click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

   

  گزیده ی کوچــــــکی از اعتراض ها در آبان ماه نود و پنج

   

  تجمع کارگران سایپا

   

  کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا از روز گذشته دست به تجمع صنفی زدهاند. درحال حاضر نمایندگان کارگران در حال مذاکره با نمایندگان مدیرعامل هستند. منابع خبری ایلنا از تجمع صنفی کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا خبر میدهند. در این تجمع که در محوطه شرکت انجام شدهاست، چند صد نفر از این کارگران شرکت دارند. به گفته این منابع، این تجمع که از صبح روز گذشته آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و در حال حاضر، نمایندگان کارگران در حال مذاکره با نمایندگان مدیرعامل و مدیریت این شرکت هستند. این کارگران خواستههای خود را اینگونه عنوان کردند: تشکیل شوراهای اسلامی کار در کارخانه، افزایش سطح دستمزدها، پرداخت حق سنوات به بازنشستگان و پرداخت آکورد و بهره وری ماهانه. یکی از این کارگران میگوید: پرداخت آکورد و بهرهوری ماهانه به کارگران متوقف شده و بنکارتهای ماهانه نیز ماههاست شارژ نمیشوند. این کارگر که از روز گذشته در تجمع شرکت داشته، ابراز امیدواری میکند که مذاکرات نمایندگان کارگران با مدیریت به نتیجه مطلوب برسد و وضع شغلی و معیشتی کارگران این شرکت تولیدی که یکی از زیرمجموعههای شرکت سایپا محسوب میشود، بهبود پیدا کند.

   

  اعتراض کارگران خودروساز

   

  جمعی از کارگران خودروساز در دیدار از غرفه ایلنا در نمایشگاه مطبوعات از تلاش دولت و مجلس برای تغییرات ضدکارگری در قانون کار انتقاد کردند. روز گذشته، جمعی از کارگران خودروساز در دیدار از غرفه ایلنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات از لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار انتقاد کردند. این کارگران گفتند: خواسته جامعه کارگری نه تنها استرداد لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار، بلکه اجرایی شدن بندهای حمایتی این سند قانونی است که سالهاست به دست فراموشی سپرده شده. کارگران خودروساز از همه تشکلها و فعالین کارگری خواستند که به این تلاشها برای جرح و تعدیل قانون کار اعتراض کنند. این کارگران همچنین از نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس مصرانه خواستند که تلاش کنند این لایحه به دولت برگردانده شود. علاوه بر این، این کارگران به مطرح شدن مجدد طرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت انتقاد کردند و افزودند: منابع مالی تامین اجتماعی حق الناس کارگران است و هیچ نهادی حق دست اندازی به آن را ندارد.

   

  تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز

   

  روزهای16 و17آبان ماه،کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز تنگ بیجار دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت نفت زدند. به گزارش17آبان تابناک ، کارگرانی که اردیبهشت ماه سال جاری با دلایل نامشخص از کار در پروژه نفت و گاز تنگ بیجار اخراج شده اند، برای دومین روز متوالی است که در مقابل ساختمان وزارت نفت درتهران تجمع کرده اند وخواستار عمل به وعده هایی شدند که شاید حاصلش بازگشت نان به سفره خانواده هایشان باشد.علی رغم حضور دوروزه این کارگران هیچ یک از مسئولین وزارت نفت حاضر به استماع سخنان آنان و پیگیری مطالباتشان نشدند.

  کارگرانی که ضعف قانون پیر و فرسوده قانون کاروجولان شرکت هایی که تمام هستی خود را بردرآمد های اقتصادی و تمرکز بر بهره کشی از کارگرانی قرار داده اند که بواسطه کم سوادی یا از روی اجبار قرارداد هایی را امضا می کنند که از عواقب آن بی اطلاعند چشم امیدشان به دیدن هیچ مسئولی از وزارت نفت روشن نشد!

