click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

   

  گزیده ی کوچــــــــــکی از اعتراض ها در مهر ماه نود و پنج

   

  کارگران شرکت پتروشیمی ایلام دست به تجمع صنفی زدند

   

  بیش از 300 نفر از کارگران چندین شرکت پیمانکاری پتروشیمی ایلام از دیروز (31 شهریور) دست به تجمع زدهاند.

  به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از 300 نفر از کارگران چندین شرکت پیمانکاری پتروشیمی ایلام از دیروز (31 شهریور) در اعتراض به سه ماه معوقات مزدی  و عدم تحقق وعدههای کارفرما در داخل دفاتر شرکت پیمانکاری تجمع کردهاند.

  یکی از کارگران که به نمایندگی از دیگران تماس گرفته بود، گفت: این اعتراضات از بامداد دیروز آغاز شد و کارگران چندین شرکت پیمانکاری زیرمجموعه شرکت پتروشیمی ایلام در آن حضور داشتند، اما با حضور نماینده کارفرمای اصلی در جمع کارگران و نشان دادن چک  پرداخت مطالبات،  به کار بازگشتیم.

  وی در توضیح مطالبات صنفی کارگران ادامه داد: قرار بود امروز (اول مهرماه) پرداختها انجام شود و کارفرمای مادر به جای واریز صورتحساب پیمانکار مطالبات کارگران را مستقیم به حساب آنها واریز کند اما تا این لحظه اقدامی صورت نگرفته و با این حساب کارگران امروز هم دست از کار کشیده اند.

  برپایه اظهارات کارگران، پیش از این نیز در ماههای گذشته تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران بارها منجر به اعتراضات صنفی آنها شده است.

   

  اعتنصاب کارگران قراردادی شرکت ارسا

   

  حدود 70 کارگر قراردادی شرکت ارسا ساختمان، یکی از پیمانکار آزاد راه تهران شمال 3 روز است که به علت عدم دریافت مطالبات مزدی سال 95 (فرودین تا شهریور) خود دست از کار کشیدهاند.

  این کارگران در تماسهای جداگانه با به ایلنا گفتند که از روز سهشنبه دست از کار کشیدهاند. اعتراض این کارگران به جهت عدم دریافت مطالبات مزدی سال 95 و اضافهکاری و سنوات سال 94 است.

  این 70 کارگر شرایط معیشتی خود را ناگوار توصیف کردهاند و میگویند که باتوجه به آغاز سال تحصیلی جدید توان تامین مایحتاج اولیه تحصیلی فرزندانشان را ندارند.

  تعدادی از این کارگران نیز به دنبال عدم دریافت مطالبات مزدی خود نتوانستهاند اجاره خانههایشان را پرداخت کنند.

  کارگران قراردادی شرکت ارسا ساختمان همچنین به ایلنا گفتند که از عدم تامین امنیت شغلی خود گلایهمند هستند.

  کارگران تاکید دارند که با وجود کار در تونل و حجم عظیم گرد و غبار کارشان مشمول قانون سختی و زیانآور محسوب نمیشود که همین موجب شده از شرایط روحی مناسبی برخوردار نباشند.

   

  اعتراض کارگران شرکت فراپتروساز بندرعباس

   

  مطالبات مزدی کارگران شرکت فراپتروساز در بندرعباس از تیرماه پرداخت نشده است، این درحالیست که کارفرما این کارگران را به مرخصی اجباری فرستاده است.

  به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود 60 کارگر شرکت فراپتروساز در بندرعباس سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده؛ دارند.

  این شرکت پیمانکاری که یکی از زیرشاخههای شرکت نفت جی است و در اسکله شهید رجایی بندرعباس کار تعمیر و نگهداری مخازن صادراتی نفت را انجام میدهد، دستمزد کارگران را از تیرماه پرداخت نکردهاست.

  از قرار معلوم، با خاتمه یک فاز از قرارداد شرکت، کارگران این شرکت از امروز (اول مهرماه) به مرخصی اجباری فرستاده شدهاند.

  این کارگران ضمن نگرانی از این مرخصی اجباری میگویند: به ما گفته شده چند روزی به مرخصی بروید و اگر قرار شد کار ادامه داشته باشد، با شما تماس میگیریم.

  کارگران فرا پتروساز این مرخصی اجباری را به معنای بیکاری میدانند و میگویند: در روزهای گذشته برای پیگیری مطالبات مزدی خود به کارفرمای مادر یا همان شرکت نفت جی مراجعه کردیم، اما متاسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

  از قرار معلوم شرکت فراپتروساز عدم پرداخت صورت وضعیتها توسط کارفرمای مادر را دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران عنوان کرده است.

