click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

   

   گزیده ی کوچــــــکی از اعتراض ها در دی ماه نود و پنج

  افزایش شصت و نه درصدی اعتراضات اجتماعی-کارگری در سه سال گذشته

  اعتصاب ها را سراسری کنیم

   

  اعتراض کارگران بازنشسته صنعت فولاد ســــــــــراســــــــــر کشور در تهران

   

  کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور که دیروز(7 دی) با سفر به تهران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند، عصرروز گذشته با وعدههای نمایندگان مجلس عازم شهرشان شدند.

   

  به گزارش8دی ایلنا،تعدادی از کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور گفتند: تجمع یک روزه ما در حالی خاتمه یافت که در روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس وعده دادند که ظرف مدت 10 روز آینده به این مشکل در کمیسیون تلفیق رسیدگی خواهند کرد.

   

  بازنشستگان فولاد جدا از همسان سازی حقوق خواستار لغو خودگردانی صندوق فولاد، انتقال به صندوق بازنشستگی کشوری با تطبیق آییننامه معتبر فولاد، مکلف کردن دولت به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فولاد مطابق آییننامه معتبر فولاد، پرداخت به موقع حقوق و هزینههای درمانی بازنشسته فولاد از بودجههای سنواتی هستند.

   

   کارگران بازنشسته فولاد در خاتمه میگویند برهمین اساس همه کارگران بازنشسته که از شهر های مختلف کشور برای رسیدگی به مشکلاتشان به تهران آمده بودند با اعتماد به وعده نمایندگان مجلس موقتا به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.

   

  کارگران ستاره خلیج فارس

   

  ایلنا: دستمزد کارگران پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس از شهریورماه پرداخت نشده است.

   

  کارگران پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس در تماسهای جداگانه با ایلنا از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.

   

  از قرار معلوم، دستمزد چند صد نفر از کارگران این پالایشگاه از شهریورماه پرداخت نشده و این کارگران 4 ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

   

  این کارگران که در شرکتهای پیمانکاری مختلف مشغول به کار هستند، میگویند: زمان پرداخت مطالبات ما مشخص نیست و با وجود مراجعات مکرر به مسئولان، هنوز هیچ پاسخی نگرفتهایم.

   

  این کارگران با بیان این که مسئولان پالایشگاه و کارفرمایان مادر بهتر است، هرچه زودتر فکری به حال وضعیت نابسامان شرگتهای پیمانکاری کنند، میگویند: کارگران پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس نه تنها امنیت شغلی ندارند، بلکه در تامین حداقلهای زندگی خود نیز به علت نامنظم بودن دستمزدها ناتوان هستند.

   

  اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نی بر کشت و صنعت هفت تپه

   

  روز4دی ماه،کارگران نی بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اعتصاب وتجمعشان دراعتراض به کاهش حقوق وعدم پرداخت بموقعش ،نداشتن قراردادکاری روشن وعدم برخورداری ازبیمه،ادامه دادند.

   

  به گزارش4دی ایرنا،کارگران مزارع نیشکر این شرکت در دومین روز تجمع خود خواستار پرداخت به موقع حقوق و مطالبات خود طبق قانون کار و عقد قرار داد روشن از سوی این شرکت شدند.

   

  این کارگران معترض با اجتماع در مقابل مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه از پرداخت مبلغ ناچیزی با عنوان علی الحساب گله کرده و پرداخت کامل حقوق ماهانه خود را خواستار شدند.

   

  قائم مقام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حضور در جمع کارگران نی بر معترض به آنان قول داد تا حقوق و مطالبات آنان را با تامین اعتبار پرداخت کند.

   

  کارگران نی بر هفت تپه روز پنجشنبه نیز در مقابل این شرکت دست به تجمع زدند.

   

  به گفته آنان شرکت نیشکر هفت تپه حقوق کارگران نی بر را که در شرایط بسیار سخت در مزارع نیشکر مشغول کار هستند به صورت ناقص و کم پرداخت می کند.

   

  حدود چهار هزار نفر در بخش های مختلف به صورت رسمی ، پیمانی ، قراردادی و نیز موقت در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مشغول بکار هستند.

   

  کشت و صنعت هفت تپه ، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن پیش با ظرفیت اسمی 100 هزار تن شکر سفید راه اندازی شد.

   

  این کارخانه طبق اصل 44 قانون اساسی اواخر پارسال از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذر شد.

   

  شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در 15کیلومتری شهر شوش در شمال استان خوزستان واقع است.

   

  تجمع اعتراضی دوباره کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

   

  روزشنبه4دی،کارگران گروه ملی صنعتی فولاد با تجمع دوباره، خواستار پرداخت دستمزد و مطالبات معوق خود شدند.

   

  به گزارش4دی ایرنا،تعدادی از کارگران شرکت گروه ملی برای دومین بار در چهار روز اخیر در محل این شرکت، نسبت به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات خود اعتراض کردند.

   

  یکی از کارگران حاضر در این تجمع گفت: حدود 300 نفر از کارگران واحد تولید این شرکت، از صبح امروز در مقابل ساختمان معاونت نفتی تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق خود شده اند.

   

  وی که خواست نامش فاش نشود اظهار کرد: کارگران این واحد از مهر ماه و کارشناسان از شهریور ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند همچنین مطالبات و تسویه حساب های 9 ماه گذشته نیز هنوز پرداخت نشده است.

   

  وی با بیان اینکه کارکنان در این مدت به کار خود ادامه داده و تلاش می کنند شرکت سرپا بماند، افزود: شرکت گروه ملی صنعتی فولاد، پنج سال است که به حالت بلاتکلیف مانده و خواسته تمام کارکنان این شرکت تسریع در روند تعیین تکلیف آن است.

   

  بر اساس این گزارش، کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد چهارشنبه گذشته نیز تجمعی اعتراضی برای پرداخت نشدن حقوق خود برگزار کردند.

   

  گروه ملی صنعتی فولاد که از قطب های تولید فولاد کشور است در سال 89 با تولید یک میلیون و 360 هزار تن محصول نهایی و 300 هزار تن فولاد خام (به ترتیب 12 و 13 درصد رشد ) بالاترین رکورد تولید را در کشور داشت .

   

  حمید محمودی مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد پیش از این در واکنش به تجمع کارکنان گفته بود: مراحل انتقال مالکیت از سهامداران قدیم به جدید تا آخر دی ماه نهایی شده و بسیاری از مشکلات و دغدغه های کارگران و کارشناسان این شرکت رفع می شود.

   

  به گفته وی، این کارشناسان دغدغه تعیین تکلیف مالکیت شرکت را داشته و در این خصوص جواب قانع کننده ای از ما می خواهند اما برخی مسائل در زمینه واگذاری شرکت از دست ما نیز خارج است و به تنهایی نمی توانیم پاسخگوی مشکلات باشیم و باتوجه به اقدامات صورت گرفته در یک سال اخیر، دادسرا اموال سهامدار پیشین این شرکت را به مزایده گذاشته و بانک ملی نیزبه عنوان مشتری کنونی قرار بود روز سه شنبه تکلیف مالکیت این شرکت را مشخص کند اما در قیمت گذاری این شرکت بزرگ ابهاماتی وجود دارد که در حال بررسی است.

   

  شرکت گروه ملی فولاد ایران (اهواز) که در سال 89 با تولید یک میلیون و 360 هزار تن محصول نهایی و 300 هزار تن فولاد خام (به ترتیب 12 و 13 درصد رشد ) بالاترین رکورد تولید را در کشور به دست آورد. این شرکت یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا بود که پس از کشف فساد مالی در این مجموعه و ارتباط آن با دو بانک بزرگ کشور، مدیریت آن در اختیار دادگستری قرار گرفت.

   

  اعتراض کارگران فولاد یاسوج

   

  جمعی از کارگران کارخانه فولاد یاسوج در اعتراض نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان به استاندار کهگیلویه و بویراحمد نامه نوشتند.

   

  به گزارش منابع خبری محلی متن این نامه بقرارزیزاست:

   

  مستحضرید که مدتی است ما کارکنان اخراجی یا بعضا مشفول بکار کارخانه فولاد بویراحمد به دنبال مطالباتمان از این مجتمع بارها به شما و نهادهای دیگر مراجعه کردهایم اما بیحاصل و سرشکسته به خانههای اجاره اییمان که در آنها دیگر پر از ویرانی است برگشتهایم، هر بار که آمدیم به بهانه اینکه تنها صنعت استان کهگیلویه و بویراحمد است فرصت خواستید، مگر فرصت چیست؟ منظورتان از فرصت را بگوید تا ما هم بدانیم، فرصت به خودی خود فرصت سالی است چرا که الان چند سال از عدم پرداختش میگذرد، ما که هم ماه و هم دهه و هم هفته را فرصت دادیم، ما که گندمی و سرخرمن و روغنی هم قبول کردیم، اما کدام وعده عملی شد؟

   

  جناب آقای استاندار بگذارید از امتیازاتی که این واحد در هر نهاد این استان دارد بگوییم:

   

  محیط زیست: این مجتمع باید به سیستم بگ فیلتر مجهز باشد اما ندارد.

   

  شرکت برق: پول برقش دیگر نجومی شده است، حرفش را پیش نکشیم بهتر است.

   

  شرکت گاز: پولش را بگیرند میتوانند حداقل یک روستا را گازرسانی کنند.

   

  اداره مالیات: همه حسابهایش را با حکم قضایی مسدود کردهایم اما هنوز هم خرید دارد و هم فروش، با کدام حساب نمیدانیم، مالیاتش را چطور محاسبه میکنند هم نمیدانیم.

   

  بانکها: تا دلش بخواهد تسهیلات گرفته است و میگیرد

   

  استانداری: تمام قد با هر نهاد و شخصی برایش رایزنی میکند که خدای نکرده نهادی مانع تولیدش نشود.

   

  اداره کار و رفاه اجتماعی: طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نمیکند و وضع حقوق کارگرانش و قراردادهایشان هم که هیچ، آنجا اصلا قانون برده داری دارد نه قانون کار

   

  صنایع و معادن: آنجا که هرچه مجوز بخواهد میدهد تا هرچه باشد بزرگترینش در جنوب را ایشان بسازند.

   

  فرمانداری: همین نهادمان مانده بود هم که اخیرا یا با بانکها مذاکره میکند برای تسهیلات و یا هم با کارگران برای فرصت

   

  حال درک نمیکنیم آیا باید استان را برای شکوفا شدن تنها صنعتش (به نقل از مدیران استان) نابود کرد، ما هم دوست داریم استانمان کارخانه داشته باشد، اما نه به قیمت نابودیش، جناب آقای استاندار اگر این کارخانه ۲۰۰ نفر نیرو دارد و ترستان از بیکار شدنشان است بگذارید به اطلاعتان برسانیم حداقل ۴۰۰نفر (پرسنل +همسرشان بدون فرزندان) ازاین اوضاع رنج میبرند. در این جلسه قبل هم که به صراحت اعلام کردهاید زورمان نمیرسد! آخر این چه قدرتی است که ایشان دارند که نه میشود اموالش را توقیف کرد و نه خودش را بازداشت و نه پول بردههایش را میدهد، ایشان با چه پشتوانهای این کارها را انجام میدهد، جناب آقای استاندار چرا همه مسولان این استان چشمهایشان را بستهاند و خود را به خواب میزنند؟، دیگر به چه زبانی باید فریاد بزنیم؟ اگر ندارد پس پول تولیدش کجا میرود؟؟ اگر سود ندارد و ضرر میدهد پس این سرمایهای که یک کارخانه ضررده را حمایت میکند کجاست؟ اگر دارد و از جیب میدهد چرا پول کارگر را نمیدهد؟ اگر مدیرش بنیاد تعاون است پس چرا قراردادها به اسم آقای باقری است؟ اگر مدیرش آقای باقری است چرا میگویید ما از بنیاد تعاون طلبکاریم؟ اگر اشتغال زایی میکند پس این کارگران اخراجی چیست؟ اگر کارخانه شخصی است پس این حمایت بیقید و شرط نهادهای استان از ایشان چیست؟ اگر حمایت نمیشود پس چطور به اینجا رسیدهایم؟ البته لازم است خدمتتان عرض کنم که ما نه سیاسی هستیم نه تخصصی در این زمینه داریم اما به کسی برنخورد اگر کسی نمیتواند کاری بکند برود خانهاش بنشیند و بگذارد صنعت پیشرفت کند، صنعت نیاز به کت شلوار و زبان ندارد، به دستان توانمند نیاز دارد که اگر برخیها بگذارند این دستان به حقشان برسند به امید خداوند همه چیز درست میشود، به هر حال سرتان را درد نیاورم

   

  جناب آقای دکتر خادمی آیا میخواهید تاریخ دوباره تکرار شود؟ زیرا اگر طلبمان بیشتر از این طول بکشد و به فرض محال گیرمان بیاید آن پول را به نانوایی ببریم حتما داستان اصحاب کهف تکرار خواهد شد. در پایان عرض میکنیم.

   

  گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من /  البته آنچه به جایی نرسد فریاد است

   

  کارگران پیمانکاری موتوریست مولد برق

   

  به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (ششم دی ماه) حدود ۵۰ نفر از کارگران پیمانکاری موتوریست مولد برق رجاء در محوطه راه آهن تجمع کردند.

   

  این کارگران که تعداد آنها ۱۲۰ نفر است و طرف قرارداد با یک شرکت پیمانکاری هستند، سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

   

  از قرار معلوم، حق بیمه این کارگران نیز از مهر ماه پرداخت نشده و این کارگران برای تعویض دفترچههای بیمه خود با مشکل مواجهند.

   

  موتوریستهای معترض میگویند: مسئولان شرکت حمل و نقل ریلی رجاء باید هرچه سریعتر فکری به حال کارگران پیمانکاری کنند؛ چرا که شرکتهای پیمانکاری به هیچ وجه پاسخگوی مطالبات کارگران نیستند.

   

  تجمع کارگران شرکت تراورس راه آهن اندیمشک

   

  ایلنا: صبح امروز (ششم دی ماه)شماری از کارگران تعدیل شده شرکت تراورس راه آهن اندیمشک در واکنش به اخراج شان مقابل ساختمان دفتر نماینده اندیمشک در مجلس دست به تجمع زدند.

   

  به گزارش اخبار دریافتی ایلنا ،یکی از کارگران اخراجی در گفتگو با رسانه ها در خصوص دلایل تجمع  امروزخود وسایرهمکارانش مقابل دفتر نماینده اندیمشک گفته است؛ حدود 100 کارگر شرکت تراورس راه آهن اندیمشک با سوابق بالای کاری  هستیم که کارفرما  اخیرا از ورودمان به محل کارمان جلوگیری کرده است.

   

  به گفته وی ، کارفرمای شرکت تراورس به بهانه کاهش هزینه ای جاری شرکت او وسایر همکارانش را  از کار بیکارکرده و آنان برای پیگیری مطالباتشان مقابل دفتر نماینده شهرستان اندیمشک در مجلس تجمع کرده اند.

   

   از قرار معلوم اجتماع امروز کارگران تراورس بتنی اندیمشک با وعده پی گیری های نماینده اندیمشک  موقتا خاتمه پیدا کرده است.

   

  گفتنی است  شرکت تراورس اندیمشک یکی از شرکت های اقماری راه آهن است که امور نگهداری خط و ابنیه فنی خط آهن را انجام می دهد.