  این کارگران بومی که پس از سال ها کار درشرکت های تابعه وزارت نفت به دلایل نامعلوم اخراج شده اندتمام راه های اداری و اجتماعی ممکن را پیموده اند تا شاید برای بازگشت به کار و جلوگیری از مهاجرت و خانه به دوش شدن در حاشیه شهر های بزرگ راهی بیابند.تجمع مکرر در مقابل استانداری ، استفاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی ظرفیت رایزنی نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی ، تجمع وبیان مشکلات خود در وزارت نفت وبیان مشکلات موجود دررسانه ها. گرچه مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان ایلام این مساله رامتوجه نوع قرارداد منعقده مابین کارگران وشرکتهای طرف قرارداد وزارت نفت دانسته واظهارنموده است که تمدید قرار داد های یکساله کارگران منوط به خواست شرکت هاست اما در خصوص حمایت حقوقی از کارگران فوق افزود: وظیفه ذاتی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی پیگیری حقوقی مطالبات کارگران است منوط براینکه این پیگیری با ارائه دادخواست اولیه از سوی کارگر وتشکیل پرونده بدوی صورت گرفته باشد کما اینکه این اداره کل همواره حتی خارج از سیکل فوق حمایت لازم را به عمل آورده است. قابل یادآوری است که شرکت نفت وگاز تنگ بیجار پس از اخراج این کارگران دست به استخدام کارگران دیگری زده است.

   

  اعتراض کارکنان ذوب آهن اصفهان را سازمان دهیم: خطر برای چهارصد هزار خانوار

   

  ذوب آهن کارخانه ای بزرگ که به نوعی سمبل صنعتی شدن ایران نیز به حساب میآید حدود بیست هزار کارگر و مهندس دارد که در صورت تعطیلی همه آنها به همراه حدود شصت هزار کارگر معادنی که فقط برای ذوب آهن تأمین مواد اولیه انجام میدهند بیکار میشوند و این موضوع وقتی بیشتر باعث نگرانی میشود که

  استاندارد اشتغال غیر مستقیم نسبت به مستقیم در صنعت فولاد تا یک به بیست میباشد یعنی چهارصد هزار خانوار در معرض خطر قطع در آمد قرار دارند. بعلاوه اینکه سهام دار اصلی ذوب آهن سازمان تامین اجتماعی است!

  زیان انباشته شرکت ذوب آهن اصفهان از ۴ هزار و ۷۱۷ میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال در پایان سال ۹۱ با رشدی ۲۷۴ درصدی به ۱۲ هزار و ۹۳۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال در پایان سال گذشته رسیده و بدهیهای این شرکت هم ۶۵ هزار و ۸۳۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در پایان خرداد ماه امسال برآورد شده است. قرار گرفتن یکی از مهمترین و استراتژیک کردن واحدهای صنعتی بزرگ ایران در بحران مالی دلایل مختلف دارد و خارج کردن آن از باتلاق مالی یک ضرورت جدی است.

  به گزارش «تابناک اقتصادی»، اوضاع شرکت ذوب آهن اصفهان از حیث سود و زیان و انباشت بدهیها اصلاً خوب نیست هر چند در نیمه دوم سال گذشته روند افزایش زیان ابتدا روند کاهشی و سپس و در شش ماهه اول سال ٩۵ روند زیان پایان یافته و این شرکت وارد مرحله سود عملیاتی شده اما همین اعلام خطر مدیر عامل ذوب آهن در روزی که ذوب آهن جشن افتتاح پروژه ریل ملی را برگزار میکرد نشان از حساسیت موضوع دارد. هر چند وی میتوانست از تلاشش برای راه اندازی پروژه ریل ملی و تکمیل آن در همین مدت کوتاه آمدنش بگوید اما صادقی صرفاً اشاره کوچکی به کاهش هزینهها و بهبود مدیریت توزیع و فروش خود داشت اما به شدت اعلام خطر کرد، چرا که او نیک میداند در شرایط فعلی صنعت فولاد تنها قادر به ایجاد سود عملیاتی است که این خود کار بسیار بزرگ و مشکلی است. ذوب آهن نه تنها از بحران جهانی فولاد رنج میبرد بلکه متأسفانه به دلیل سیستم تولیدش که بر مبنای استفاده از ذغال به جای گاز مانند هشتاد درصد تولید کننده های دنیاست از سوبسید انرژى نیز در مقایسه با دیگر تولید کنندگان داخلی بی بهره است.

  روایت مدیرعامل از بحران بدهیها

  اما بخوانید روایت جدید احمد صادقی، مدیرعامل شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان از بحران بدهیها که به گفته او این شرکت  به صورت روزانه ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بهرهبانکی پرداخت میکند. او زیان سال گذشته شرکت ذوب آهن را ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعلام و تاکید کرد: ۳ هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان بدهی بانکی، بار مالی برای ذوبآهن ایجاد کرده و ۳ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان به سازمانها، معادن و بنگاههای تأمین کننده مواد اولیه بدهی داریم.