   

  کارگران فنی واحد بهره برداری شرکت پاکینه شوی

   

  ایلنا: وضعیت حدود 100 نفر از کارگران فنی واحد بهره برداری شرکت پاکینه شوی واقع در شهرک صنعتی خرمشهر که به دلیل مشکلات تولید آن شرکت در مقابل فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زده بودند، هنوز نامشخص است

  به گزارش منابع کارگری ایلنا از خوزستان، وضعیت حدود 100 نفر از کارگران فنی واحد بهره برداری شرکت پاکینه شوی واقع در شهرک صنعتی خرمشهر که چندی پیش به دلیل مشکلات این واحد تولیدی دست به تجمع اعتراضی زده بودند، هنوز نامشخص است.

  بامداد روز شنبه (3 مهرماه) حدود 100 نفر از کارگران فنی واحد بهره برداری شرکت پاکینه شوی در مقابل فرمانداری خرمشهر دست به تجمع اعتراضی زدند به دنبال این اتفاق نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و و مسئولان فرمانداری طی تماس با دفتر صنایع از مسئولان کارخانه خواستند تا به طرح اخراج کارگران پایان دهند و در همین رابطه فرماندار نیز قول مساعد حل این مشکل تا پایان هفته جاری را به کارگران داد.

  به گفته این منابع آگاه، قرار بود کارگران با نمایندگان کارفرما در استانداری یا دفتر صنایع این استان در روز شنبه هفته جاری ملاقاتی داشته و به حل مشکلات آنان بپردازند که تا به این لحظه هیچ اقدامی روی نداده است.

   

  تجمع اعتراضی کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی

   

  صبح روز11مهر،کارگران خشمگین مجتمع صنعتی آلومینیوم المهدی - هرمزآل بدنبال واریز حقوق شهریورماهشان، در اعتراض نسبت به کاهش حقوق دست به تجمع زدند وبا بستن درب کارخانه مانع از خروج شمش تولیدی شدند.

  به گزارش11مهر جنوب ایران، کارگران مجتمع صنعتی آلومینیوم المهدی - هرمزآل که با واریز حقوق شهریورماه به حسابشان، از کاهش حقوق خود خشمگین شدهاند و با تجمع در مقابل درب کارخانه از خروج شمش تولیدی از این کارخانه جلوگیری کردهاند.

  کارگران تجمع کننده که حدود 300 نفرهستند گفتند:حقوق شهریورماهشان به میزان 30 درصد کاهش یافته است.

  به گزارش امروزایسنا درهمین رابطه،یکی ازکارگران شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل با اعلام این خبرعلت اعتراض امروز کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل را عدم پرداخت اضافهکاریهای کارگران این شرکت دانست.

  وی ادامه داد: این اضافهکاریها برای هر کارگر بین 600 هزار تومان تا یکمیلیون تومان بوده است.

   

  اعتصاب اتوبوسرانان

   

  طی دوروز گذشته حدود 80 دستگاه اتوبوس در خطوط سه بی.آر.تی ، خط 831  و 12 برای ساعاتی برای اعتراض نسبت به نحوه محاسبه و پرداخت حقوقشان،دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

  به گزارش11مهرایسنا،طی دو روز گذشته اخباری در فضای مجازی مبنی بر اعتصاب اتوبوسرانان منتشر شده بود، در حالی که مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت: نه در میان اتوبوسرانان بخش دولتی و نه در میان اتوبوسرانان بخش خصوصی اعتصابی نداشتهایم، اما تعدادی از اتوبوسرانان بخش خصوصی نسبت به نحوه محاسبه و پرداخت حقوقشان اعتراضاتی داشتند.

  علیاصغر نیشابوری با اشاره به گزارشاتی مبنی بر اعتصاب اتوبوسرانان در روز گذشته، اظهار کرد: نه در میان اتوبوسرانان بخش دولتی و نه در میان اتوبوسرانان بخش خصوصی اعتصابی نداشتهایم، اما تعدادی از اتوبوسرانان بخش خصوصی نسبت به نحوه محاسبه و پرداخت حقوقشان اعتراضاتی داشتند که طی دو روز گذشته این موضوع در حوزه بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی مطرح و جلسات مشترکی با حضور مدیریت آن شرکت خصوصی برای پیگیری این موضوع برگزار شد تا مشکلات اصلاح شود.

   

  کارگران کارخانه فولاد خراسان

   

  ایلنا: جمعی از کارگران کارخانه فولاد خراسان در شهرستان نیشابور خواستار تشکیل نهاد صنفی برای پیگیری مطالبات خود شدند.

  منابع خبری ایلنا در کارخانه فولاد خراسان اعلام کردند: آخرین دوره شورای اسلامی کار کارخانه فولاد خراسان تقریبا 20 سال قبل شکل گرفته اما از آن زمان تاکنون دیگر هیچ نهاد صنفی کارگری در این واحد صنعتی تشکیل نشده است و به همین دلیل کارگران معتقدند که در شرایط کنونی شکل گیری نهاد صنفی میتواند به پیگیری مطالبات صنفی بر زمین مانده جمعیت هزار و 200 نفری آنها کمک کند.