   

   ادامه تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد

   

  روز5دی،700 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد به تجمعات اعتراضیشان نسبت به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ونداشتن امنیت شغلی ادامه دادند.

   

  به گزارش5دی ایرنا،یکی از کارگران حاضر در این تجمع گفت: حدود 700 نفر از کارگران واحد تولید این شرکت، از صبح امروز در محوطه شرکت تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق خود شده اند.

   

  وی که خواست نامش فاش نشود اظهار کرد: کارگران این واحد سه ماه است حقوق دریافت نکرده و برخی حقوق شهریور گذشته را طلب دارند؛ همچنین مطالبات و تسویه حساب 9 ماه گذشته نیز هنوز پرداخت نشده است.

   

  وی اظهار کرد: کارگران با مراجعه به بیمه برای تمدید دفترچه بیمه با مشکل روبه رو هستند و به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه دفترچه تامین اجتماعی تمدید نمی شود.

   

  وی با بیان اینکه کارکنان این شرکت در این مدت به کار خود ادامه داده و تلاش کرده اند شرکت سرپا بماند، افزود: شرکت گروه ملی صنعتی فولاد، پنج سال است که به حالت بلاتکلیف مانده و خواسته تمام کارکنان این شرکت تسریع در روند تعیین تکلیف آن است.

   

  چهارمین هفته تجمع شبانه روزی کارگران کشت و صنعت مهاباد

   

  برف و سرمای طاقت فرسا هم مانع حق خواهی کارگران کشت و صنعت مهاباد نشد.

   

  بیش از 24 روز است کارگران مجموعه کشت و صنعت مهاباد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود در برابر این شرکت دست به تجمع زده اند.

   

  کارگران در محوطه این شرکت تجمع کرده اند و با برپایی چادر به صورت شبانه روزی در این محل حضور دارند و خواهان پرداخت معوقات مزدی، حق بیمه و سنوات چندین ساله خود هستند.

   

  به گزارش منابع خبری محلی،یکی از این کارگران در این باره می گوید: متاسفانه علیرغم وعده های فراوان توسط مسئولان شهرستان نسبت به رفع مشکلات کارگران مجموعه چهارگانه کشت و صنعت مهاباد برای چندمین بار متوالی طی سالهای گذشته بیش از 16 ماه است حقوق این کرگران از سوی کارفرمایان جدید پرداخت نشده است.

   

  این کارگر می افزاید: در کمال ناباوری کارفرمایان جدید چندین بار به کارگران وعده داده اند که حقوق های معوق و سنواتشان را پرداخت می کنند اما علیرغم تقسیط این مطالبات هنوز به بخش اعظمی از تعهدات خود عمل نکرده اند.

   

  وی به عدم توانایی خود و همکارانش در پرداخت قبوض مصرف گاز و آب و برق خانواده شان می گوید: مسئولان شهرستان هرباردر صدا و سیما حضور می یابند و در حالی که با لبخند به دوربین ها زل زده اند از حل مشکلات این مجموعه سخن به میان می آورند و این موفقیت را به نام خود ثبت می کنند!

   

  اگر تنها یکی وجدان بیدار در میان مسئولان مهابادی پیدا می شد اکنون ما زیر بارش برف و این سرمای طاقت فرسا برای حق و حقوق خود تجمع نمی کردیم و از سرما نمی لرزیدیم.

   

  یکی دیگر از کارگران که سنش از دیگران بیشتر است به حضور ما معترض می شود و می گوید: رسانه ها در مهاباد بردی ندارند و مسئولان از آنها حساب نمی برند، اگر اینگونه نبود بعد از 24 روز تجمع  و چادرنشینی در محوطه شرکت یکی به داد ما می رسید. ما که چیزی جز حق و حقوقمان را مطالبه نکرده ایم، این آقایان وعده دادند که تا پایان آبان ماه و طی دو قسط معوقات مزدی ما را پرداخت کنند.

   

  با پایان موعد مقرر توسط خودشان دوباره حدود 10 روز به آنها فرصت دادیم اما کسی به داد ما نرسید!.

   

  آقای رئیس جمهور به مهاباد سفرکردند و خودرویشان از مقابل کشت و صنعت عبور کرد، با وجود اینکه ده ها پارچه نوشته توسط کارگران معترض در مراسم استقبال از ایشان بر افراشته شده بود حتی یک کلمه در مورد رفع مشکلات این مجموعه حرفی نزدند.

   

  برخی مدیران شهرستان که ادعایشان در تلگرام گوش فلک را کر کرده اند طی این مدت حتی یکبار هم به ما سر نزده اند!

   

  مگر ما شهروند این مملکت و مهابادی نیستیم؟  چه خبط و خطایی از ما سر زده که مسئولان مار را مستحق این همه بی توجهی می دانند؟  آقایان یک روز خودشان را جای ما بگذارند، با چه پشتوانه ای فیش های نجومی گاز و ...  را پرداخت کنیم؟

   

  مجموعه شرکتهای چهارگانه سرمایه گذاری سبز متشکل از کشت و صنعت مهاباد، سردخانه زمزم، کشتارگاه دام  و هما مرغ سالهاست با مشکل مالی و مدیریتی مواجه است و علیرغم واگذاری قسمتی از این مجموعه و وعده چندین باره کارفرمایان جدید مشکلات کارگران همچنان به قوت خود باقی است.

   

  خبرنگاران بر اساس رسالت رسانه ای خود طی سالهای اخیر با تهیه دهها گزارش به صورت ویژه پیگیر مطالبات بحق کارگران این مجموعه بوده که در این میان گرفتار خود نظام پنداری برخی مسئولان شده اند و به کرّات از سوی این مدیران به ضد انقلاب بودن و تحریک و تشویش اذهان عمومی متهم شده اند و حتی از حضور آنها در جلسات و مراسمات گوناگون ممانعت به عمل آمده است.

   

  ایلنا امروز درهمین رابطه نوشت:بیش از بیست و پنج روز از تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد گذشته است.

   

  این کارگران میگویند: با وجود اینکه دو روز است برف میبارد، همچنان بیرون درب مجتمع به تجمع ادامه دادهایم.

   

  معترضان با بیان اینکه در طول روزهای گذشته به دلیل سرمای شدید و ایستادن بیرون مجتمع، مریض شدهایم و تعدادی از ما به شدت سرماخوردهایم، میگویند: همچنان در انتظار وجدانهای بیدار هستیم. ما درخواست داریم نماینده مجلس از مهاباد ، استاندار آذربایجان غربی و باقی مقامات محلی و استانی فکری به حال ما بکنند.

   

  بیش از ۵۰ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد که پس از واگذاری مجتمع از طریق مزایده، بیش از ۱۶ ماه است دستمزد خود را دریافت نکردهاند، بیش از بیست و پنج روز است که در هوای سرد چادر زدهاند و با افروختن آتش در سرما به تجمع خود ادامه دادهاند.

   

  این کارگران میگویند: مسئولان از ما میخواهند بعد ۱۶ ماه انتظار باز هم از صفر شروع کنیم و از طریق آنها با سازمان بازرسی کشور نامهنگاری کنیم تا مشخص شود که در حین مزایده، حق و حقوق ما لحاظ نشده؛ این در حالیست که این مقامات همه در جریان مشکلات ما هستند اما به هیچ وجه پاسخگوی مطالبات قانونی ما نیستند.

   

  تجمعات اعتراضی کارگران مقابل دفتر امام جمعه اصفهان

   

  روزیکشنبه5دی،جمعی از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق ونداشتن امنیت شغلی دست به تجمع مقابل دفتر امام جمعه اصفهان زدند.

   

  به گزارش5دی ایرنا، این کارگران تاکید کردند که پرداخت نشدن حقوق آنها از شش ماه گذشته تاکنون مشکل های معیشتی زیادی برای خانواده هایشان ایجاد کرده است.

   

  پیش از این نیز کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان با تجمع مقابل استانداری اصفهان، فرمانداری مبارکه و دفتر مرکزی این شرکت واقع در خیابان آبشار اصفهان، رسیدگی به مشکلات این شرکت را خواستار شده بودند.

   

  تجمع اعتراضی کارگران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بلاتکلیفی استخدامی مقابل مجلس!

   

  روزپنجم دی ماه،جمعی از کارگران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی دراعتراض نسبت به بلاتکلیفی استخدامی دست به تجمع مقابل مجلس زدند.

   

  به گزارش 5دی فارس، وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی وزارت جهاد کشاورزی که مدت آن به بیش از 10 سال میرسد همچنان بلاتکلیف باقی مانده و پیرامون این موضوع بسیاری از نیروها به دلیل فقدان برنامهریزیهای صحیح و عدم تبدیل وضعیت گلایههایی را مطرح کردند.

   

  این نیروهای قراردادی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی نسبت به بی عدالتی و تبعیض پیرامون استخدام و تبدیل وضعیتشان اعتراض کردند که در میان آنان عدهای پلاکاردهایی در دست داشتند.ازجمله:

   

  «آیا نمیخواهید مجوز تغییر وضعیت نیروهای قراردادی جهاد کشاورزی را که بار مالی نیز ندارد صارد فرمائید؟»، در دست تجمع کنندگان بود.

   

  اعتصاب وتجمع کارگران آزاد را ه پونل به تالش دراعتراض به عدم پرداخت10ماه حقوق و3ماه حق بیمه!

   

  صبح امروز5دی،جمعی از کارگران پروژه آزاد راه پونل به تالش ، در اعتراض به عدم پرداخت10ماه حقوق و3ماه حق بیمه دست از کار کشیده و مقابل دفتر پیمانکار واقع در تالش تجمع کردند.

   

  به گزارش5دی ایلنا،فعالان کارگری درباره تجمع امروز کارگران  پروژه آزاد راه پونل به تالش مقابل ساختمان شرکت پیمانکاری چولاب درشهرستان  تالش  گفتند: اعتراض کارگران امروز (5 دی ماه) در ادامه بی توجه ای های کارفرما در پرداخت معوقات مزدی  وبیمه ای  آنان آغازشده است.

   

  به گفته  این منابع خبری،کارگران معترض که در بخشهای عملیات خاکی و اجرا کار میکنند خواستار دریافت دست کم 10ماه حقوق معوقه  وسه ماه حق بیمه هستند که کارفرمای شرکت پیمانکاری چولاب  به عنوان مجری این پروژه با همراهی مسئولان اداره راه استان گیلان وعده پرداخت آن را به کارگران داده بودند که هنوز تا این لحظه عملی نشده است.

   

  آنها با اشاره به وعده و وعیدهای تحقق نیافته مسئولان، از انتقال مشکلات به مراجع بالاتر خبر دادند و گفتند: عامل اعتراضات کارگران پروژه آزاد راه پونل به تالش بیتوجهای پیمانکار به پرداخت مطالبات 10ماهه کارگران است. پیمانکار به جای چاره اندیشی منطقی برای پرداخت معوقات مزدی وبیمه ای ، سکوت اختیار کرده وکارگران را بلاتکلیف کرده است.

   

  این منبع خبری بابیان اینکه کارگران شاغل برای این پروژه عمرانی در شهرستان تالش زحمات بسیاری کشیده اند در ادامه در خصوص بخش دیگری از مطالبات کارگران آزاد راه پونل به تالش افزود: جدا از 10 ماه مزد معوقه وسه ماه حق  بیمه ،کارگران این پروژه هنوز عیدی سال 94 خود را از پیمانکار دریافت نکرده اند.

   

  به گفته  این منابع خبری در استان گیلان خواسته کارگران آزاد راه محور پونل به تالش از مسئولان استانی وشهرستانی با بر پایی این تجمع این است که با توجه به افزایش هزینههای جاری، تمام تلاش خود را انجام دهند تا زمینهپرداخت حداقل بخشی از معوقات کارگران فراهم شود.

   

  تجمع کارگران کارخانه فاستونی اردستان

   

  روزپنجم دی ماه، کارگران بیکارشده کارخانه فاستونی اردستان دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع مقابل فرمانداری زدند.

   

  به گزارش5دی ایرنا، کارگران کارخانه تعطیل شده فاستونی اردستان با حضور در فرمانداری این شهرستان حقوق معوقه خود را مطالبه کرده و خواستار پیگیری مسئولان شدند.

   

  در این تجمع نماینده کارگران کارخانه تعطیل شده فاستونی اردستان به نمایندگی از تجمع کنندگان گفت: این کارخانه از شهریور 93 تعطیل شده و با پیگیری مسئولان شهرستان در حال حاضرکارگران از حقوق بیمه بیکاری استفاده می کنند.

   

  وی که نخواست نامش فاش شود افزود: دیگر مطالبات از جمله حق سنوات، حق اخراج، عیدی و پاداش، حقوق معوقه و مرخصی های استفاده نشده نیز باید به کارگران پراخت شود.

   

  وی مبلغ مطالبات کارکنان را 15 میلیارد و 750 میلیون ریال اعلام و خاطر نشان کرد: کارخانه مذکور در زمان فعالیت 40نفر کارگر رسمی و 10 نفرکارگر قراردادی داشته است که نیمی از آن ها مرد و بقیه زن بوده اند که تا به امروز هم چنان این کارخانه تعطیل است.

   

  کارخانه فاستونی اردستان در کیلومتر 5 محور اردستان به زواره قرار دارد.

   

  اردستان با 45 هزار نفر جمعیت در 118 کیلومتری شمال مرکز استان اصفهان قرار دارد.

   

  اعتراض کارگران شهرداری لوشان

   

  کارگران شهرداری لوشان در استان گیلان طی نامهای سرگشاده خطاب به شهردار این شهرضمن ابرازاعتراض نسبت به عدم پرداخت 3ماه حقوقشان خواستار پرداخت مطالباتشان شدند.

   

  به گزارش5دی ایلنا، در این نامه که رو نوشت آن به  اعضای شورای شهر لوشان نیز ارسال شده است،ضمن بیان تعویق دست کم سه ماهه مطالبات مزدی خود از شهردار این شهر خواسته اند راه حل مناسبی برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران زیر مجموعه شهرداری پیدا کند.

   

  در ابتدای این نامه آمده است: به استحضار میرساند ما کارگران شاغل در واحدهای مختلف شهرداری لوشان که دارای سوابق کاری بالایی هستیم ؛ پس از سالها  تحمل سختی های کار در بیشتر ماه های سال دستمزدمان با تاخیر آنهم با حداقل نرخ ممکن پرداخت می شود.

   

  در ادامه این نامه آمده است: آنچه موجب  بهبود وضعیت شغلی ما کارگران شهرداری لوشان وتا حدود رفع کننده مشکلات مالی مان می شود پرداخت  حداقل بخشی از مطالبات مان است که از قرار معلوم آنهم در توان مالی شهرداری نیست.

   

  به گفته آنان ،بر اساس محاسباتی که ما کارگران انجام داده ایم شهرداری لوشان برای تسویه کامل حقوق و مزایای معوقه مربوط به کارگران حداقل نیاز به یک میلیاردو 500 میلیون تومان منابع مالی تا پایان سال جاری (95) دارد که آنهم با در نظر گرفتن میزان در آمد  کنونی شهرداری لوشان نه تنها امکان تسویه کامل وجود ندارد بلکه پرداخت  حداقل بخشی از معوقه کارگران نیز میسر نیست.