  مدیرعامل ذوبآهن اصفهان با بیان اینکه واحدهای زغالی ما در حال نابودی هستند، گفت: بدهیهای ذوبآهن سبب شده تا به دلیل عدم توان ذوبآهن برای شارژ بدهیها این واحدها با مشکلاتی مواجه شویم، از سوی دیگر در حال حاضر به دلیل حجم بدهی بانکی و بالا بودن نرخ سود، ۷۲۰ میلیارد تومان بهره بانکی و به عبارت دیگر روزانه ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بهره بانکی پرداخت میکنیم. البته مرد اول شرکت ذوب آهن قول داده این شرکت را از زیان دهی خارج کند تا به گفته او، نه تنها زیان ده نباشد بلکه سود قابل قبولی داشته باشد و این کارخانه بتواند با کارخانههای چینی رقابت کند.

  زخم رکود صنعت ساختمان بر صنایع فولادی

  بحران مالی در یکی از بزرگترین، قدیمیترین و استراتژیکترین صنایع فولادی ایران، دلایل مختلفی دارد، از افت قیمت جهانی نفت و کاهش قیمت محصولات فولادی از یک سو، از دست رفتن بخشی از بازار صادراتی ایران تا تشدید روند ورود محصولات خارجی با کیفیت پایینتر و البته سیاستهای کشورهای دیگر جهان از جمله چین؛ اما تردیدی وجود ندارد که کاهش شدید درآمدهای نفتی و ایست قلبی برخی پروژه های عمرانی و سکته در صنعت ساخت و ساز باعث تشدید بحران مالی در شرکتهای بزرگ صنعتی و استراتژیک نظیر ذوب آهن اصفهان شده است.

  به گونه ای که ارزش ریالی فروش محصولات فولادی شرکت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ ۳۳ درصد کم شده که ناشی از کاهش ۱۸ درصدی میزان فروش از یک سو و ۱۵ درصد هم به دلیل کاهش قیمت محصولات در بازار بوده است . این واحد صنعتی ایران با چالشهایی همچون عدم تحقق برنامه فروش داخلی، عدم تولید و فروش محصولات نوردی صادراتی، کاهش صادرات محصولات، تأخیر در اجرای طرحهای توسعه و البته کمبود مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مواجه است.

  مشتی نمونه خروار؛ دوربین دولت کجاست

  اما چه کمکی از دولت برای این مجتمع متصور است، به طور قطع ورود و حمایت همه جانبه دولت از صنعت خودرو برای دیگر صنایع نیز این توقع را ایجاد نموده است که کمکهای مشابهی را دریافت نمایند. تنفس در بازپرداخت تسهیلات معوق ، حذف و کاهش اساسی جرایم دیرکرد با توجه به شرایط ویژه کشور در سالهای گذشته و همینطور افزایش میزان اعتبار این واحدها از مهمترین درخواستهای این مدیران صنعتی برای نجات شرکتهای چون ذوب آهن است .

  ذوب آهن اصفهان تنها یک مصداق از بحران مالی و تنگنای اقتصادی در صنایع بزرگ ایران است، دل خوش کردن مقامات اقتصادی دولت به مبوه دادن تلاشهای هیات مدیره شرکتها و واحدهای صنعتی گرفتار در بحران مالی و البته زیان دیده از رکود اقتصادی، باعث تحلیل رفتن ظرفیتهای رقابتی و تضعیف ساختارهای اقتصادی بنگاه های بزرگ صنعتی شده و در عمل بخشی از توان اقتصادی و صنعتی ایران در رقابت با دیگر رقبا از دست خواهد رفت. حالا وقت مناسبی است که دوربین دولت روی پرونده واحدهای صنعتی بزرگ و استراتژیک تمرکز کند و دستکم تا زمان ورود ایران به دوران رشد اقتصادی ۵ درصدی مستمر، پایدار، موزون و فراگیر در همه بخشها، نسخه نجات این صنایع را تجویز کند و با سیاستهایی چون استمهال بدهیهای انباشت شده، بسترسازی برای استفاده از تسهیلات ارزی ارزان قیمت،حذف و کاهش اساسی جرایم دیرکرد با توجه به شرایط ویژه کشور در سال های گذشته و همینطور افزایش میزان اعتبار این واحد ها، تغییر سیاستهای تجاری برای جلوگیری از محصولات فولادی خارجی، مقاوم سازی ساختار اقتصادی بنگاه های بزرگ صنعتی با رونق بخشیدن به صنایعی چون صنعت ساختمان و … صنایعی همچون شرکت ذوب آهن اصفهان را از وضعیت اورژانس مالی به بخش مراقبتهای ویژه منتقل کند. چرا که چشم بیش از نصف مردم ایران و شاید بیشتر به نوسان ارزش سهام و سودآوری شرکتهایی چون ذوب آهن اصفهان است، هرچند شاید ۹۰ درصد مردم ندانند که در سود و زیان آن شریک هستند

   

  راهپیمایی کارگران اعتصابی کارخانه ماشین سازی

   

  روزهای15و16آبان ماه،کارگران اعتصابی کارخانه ماشین سازی هپکوبرای چندمین بار دست به راهپیمایی درسطح شهراراک زدند.