  یکی از کارگران این کارخانه در خصوص علت تشکیل نشدن شورای اسلامی کار در این واحد تولیدی به ایلنا گفت: در فاصله زمانی  20 سالهای که از توقف فعالیت آخرین شورای اسلامی کار گذشته است، چندین بار برای ایجاد نهاد صنفی تلاش کردیم اما در هر دوره مدیر ان وقت با مانع تراشی مانع از انجام این کار شدند.

  او گفت: در ابتدای سال جاری نیز جمع زیادی از کارگران  این کارخانه در خواست تشکیل نهادصنفی کارگری را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور ارسال کرده اند اما به دلایل نامشخصی این موضوع در اداره کار معلق مانده است.

   

  اعتراض در کارخانه فولاد ارسباران

   

  ایلنا: یک منبع خبری در کارخانه فولاد ارسباران از تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری بیش از 50کارگر این کارخانه خبر داد.

  منابع کارگری ایلنا در این واحد تولیدی گزارش کردند، کارخانه فولاد ارسباران که در زمینه تولید انواع آهن و میلگرد درشهرستان تاکستان در استان قزوین فعالیت دارد، از اول اردیبهشت ماه سال جاری (95) به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده و تمامی کارگران آن هم اکنون بیکارشدهاند.

  این کارگران که بصورت میانگین بین 10سال سابقه کار دارند، در ادامه درباره وضعیت خود میگویند: مجموع 50 کارگر این واحد تولیدی بعد از تعطیلی کارخانه  همه اکنون بیکارند ودر حال حاضر برای گذران زندگی خود تنها از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند.

  کارگران میگویند؛ ذوب آهن ارسباران در گذشته حدود 400کارگر داشت که شمار زیادی از کارگران به تدریج در طی دو سال گذشته که صنعت کشور دچار بحران اقتصادی شده بود، اخراج شدند که در نهایت تعداد کارگران به حداقل 50 نفر رسید.

   

  تجمع اعتراضی کارگران اخراجی حمل بار فرودگاه مهر آباد

   

  ایلنا: روز گذشته (10 مهر) حدود 45 تن از کارگران حمل بار فرودگاه مهرآباد در اعتراض به اخراج ناگهانی خود مقابل ساختمان ترمینال شماره 2 تجمع کردند.

  تعدادی از کارگران حاضر در این تجمع صنفی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: نزدیک به 45 نفر بودیم که از طریق یک شرکت پیمانکاری که واحد صنایع بار فرودگاه بر فعالیت آن نظارت داشت در قسمت جابجایی بار مشغول کار بودیم.

  تجمع کنندگان با بیان اینکه دست کم در چهار سال گذشته رابطه استخدامی آنها بدون پرداخت مزد معین از سوی پیمانکار ادامه پیدا کرده بود، افزود: در این مدت دریافت انعام بابت حمل بار مسافران تنها محل اصلی درآمدهای ما بود.

  به گفته آنها روز گذشته بعد از اینکه کارفرما اقدام به جمع آوری لباسکار آنها میکند، هیچ یک موفق به حضور در محل کارشان نشده و در نتیجه به این شیوه اخراج میشوند.

  برپایه این صحبتها شیوه کاری این گروه از کارگران شاغل در فرودگاه مهر آباد به شیوه 12 ساعت کار، 24 ساعت استراحت بوده است.

  بر اساس اظهارات  این کارگر، در تجمع روز گذشته هیچ یک از مسئولان  فرودگاه مهر آباد جواب قانع کننده ای در خصوص اخراج ناگهانی کارگران و وضعیت مطالبات آنها ندادهاند.

   

  تجمع اعتراضی در کارخانه پتروشیمی خراسان

   

  روزپنج شنبه8مهر، همزمان با سفر وزیرکار به بجنورد جمعی از متقاضیان کاردست به تجمع مقابل کارخانه پتروشیمی خراسان زدند و مانع ورود کامیون ها به داخل کارخانه شدند.

  آنها خواستار استخدام بیکاران این روستا در کارخانه پتروشیمی خراسان بودند.

  بجنا طی گزارشی بتاریخ10مهر، از تجمع اهالی روستای قره خان بندی بجنورد در مقابل کارخانه پتروشیمی بجنورد در روز پنج شنبه هشتم مهر ماه خبر داد.

  بنابهمین گزارش،تعداد 40 نفر از اهالی روستای قره خان بندی بجنورد همزمان با بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پتروشیمی مقابل درب های کارخانه تجمع و مانع ورود کامیون ها به داخل کارخانه شدند.

  آنها خواستار استخدام بیکاران این روستا در کارخانه پتروشیمی خراسان بودند.

  گفتنی است طی سه سال اخیر اهالی این روستا چندمین بار مقابل پتروشیمی برای استخدام مردم این روستا تجمع کرده اند.