   

  در پایان این نامه، کارگران درخواست رسیدگی به مشکلات خود را مطرح کردهاند و گفتهاند: جناب شهردار، پس از جلساتی که جنابعالی با برخی اعضای شورای شهر ومسئولان شهرستان درباره رفع مشکلات کارگران شهرداری داشتید ،اینجانبان امضاء کنندگان ذیل  این نامه  ضمن تقاضای رسیدگی به مشکلات کارگران زیر مجموعه شهرداری خواستار برسی راه حلهای مناسب برای رایزنی با مسئولان دولتی ویا فروش برخی اموال شهرداری برای پرداخت حداقل بخشی از مطالبات هستیم.

   

  بازنشستگان فرهنگی خطاب به نمایندگان مجلس

   

  جمعی از بازنشستگان فرهنگی در نامهای خطاب به نمایندگان مجلس، ضمن انتقاد از بیعدالتی و تبعیض، با یادآوری وعده های انتخاباتی خواستار رعایت عدالت در تصویب بودجهها و رسیدگی به معیشت بازنشستگان شدند.

   

  به گزارش5دی ایلنا، در بخش هایی از این نامه آمده است: اگر به واقع نماینده امانتدار و قسم خورده ملت هستید، فریاد تلخ و سیاه دادخواهی بازنشستگان فرهنگی را بشنوید و بررسی کنید که چگونه و بر اساسی فلسفه کدام مکتب دینی، سیاسی و اقتصادی، در گلریزان  توزیع منابع ملی و حاتم بخشی ثروت های کشور، سهم آنها همواره مضایق و تنگناهای طاقت فرسایی بوده که  خشک دستی و سیاست زدگی تصمیم سازان برسر سفره ی زندگی آنها نهاده است.

   

  در ادامه نامه آمده است: اگر مردم را پلکان سهل الوصول صعود بر بلندای بام قدرت و ابزاررایگان فتح قله های سربه آسمان سای شهرت و ثروت برنمی شمارید، دریچه ی شنیدن را بر روی شکوه های مردم بازبگذارید تا بشنوید و قضاوت کنید که چگونه بخش های خاصی از جامعه، سهامداران ویژه و ابدی ثروت های کشور هستند و بساط عیش و عشرتشان مقرر و مسلم است؛ اما بخشی دیگر، مانند فرزندخواندگان سرراهی، همواره دستشان کوتاه است و خرمای خشکیده ی حقوق ابتدایی آنها بر نخیل.

   

  در ادامه این نامه آمده است: جوانی و میان سالی معلمان بازنشسته کشور و خانواده های آنها، در حسرت حداقل های ابتدایی زندگی سوخت و دود آن هم به چشم فرزندانی رفت که گناه کبیرهشان چیزی جز داشتن خانواده فرهنگی نبوده است.

   

  در پایان نامه بازنشستگان فرهنگی از نمایندگان مجلس خواسته اند در بررسی برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده به ارتقاء سطح معیشتی معلمان بازنشسته توجه کنند و گفته اند: بیش ازاین چشم بر ستم مضاعفی که سالهاست بر فرهنگیان بازنشسته رواداشته شده، به تعمد نبندید.

   

   تجمع مالباختگان شرکت توسعه عمران شهر پردیس

   

  صبح روزپنجم دی ماه، جمعی ازمالباختگان شرکت دولتی توسعه عمران شهر پردیس- وابسته به وزارت راه و شهرستازی- مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

   

  نزدیک به ۵۰۰۰ خانواده تهرانی که در سالهای گذشته به صورت قانونی اقدام به خرید زمین در شهر جدید پردیس کردند، با گذشت زمان اسیر ادعاهای شرکت دولتی توسعه عمران شهر پردیس شدند و مالکیت آنها بر روی زمینهایشان بدون پرداخت مبلغی سلب شد.

   

  در سال هاي گذشته ميان شركت توسعه عمران شهر جديد پرديس وابسته به وزارت راه و شهرستازی، واقع در شهرستان دماوند استان تهران و مالكان زمين هاي ثبتي فاز 6 اين شهر اختلافاتی حقوقي رخ داد و این اختلاف در ماه های گذشته به اوج رسید؛ اختلافی که در نهايت منجر به سلب مالكيت صاحبان و ممانعت از نقل و انتقال زمين ها توسط شركت مذكور شد.

   

  در مورد جزئیات اختلاف میان شرکت دولتی توسعه عمران و خانواده های تهرانی یا به عبارت بهتر مالباختگان نکته اینکه زمین های مورد اختلاف آنها در سال 1371 طبق رأی کمسیون ماده 12 زمین شهری موات (زميني كه قابل كشت نیست و مانعي براي ساخت و ساز ندارد) اعلام و در سال 1372سند اراضي به نام دولت منتقل شد، ولی با شکایت مالکین سابق در مراجع قضايی در سال 1383 و1384 مراجع قضايی حکم به ابطال موات بودن زمين ها دادند.

   

  بعد از اين حكم دادگاه، سند اراضی مذكور طبق رأی دادنامه 1169 شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران و رأی دادنامه 831 شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به نام مالکین بازگشت و آنها نیز پس از اعاده مالكيت خود، اقدام به فروش اراضي به دیگر خریداران (مالباختگان فعلی) کردند و در اين مدت از طرف سازمان ثبت شهر پردیس صدها سند تک برگ برای خریداران صادر شد.

   

  این روند نقل و انتقال از مالكين گذشته به خريداران جديد كه همگي و بر اساس اسناد صادره از سوي سازمان ثبت، زمين هاي مسكوني را براي ساخت خانه خريدند، در اوایل سال 1394 و با یک نامه شرکت وابسته به دولت توسعه عمران به سازمان ثبت پردیس متوقف شد.

   

  شرکت توسعه عمران پرديس مدعی شد، اراضي معامله شده در سال 1374 ملی اعلام و در سال 1385 طی صورت يك جلسه به شركت عمران واگذار شده است. بر همين اساس اين شركت ثبت سند اراضی به نام خود به عنوان نماینده دولت را مطرح و موافقت مقامات قضايي را جلب مي كند.

   

  این اقدام شرکت توسعه عمران شهر جدید پردیس که از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی و از حمایت های دولتی برخوردار است و با اهدف تصرف اموال نزیک به 5000 خانواده تهرانی عملیاتی شد، در حالی موجب سلب مالکیت شهروندان از زمین هایشان شد، که آنها در سال های گذشته به صورت قانونی و با علم به امکان ساخت خانه در این منطقه زمین ها را از صاحبان قبلی (شخص) خریده بودند.

   

  در غیر منطقی بودن خواست شرکت عمران پردیس همین بس که آنها بدون توجه به سابقه زمین ها و خسارت وارده بر نزیک به 5000 خانواده ایرانی مدعی هستند این زمین ها باید به مالکیت شرکت آنها در آید و این شرکت دولتی هیچگونه تعهدی مبنی بر پرداخت قیمت به روز زمین ها به خریداران نخواهد داشت.

   

  از آنجا که شرکت توسعه عمران پردیس با اتکا به اهرم های سیاسی و دولتی خود و نیز تسلط بر مواد حقوقی و قانونی موضوع در قبال شهروندانی که دستاویز به خصوصی برای اثبات حقانیت خود ندارند، توانست فرایند تصرف و تصاحب زمین ها را تا مراحل نهایی پیش ببرد و در این زمینه حاضر به ارائه هیچگونه توضیح به رسانه ها و مالباختگان نشد.

   

  در این رابطه یکی از مالباختگان حاضر در تجمع گفت: ما این زمین ها را به لحاظ بررسی هایی که قبل از خرید انجام دادیم هیچ مشکلی نداشت و مسئولان هنگام خریداری زمین ها به ما سند تک برگ دادند. الان مدت یک سال و نیم است که اداره ثبت و شرکت عمران شهر پردیس با هم دست به یکی کردند تا این زمین ها را از ما بگیرند؛ زمین هایی که به 5000 خانواده فروخته اند.

   

  تجمع اعتراضی دانشآموختگان نفت

   

  صبح روز5دی،جمعی از دانشآموختگان صنعت نفت در اعتراض به تعیین تکلیف نشدن وضعیت استخدامیشان در شرکت ملی نفت مقابل مجلس تجمع کردند.

   

  به گزارش 5دی تسنیم،جمعی از دانشآموختگان دانشگاه صنعت نفت صبح امروز(یکشنبه 5 دیماه) در اعتراض به تعیین تکلیف نشدن وضعیت استخدامیشان از سوی دولت و به خصوص وزارت نفت، برای چهارمین بار مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

   

  یکی از تجمعکنندگان گفت که تجمعکنندگان خواهان توجه مسئولان و به خصوص نمایندگان مجلس به وضعیت استخدامیشان در شرکت ملی نفت و بدنه وزارت نفت هستند.

   

  همچنین این دانشجویان پس از تجمع سههفتهای چندی پیش خود مقابل مجلس و رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حل مشکلشان، بیانیهای مبنی بر تعلیق تجمعاتشان صادر کردند تا مسئولان ذیربط خواستهشان را پیگیری کنند.

   

  چندی پیش دانشآموختگان صنعت نفت در راستای اجرایی شدن وعده دولت و وزارت نفت برای استخدامشان در شرکت ملی نفت به مدت سه هفته مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

   

  فارغالتحصیلان دانشکده صنعت نفت معتقدند که طبق آئیننامه این دانشکده باید با شرط معدل و پس از فارغالتحصیلی به استخدام وزارت نفت در آیند، البته روند استخدام آنها انجام شده که با دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت این روند متوقف شده است.

   

  پیشتر، عبدالنبی هاشمی رئیس دانشگاه صنعت نفت نیز گفته بود که باید وزارت نفت دانشجویان صنعت نفت را جذب کند.

   

  آئیننامه ورودی دانشجویان سال 95 دانشگاه صنعت نفت در بدو ورود تغییر کرده و در این آئیننامه آمده که وزارت نفت هیچ تعهدی برای استخدام دانشآموختگان و دانشجویان وزارت نفت ندارد، این تغییر آئیننامه امسال در دفترچه کنکور قید شده است.

   

  دانشآموختگان و دانشجویان وزارت نفت معتقدند در زمان ورودشان به دانشگاه صنعت نفت، وزارت نفت متعهد به استخدام دانشجویان گروه الف این دانشگاه شده و اگر قانونی امسال تصویب میشود شامل گذشته نمیشود و وزارت نفت باید به قول و تعهدی که در سالهای گذشته داده، عمل کند.

   

  این دانشآموختگان که با رتبههای بالای کنکور میتوانستند در بهترین دانشگاههای کشور تحصیل کنند بهامید استخدام و تعهدی که در دفترچه سازمان سنجش به آنها داده شده بود، به گرمترین استان جنوبی کشور رفته و تحصیل خود را در دانشگاه صنعت نفت آغاز کردهاند.

   

  اعتصاب کلاس وتجمع اعتراضی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

   

  صبح روز5دی، بیش از 100 دانشجوی دندان پزشکی از رفتن برسر کلاس خودداری و مقابل درب سالن اجتماعات بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تجمع کردند.

   

  این تجمع در اعتراض به مشکلات اساسی تنها کلینیک آموزشی دندانپزشکی در استان بوشهر شکل شکل گرفته است.

   

  به گزارش منابع خبری محلی،این در حالی است که ساعتی پس از آغاز این تجمع، بصری رئیس دانشکده دندانپزشکی به میان دانشجویان معترض رفته و تهدید می کند که اگر تجمع را ادامه دهید به ضرر شماست و اگر بر سر کلاس حاضر نشوید از نمره پایانی شما کم خواهد شد.

   

  کار به اینجا ختم نشده و رئیس دانشکده دندانپزشکی با سرکوفت زدن به دانشجویان دندانپزشکی، آنها را دانشجویانی ضعیف در عرصه دندانپزشکی خطاب می کند اما دانشجویان معترض با توهین خواندن این سخنان رئیس دانشکده، خواستار آمدن اقبالی، معاون آموزش دانشگاه در میان دانشجویان معترض شدند که با پاسخ منفی وی روبرو شدند.

   

  نبود امکاناتی همچون یونیت دندانپزشکی، استریل کردن تجهیزات، کمبود آب و دیگر تجهیزات دندانپزشکی باعث شده است که مدت ها این کلینیک با مشکلات خدمات دهی برای دانشجویان و بیماران روبرو بوده است.

   

  علاوه بر دانشجویان دندانپزشکی که به علت کمبود تجهیزات پزشکی کلاس های عملی آنها مختل شده است، بیمارانی همه روزه از نقاط مختلف استان برای عمل دندانپزشکی به این کلینیک مراجعه می کنند ولی به علت نبود امکانات لازم دست خالی به شهر خود باز میگردند.

   

  به گفته دانشجویان این کلینیک، بیماران بارها با ابراز ناراحتی اعتراض کرده اند اما با وجود قول مسئولان دانشگاه علوم پزشکی از سال گذشته تا به امروز هیچ گونه اقدام شایسته ای انجام نشده است و کماکان کلینیک دندانپزشکی با کمبود امکانات دست و پنجه نرم می کند.

   

  رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفتگو با یکی از رسانه های خبری استان در این باره گفت: در جریان این اعتراضات هستم اما نمی دانم با دانشجویان چه برخوردی شده است اما تاکید میکنم هر اعتراضی از سوی دانشجویان در چارچوب قانون و نیازهای آن ها در جهت رشد علمی به حق بوده و من به خواسته های آنها احترام می گذارم.

   

  علیرضا رئیسی اظهار داشت: تنها دلخوری من از این است که ما هفته پیش برای تمام این مشکلات مطرح شده تصمیمات خوبی گرفتیم و به زودی قرار است به مرحله اجرا در آید تا تمام امکاناتی که این دانشجویان نیاز دارند تامین شود و من ضمن احترام به خواسته های دانشجویان، در هفته آینده طی جلسه ای گلایه ها و نیازهای آن ها را خواهم شنید تا در صورت امکان به آن ها رسیدگی شود.

   

  تجمع اعتراضی مهندسان مازندرانی

   

  صبح یکشنبه 5دی،تعدادی از اعضای سازمان های نظام مهندسی مازندران با تجمع در محل برگزاری «کنفرانس ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت ساختمان» در مجتمع نفت محمودآباد، خواستار جلوگیری از حذف کانون های نظام مهندسی شدند.

   

  به گزارش منابع خبری محلی، مهندسان مازندرانی صبح یکشنبه با در دست داشتن پلاکاردهایی خطاب به دکتر منوچهر شیبانی اصل مدیرکل سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی عنوان کردند: «در امور کانون های نظام مهندسی مداخله نکنید»

   

  یکی از اجتماع کنندگان گفت: متولیان امر قصد دارند کانون های نظام مهندسی را حذف کنند تا صدور پروانه های ساختمان مستقیماً از سوی شهرداری ها انجام شود.

   

  این عضو سازمان نظام مهندسی از فعالیت بیش از ۲۰ کانون مهندسین در مازندران خبر داد و افزود: با تعطیلی این کانون ها، بیش از ۱۵۰ کارمند در مازندران بیکار می شوند.

   

  وی اضافه کرد: درگذشته کارفرمایان برای ساختن ساختمان، وجوهی را به حساب کانون های مهندسان واریز می کردند که در این روزها مقرر شد این مبالغ بصورت مستقیم در اختیار مهندسان قرار گرفته و کانون های مهندسان برچیده شود.

   

  گفتنی است: در روزهای گذشته تعدادی از مهندسان مازنی با امضای نامه ای، خواستار شفاف سازی در هزینه های برگزاری این همایش شده بودند.

   

  «کنفرانس ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت ساختمان» در مجتمع نفت محمودآباد در حال برگزاری است و تا ۶ دی ماه ادامه دارد.