  به گزارش16آبان دیار آفتاب،روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه کارگران شرکت هپکو اراک برای ۱۵ روزمتوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و معوقاتشان، مشخص نمودن وضعیت سهامدار و عدم ثبت مدیریت، اعتصاب کردند و با خروج از شرکت به مسئولان یاد آور شدند تا به مشکلات آنها رسیدگی کنند. شنبه ۱۵ آبان نیز کارگران این شرکت در اعتراض به وضع موجود و عدم رسیدگی مسئولان به این مسئله تجمع و راهپیمایی کردند. کارگران هپکو ۱۱ آبان ماه  نیز با راهپیمایی در مسیر شرکت تا مرکز شهر و تجمع مقابل مصلی بیت المقدس اراک نیز خواسته خود را به مسئولین گوشزد کرده بودند. به گزارش دیروزایرنا درهمین رابطه،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفت: حقوق معوقه کارکنان کارخانه هپکو اراک تا پایان آبان ماه جاری پرداخت می شود. ظفر افشون شامگاه یکشنبه در نشست رسیدگی به مشکلات کارخانه هپکو اراک، افزود: تمامی معوقه کارکنان این واحد تولیدی 60 میلیارد ریال برآورد می شود که سهامدار اصلی شرکت باید نیمی از این مطالبات و معوقات را تا پایان هفته جاری به حساب کارگران واریز کند.

  وی ادامه داد: بقیه معوقه کارکنان شرکت هپکو اراک نیز باید تا پایان آبان ماه جاری به حساب کارگران واریز شود.

  معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: پس از پرداخت مطالبات کارگران، سهامدار اصلی شرکت و مسئولان سازمان خصوصی سازی این شرکت را به سهامدار جدید تحویل دهند. وی اضافه کرد: از سال گذشته یک سهامدار جدید برای خرید شرکت هپکو اراک اعلام آمادگی کرده بود که به دلیل مشکلات بسیاری از قبیل تحریم های بانکی قادر به وارد کردن منابع مالی مورد نیاز به ایران نبود اما، این هم اکنون این مشکل حل شده است و تا پایان آذرماه سال جاری مشکل این واحد تولیدی به کلی حل می شود. افشون ادامه داد: در راستای خروج این شرکت از رکود نیز استانداری مرکزی رایزنی های مهمی در خصوص انعقاد قرارداد 1000 دستگاه ماشین آلات راهسازی با وزارت راه و شهر سازی انجام داده که در صورت عملیاتی شدن این مهم شرکت هپکو به روزهای اوج خود باز می گردد. کارگران هپکو از سه شنبه هفته گذشته کار را تعطیل و برای دریافت مطالبات خود اعتراض داشته اند.

  درهمین رابطه

  شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) با موقعیتی منحصر به فرد در ایران و خاورمیانه به منظور ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ذینفعان، ساخت تولید – توزیع و پشتیبانی ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی را با بهره گیری از منابع مدیریتی و انسانی کار آمد و متبحر ، ماشین آلات و تجهیزات مدرن و تکنولوژی بر عهده دارد و از این طریق نقش مهمی را در اجرای پروژه های زیر بنایی ایفاء می کند .شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار در شهر اراک با هدف مونتاژ ماشین آلات راهسازی تاسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکتهای اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک، و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً شروع به فعالیت نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به ساخت ماشین آلات راهسازی و معدنی در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعهای از مدرن ترین ماشین آلات، با ظرفیت تقریبی۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ آغاز گردید. شرکت هپکو در تولید و تامین ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی از جمله ماشین آلاتی بیل چرخ زنجیری، بیل چرخ لاستیکی، بلدوزر، لودر ، بهکو لودر، مینی لودر، غلطک، گریدر، شاول، دامپتراک، لوله گذار، کمباین، تراکتور فعالیت دارد. این شرکت از سال ۸۶ تا کنون به دلیل سو مدیریت با مشکلات فراوانی روبه رو بوده است و طی این مدت روز به روز به مشکلات این شرکت افزوده شده است و مسئولان هم تا کنون به قول های که برای رفع مشکلات این شرکت داده اند عمل نکرده اند.