  روستای قره خان بندی در سه کیلومتری کارخانه پتروشیمی خراسان قرار دارد.

  قابل ذکر است قره خان بندی، روستایی از توابع بخش گرمخان شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی است.

   

  اعتراض کارگران لوله گستر اسفراین

   

  کارگران لوله اسفراین با بیان اینکه ما مخالف خصوصی سازی لوله گستر هستیم ،وضعیت تولید در این واحد صنعتی  را به نسبت قبل بسیار مناسب  عنوان کردند و گفتند : اگر دولت باید بجای واگذاری  کارخانه هایی همانند لوله گستر اسفراین به بخش خصوصی راه واردات محصولاتی که در داخل کشور تولید می شوند را مسدود کنند، مشکلات این واحد  وسایر واحدهای دچار بحران بطور کل رفع می شود.

  این کارگران افزودند: ما کارگران لوله گستر اسفراین معتقدیم اگر این کارخانه با 700 کارگر شاغل در آن  به بخش خصوصی واگذار شود سرنوشتی همانند کارخانه هایی پیدا خواهد کرد که بعد از گذشت چند ماه از خصوصی سازی توان تولید خود را از دست داده و با تعطیلی کارخانه کارگرانش بیکار شده اند.

  به گزارش10مهرایلنا، به دنبال مطرح شدن موضوع واگذاری شرکت لوله گستر اسفراین به بخش خصوصی، 700کارگر این واحد صنعتی از ترس تهدید امنیت شغلی خود نسبت به اجرایی شدن این تصمیم معترضند.

  به دنبال طرح موضوع واگذاری شرکت لوله گستر اسفراین به بخش خصوصی، نزدیک به 700 کارگر شاغل در این واحد صنعتی احساس نا امنی شغلی کردهاند.

  از قرار معلوم سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران این برنامه را در جهت اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلان خصوصی سازی دولت و استفاده از توان شرکت های داخلی به اجرا گذاشته است اما کارگرانی که در این واحد تولیدی مشغول کارند از ترس تهدید امنیت شغلی خود نسبت به اجرایی شدن این تصمیم معترضند.

  کارگران این واحد صنعتی که نگران آینده شغلی خود هستند، می گویند این واگذاری ها به احتمال زیاد امنیت شغلی آنان را به مخاطره خواهد انداخت.

  به نقل از این کارگران گفته میشود که تصمیم به خصوصی سازی کارخانه لوله گستر با مخالفت وزارتخانه صنعت معدن وتجارت و برخی مسئولان محلی ازجمله نماینده مجلس ازاسفراین که  در مجالس هشتم و نهم در کمیسیونی تحت عنوان تولید ملی و نظارت بر اصل ٤٤ قانون اساسی عضویت داشته مواجه شده است اما با این حال آگهی مزایده واگذاری نیز در یکی از رسانهها منتشر شده است.

  کارگران این کارخانه تصریح کردند :شرکت لوله گستر اسفراین از توان تولید بیش از 70 هزار تن در سال برخوردار است و درحال حاضرزمینه اشتغال بیش از 700 نفررا در شهرستان به صورت مستقیم فراهم کرده است.

  به گفته کارگران این کارخانه ،این واحد از سال 84 فعالیت تولیدی خود را در زمینه ساخت لوله های بدون درز مخصوص چاههای نفت و گاز آغاز کرد وبعد چند سال فعالیت با آغاز تحریمهای کشورهای غربی  و افزایش قیمت ارز با کمبود مواد اولیه دچار مشکلاتی شد.

   

   

   

  اعتراض کارگران شهرداری آبدانان

   

  برخي از مديران كشور حقوق هاي نجومي دريافت مي كنند و کارگران شهرداری آبدانان در حالی سرکار خود میروند که 3ماه حقوق معوقه دارند و حتي به نان شب خود هم محتاج هستند.

  به گزارش10مهر آبدانان خبر، معوقه ماندن حقوق کارگران شهرداری قصه تلخی است كه هميشه روایت میشود؛ کارگرانی که چندین ماه باید چشمانتظار دریافت تنها مزد یک ماه باشند.

  تلخی این حکایت آنجاست که کارگران این شهر از ترس از دست دادن همان حقوقی که چندین ماه به تأخیر افتاده مهر خاموشی به لب میگیرند تا مبادا اعتراضشان به اخراج ختم شود.

  قریب به 3ماه است که کارگران سخت کوش در شهرداری آبدانان کامی تلخ دارند و این تلخی عرق شرم بر پیشانی آنها در زمان بازگشایی مدارس در برابر خانوادههایشان است که این موضوع سبب شرمندگیشان در مقابل خانواده و زن و بچه هایشان شده است و همه آنها از گرفتن  قرض به امید گرفتن دستمزدشان دیگر از نسیه گرفتن خجالت میکشند.