   

  پیگیری مطالبات کارگران معدن سنگ آهن ومردم بافق

   

  دوازدهمین جلسه کارگروه پیگیری مطالبات کارگران معدن سنگ آهن ومردم بافق عصرروزچهارشنبه اول دی ماه همچون جلسات گذشته بدون استقبال کارگران وبازنشستگان معدن سنگ آهن واهالی بافق درسکوت خبری برگزارشد وتنها خروجیش تا به امروز4دی چند تصویر می باشد.ازجمله:

   

  من چگونه زندگی کنم؟

   

  اسم من نبی معروفی  و 82 ساله هستم. من یک بازنشسته هستم و حقوقم 900 هزار تومان است که با کسر بیمه و سایر چیزها 840 تومان دستم را می گیرد. یک خانواده 3 نفری را باید خرجش را بدهم. 17 درصد کرایه خانه ام زیاد شده است. یک بچه مدرسه رو دارم و باید با 840 هزارتومان سر کنم. اگر سرما بخوریم وای به حالمان . اگر بخواهیم یک آزمایش کامل دکتر برایمان بنویسد تنمان می لرزد. اگر بخواهیم بستری شویم آن موقع باید گونی پول پیشمان باشد. میوه که حقی نداریم اسمش را بیاوریم و اگر از جلوی میوه فروشی رد می شویم باید مسیر را عوض کنیم که چشممان به میوه نخورد. موضوع پوشاک گفتنی نیست،من فقط از خودم مثال می زنم. من 9 سال پیش یک دست کت و شلوار از فروشگاه فرهنگیان قسطی خریدم که هنوز که هنوز است آن کت و شلوار را می پوشم. حالا فکرش را بکنید یک خانواده 3 نفره که مثلن من مردش هستم چه باید بکند002E

   

  من خیلی خوشبخت هستم که ماهیانه 800 هزار خورده ای درآمد مرتب دارم این وضع منست آن خانواده هایی که سه یا چهار ماه حقوقشان عقب افتاده و معلوم نیست پرداخت شود یا نه چه می کنند؟؟  کارگران بیکار که حسابشان پاک است چی می پوشند؟ چی می خورند؟ خدا می داند ؟؟!!

   

  من همین جا تمامش می کنم چون اگر ادامه بدهم گریه امان نمی دهد.

   

  پزشکان چابهاری در آستانه اعتصاب

   

  بدنبال نامه متخصصین بیمارستان امام علی چابهار به استاندار سیستان و بلوچستان در مورد عدم امکان ارائه خدمات سرپایی پس از ده دی ماه، رییس دانشگاه پنجشنبه شب، در بیمارستان امام علی در جلسه ای با متخصصین حضور یافت.

   

  به گزارش3دی صدای پزشکان،در این جلسه، متخصصین از مشکلات معیشتی خود گفتند و اینکه متخصصین در کلینیک صبح و بعدازظهر بیمارستان بیش از هزار بیمار را رایگان و یا با ۳۵۰۰ تومان ویزیت می کنند،در حالیکه بابت این ویزیت ها از بهمن ماه، ریالی دریافت نکرده اند. رییس دانشگاه ضمن اعلام اینکه با شما همدردم و پیگیر هستم،اما افزود که مقصر، بیمه ها و وزیر رفاه می باشد. رییس دانشگاه در ادامه جلسه، دو راه پیش پای متخصصین گذاشت: می توانید از وزیر رفاه پیگیری کنید یا اینکه ۳۰ درصد پول خود را بگیرید و بقیه را بصورت اوراق قرضه در اختیار شما قرار دهیم. متخصصین در پاسخ گفتند که اگر اوراق قرضه ارزشی دارد،بیمه ها خود بفروشند و پول آنرا بما بدهند. در بخشی دیگر از این جلسه متخصصین حاضر اعلام کردند که ما موقعی که به اجبار وارد این طرح شدیم،کسی بما نگفته بود که قرار است،اوراق قرضه بجای پول بگیریم و یا خودمان بدنبال حقوقمان بدنبال بیمه بدویم و با این اوصاف طرح تحول شکست خورده است و همین الان اعلام شکست نمایید و اجازه دهید،مطب بزنیم چرا که با این اوصاف قطعا در آینده اختلافات شدیدتری که سیاستگزاران بوجود خواهد آمد و چه بسا حتی پیشنهاد اوراق قرضه نیز میسر نخواهد بود و روز به روز زندگی پزشکان جوان با مشکلات بیشتری همراه خواهد شد.در پایان پزشکان متذکر شدند،که همواره بر پیمان و سوگند خود برای خدمات دهی به بیماران استوار هستند،اما از ارائه خدمات ویژه ای که به بیماران غیر اورژانسی می دهند،درصورت عدم احقاق حقشان، معذور خواهند بود.

   

  تجمع اعتراضی کشاورزان هندیجانی مقابل فرمانداری

   

   روز4دی،جمعی از کشاورزان هندیجانی، در جلوی درب فرمانداری تجمع نموده و خواستار هر چه سریعتر رهاسازی آب سد آسک در رودخانه زهره شدند.

   

  به گزارش 4دی ایلنا ، فرماندار هندیجان امروز در جلسه شورای حفاظت آب رود خانه زهره گفت: هندیجان یکی از مناطق محروم استان خوزستان است و با توجه به وضعیت آب شرب و آب کشاورزی، متاسفانه شاهد خشک شدن آب رود خانه زهره هستیم.

   

  سیدمهران رفیعی امروز در جلسه شورای حفاظت آب رودخانهی زهره گفت: 50 در صد آب شرب منطقه از رودخانه زهره و 50 درصد از جنوب شرق تأمین میشود، تا جایی که در فصل تابستان با مشکل جدی آب رودخانه روبرو بودیم و در فصل پاییز هم این مشکل بهصورت جدی و اساسی قرار دارد.

   

  وی افزود: آب در سه نوبت از سد آسک در بالادست رودخانه زهره رهاسازی شده بود که متأسفانه آبی دست کشاورزان را نگرفته تا جایی که dc آب بالا بود و کشاورزان نتوانستند زمینهای کشاورزی خود را کشت نمایند.

   

  نماینده عالی دولت در هندیجان ادامه داد: نبود مدیریت در خصوص رهاسازی آب سد آسک باعث نابودی کشاورزی در منطقه شده که میتوان گریهی کشاورزان و دامداران را در خصوص خشک شدن زمینهای کشاورزی و دام آنان را که در حال نابودی است دید و این امر بر میگردد به توجه خاص به مدیران و مسئولین سازمان آب و برق استان خوزستان که باید چارهاندیشی شود.

   

  فرماندار هندیجان ادامه داد: قبول داریم مشکل آب در کل کشور وجود دارد، اما در منطقه هندیجان آنقدر وضعیت آب رودخانه اسفبار است که مردم نجیب و شریف و کشاورزان هندیجانی در حال نابودی قرارگرفته و باید مدیریت سازمان آب و برق استان خوزستان این مشکل را مدیریت نماید.

   

  رفیعی افزود: وقتی وضعیت آب شرب و آب کشاورزی هندیجان در وضعیت حاد و قرمز قرار گرفته است، چگونه در بالادست رودخانه زهره  دهها  کانال باز است؟ ولی متأسفانه کشاورزان هندیجانی از نبود آب رنج میبرند و طوری شده که وضعیت آب رودخانه زهره حتی به محیطزیست هم ضرر رسانده است. بنده بهعنوان نماینده سیاسی دولت از مدیریت سازمان آب و برق خوزستان و همچنین وزیر محترم نیرو میخواهم که مشکل  آب رودخانه زهره را جدی گرفته که شاهد خسارت به کشاورزان و دام داران نباشیم.

   

  در ادامه این جلسه نمایندگان کشاورزان در خصوص مشکل آب کشاورزی صحبتهایی نمودند که کامبیز محسنی مدیر جهاد کشاورزی هندیجان در خصوص خشک شدن آب رودخانه زهره گفت: جای تأسف است که هر ساله کشاورزان و دام داران با اینچنین مشکلات مواجه و روبرو هستند. بهصراحت میتوان گفت که کشاورزان با رهاسازی زمینهای کشاورزی و دام داری به شهرهای دیگر کوچ کردند.

   

  وی افزود: اگر بخواهیم کشاورزی را در منطقهی هندیجان احیا سازیم، باید طرح شهید رجایی که در زمینهایی که قابلکشت نیستند اجرا شود.

   

  محسنی ادامه داد: کشاورزان هندیجانی از بیآبی رنج میبرند، باید مشکل از مدیریت سازمان آب و برق خوزستان که در باز نمودن سد آسک که در بالادست رودخانه زهره قرار دارد این مشکل حل شود. هندیجان چندین سال است که با خشکسالی روبرو شده و این را به چشم میتوان دید.

   

   همچنین در ادامه، سید محمود هاشمی رئیس دادگستری هندیجان با ابراز همدردی با کشاورزان گفت: وضعیت خشک شدن آب رودخانه زهره، چشم انسان را به درد آورده و باید از سوی وزیر نیرو و مدیران سازمان آب و برق خوزستان هر چه سریعتر مدیریت شود تا شاهد مشکلات غذایی در خصوص کشاورزان نباشیم.

   

  همچنین در ادامهی این جلسه، ایرج سلیمانی مدیر سازمان محیطزیست ماهشهر و هندیجان از وضعیت خشک شدن آب رودخانه زهره ابراز نگرانی نمود و گفت: موجودات زنده در رودخانه، در حال نابودی قرار گرفتند که جای تأسف دارد و این امر به دلیل رهاسازی حق آب رودخانه زهره از سوی مدیریت سازمان آب و برق خوزستان است که باعث خشک شدن این رودخانه شده و کلیهی موجودات زنده در رودخانه زهره در معرض نابودی قرار دارند و این، جای تأسف دارد. از مدیریت سازمان آب و برق خوزستان خواستاریم تا هر چه سریعتر نسبت به رهاسازی حق آب رودخانه زهره اقدام نماید.

   

  لازم به ذکر است که تعدادی از کشاورزان هندیجانی، همزمان با برگزاری این جلسه، در جلوی درب فرمانداری تجمع نموده و خواستار هر چه سریعتر رهاسازی آب سد آسک در رودخانه زهره شدند.

   

  تجمع اعتراضی كارشناسي ارشدِ كامپيوتر

   

  صبح روز4دی، داوطلبان كارشناسي ارشدِ كامپيوتر در اعتراض به تغييرات ناگهاني رخ داده در نحوه پذيرش گرايش هاي مختلف اين رشته مقابل ساختمان سازمان سنجش تجمع كردند كه بررسي ها نشان مي دهد، اوضاع بقيه داوطلبان نيز دست كمي از آنها ندارد. مثل داوطلبان رشته مديريت اجرايي كه معتقدند مسئولان زحمات چند ماهه آنها را بر باد دادند!

   

  به گزارش4دی تابناک،همزمان با انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد و تغييرات خلق الساعه اي كه در آن صورت گرفته است، موجي از اعتراضات عليه سازمان سنجش و وزارت علوم به راه افتاد و بسياري از داوطلبان رشته هاي اقتصاد، كامپيوتر، تربيت بدني، مديريت، ادبيات فارسي، مهندسي برق و مكانيك نسبت به تغييرات ناگهاني صورت گرفته اعتراض خود را بيان داشتند.

   

  جدا از دانشجويان رشته كامپيوتر كه جزئيات مشكل و اعتراض آنها در يك خبر مجزا و مفصل شرح داده شد، وضعيت داوطلبان بسياري از رشته هاي ديگر نيز آشفته است و سازمان سنجش عملاًآنها را غافلگير و شوكه كرده است.

   

  براي مثال داوطلبان رشته مديريت اجرايي كه سال گذشته كد رشته شان در دفترچه سال 95 وجود داشت، اين بار و با انتشار دفترچه راهنماي سال 96 متوجه شده اند كه بدون اطلاع قبلي كد رشته آنها از دفترچه حذف شده و اين يعني تمام زحمات و مطالعاتي كه تا كنون داشته اند، بي فايده بوده است.

   

  در اين رابطه يكي از متقاضيان شركت در آزمون مديريت اجرايي گفت: من و دوستانم از خرداد ماه امسال و با هزاران اميد و آرزو تمام وقت و انرژي خودمان را براي خواندن دروس تخصصي رشته مديريت اجرايي متمركز كرديم.

   

  در اين مدت بسياري از تفريح و سرگرمي ها و نيز كار را بر خود حرام و همه زمان و تلاشمان را معطوف به خواندن كتاب هاي مديريت اجرايي كرديم.

   

  اين داوطلب آزمون ارشد، اضافه كرد: با انتشار دفترچه راهنماي سال 96 و حذف رشته مديريت اجرايي تمام زحمات چند ماهه ما بر باد رفت و حالا بايد 4 ماه باقي مانده را براي خواندن منابع جديد و رشته اي كه به آن علاقه نداريم، صرف كنيم؛ رشته اي كه قطعاً متقاضيانش از مدت ها قبل خود را براي شركت در آن آماده كرده اند و ما از آنها بسيار عقب هستيم.

   

  اين همه تغييرات رخ داده در مواد درسي داوطلبان آزمون ارشد نيست و دانشجويان مهندسي برق نيز از اين تصميم هاي ناگهاني بي بهره نماندند. در اين گروه درسي نيز در حالي كه در سال آزمون 95 پنج رشته و هفده گرايش با ضرايب مشخصي وجود داشت، بر اساس دفترچه سال 96 به ده رشته و بيست و سه گرايش افزايش يافته و به ضرايب دروس امتحاني نيز به صورت كلي تغيير كرده است.

   

  براي مثال اگر ضريب درس رياضيات براي داوطلبان گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك در آزمون سال قبل 4 بود، در سال 96 ضريب اين درس براي آنها به 3 كاهش يافته است.

   

  همه اين تصميم گيري هاي ناگهاني در حالي رخ داده كه بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در مورد نحوه سنجش و پذيرش دانشجو و در تبصره 4 آن خطاب به وزارت علوم و شوراي سنجش و پذيرش آمده است: شورای سنجش و پذیرش دانشجو می تواند هر سال یک بار نسبت به اضافه کردن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر 10 درصد معیارهای موجود اقدام و این تغییرات را حداقل پس از یک سال از اعلام عمومی اعمال کند.

   

  مصوبه منطقي و قانوني مجلس در حالي ملاك اعتراض داوطلبان آزمون ارشد است كه اخبار رسيده از تجمع صبح امروز دانشجويان رشته كامپيوتر مقابل سازمان سنجش نشان مي دهد، مسئولان سازمان سنجش ضمن عدم پذيرش اعتراضات، از تغييرات رخ داده دفاع كرده اند.

   

  بر اساس این گزارش،آنها به دانشجويان گفتند: وظيفه شما اين است كه آنقدر خوب درس خوانده باشيد تا هر موقع تغييرات اعلام شد، بتوانيد آمادگي كافي را داشته باشيد.

   

  البته مسئولان در اين پاسخ قاطعانه اشاره نكردند كه اگر داوطلبي منابع رشته مديريت اجرايي را خوانده و اكنون در كمال ناباوري رشته اش حذف شده باشد، هر چقدر هم خوب خوانده باشد، چگونه بايد پاسخ مواد درسي آزمون مديريت شهري را بدهد؟

   

  بر اساس آنچه آمد، باید دو نكته و يك شائبه مهم را یادآور شد و از مسئولان دعوت كرد تا در برابر افكار عمومي جامعه به ويژه جامعه دانشگاهي و دانشجويي كشور به آنها پاسخ دهند.

