دستفروشان تعیین کرده بود اظهار کرد: این پارک مشکلات بسیاری دارد که گزارش آن به استاندار، فرماندار و شورای شهر اهواز ارائه شده است از جمله اینکه بسیار دورافتاده است، مشکل روشنایی دارد و مردم منطقه که خود جوانان بیکار زیادی دارند از فعالیت دستفروشان در آن ممانعت می کنند.

   

  وی دستفروشی را تنها راه معیشت این افراد دانست و تاکید کرد: دستفروشان مرکز شهر آمادگی دارند با طرح ساماندهی که تصویب می شود همکاری کنند به شرطی که محل مناسبی برای استقرار آنها درنظر گرفته شود.

  وی گفت: راه اندازی بازار شب و اجرای طرح زوج و فرد در زمان تعطیلی مغازه های مرکز شهر، ساماندهی پارکینگ رفاه و یا بازار شب در خیابان نادری شرقی از جمله پیشنهاداتی بوده که برای ساماندهی دستفروشان داده ایم اما هنوز هیچ نتیجه ای نشده است.

  وی با انتقاد از برخود ماموران اجرائیات شهرداری اهواز با دستفروشان افزود: این ماموران به صورتی رفتار می کنند که گویی با یک مشت متخلف و جانی روبه رو هستند، این در حالیست که دستفروشان برای امرار معاش به این کار می پردازند.

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click