  دریافت حقوقی که به یک قصه تلخ تبدیلشده است و آنها را همیشه به چشم انتظاری بی انتها عادت داده است و با هر پرداخت همیشه با گرفتن بخش ناچیزی از حقوق دوباره تلختر میشود و این چرخه همچنان ادامه دارد.

  خیلی سخت است که یک کارگر سخت کوش و پر تلاش که هشت تا پانزده ساعت در سرما و گرما جانانه کار می کند نتواند در پایان کار مزد خودش را دریافت کند.

  تعدادی از کارگران خدمات شهری شهرستان آبدانان برای دریافت حقوقی که ماهها معوقه مانده، از ما کمک خواستند تا هر چه زودتر گشایشی در کارشان به وجود آید.

   

  نارضایتی کارگران شهرداری شوشتر

   

  حدود 180 نفر از کارگران مجموعه شهرداری شوشتر که روز (دوشنبه 5مهرماه) در اعتراض به تغییر تصمیم مدیران شهری برای بازگرداندن پیمانکاران نیروی انسانی مقابل ساختمان فرمانداری و دفتر نماینده تجمع کردند از بی توجه ای این مسئولان نسبت به مطالبات خود گله مند شدند.

  به گزارش10مهر ایلنا ،این کارگران با بیان اینکه در روز تجمع هیچ یک از مسئولان فرمانداری و اعضای دفتر نماینده شوشتر به خواسته قانونی کارگران شهرداری پاسخ قاطعانه ای ندادند در ادامه گفتند :ما کارگران  شاغل در سازمانهای زیر مجموعه شهرداری شوشتر با   امید به حمایت مسئولان  به دفاتر آنان مراجعه کردیم اما هنوز واکنشی که بیانگر توجه آنها به مشکلاتمان باشد را ندیدهایم.

  آنان با بیان اینکه مسئولان این شهرستان به ظاهر با  کارگرانی همانند ما  که چندیدن ماه دستمزد معوقه نیزطلب دارند همراه هستند اما در واقع  ما بدون حامی هستیم در ادامه تصریح کردند: در تجمع یک روزه خود متوجه شدیم  مسئولان شهری و اعضای شورای شهر شوشتر نمی خواهند به صورت مستقیم درگیر مشکلاتمان بشوند.

  به گفته  کارگران شهرداری شوشتر پیش از این ما کارگران تجربه کار کردن برای پیمانکاران مختلف و بدحسابیهای آنها را داشتهایم و برای همین از تکرار به خطر افتادن امنیت شغلی خود به شدت نگرانیم.

  طبق اظهارات این کارگران؛با ذکر نمونه بیش از یک ماه است که کارگران واحد تنظیف وحمل زباله شهرداری شوشتر به اجبار شهرداری با یک شرکت پیمانکاری بدون امضاء قرار داد، همکاری دارند که در نتیجه آن  اولین دستمرد آنان حدود 400 هزار تومان کم شده  بود.

   

   از دردهای کارگران شهرداری اسلامشهر

   

  کارگر شهرداری اسلامشهر: کارگر شهرداری اسلامشهر هستم. هفت سال است که به شکل روزمزد کار میکنم و هیچ نوع امنیت، ثبات شغلی یا تعطیلی در کارمان نداریم. از تبدیل وضعیتمان خبری نیست. 30 ساله و مجردم و به علت وضعیت آشفتگی شغلم و مشخص نبودن آینده کاریام، کسی حاضر نیست با من ازدواج کند. از مسئولان محترم شهرداری میخواهم به وضعیت شغلیام پس از هفت سال کار روزمزد، رسیدگی کنند. لازم بهذکر است که این فقط مشکل من نیست بلکه 200 نفر از کارگران دیگر شهرداری در این منطقه هم همین مشکل را دارند.

   

  تجمع دانشآموختگان نفتی

   

  صبح روز10مهر، بار دیگر دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه صنعت نفت در اعتراض به عدماستخدام خود مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کردند.

  به گزارش 10مهرتسنیم،دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه صنعت نفت صبح امروز (شنبه 10 مهرماه) در اعتراض به عدم استخدام آنها مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کردند.

  چندی پیش دانشآموختگان صنعت نفت در راستای اجرایی شدن وعده دولت و وزارت نفت برای استخدامشان در شرکت ملی نفت بهمدت سه هفته مقابل مجلس تجمع کردند.

  فارغالتحصیلان دانشکده صنعت نفت معتقدند که طبق آئیننامه این دانشکده، باید با شرط معدل و پس از فارغالتحصیلی به استخدام وزارت نفت درآیند؛ البته روند استخدام آنها انجام شده که با دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، این روند متوقف شده است.

  بنا بر این گزارش،هاشمی رئیس دانشگاه صنعت نفت (شنبه 1 شهریورماه) گفته بود که باید وزارت نفت دانشجویان صنعت نفت را جذب کند.