   

  نخست اينكه چرا بر خلاف مصوبه مجلس شوراي اسلامي و يكباره دست به چنين تغييرات دلخواهانه اي در آزمون كارشناسي ارشد سال 96 زند؟ آيا آنها هنگامي كه در شوراي تصميم گيري خود به چنين اقدامي مي انديشيدند، شرايط دانشجويان و فرزندانشان را كه ماه هاست بر اساس روال سابق به خواندن منابع آزمون مشغول هستند، در نظر نگرفتند؟

   

  ديگر اينكه اگر بر فرض محال زور وزارت علوم بر افكار عمومي و اعتراضات دانشجويي بچربد و اين تغييرات غير قانوني بماند، آنگاه پاسخ زحمات بي نتيجه و انرژي تلف شده جمع زيادي از دانشجويان قرباني را چه كسي خواهد داد؟

   

  شائبه اينكه اگر به احتمال ضعيف برخي نزديكان تصميم گيرندگان از تغييرات مذكور به واسطه رابطه هاي شخصي و خانوادگي مطلع بوده و خود را بر اساس شرايط جديد آماده كرده باشند، آيا اين نكته مصداق بارز بي عدالتي و پارتي بازي در سيستم آموزش كشور نيست؟

   

  به نظر مي رسد دوران تصميم هاي خلق الساعه و بازي گرفتن سرنوشت جوان ايراني به پايان رسيده و اكنون فرصت آن است تا مسئولان در برابر هر خطايي كه مرتكب مي شوند، جسارت عذرخواهي و جبران خسارت را داشته باشند.

   

  اعتراض کارگران کارخانه سیمان صوفیان

   

  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی وقوع هر گونه درگیری بین کارگران و مدیران شرکت سیمان صوفیان را تکذیب کرد و گفت: خبر برخی سایت ها و کانال های خبری در این خصوص نادرست بوده و بسیار بزرگ نمایی شده است و مورد خاصی در این رابطه واقعیت ندارد.

   

  به گزارش منابع خبری محلی،"میر احد حسینی" در خصوص مشکلات اخیر کارگران کارخانه سیمان صوفیان گفت: طی روز گذشته گزارش هایی در خصوص اعتراض کارگران شرکت سیمان صوفیان دریافت کردیم و بلافاصله معاون روابط کار اداره کل و رئیس اداره شهرستان شبستر مامور بررسی موضوع شده و در محل کارخانه سیمان صوفیان حاضر شدند تا از نزدیک در جریان مشکلات قرار گیرند.

   

  وی با بیان اینکه فرماندار شهرستان شبستر هم پیگیر موضوع کارخانه سیمان صوفیان شده است، گفت: شورای تامین شهرستان شبستر هم برای حل این موضوع برگزار و مسائل این شرکت بررسی شده است.

   

  حسینی افزود: مطالبات کارگران در خصوص پاداش ها باید در هیات مدیره شرکت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. این در حالی است که مدیرعامل این شرکت می گوید وضعیت سیمان صوفیان طوری نیست که خواسته های کارگران در خصوص پرداخت پاداش ها اجرایی باشد.

   

  وی تاکید کرد: مسئله شرکت سیمان صوفیان در کمیسیون کارگری شورای تامین استان نیز مورد بررسی قرار گرفته است و لازم است با توجه به مصوبات و مقررات روند طی شود تا انشاالله مشکل به زودی مرتفع گردد.

   

  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقوع هر گونه درگیری بین کارگران و مدیران این شرکت را تکذیب کرد و گفت: خبر برخی سایت ها و کانال های خبری در این خصوص نادرست بوده و بسیار بزرگ نمایی شده است و مورد خاصی در این رابطه واقعیت ندارد.

   

  کارگران شهرداری یاسوج

   

  معاون اداره کار، تعاون و رفاهاجتماعی کهگیلویه و بویراحمدگفت: با حکم اداره کار، تعاون و رفاهاجتماعی استان، کارگران شهرداری یاسوج بازگشت به کار شدند.

   

  به گزارش منابع خبری محلی،پروانه نیک مرام معاون اداره کار، تعاون و رفاهاجتماعی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد: با حکم اداره کار، تعاون و رفاهاجتماعی استان، کارگران شهرداری یاسوج بازگشت به کار شدند.

   

  وی با اشاره به وضعیت۶۰ کارگر اخراجی شهرداری یاسوج، افزود: با صدور رای هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کارگران اخراجی شهرداری یاسوج که از سوی پیمانکاران از تاریخ ۹۵/۶/۱ تاکنون بلا تکلیف بودند، پس از طی نمودن مراحل قانونی بازگشت به کار شدند.

   

  وی در ادامه با بیان اینکه طبق قانون در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی ازتعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند، افزود: تلاش خود را کردم و راهکارهای قانونی را در جلساتی که برگزار شد، ارائه دادم و طبق مصوبات کارگران اخراجی شهرداری یاسوج مشغول به کار شدند و هیچ پیمانکاری هم حق ندارد بدون دلیل کارگران را اخراج کند.

   

  حریق در پتروشیمی خراسان شمالی

   

  ایلنا: یکی از برج های خروجی پتروشیمی خراسان واقع در 15 کیلومتری شهر بجنورد (خراسان شمالی) دچار حریق شد

   

  به گزارش ایلنا، حدود ساعت 23 چهارشنبه (7 دی ماه) یکی از برج های خروجی پتروشیمی خراسان واقع در 15 کیلومتری شهر بجنورد (خراسان شمالی) دچار حریق شد.

   

  از قرار معلوم این حریق تلفات انسانی نداشته و بنا به اظهارات «یحیی نیکدل» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، این حریق ناشی از مشکل جزیی در کوره واحد آمونیاک این واحد بوده و هم اینک برطرف شده است.

   

  همچنین بنا به اظهارات مدیر روابط عمومی پتروشیمی خراسان، سوزاندن گاز اضافی واحد دچار مشکل شده پتروشیمی دلیل مشاهده حریق در این واحد بوده است.

   

  بست نشینی کارگران معترض فولاد و چدن دورود

   

  ازصبح روز8دی ماه، سه کارگر معترض فولاد وچدن دورود دراعتراض به اخراجشان از کاراز بیست وپنج روزپیش،در محوطه محل کارشان بست نشستند.

   

  به گزارش8دی ایلنا،حوالی ساعت 9 صبح امروز، سه نفر از کارگران اخراجی فولاد درود که پیشتر ورود آنها به محل کارشان به دلایل نامعلوم از سوی کارفرما ممنوع اعلام شده بود، در اعتراض به از دستدادن شغل و مختل شدن زندگی روزانه خانوادههایشان در در محوطه کارخانه اقدام به بست نشینی کردند.

   

  هویت این کارگران پوریا دیناوند ، بهمن فولاد وند وسیامک یار احمدی عنوان شده است و از قرار معلوم شدت فشار روحی ناشی از تعلیق از کار و توقف درآمدهای مزدی آنها باعث شده است تا این کارگران برای پیش برد خواستههای خود، دست به این اقدام اعتراضی بزنند.

   

  برپایه این اطلاعات، کارگران یادشده، از نیروهای پیمانی و رسمی کارخانه فولاد چدن و ماشین سازی دورود هستند که از روز 13 آذرماه  با 14 سال سابقه کارتاکنون اجازه حضور در محل کارشان را پیدا نکرده اند.

   

  برپایه این گزارش،ظاهرا این سه کارگر با موضوع علنی شدن تخلفات اداری یکی از مدیران پیشین این مرتبط تشخیص داده شدهاند و از همان زمان تاکنون به دستور کارفرما نیروی مازاد اعلام شده و ورودشان به محل کار ممنوع اعلام شده است.

   

  از سوی دیگر به نقل از کارگران این واحد صنعتی که امروز از نزدیک شاهد تحصن اعتراضی همکاران خود در محوطه کارخانه هستند، نقل میشود که وضعیت نگران کننده این سه کارگر درحالی است که هم اکنون جمعیت در حدود 100 نفری کارگران این واحد صنعتی دستکم بابت هشت ماه مطالبات مزدی و بیمهای طلبکارند.

   

   اعتصاب کارگران شهرداری کرمان

   

  اعتصاب کارگران شهرداری کرمان  که از روز5دی ماه دراعتراض به عدم پرداخت5 ماه حقوق آغاز شده است،بنابرآخرین خبرهای منتشره تاساعت14امروزچهارشنبه8دی،علیرغم وعده و وعیدهامبنی بر پرداخت مطالباتشان ادامه داشت.

   

  به گزارش منابع خبری محلی،شهردار منطقه یک کرمان گفت : در دو شب گذشته بدلیل اعتصاب کارگران تنظیف زباله ها از سطح شهر جمع آورری نشد و مشکلاتی برا ی شهروندان ایجاد کرد.

   

  علی سعیدی شهردار منطقه یک کرمان در خصوص معوقات ۵ ماهه حقوق کارگران تنظیف این منطقه گفت : متاسفانه به دلیل اهمال یک شرکت در قرار دادهای شهرداری با کارگران حقوق آنها به تاخیر افتاده است.

   

  شهردار منطقه یک کرمان افزود : در حین اعتصاب با کارگران صحبت شد و این قول (که طی چند روزه آینده مشکلات معوق حقوق شما را حل خواهیم کرد ) به آنها داده شد.

   

  وی افزود : باتوجه به وعده هایی هم درحین اعتصاب به کارگران هم داده بودیم باز هم تحرکات اعتصابی آنها ادامه پیدا می کند.

   

  کارگران کارخانه کمباین سازی اراک

   

  کارخانه کمباین سازی اراک ظرف سه ماه گذشته بیش از دویست کارگر قراردادی خود را اخراج کرده است و علی رغم نگرانی ها و اعتراضات کارگران هنوز هیچ پاسخ مشخصی برای این اخراج داده نشده و کارگران اخراجی کمباین سازی در وضعیت اقتصادی کنونی را دچار درگیری های بسیارکرده است.

   

  یکی از کارگران کارخانه کمباین سازی اراک با بیان اینکه این اخراج هااز سوی تولیت آستان قدس رضوی بوده تصریح کرد: تمام این مسائل به دلیل اختلافات بین تولیت آستان رضوی و مسئولین استان پیش آمده و در این میان فقط پرسنل و کارگران آسیب می بینند.

   

  وی افزود:متاسفانه تشکل های کارگری استان(اخباروگزارشات کارگری:بخوان تشکل های دست ساز حکومتی) هم بیشتر به دنبال دغدغه های شخصی خود هستند تا مشکلات کارگری و بیشتر حمایتشان از کارگر در قالب شعارهای پشت تریبون خلاصه می شود.

   

  یکی از کارگران اخراجی این شرکت گفت: هم اکنون کارگران قراردادی قربانیان اصلی اخراج در کارخانه ها و صنایع تولیدی این استان هستند، بعد از پانزده سال کار کردن برای یک مجموعه در تصمیمی ناعادلانه به یک باره می گویند باید بروی.

   

  وی افزود: از ابتدای سال تاکنون شرکت با نیروهای قرار دادی شروع به بستن قراردادهای یک ماهه کرد و در نهایت بعد از سال ها کار نزدیک به ۲۵۰ نفر از کارگران خود را بدون هیچ توجیهی از کار اخراج کرد.

   

  این کارگر اخراجی ادامه داد: این درحالی اتفاق افتاد که بیشتر این نیروهای اخراجی سابقه از یک تا هجده سال کار در این شرکت را داشتند و برخی کار تخصصی نیز انجام می دادند.

   

  وی گفت: الان نزدیک به سه ماه است که بیشتر ما بیکار هستیم و نتوانستیم کاری دست و پا کنیم، من بارها به شرکت های دیگر برای کارکردن مراجعه کردم ولی به دلایل مختلف چون بالا بودن سن و وضعیت نابسامان تولید به نیروی جدید نیاز نداشته اند.

   

  این جوان اراکی تاکید کرد: من به خاطر از دست دادن شغلم زندگی ام از هم پاشیده است همسر من بعد از سال ها زندگی به دلیل فشارهای اقتصادی در این چند ماه اخیر از من جدا شده و تنها شرط بازگشتش به زندگی بازگشت من به محل کار و یا یافتن یک شغل مناسب است.

   

  وی خاطرنشان کرد: ما بارها بارها به استاندرای، فرمانداری، صنعت و معدن، اداره کار و هر جایی که احساس می کردیم دلسوز کارگران هستند مراجعه کردیم ولی هیچ جوابی دریافت نکردیم.

   

  این کارگر اخراجی گفت: چه کسی در برابر من و سایر کارگران اخراجی مسئول است آیا استاندار و فرماندار نباید پاسخگوی مشکلات مردم باشند، دولت نمی خواهد قدمی برای این کارگران بردارد وقتی این وضعیت ادامه دارد چطور توقع دارند که جامعه از اعتیاد و دزدی و قاچاق خالی باشد.

   

  وی گفت: شرکت کمباین سازی یک شرکت تک محصول در خاورمیانه است در عرض سه ماه ۲۵۰ نفر اخراجی داشته و تعدیل نیرویش ادامه دارد و حتی حق و حقوق کارگرانی که اخراج کردن را هم ندادند و گفته اند بروید چند ماه دیگر بیایید.

   

  نماینده کارگران کمباین سازی نیز با ابراز تاسف از این اتفاق گفت: تعدیل نیرو از اول شهریور ماه در این شرکت طی دو مرحله آغاز شد.

   

  وی افزود: در مرحله اول ۱۸۴ نفر از کارگران اخراج شدند و یک ماه بعد در اول مهر ماه ۵۸ نفردیگر از کارگران اخراج شدند که اکثر آن ها نیروهای قراردادی با سوابق از یک سال تا ۱۵ سال بودند.

   

  وی توضیح داد: این تعدیل نیرو یک تعدیل ناعادلانه بود و بیشتر اخراجی ها از نیروهای باتجربه و متخصص این شرکت بودند و ما الان در انجام کار با کمبود نیروی متخصص روبه رو هستیم.

   

  وی گفت: بعد از این اتفاق مراجعات و نامه نگاری بسیار با مسئولین ار ناحیه همکاران و پرسنل داشته ایم، اعتصاب و تجمع ولی هیچ نتیجه ای نداشت، در واقع مسئولین استان در این مسئله به کارگران کم لطفی کردند.

   

  نماینده کارگران کمباین با بیان اینکه بعد از پیگیری علت این تعدیل با چند جواب روبه رو شدیم، گفت: ادعای مدیریت این است که جهاد کشاورزی برای خرید ۶۲۵ دستگاه کمباین با این شرکت قرارداد بسته بوده ؛ولی علی رغم امضای قرارداد، متاسفانه به دلیل رکود اقتصادی دولت و ندادن تسهیلات به کشاورزان جهت خرید تجهیزات این اتفاق نیفتاد.

   

  وی ادامه داد: عدم پرداخت بدهی دولت به شرکت کمباین هم دیگر توجیه مدیریت شرکت در خصوص اخراج کارگران بود، گویا شرکت کمباین سازی سه میلیارد تومان بابت صادرات از دولت می خواهد که به او پرداخته نشده است.

   

  وی بابیان اینکه عدم پرداخت تسهیلات در طی یک ساله گذشته دلیل کمبود اعتبار این شرکت شده است، افزود: در آذرماه سال گذشته مصوب شده بود که یک وام ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی به این شرکت پرداخت شود ولی به دلایل مختلف از جمله کم کاری بانک ها و دولت این اتفاق نیز میسر نشد.