   

  همچنین این دانشجویان پس از تجمع سههفتهای مقابل مجلس و رایزنی با نمایندگان مجلس در راستای حل مشکلشان بیانیهای مبنی بر تعلیق تجمعاتشان صادر کردند تا مسئولان ذیربط خواستهشان را پیگیری کنند اما امروز آنها پس از گذشت دو ماه از آن بیانیه مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کردند.

   

  تجمع اعتراضی و تحریم غذای دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر

   

  صبح روز10مهر،جمعی از دانشجویان دانشکده مکانیک و صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص مطالبات صنفی و نحوه رسیدگی مسئولان به آن تجمعی را در محوطه دانشگاه برگزار کردند.

  به گزارش 10مهرایسنا،همزمان با برگزاری جشن ورودی های جدید دانشکده مکانیک و صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی حدود 200 نفر از دانشجویان در محوطه این دانشکده در ارتباط با کیفیت غذای دانشگاه،مشکلات خوابگاه و جریمههای سنوات اعتراض خود را به گوش مسئولان رساندند.

  یکی از دانشجویان رشته صنایع این دانشگاه در این راستا گفت: با توجه به مشکلاتی که در ارتباط با خوابگاه وجود دارد و همچنین کیفیت بسیار پایین غذای دانشگاه و البته مسائل مربوط به جریمه های سنوات که طی هفته گذشته در دانشگاههایی همچون بهشتی،صنعتی شریف و امیرکبیر تجمعاتی را در پی داشت،امروز سعی کردیم مطالبات صنفی خود را در قالب برگزاری این تجمع به گوش متولیان دانشگاه برسانیم.

  وی با اشاره به عدم حضور مسئولان دانشکده در این تجمع ،ادامه داد: قرار شد به دنبال این اعتراضات طی جلسه ای با حضور مسئولان دانشگاه مطالبات بیان و رسیدگی شود و همچنین در جهت اعلام دقیق خواستههای دانشجویان طوماری را با حدود ده بند تهیه کرده و در حال جمع آوری امضا برای ارسال به دفتر ریاست دانشکده هستیم.

  دانشجویان همچنین در ادامه ظهر امروز در اعتراض به آنچه که کیفیت بد غذای دانشگاه گفتهمیشد ظرف های غذا را پس از دریافت از سلف، از خروجی سلف تا درب دانشگاه بر روی زمین قرار دادند.

   

  آغاز دورجدید اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی پردیس

   

  تعلیق ازکارتعدادی ازکارگران معترض وتهدیدکارگران معترض به اخراج از جانب مدیرعامل!

  کارگران پتروشیمی پردیس با شروع اول مهرماه و خلف وعده مدیران این شرکت در جهت رفع کاستی ها و بهبود شرایط کاری از امروز دست به اعتصاب غذا زده اند .

  فاز جدید اعتصاب غذا کارگران این شرکت از امروز5مهرماه، آغاز شده و در این راستا تعدادی از کارگران این شرکت از فعالیت خود در این شرکت تعلیق شده اند .

  به گزارش 5مهرنفت ما، مدیر عامل این شرکت 2 ماه پیش نامه ای را با دست خط خود برای امور مالی، اداری و خدمات زده تا مراحل اجرای طرح یک یک و سایر خواسته های پرسنل بررسی و حداکثر تا 1 مهر به اجرا برسد.

  البته نامه مدیر عامل بیشتر نمایشی بوده تا نارضایتی کارگران را تا حدودی مهار و فرصتی ذخیره نماید تا در زمان مناسب برنامه های از پیش تعیین شده خود را اجرایی کند.

  اینک با شروع مهرماه و بدون در نظر گرفتن درخواست کارگران، همچنان با عزمی راسخ در حال اجرایی نمودن طرح چهار شیفت می باشد و هر فردی را که در این مسیر سنگ اندازی نماید تهدید به اخراج نموده است .

  برپایه این گزارش، فاز جدید اعتصاب غذا کارگران این شرکت از امروز5مهرماه، آغاز شده و در این راستا تعدادی از کارگران این شرکت از فعالیت خود در این شرکت تعلیق شده اند .

   

  اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری

   

  از صبح امروز5مهر، کارگران شهرداری شوشتر به دلیل اعتراض به وضعیت شغلی و امنیت شغلی خود دست از کار کشیده و درب فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

  به گزارش 5مهر شوشتر نامه، کارگران شهرداری شوشتر به امنیت شغلی، دریافت حقوق، پرداخت حق بیمه و... خود اعتراض دارند و درب فرمانداری شوشتر تجمع کردهاند.

  این کارگران به این موضوع اعتراض دارند که ابتدا در نیمه دوم سال ۹۴ از پیمانکار به شهرداری ملحق شدهاند و بار دیگر در نیمه دوم سال جاری (قرارداد شهریورماه به بعد) بار دیگر به پیمانکار سپردهشدهاند.

  تجمع اعتراضی این نیروهای معترض درب فرمانداری شوشتر درحال برگزاری است و شاهدان عینی تعداد افراد حاضر در این اعتراض را بالغبر ۱۵۰ نفر تخمین میزنند.

  گفتنی است ۳۰۵ نفر از نیروهای شهرداری به مشکلات مشابهی در این زمینه گرفتار هستند که پیشبینی میشود در ساعات آینده به جمع معترضین و تجمعکنندگان بپیوندند.

  معترضین در این جمع بین ۵ تا ۶ ماه حقوق معوق از شهرداری طلب دارند، در حالی که شهرداری شوشتر با پیشنهاد شورای اسلامی شهر در سال گذشته جشن بروز رسانی پرداخت حقوق کارگران و کارمندان شهرداری را برگزار کرد که با این تجمع مشخص میشود که این جشن بی اساس بوده است.

  به گزارش ایلنا درهمین رابطه،جمعی از کارگران قرارداد مستقیم شهرداری شوشتر صبح امروز (دوشنبه 5مهرماه) در اعتراض به تغییر تصمیم مدیران شهری برای بازگرداندن پیمانکاران نیروی انسانی مقابل ساختمان فرمانداری و دفتر نماینده شوشتر درمجلس تجمع کردند.

  کارگران معترض گفتهاند: حدود  180 نفر هستیم که از دو سال پیش بصورت مستقیم با شهرداری شوشتر همکاری داریم اما اخیرا شهرداری قصد دارد تا مسئولیت همه کارگرانی را که در بخشهای مختلف فضای سبز ، خدماتی ،موتوری ،آتش نشانی کار میکنند را به پیمانکاران مختلف واگذار کند.

  این کارگران که در حال حاضر مخالف تغییر رابطه استخدامی خود هستند؛ یادآور میشوند: پیش از این تجربه کار کردن برای پیمانکاران مختلف و بدحسابیهای آنها را داشتهایم و برای همین از تکرار به خطر افتادن امنیت شغلی خود به شدت نگرانیم.

  آنها بایادآوری اینکه هنوز به دلیل بدحسابی های پیمانکاران پیشین بابت معوقات مزدی پرداخت نشده.

   

  راهپیمایی و تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه فولاد یاسوج

   

  راهپیمایی وتجمعات اعتراضی کارگران کارخانه فولاد یاسوج نسبت به عدم پرداخت بیش از یکسال حقوق مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد ،سازمان بازرسی وصداو سیمای استان! کارگران بجای پاسخگویی به خواسته هایشان تهدید به بازداشت شدند!

  روز5مهر،کارگران کارخانه فولاد بویرصنعت یاسوج برای چندمین بار دراعتراض به عدم پرداخت بیش از یکسال حقوق جلوی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و صدا و سیمای استان تجمع کردند.

  یکی از این کارگران بیان کرد: قبل از تجمع در مقابل استانداری برای پیگیری مطالباتمان به سازمان بازرسی مراجعه کردیم، آنجا هیچ بیاحترامی نکردیم و فقط برای دریافت مطالباتمان تجمع کردیم اما به پلیس تلفن کردند که ما را دستگیر کنند.

  این کارگر معترض کارخانه فولاد بویراحمد اضافه کرد: تا زمانی که پاسخ درستی دریافت نکنیم به تجمع خود در مقابل استانداری ادامه میدهیم ولو اینکه این تجمع یک هفته هم به طول بیانجامد.

  به گزارش 5مهرکبنانیوز ، کارگران کارخانه فولاد بویرصنعت یاسوج که بیش از یک سال است حقوقی دریافت نکرده اند، برای چندمین بار در جلوی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و صدا و سیمای استان تجمع کردند.

  اگر چه در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۹۵ در کمیسیون کارگری شورای تأمین استان مصوب گردید کارخانه فولاد بویرصنعت یاسوج وابسته به بنیاد تعاون ارتش تمام بدهی های کارگران را ظرف ۱۰ روز پرداخت کنند، اما تاکنون در این راستا هیچ اقدامی صورت نگرفت.

  به گزارش کبنا، این کارگران برای چندمین بار نیز در جلوی استانداری کهگیلویه و بویراحمد برای احقاق حقوق خود تجمع اعتراضی در کمال آرامش برگزار کردند و خواستار مطالبات خودشان شدند.

  کارگران به خبرنگاران گفتند، همه ما دارای خانواده و فرزند هستیم و به لحاظ مالی در مضیقه هستیم.

  بنا بر این گزارش، در دست کارگران کارخانه فولاد بویرصنعت یاسوج حکم توقیف اموال کارخانه است، اما این حکم به دلیل عدم همکاری نهادهای مربوطه هنوز اجرا نشده است.