   

  وی ادامه داد: ادعای دیگر شرکت این است که عدم اجرای طرح جمع آوری کمباین های فرسوده دلیل دیگری است و با خارج نشدن کمباین فرسوده از مزرعه ها قطعا نیاز به کمباین جدید نیست و وقتی ما قرار نیست محصول بیشتری تولید کنیم نیاز به نیروی مازاد نداریم.

   

  وی با اشاره به اینکه ۷۲ درصد سهام این شرکت متعلق به تولیت آستان قدس رضوی است، ادامه داد: هم اکنون صحبت هایی مبنی بر نقل انتقال این شرکت به مشهد است که مستند نیست؛ مدیر اقتصادی آستان قدس رضوی در مجمع فوق العاده کمباین سازی که آبان ماه امسال برگزار شد صراحتا اعلام کرد کمباین سازی در چرخه تولید مواد غذایی در اراک باقی خواهد ماند.

   

  وی با بیان اینکه این تعدیل از سوی تولیت آستان قدس رضوی بوده تصریح کرد: تمام این مسائل به دلیل اختلافات بین تولیت آستان رضوی و مسئولین استان پیش آمده و در این میان فقط پرسنل و کارگران آسیب می بینند.

   

  وی گفت: تاوان این کُری خوانی را باید کارگر بدهد در حالیکه این دو گروه می توانند در جلسات متعدد با حضور نمایندگان خود و کارگران راهکاری برای اختلافاتشان بیندیشند، بهرحال باید استان برخی امتیازها را بدهد تا امتیازهایی بگیرد.

   

  وی تاکید کرد: کارگری که سنش از ۳۵ و ۴۰ سال گذشته و دوران جوانی و انرژی خود را در این شرکت گذاشته حالا باید کجا جذب کار شود؟ مشخص است که هیچ کارفرمایی به نیرویی که انرژی خود را در شرکت دیگری تحلیل داده، نیاز ندارد.

   

  وی ادامه داد: متاسفانه تشکل های کارگری استان(اخباروگزارشات کارگری:بخوان تشکل های دست ساز حکومتی) هم بیشتر به دنبال دغدغه های شخصی خود هستند تا مشکلات کارگری و بیشتر حمایتشان از کارگر در قالب شعارهای پشت تریبون خلاصه می شود.

   

  وی افزود: مسئله ای که باید به آن توجه کرد این است که بسیاری از کارگران و پرسنل اخراجی این شرکت از نیروهای توانمند و متخصص بوده اند و می توانند برخی از تکنولوژی های این شرکت که نتیجه تحقیقات بوده را از شرکت بیرون ببرند.

   

  وی تصریح کرد: هم اکنون کمباین سازی تنها شرکتی و کارخانه ای نیست که در اراک به این وضعیت دچار می شود ولی از آنجایی اهمیت دارد که پرسنل این شرکت کم بودند و برخی بهانه ها و ادعاها خیلی توجیه پذیر نیست.

   

  بعد از بحران های آونگان و واگن پارس حالا نوبت کمباین سازی است، همچنین زمزمه هایی از سمت هپکو می آید. کارگران که تمام سرمایه شان یعنی جان و جوانی شان را برای تولید و پر کردن جیب عده ای به مزدوری داده اند و حالا بدون هیچ حمایتی در کوران تورم و اقتصاد کمر خم کرده اند.

   

  نمایندگان کارگران سد سیمره وکارفرمایان در فرمانداری بدره

   

  در ماه های اخیر و با لبریز شدن صبرو تحمل کارگران سد سیمره و اعتراض آنان به عدم دریافت حقوق خود ، طی چند مرحله به این موضوع پرداخته شد تا بالاخره فرمانداری بدره به قضیه ورود پیدا کرده وجلسه ای با این موضوع برگزار نمود.

   

  به گزارش8دی تابناک،کارگران سد سیمره که برخی از آنها بیش از یکسال است حقوق و مزایای قانونی خود را دریافت نکرده اند با روندی آرام و در بستر مصاحبه رسانه ای و نهایتا تجمع اعتراضی و حمل پلاکاردهایی در محل پروژه سد سیمره خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود وخانواده هایشان شدند.

   

   در همین زمینه فرمانداری بدره با تشکیل جلسه ای با حضور عبدالرضا یاری معاون فرماندار،نماینده کارگران وهمچنین نماینده کارفرمایان مجری پروژه سد سیمره به بررسی موضوع پرداخت .

   

  در این جلسه که درقالب کمیسیون کارگری شهرستان بدره برگزار شد نمایندگان شرکت های پرلیت و مراغ پاسخ ها و دلایل خود را برای قصور درپرداخت دستمزد کارگران خود با تاخیر یکساله ارائه نمودند.

   

   یاری معاون فرماندار بدره مورد شرکت مراغ گفت : بررسی ها نشان دهنده سوءمدیریت این شرکت مجری در بحث پرداخت حقوق و دستمزد هاست و لازم است در این زمینه همت بیشتر و بهتری را انجام دهند.

   

   معاون فرمانداری بدره در مورد شرکت پرلیت نیز بیان کرد: شرکت بزرگ و توانمندی مثل پرلیت که پروژه های عمرانی مهمی را در داخل و حتی خارج از کشوربرعهده دارددارای توان مالی بالایی است و انتظار می رود بتواند به حداقل نیازهای قانونی کارگران پاسخ دهد.

   

   وی از شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان کارفرمای اصلی این دو شرکت خواست نسبت به موضوع حساسیت نشادن داده و در جهت رفع این مشکل با حداکثر توان اقدام نمایند.

   

   در این جلسه نمایندگان شرکت های پیمانکار نیز به ایرادنقطه نظرات خود پرداختندوطلب های خود از کارفرما و عدم تحقق مطالباتشان را دلیل عمده این تاخیر خواندند.

   

  به نظر می رسد شرکت های پیمانکار دراین پروژه  با عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود آنهم به مدت یکسال و درمواردی بیش از یکسال ، به دنبال کسب نتایجی دیگر هستند.این امر در مورد شرکت پرلیت با توان مالی و مدیریتی بسیار بالای آن بسیارمحتمل به نظر می رسد.

   

  گرچه قول هایی برای پرداخت بخشی از حقوق کارگران در ماه های آتی خروجی این جلسه بودولی به نظر نمی رسدچشم انداز روشنی در انتظار کارگرانی باشد که یکسال است با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته و سخت ترین کار های اجرایی را برای دریافت حقوق ناچیز خود انجام داده اند.

   

   سد سیمره واقع در بخش هندمینی از توابع شهرستان بدره  است که مطالعات اجرایی آن  با هدف تولیدانرژی برق آبی در سال 1372 آغاز شدبا هزینه ای بالغ بر 1300 میلیاردتومان به بهره برداری رسیده است.

   

  کارگران کارخانه قند شوش

   

  صبح شنبه نشست کشاورزان ،کارگران و طلبکاران شرکت قند با تاجر قبلی این شرکت در تالار الماس شهرستان شوش در حالی برگزار شد که بعد از ۱۳سال طلبکاران با وعده ای دیگر تنها به بخشی از مطالبات خود دست خواهند یافت.

   

  به گزارش منابع خبری محلی،در این نشست که به درخواست مالک قبلی شرکت قند جهت بازپس گیری شرکت بازسازی شده ی قند طبق ماده ۴۷۶قانون تجارت و امضای قرارداد ارفاقی با نظارت دادگستری شهرستان شوش برگزار شد.

   

  موسوی مشاور مالک ورشکسته شرکت قند ضمن نادیده گرفتن تلاش وزارت صنعت معدن تجارت ، و .......در بازسازی شرکت قند ، مالکان ورشکسته را عامل و پیگیر بازسازی و راه اندازی شرکت قند معرفی کرد و از جمع کثیر کشاورزان و کارگران طلبکار خواستار امضای قرارداد ارفاقی و مساعدت به وی شد.

   

  موسوی که در سخنرانی خود شرکت قند را شرکتی فاقد توجیه اقتصادی معرفی کرد گفت : مطالبات کارگران بعد از مطالبات صندوق حمایت و هزینه هایی است که درشرکت انجام شده که در صورت عدم امضای قرارداد ارفاقی و انجام مزایده پرداخت طلب کارگران و کشاورزان با اطاله زمان مواجه میشود.

   

  در این نشست تعدادی از کارگران و کشاورزان به نمایندگی از طلبکاران خواستار دریافت مطالبات خود با احتساب سود و ارزش افزوده شدند و برخی دیگر بعد از سالها تحمل ضرر و بیکاری قناعت کرده و خواستار برگشت اصل طلب خود شدند.

   

  یکی از کارگران خطاب به زنانی که در مدت ۱۳سال تعطیلی شرکت همسرانشان را از دست داده اند و وارث طلب دسترنج همسرانشان بودند گفت پاسخگوی ورشکستگی ، ناامیدی و با فقر زندگی کردن این افراد را چه کسی باید بدهد.

   

  برخی کارگران که از بدعهدی های مالک بارها ضربه خورده اند برای باز پرداخت مطالبات خود ضمانت میخواستند دیگر طلبکاران با توجه به افزایش ارزش افزوده مطالبات خود خواستار خرید سهام شرکت و اداره ی شرکت توسط خود افراد بومی منطقه شدند.

   

  یکی دیگر از کشاورزان گفت :خیلی از کارگران و کشاورزان با همان مقدار طلب میتوانستند سرپناه خانواده ای را فراهم کنند در حالی که سرمایه دارانی مثل شما در راحتی ۱۳سال زندگی کرده و به فکر پرداخت مطالبات مردم نبودند.

   

  حجت الاسلام کریم محمدی رئیس دادگستری شهرستان شوش در این نشست ضمن تبیین قرارداد ارفاقی به کارگران گفت :قرارداد ارفاقی یعنی تعهد مالک به پرداخت بدهی شما ، قبول این تعهد از طرف طلبکار بمنزله توافق با مالک جهت پرداخت توافقی مبلغ بدهی است.در صورت عدم امضای قرارداد ارفاقی، شرکت قند که در حال حاضر دراختیار دادگستری قرار دارد از طریق مزایده عمومی واگذار شده و طلب شما پرداخت می شود.

   

  رئیس دادگستری شوش اظهار داشت : طبق گفته ی مالک بمدت یک ماه بدهی کشاورزان و کارگران پرداخت خواهد شد و بدهی افرادی که رقم بالاتری دارد به صورت اقساط و توافقی پرداخت میشود.

   

  وی کل بدهی شرکت را ۴۳میلیارد تومان اعلام کرد و گفت : همه ی مراحل واگذاری شرکت طبق مفاد قانون صورت میگیرد.

   

  محمدی افزود : طلبکاران پس از اعلام توافق در صورت پشیمانی ۱۷روز فرصت دارند نسبت به موافقت با قرارداد ارفاقی تجدید نظر کنند.

   

  گفتنی است در سفر اخیر وزیر صنعت ، معدن و تجارت به شهرستان شوش و بازدید از روند احیای شرکت قند ضمن تاکید بر برنامه ریزی و دقت در انتخاب مدیریت جدید شرکت خواستار اداره شرکت با انضباط امروزی شد.

   

  اینکه مالک ورشکسته تاکنون و در این مدت چرا به فکر پرداخت مطالبات مردم نبوده و در این زمان که همه ی مجموعه استانی و کشوری شرکت را با پیگیری جدی احیا کردند به تکاپوی پرداخت حق الناس افتاده اند !!؟؟ و آیا افرادی که بدعهدی آنها برای مردم محرز است میتوانند شرکت را احیا و به بهره برداری برسانند؟!

   

  شرکتی که به گفته مشاور مالک شرکت توجیه اقتصادی ندارد به چه دلیل باز پس گیری و بدهی هنگفت آن پرداخت میشود !!!!

   

  و آیا ایشان همان مدیران مورد تایید وزیر صنعت هستند ؟؟

   

  این سوالات و سوالاتی دیگر پرسش ما بود که پویا یوسفی وارث فعلی شرکت و مشاور ایشان از پاسخ به آنها سرباز زدند.

   

  عدم پرداخت ماه ها حقوق ومطالبات دیگرکارگران شهرداری تفرش!

   

  در سال ۹۵، کارگران شرکتی شهرداری تفرش در ماههای شهریور، مهر ، آبان و آذر و سایر کارمندان شامل کارگران تامین نیرو و پرسنل رسمی از خرداد تاکنون حقوق خود را دریافت نکرده اند.

   

  به گزارش منابع خبری محلی، با گذشت بیش از ۹ ماه از سال جدید هنوز کارگران شرکتی شهرداری تفرش سنوات، عیدی و پاداش سال گذشته خود را دریافت نکرده اند و حتی چکی نیز از سوی شرکت مورد نظر دریافت کرده که وصول نشده و برگشت خورده و این مسئله در مراجع قانونی نیز پیگیری شده است.

   

  فصل کار این کارگران آغاز نمیشود

   

  معصوم زانوها را داخل شکم جمع کرده و روی نیمکت سیمانی چمباتمه زده است. چند تار سفید روی شقیقهاش زیر آفتاب بیرمق زمستان برق میزند. جوان است؛ 32ساله. 10 سال است نقاشی میکند. نقاشی ساختمان. اهل اسدآباد همدان: «اینجا همه اهل اسدآبادند.» منظورش از اینجا، میدان حسن آباد است که کارگران نقاش با سطلهای پلاستیکی و قلمموهای مستعمل، گوشه و کنارش در انتظارند. انتظاری که مدتی است بیش از حد طولانی شده.

   

  «اوضاع کارمان خیلی خراب است. از 4 سال پیش کار کم شده اما این چند ماه دیگر اصلاً کار نیست. قبلاً باز گاهی سفارش کار داشتم اما حالا همانها هم دیگر نیست. به خاطر همین هم از صبح میآیم اینجا و منتظر میمانم اما خبری نیست. اوایل یک روز که کار نمیخورد، وحشت میکردم. حالا اما عادی شده. خیلی روزها هست که میآیم و دست خالی برمیگردم».

   

  اینها را معصوم میگوید. نیم ساعتی از ظهر گذشته و او تقریباً امیدی ندارد امروز بتواند سر کار برود. کرایه خانهاش سه ماه است عقب افتاده. زن و بچهاش اسدآباد هستند. میگوید: «اینجا هزینهها بالاست. شهرستان خودمان هم که کار نیست. نمیتوانم بیاورمشان. اینجا اگر خیلی خوب کار کنم، 700 هزار تومان در ماه درآمد دارم. خودم هم کرایه خانه دارم. چند نفری خانه گرفتهایم. همهمان کارگر هستیم».

   

  معصوم به گفته خودش 20 روزی میشود سر کار نرفته. 20 روز انتظار برای اینکه بتواند قلممو را از سطل بیرون بیاورد و به دیواری بکشد. کاری که سالها پیش وردست استاد رنگکار آموخته و امیدوار بوده بتواند چرخ زندگیاش را با آن بچرخاند. اما حالا آنجور که میگوید، به نظافت جلوی مغازهها هم راضی است اما آنها هم خودشان شاگرد دارند.

   

   ابراهیم 40 ساله، کلاه بافتنی را تا روی گوشها کشیده و با سبیلاش بازی میکند. 25 روز است سر کار نرفته. خانوادهاش همین جا هستند: «کار نیست. هیچ درآمدی نداریم. گشنگی میکشیم. خودمان و زن و بچهمان. دو سه ماه است اوضاع خیلی خراب شده. کار نقاشی که اصلاً نیست. اینجا به این امید میایستیم که مغازهدارهای اطراف بخواهند بار جابهجا کنند یا اینکه وانتی بیاید و برویم بارش را خالی کنیم. چیزی نمیشود اما از بیپولی بهتر است.» ابراهیم بیمه نیست. نه خودش و نه خانوادهاش: «اینجا هیچ کس بیمه نیست. این همه سال کار کردهایم و آخرش هیچ چیز نداریم. باید چشممان از صبح بچرخد که کسی برای کار سراغمان میآید یا نه؟».

   

  علی یار از همه مسنتر به نظر میرسد؛ 58 ساله. 2 ماه است سر کار نرفته: «ما کارگر نقاشیم. کار دیگری هم باشد میکنیم تا خرج زندگیمان درآید. وضعیت نقاشی ساختمان خیلی بد شده. قبلاً مردم اینقدر سخت نمیگرفتند. ما کارمان خوب است اما حالا خیلیها میخواهند حتماً نقاش از شرکت ساختمانی برایشان برود. کار ماها را قبول ندارند. میگویند ما مجوز نداریم. مگر نقاشی مجوز میخواهد؟! همیشه همینطور کار کردهایم. در بند مجوز و این حرفها نبودهایم. من الان اگر در یک شرکتی چیزی آبدارچی بودم، وقت بازنشستگیام بود. مینشستم خانه و حقوق بازنشستگی میگرفتم. اما حالا بعد از این همه کار کردن، نه پساندازی دارم و نه آیندهای. بمیرم، خرج کفن و دفنام را هم ندارم».

   

  حرف همهشان یکی است:«کار نیست، بیکاریم، بیپولیم.» با اینحال دلشان نمیخواهد برگردند: «روستای خودمان کشاورزی میکردم. زمین از خودم نبود. همانها هم که زمین دارند وضعشان خوب نیست. آب نداریم، امکانات نیست. تهران هم زندگی خیلی سخت است اما باز یک پولی درمیآید با کارگری. آنجا کسی کارگر نمیخواهد».

   

  این را بهادر میگوید؛ 44 ساله. با خانوادهاش به تهران مهاجرت کرده. 5 سالی میشود. دو تا اتاق اجاره کرده. میدان بهارستان. میگوید: «خانه قدیمی است. طبقه بالا یک خانوار دیگر هم هست. پشت باماش سوراخ شده دیگر. سقف دارد میآید روی سرشان. کرایه همان را هم به زور میدهیم.».

   

  میدان حسن آباد با آن ساختمانهای قدیمی دورش و زمین سنگفرشی که راه رفتن روی آن آدم را یاد فیلمهای قدیمی میاندازد، حالا پاتوق کارگرهای فصلی است. صبح میآیند و به انتظار مینشینند. چشم میدوزند به اطراف شاید گره از کارشان باز شود. اگر قرعه به نامشان بیفتد و کسی سر کار ببردشان، حداقل برای چند روز خرجی دارند. چند روز هم خودش غنیمت است. آدم دوست دارد بدهد تمام دیوارهای شهر را رنگ بزنند و آنطور غریبانه چشم ندوزند به شهر و عبور آدمهایش. شهری که دوستاش ندارند اما باز در هوای دودگرفتهاش نفس میکشند و روزها را میشمارند. امروز چند روز که بیکارند؟

  منبع:روزنامه ایران-8دی

   

  تجمع بازنشستگان و کارگران کارخانه قند یاسوج

   

  جمعی از بازنشستگان و کارگران تعدیل شده کارخانه قند یاسوج که صاحب 13 درصد از سهام این کارخانه هستند، امروز صبح در اعتراض به فروش این کارخانه توسط بانک تجارت مقابل ساختمان مرکزی این بانک در یاسوج تجمع کردند.

   

  به گزاش خبرنگار ایلنا، از حوالی ساعت 9 صبح امروز، جمعی از کارگران سهام دار کارخانه قند یاسوج که بیشترشان از کارگران بازنشسته یا تعدیل شده این واحد هستند در مقابل بانک تجارت در اعتراض به فروش این کارخانه تجمع کرده اند.

   

  این گروه از کارگران که صاحب 13 درصد از سهام کارخانه هستند، گفتند:  بانک تجارت که صاحب بیش از 80 درصد از سهام کارخانه است ، بدون مشورت گرفتن از آنها، کارخانه قند یاسوج را فروخته است.

   

  آنطور که بازنشستگان و کارگران سابق کارخانه قند یاسوج میگویند، بانک تجارت نماینده کارگران و هیچ کدام از سهام داران را در جریان این معامله قرار ندادهاست.

   

  معترضین خواهان شفاف سازی از روند انجام این معامله هستند و تاکید دارند که فروش این کارخانه بدون در نظر گرفتن میزان سهم آنان عملی غیر قانونی است.

   

  کارگران قند یاسوج، بیش از 10 روز است که در اعتراض به عدم دریافت مزد و مزایای مزدی مهر، آبان و آذر 95 ، عدم پرداخت مزایای مزدی 93 و 94 و تعطیلی تدریجی این کارخانه مقابل کارخانه قند یاسوج تجمع کردهاند.

   

   تجمع کارگران معدن طزره در محوطه معدن

   

  ایلنا: صبح امروز کارگران شیفت صبح معدن زغال سنگ طزره در شهرستان شاهرود در واکنش به وضعیت نامعلوم مطالبات مزدی خود در این واحد معدنی دست به اعتراض صنفی زدند.

   

  کارگران معادن ذغال سنگ طزره با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: صبح امروز شنبه ( 11 دی ماه) بیش از 500 نفر از همکاران شیف صبح آنها در محوطه این واحد معدنی برای مدت نزدیک به دو ساعت تجمع صنفی برپا کردند.

   

  این کارگران افزودند: نزدیک به چهار ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم و تا این لحظه با وجود برپایی چند نوبت اجتماع صنفی و مراجعه به مسئولان مختلف، هیچ تغییری در شرایط ما ایجاد نشده است.

   

  کارگران معدن طزره با تاکید براینکه خواسته آنان تنها به روز شدن مطالبات مزدی و حقوقی است، افزودند: معوقات مزدی مان مربوط به ماههای شهریور ، مهر،آبان وآذر می شود که از قرار معلوم کارفرما وعده پرداخت یک ماه آن را تاپایان هفته جاری داده است.

   

  طبق اظهارات کارگران این واحد معدنی،اخیرا شورای تامین استان سمنان نیز  برای برسی مشکلات کارگران معدن طزره  تشکیل جلسه داده است و در آن به کارفرما درباره به روز شدن معوقات مزدی کارگران تاکید شده است.

   

  همچنین به نقل از کارگرانی که در اجتماع صنفی امروز شرکت دارند اجتماع صنفی آنها مدت نزدیک به دو ساعت ادامه داشته وپس از آن با وعده کارفرمای معدن طزره و اعضای شورای کارگری، تجمع کنندگان به کار خود بازگشتند.

   

  تجمع مردم ”دیشموک” در اعتراض به نداشتن آب سالم

   

  فارس: دیشموک آخر دنیاست و هیچ مسئولی به آن توجه نمی کند/ تجمع مردم دیشموک در اعتراض به نداشتن آب سالم.

   

  دیشموک با داشتن جمعیتی بالغ بر ۷ هزار نفر اغلب کشاورز و دامدار با مردمانی صادق، مذهبی، مومن و متدین با ادیان الهی اما ساده و با ذوق لطیف با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند.

   

  مشکلات منطقه دیشموک با اظهار گلایه مردم این منطقه بسیار بالا هستند و در برخی مصاحبههای خود با خبرنگار خبرگزار فارس اظهار گلایه داشتند که دیشموک آخر دنیا است و هیچ مسؤولی توجه خاصی به این منطقه ندارد.

   

  از مشکلات خود گفتند بسیار نگران هستند و کمکم از زندگی خسته شدهاند و با تجمعات مردمی در کوچه و خیابان اظهار ناراحتی خود را ابراز میکنند.

   

  با توجه به اینکه اولین تجمع مردم روز جمعه بعد از نماز جمعه با حضور مردم صورت گرفت اما این بار با داشتن دبههای آبی خود و تجمع در جلو بخشداری دیشموک بسیار نگران و ناراحت صبحتها و درددلهای خود را با دوربین خبر بازگو کردند.

   

  نداشتن آب سالم، نبود ثبتاحوال درست و حسابی، فاقد گاز، راه مناسب منحل شدن نمایندگی ارشاد اسلامی در سالهای گذشته، تعطیلی نمایندگی سازمان تبلیغات اسلامی، منحل شدن دفتر پست و اجاره ساختمان آن به اتفاقات برق و دیر معرفی شدن امام جمعه اصلی شهر دیشموک از مهمترین دغدغههای این مردم خوب صادق و راستین منطقه دیشموک بود.

   

  نصرتالله دهناد شهروند دیشموکی در مصاحبه با خبرنگار فارس در دیشموک اظهار کرد: دو سال است که آب شرب شهر دیشموک نامناسب است اما انگار نه انگار که ما هم انسانیم.

   

  مشهدی موسی بیان کرد: آب شرب شهر دیشموک تلخ و بدمزه است اما مسؤولان هیچ توجهی به این مشکل ندارند و بیتوجه هستند.

   

  رویاپور از دیگر شهروندان دیشموکی عنوان کرد: ما مشکلات زیادی داریم و فقط موقع انتخابات حال بد و ما مردم را جویا هستند و با گذشت زمان مشکلات ما نادیده گرفته میشود و هیچ فردی بهائی به ما نمیدهد.

   

  بالیده از دیگر ساکنین شهر دیشموک گفت: بدنم در جهت استفاده از این آب تاول زده و از دکتر نامه دارم که مشکل از آب شهرتان میباشد.

   

  غلامحسین قیصری در مصاحبه گفت: یک عدد کلیه دارم که هر لحظه امکان دارد بر اثر استفاده از این آب شرب این کلیه را از دست دهم.

   

  ایرج پذیرش که عضو شورای اسلامی شهر دیشموک هستند در مصاحبه گفته: طی ۲ سال است که بر اثر نامهنگاری با آبفای شهرستان و همچنین استان کهگیلویه و بویراحمد مشکل آب شرب شهر دیشموک را اطلاع رسانی کردیم اما مسؤولان با وعدههای سر خرمن جواب ما را میدهند.

   

  وی گفت: با توجه به اینکه در سال گذشته آقای لدنی قول مساعد بر رفع این مشکل را در نشست با شورا در دیشموک داده بودند اما وقت داده شده تمام شد و این بار با وعده انتقال آب دهورگ به درون منبع آبی قصد متفی شدن رفع آب شرب را در دستور کار خود قرار دادند.

   

  عضو شورای اسلامی شهر دیشموک در میان مردم تجمع شده گفت: آب دهورگ از آب شرب شهر دیشموک ناسالمتر است و دارای رطوبت بالا است و انتقال آن به درون منبع آبی جهت آب شرب شهر از یک طرف سرزدن بر قول مسؤولان است و از طرف دیگر این آب هیچ دردی را دوا نمیکند.

   

  هوشنگ پیروزی از دیگر عضو شورای اسلامی شهر دیشموک گفت: مسؤولان باید نسبت به مرتفع شدن آب شرب شهر دیشموک اصولی برنامهریزی کنند و دنبال مرتفع شدن پایدار بودن آب شرب باشند.

   

  وی در جلو بخشداری دیشموک گفت: مسؤلان اگر نمیتوانند مشکلات منطقه دیشموک را حل کنند شهر ما را آزاد تا ما با وصل شدن به خوزستان از مرتفع شدن مشکلات خود از دیگران کمک بگیریم.۵ دی ماه ۹۵

   

  اعتراض هنرمندان سیرجان به واگذاری مجتمعهای فرهنگی به بخش خصوصی

   

  پس از اعلام واگذاری مجموعههای فرهنگی به بخش خصوصی یا شرکتها در شهرستان سیرجان و مراحل اولیه این واگذاری مجموعه فرهنگی باغ سنگی به شرکت صنعتی و معدنی گل گهر و یا شهرداری سیرجان جمع زیادی از فرهنگ دوستان و متولیان فرهنگی امروز حلقه انسانی دور ساختمان مجموعه مذکور تشکیل دادند.

   

  به گزارش11دی فارس،هنرمندان سیرجانی بدین گونه اعتراض خود را به مسئولان اعلام کردند که ما حاضریم خود هزینه برنامههای فرهنگی را بدهیم، اما بخش خصوصی را با هدف سودجویی وارد مسائل هنری نکنید.

   

  شهرام نیکویان از فرهنگدوستان سیرجان گفت: با بخش خصوصی رمق فعالیت برای ما گرفته میشود، تازه دو سالی است که تئاتر و سرود و نمایش و انجمن موسیقی جان گرفته و این اقدامات یعنی مقابل فعالیتهای فرهنگی ایستادن است.

   

  ابراهیم اسدیزیدآبادی نیز گفت: تئاتر ما در همین مجموعه فرهنگی باغ سنگی اعم از تمرینها و اجرا جان تازهای گرفته بود و اقدام امروز متولیان فرهنگی مقابله با فعالیتهای فرهنگی محلی است و من خیلی نگران تصمیمات این چنینی مسئولان هستم.

   

  سیدحسین خاکسار گفت: سر در گریبان خود و به دور از هیاهو مشغول رونق تئاتر بودیم که امروز یک ساختمان قدیمی را به نام مجموعه فرهنگی باغ سنگی میخواهند از ما بگیرند و به بخش خصوصی بدهند و همه اصل کار ما که مکان تمرین و تئاتر مکانی مناسب بود، آن هم در چالش افتاد.

   

  فهیمه شهبا از بازیگران تئاتر گفت: از طریق بخش دولتی که حمایت نمیشویم، بماند در کار بدون مزد هم به دلیل علاقه سد راهمان میشوند، یک مرکز فرهنگی وقتی به بخش خصوصی واگذار شود، کار برای بخش خصوصی شده و از مردم گرفته خواهد شد.

   

  در نهایت به سراغ مجید پورمحسنی مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیرجان رفتیم که وی اینگونه جواب داد: دولت بر اساس اصل 44 مجتمعهای فرهنگی را باید واگذار کند و ما در نهایت مجموعههای فرهنگی مازاد را برای بهرهوری بهتر به بخش خصوصی یا شرکتهایی که میتوانند کار فرهنگی انجام دهند، واگذار میکنیم.

   

  وی افزود: مجموعه فرهنگی باغ سنگی که محل استقرار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قدیم شهرستان بود از این مجموعههاست، لذا هم شرکت صنعتی و معدنی گل گهر و هم شهرداری متقاضی مدیریت بودند.

   

  پورمحسنی ادامه داد: با این وضعیت در حال حاضر گل گهر انصراف داد و شهرداری هم احتمال دارد، ورود نکند.

   

  وی ابراز داشت: حتی بخشهایی از مجموعه فرهنگی غدیر که اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان در آن مستقر است به یکی از شرکتهای خصوصی واگذار شد و برای تأمین درآمد پایدار فعالیتهای فرهنگی راهی جز این واگذاریها نیست و این اقدام قانونی است.

   

  تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

   

   جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس دراعتراض به پرداخت شهریه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی برای دروس جبرانی تجمع کردند.

   

  به گزارش11دی مهر،این دانشجویان معتقد بودند طبق مصوبه وزارت علوم هیات امنای دانشگاه ها می توانند از دانشجویان برای دروس جبرانی هزینه دریافت کنند.