   

  تجمع اعتراض‎آمیز اهالی روستای همهکسی مقابل استانداری همدان

   

  ظهر امروز5مهر، جمعی از اهالی روستای همهکسی بخش بهار همدان مقابل استانداری تجمع کردند.

  به گزارش5مهرفارس،نماینده معترضان در خصوص علت این تجمع، گفت: پستبانک، شعبهای در روستای همهکسی افتتاح کرد و تعدادی از اهالی این روستا اقدام به افتتاح سپرده سرمایهگذاری در آن کردند.

  وی اظهار کرد: در این پست بانک با سوءاستفاده، دفترچه دستی صادر میشد؛ از 6 ماه پیش نیز پستبانک مرکزی با این فرد قطع همکاری کرده و اهالی روستا را در جریان این امر مهم قرار نداده بود.

  وی به تعطیل کردن دفتر پست بانک از 10 روز پیش اشاره کرد و یادآور شد: پس از تعطیلی این دفتر برای دریافت وجه سپردههای خود به پست بانک مرکزی مراجعه کردیم که متأسفانه مطلع شدیم هیچ وجهی در حسابها نیست و پس از طرح موضوع، مسؤولان پست بانک مرکزی در این خصوص رسیدگی نداشتند.

  نماینده این معترضان با بیان اینکه هیچ مرجعی پاسخگو نیست، افزود: 10 روز است که هر روز به استانداری مراجعه میکنیم که نتیجهای نیز نداشته است، ما خواستار رسیدگی استاندار به این موضوع هستیم.

   

  جمع اعتراضی کشاورزان بهبهانی همزمان با سفر وزیر بهداشت به بهبهان

   

  صبح امروز5مهر، کشاورزان بهبهانی همزمان با سفر وزیر بهداشت به این شهرستان دست به تجمع اعتراضی در ورودی بهبان زدند.

  جمعی از کشاورزان معترض به بیآبی با تجمع در ورودی این شهر، جاده را بر این هیأت که استاندار آنها را همراهی میکرد بستند و خواستار صحبت با وی برای رفع مشکلات و انتقال به هیأت دولت شدند.

  به گزارش5مهرایسنا،ابراهیم حسینی، مدیر اداره جهاد کشاورزی بهبهان درباره تجمع امروز جمعی از کشاورزان در بدو ورود وزیر بهداشت به این شهرستان را بیتدبیری وزارت نیرو دانست و گفت: بیش از دو ماه است که استان کهگیلویه و بویراحمد آب را از سد کوثر بسته و به تبع آن، محصولات کشاورزان بهبهان نابود شده است و تجمع امروز کشاورزان تنها ابراز گلایه آنها نسبت به عدم رهاسازی آب از سد کوثر و مشکلات کمآبی و به تبع نابودی محصولاتشان بود.

  وی وضعیت آبرسانی به اراضی کشاورزی بهبهان را بسیار افتضاح توصیف و خاطرنشان کرد: در بهبهان 15 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارای حقآبه وجود دارد که این اراضی سابقه کشت بیش از 2 هزار ساله دارند. در سال جاری کشاورزان با آگاهی نسبت به مشکلات کمآبی تنها در حدود 1500 هکتار از این اراضی کشت کردند اما با عدم رهاسازی آب از سد کوثر در دو ماه اخیر محصولات این اراضی رو به نابودی است.

  حسینی با بیان اینکه بیش از 2 ماه است که استان کهگیلویه و بویراحمد از رهاسازی آب سدکوثر خودداری و اقدام به بستن آب میکند، عنوان کرد: این امر موجب از بین رفتن تمام محصولات کشاورزان شده است. مردم حق دارند نسبت به این مساله گلهمند باشند و به استاندار، وزیر و دیگر مسئولین ابراز نگرانی کنند.

  مدیر اداره جهاد کشاورزی بهبهان گفت: کشاورزان برای آبیاری اراضی خود به شدت مشکل دارند زیرا آب رودخانه زهره به شدت شور و فاقد حداقل کیفیت لازم است. با این وجود استان کهگیلویه و بویراحمد اقدام به بستن آب سد کوثر کرده و ادعا دارد که این آب فقط برای شرب است، در صورتی که اکنون به صورت غیرمجاز کشت در تپههای این این استان در حوزه خیرآباد انجام میشود.

  گفتنیاست صبح امروز دوشنبه تعدادی از کشاورزان بهبهانی در حاشیه ورود وزیر بهداشت و استاندار خوزستان به این شهرستان، خواستار حل مشکل زمینهای کشاورزی و تامین آب خود شدند.

  استاندار خوزستان نیز به کشاورزان قول داد حداکثر تا 15 روز آینده برای حل مشکلات آنها به همراه رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل میراث فرهنگی و رییس سازمان آب و برق به این شهرستان سفر خواهد کرد تا به نقطه مشترکی برای حل مشکلات کشاورزان برسند

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click