   

  این دانشجویان معتقدند شهریه های این دروس بسیار زیاد است و باعث مشکل برای دانشجویان شده است.

   

  طبق گفته این دانشجویان برخی از رشته های میان رشته ای دارای دروس جبرانی زیادی هستند که پرداخت شهریه برای این دانشجویان مبلغ زیادی است.

   

  کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری اهواز

   

  ایلنا: گروهی از کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری اهواز که طی چند ماه گذشته حقوق نگرفتهاند؛ روز گذشته یکشنبه (12 در ماه) مقابل دفتر پیمانکار واقع در پارک ملت تجمع کردند.

   

  این کارگران به ایلنا گفتهاند: حدود 150 نفر هستیم که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری « پارسوماش» در ناحیه  3 و 4 منطقه سه شهر اهواز مشغولیم اما در نتیجه بیتوجهای مدیران این شرکت بابت چند ماه مزد از کارفرما طلبکاریم.

   

  به گفته کارگران معترض،کارفرمای شرکت پیمانکاری دستمزد ماه های مهرآبان و آذر را به آنان پرداخت نکرده بود که با تجمع روز گذشته دستمزد یک ماه مطالبات مربوط به مهر ماه کارگران به حسابشان واریز شد.

   

  به ادعای آنان ، یکی دیگر از موارد مورد اعتراض کارگران فضای سبز شهرداری منطقه سه اهواز ناکافی بودن دستمزد آنان است.

   

  به گفته  آنان آنچه کارگران شهرداری اهواز هر ماه به عنوان دستمزد می گیرند حداقلهای مزدی قانون است اما این حداقلها کفاف معیشت آنها را نمیدهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا میکند و آن یکبار هم به گونهای تعیین میکنند که به هیچ وجه با هزینههای زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.

   

  تجمع کارگران شرکت ایرانیت

   

  امروز ۱۳ دی ماه یک تجمع اعتراضی توسط کارگران شرکت ایرانیت در اعتراض به عدم پرداخت ده ماه حقوق معوقه برگزار شد.

   

  این تجمع در ابتدای خیابان مطهری در حال برگزاری است.

   

  کارگران فسفات آسفوردی بافق برابر قرارگاه خاتم الانبیا

   

  کارگران فسفات آسفوردی بافق بدنبال واگذاری شرکت به بخش خصوصی(قرارگاه خاتم الانبیا) بتاریخ اول دی ماه سال جاری،نسبت به وضعیت شغلی، حقوق و مزایاشان نگران هستند ودرهمین رابطه به مسئولین شهرستان مراجعه کردند.

   

  به گزارش منابع خبری محلی،فرماندار بافق بتاریخ دوم دی ماه از واگذاری فسفات آسفوردی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: قرارگاه خاتم الانبیا در قبال آن متعهد به ایجاد کارخانه اسید فسفريك در منطقه شده به شرطی که جهاد کشاورزی محصولات خروجی را از آنان خریداری کند.

   

  وی دررابطه به نگرانی کارگران خاطر نشان کرد: با نماینده کارگرها و بعضا خود آنها صحبت شده و جای هیچ نگرانی وجود ندارد و نگرانی و دغدغه که در بین کارگرها وجود دارد برطرف خواهد شد.

   

  درباره مجتمع فسفات اسفوردي:

   

  مجتمع فسفات اسفوردي از واحدهاي زير مجموعه شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران ميباشد.

   

  موقعيت جغرافيائي :

   

  اين معدن در 35 كيلومتري شمال شرق شهرستان بافق در استان يزد واقع شده است و يك جاده فرعي 3 كيلومتري معدن را به جاده اصلي بافق- بهاباد وصل ميكند. خط آهني كه محصول معدن چغارت را به اصفهان حمل ميكند در كيلومتر 14 جاده بافق اسفوردي را قطع ميكند.

   

  كارخانه فسفات اسفوردي در چهار واحد اصلي طراحي شده است :

   

  1-سنگ شكن شامل سنگ شكن فكي در مدار باز و سنگ شكن مخروطي در مدار بسته و سرند دو طبقه جهت دانه بندي مواد تا 22 ميلي متر.

   

  2-بخش آسياها شامل آسياي ميله اي در مدار باز، آسياي گلوله اي در مدار بسته و يك هيدروسيكلون كه سرريز اين هيدرو سيكلون به هيدرو سيكلونهاي نرمه گير منتقل و ته ريز آن جهت انجام خردايش بيشتر بخشي از خوراك آسياي گلوله اي است.

   

  3-واحد پر عيار سازي آپاتيت و جدا شدن مواد، خط فسفات شامل مخازن مواد افزودني، مخازن آماده سازي  و سلولهاي فلوتاسيون رافر و كلينر است. يك سري رافر و دو سري سلول كلينر وجود دارد. مواد پر عيار فسفات از ته ريز تيكنر كنسانتره به درام فيلتر منتقل و آبگيري نهائي انجام ميشود.

   

   4-واحد آبگيري و فيلتراسيون باطله كليه واحد توسط يك واحد كنترل مركزي SCADAكنترل و اداره مي شود.

   

  اعتراض کارگران کشتارگاه بجنورد

   

  ایسنا طی گزارشی از اعتراض کارگران کشتارگاه بجنورد نسبت به قراردادکاری ناروشن وعدم پرداخت حقوق وحق بیمه شان خبرداد.

   

  براساس این گزارش،سلاخهای این کشتارگاه گاهی اوقات از لحاظ کاری تحت پوشش شهرداری و گاهی اوقات تحت پوشش پیمانکار قرار میگیرند و وضعیت کاری آنها از نظر قراردادی مشخص نیست.

   

  سختی کار این افراد بر هیچ کسی پوشیده نیست چراکه همیشه با ابزاری همانند چاقو سر و کار دارند و امکان قطع و یا زخمی شدن یکی از اعضای بدن آنها وجود دارد، اما حقوقی که این افراد دریافت میکنند فقط هشت میلیون ریال است. در حال حاضر دو ماه از حقوق این افراد و چهار ماه بیمه آنها واریز نشده است.

   

  بنا به گفته تعدادی از سلاخها که بر اثر بیماری در بیمارستان بستری شده بودند، به علت پرداخت نشدن بیمه این افراد تعدادی از خیران هزینه بیمارستان آنها را پرداخت کرده بودند.

   

  تعداد سلاخها در این کشتارگاه اندک است و باید این افراد به صورت مستقیم تحت پوشش شهرداری قرار گیرند نه اینکه به صورت مقطعی تحت پوشش پیمانکاران قرار گیرند. این شیوه کار کردن صرفه اقتصادی ندارد.

   

  بنابهمین گزارش، این افراد قصد خودداری از کار و تجمع جلوی درب استانداری را داشته اند که با پیگیریهای انجام شده قانع شدند تا از انجام این کار منصرف شوند اما هر چه سریع تر باید وضعیت کاری آنها بهبود پیدا کند.

   

  پرستاران و پرداخت مطالباتشان

   

  قائم مقام سازمان نظام پرستاری با انتقاد از عدم پرداخت کارانه پرستاران گفت: وزیر بهداشت اگر قصد پرداخت مطالبه پرستاران را داشت میتوانست از درآمد دانشگاهها این مطالبات را بپردازد.

   

  به گزارش12دی ایلنا،محمد شریفمقدم؛ قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به نادیده انگاشتن جامعه پرستاری از سوی وزارت بهداشت گفت: مطالبات جامعه پرستاری به چند بخش عمده تقسیم میشود که میتوان در صدر آنها به اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری اشاره کرد که این مصوبه به سال 86 باز میگردد. از سه و نیم سال گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرحهای پر هزینهای مانند "طرح تحول سلامت" که دها هزار میلیار تومان هزینه داشت را اجرایی کرد، ولی هنوز قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاران را عملی نکرده است.

   

  شریفی ادامه داد: هربار به بهانههای واهی این طرح را عملی نکردهاند. حتی اگر در سال آینده وزیر بهداشت میخواست قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاران را اجرایی کند باید در بودجه سال 96 اعتباری را برای اجرایی کردن این قانون در نظر میگرفت که متاسفانه چیزی در نظر نگرفتند. ما در سال آینده هم امیدی به بهبود وضعیت موجود نداریم. این نشان میدهد که وزارت بهداشت هیچ عزم و ارادهای برای رسیدگی به وضعیت جامعه پرستاری ندارد.

   

  وی به عدم پرداخت کارانه به پرستاران اشاره و خاطرنشان کرد: پزشکان و پرستاران یازده ماه است که کارانه دریافت نکردهاند. باید توجه داشت که سهم پرستاران از این مبلغ بسیار کمتر از پزشکان است. از پنج هزار میلیارد تومان مطالبه پزشکان و پرستاران از کارانه، تنها حدود پانصد میلیارد تومان مربوط به پرستاران است. وزیر محترم اگر قصد پرداخت مطالبه پرستاران را داشت میتوانست از درآمد دانشگاهها این مبلغ را بپردازد.

   

  شریفمقدم در این خصوص مدعی شد: به نوعی پرداخت مطالبه کارانه پرستاران را گروکشی کردهاند به این صورت که پرداخت کارانه پرستاران را به پرداخت کارانه پزشکان گره زدهاند و میگویند، کارانهها را یک جا پرداخت خواهیم کرد.

   

  قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به عملکرد وزرات بهداشت در خصوص رسیدگی به وضعیت پرستاران گفت: در مدتی که از وزارت آقای هاشمی میگذرد رفتارها و فعالیتشان نشان میدهد که قصدی برای کمک به جامعه پرستاری کشور نداشت. اکنون هم با توجه به اینکه در اواخر دوره وزارت ایشان هستیم، امید به اینکه کاری برای جامعه پرستاران انجام دهد؛ وجود ندارد.

   

  شریفمقدم در پایان خاطرنشان کرد: جامعه پرستاری کشور بر اثر عملکرد نامطلوب وزارت بهداشت وضعیت بسیار ملتهبی دارد. در این سه، چهار سال گذشته وزیر محترم بهداشت تنها با قولهایی که هیچگاه عملی نشد؛ جامعه پرستاری کشور را سرگرم کردهاند و اکنون هم جامعه پرستاری کشور به شدت از وضعیت موجود ابراز نارضایتی میکنند و این التهاب در بین پرستاران بسیار محسوس است.

   

  تجمع اعتراضی اهالی روستای احمدکندی ایجرود

   

  پیش از ظهر روز12دی، شماری از اهالی روستای احمد کندی ایجرود در اعتراض به رقمهای بالای قبضهای شرکتهای خدماتی و تخریب منابع کشاورزی و طبیعی این روستا در مقابل استانداری زنجان تجمع کردند.

   

  به گزارش خ12دی فارس،اهالی این روستا در تجمع خود ضمن اعتراض به رقمهای بالای قبضهای شرکتهای خدماتی، خواستار جلوگیری از اجرای عملیات تخریب منابع طبیعی برای احداث معدن در روستای خود شدند.

   

  یکی از اهالی این روستا در حالی که قبض آب منزل خود را در دست داشت، پرداخت 3 میلیون و 100 هزار ریال برای هزینه مصرف یک ماه خود را غیر قابل قبول عنوان کرد و افزود: حتی من اگر روزی یک نوشابه نیز مصرف کنم، باز هم ماهانه 300 هزار تومان نمیشود.

   

  وی ادامه داد: نه تنها در قبض آب، بلکه قبض مصرف گاز و برق اهالی روستا نیز بسیار بالا بوده که موجب اعتراض اهالی است.

   

  یکی دیگر از اهالی این روستا نیز با بیان اینکه مسؤولان قصد دارند تا برای کشف معدن، منابع طبیعی روستا را تخریب کنند، گفت: روستای احمد کندی در فاصله 450 متری این کوه قرار دارد و تخریب و مینگذاری آن باعث آسیب به روستا و اهالی آن خواهد شد.

   

  یکی دیگر از اهالی روستای احمد کندی ایجرود با اشاره به اینکه در شهرستان ایجرود مسؤولان به حرف اهالی روستای ما و مردم گوش نمیدهند، گفت: ما به استانداری پناه آوردهایم تا بلکه صحبتهای ما را گوش دهند.

   

  تجـمع اهالی گـوری و فشانجـرد در فرمـانـداری جغتای

   

   روز11دی، قریب به صد نفر از اهالی روستاهای گوری و فشانجرد بخش هلالی جغتای در اعتراض به عدم بازنگری طرح هادی این روستاها در محل فرمانداری جغتای تجمع کردند.

   

  به گزارش منابع خبری محلی،سه سال پیش هزینه بازنگری و اصلاح نقشه طرح هادی دو روستا از مردم اخذ و به حساب بنیاد مسکن واریز شد اما اکنون بعد از سه سال هنوز هم اقدامی برای اصلاح این طرح صورت نگرفته است.

   

  دهیار روستای فشانجرد در حاشیه این تجمع گفت: حدود ۱۳۰ یا ۱۴۰ خانواده در روستای گوری و فشانجرد خارج از طرح هادی قرار گرفته اند که از نعمت گاز بی بهره اند.

   

  مرتضی فشانجردی تصریح کرد: سه سال پیش هزینه بازنگری و اصلاح نقشه طرح هادی دو روستا از مردم اخذ و به حساب بنیاد مسکن واریز شد اما اکنون بعد از سه سال هنوز هم اقدامی برای اصلاح این طرح صورت نگرفته است.

   

  وی افزود: مناطقی که امروز خارج از طرح قرار گرفته است از ۳۰ سال پیش سابقه سکونت دارند، علاوه بر این بنیاد مسکن برای منازل آنها پروانه ساخت صادر کرده است ولی حالا شرکت گاز به بهانه اینکه خارج از طرح هستید، از اعطای اشتراک گاز خودداری می کند.

   

  فشانجردی تاکید کرد: اگر زمین های ما خارج از محدوده روستا بود چرا پروانه ساخت دادند؟ چرا برای اصلاح نقشه هزینه دریافت کردن و چرا در ایام انتخابات وعده دادند این مشکل را حل می کنند؟

   

  یکی از ساکنان روستای گوری هم که در این تجمع شرکت کرده بود، گفت: منزل همسایه ام گاز دارد ولی به من می گویند خارج از محدوده قرار گرفتی!!

   

  وی ادامه داد: روستای ریواده انداز ما هم ساکن خارج از طرح ندارد ولی طرح هادی آنها سال ۹۲ بازنگری و اصلاح شد.

   

  در ادامه تلاش ماموران انتظامی و کارکنان فرمانداری برای خروج معترضین از ساختمان فرمانداری و هدایت آنان به بیرون از ساختمان با مقاومت مردم بی نتیجه ماند.

   

  در نهایت با حضور معاون فرماندار در بین معترضین مقرر شد تعداد ده نفر به عنوان نماینده معترضین با فرماندار دیدار و مشکلات خود را انعکاس دهند.

   

  جلسه نماینده معترضین با فرماندار در حالی برگزار شد که از ورود خبرنگاران به این جلسه ممانعت به عمل آمد.

   

  نماینده معترضین پس از خروج از جلسه گفتند: فرماندار وعده داده است در جلسه روز دوشنبه در کمیسیون مربوطه موضوع را پیگیری و نتیجه به اهالی این دو روستا اعلام کند.

   

  گفتنی است در تمام مدت تجمع علی آبادی در دفتر خود ماند و از حضور در جمع معترضان اجتناب کرد، همچنین برخی از مردم از رفتار ناشایست مدیر دفتر وی در طول تجمع گله داشتند.

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click