  رئیس سازمان بسیج مستضعفان از شرکت هپکو اراک اشاره کرد و افزود: قبلا از سوی مسئولان مشکلات شرکت را نتیجه تحریم ها عنوان می کردند و می خواستند با این استدلال شرکت را نابود کنند ولی بعد از بازدید سردار نقدی از این شرکت و عنوان این مطالب که اگر فقط ۸ درصد از نیاز کشور در خصوص ماشین آلات را از این شرکت تامین کنند این شرکت فعال به کار ادامه خواهد داد نشان داد که سو مدیریت در این شرکت بیش از هر چیز دیگر بر مشکلا این شرکت افزوده است. این کارگر شرکت هپکو با اشاره به اینکه مدیر عامل شرکت که در تهران مستقراست گفت:مدیر عامل معمولا هفته ای یکبار به شرکت سر می زند و بیشتر وقت خود را در تهران سپری می کند.

  یکی دیگر ازکارگران این شرکت با انتقاد از عدم حضور حداقل یکی از اعضای کابینه هیات دولت در سفر به استان مرکزی به منظور بازدید از شرکت هپکو اراک علی رغم جایگاه،ظرفیت تولیدی و مشکلات پیش رو گفت: علیرغم اینکه شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) با موقعیتی منحصر به فرد در ایران و خاورمیانه به منظور ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ذینفعان، ساخت، تولید – توزیع و پشتیبانی ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی را بر عهده دارد و از این طریق نقش مهمی را در اجرای پروژه های زیر بنایی ایفاء می کند ولی هیچ یک از اعضای کابینه هیات دولت برای بازدید از این شرکت نیامدند تا از نزدیک تجهیزات این شرکت را ببیند و برای رفع مشکلات تصمیم لازم را بگیرند. وی افزود: با توجه به اینکه مسئولان قول حل مشکلات این واحد تولیدی را داده بودند تا کنون هیچ اقدامی برای این شرکت انجام نشده است و مشکلات شرکت همچنان پا برجا است. وی ادامه داد: در خصوص تغییر سهام داران این شرکت که قبلا استاندار قول داده بود تا بعد از سفر هیات دولت به استان انجام شود هنوز اقدامی انجام نشده است. وی همچنین گفت: البته شنیده شده است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با فردی که قرار بوده سهم شرکت را خریداری کند جلسه ای داشته و گویا تغییر سهامداران به آخر آبان ماه موکول شده است.

  وی با بیان اینکه شرکت هپکو ظرفیت این را دارد که به صورت سه شیفت و در هر شیفت هزار نفر را به کار گیرد ادامه داد: متاسفانه به جای افزایش تعداد کارگران،نیروی کار این شرکت از سال ۸۶ تا کنون از ۲۴۰۰ کارگر به ۹۰۰ نفر رسیده است. وی افزود: طی این مدت هر چقدر کارگر بازنشسته شده و یا بازخرید شده است نیروی جدید جایگزین نشده است.

   

  خواست کارگران بازنشسته دستگاههای دولتی

   

  ایلنا: جمعی از کارگران بازنشسته دستگاههایدولتی که نسبت به نحوه محاسبه مستمریهای خود معترضند از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.

  به گزارش خبرنگار ایلنا این افراد که در زمان اشتغالشان در چارچوب قانون کار به عنوان کارگر در وزارتخانهها و سازمانهای مختلف دولتی مشغول کاربودند، در سالهای نیمه دوم دهه 80 در قالب قوانین بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شدهاند.

  به گفته آنها در آن زمان دولت در راستای اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری به تمامی مستخدمینی که بیش از 25 سال سابقه داشتند پیشنهاد داده بود تا در ازاء استفاده از سنوات ارفاقی باقیمانده سالهای خدمت، به صورت پیش از موعد بازنشسته بشوند.

  بنابر این اظهارات هرکدام از اعضا این گروه از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که ظاهرا تعداد آنها در سراسر کشور تا حدود 5 هزار نفر میرسد بسته به سوابق کاری خود با دریافت یک تا پنج سال سنوات ارفاقی که تمامی هزینه های آن همان زمان از طرف دولت پرداخت شده بود، بازنشسته میشوند.

  از قرار معلوم مشکل کنونی این افراد زمانی آغاز میشود که مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی در محاسبه مستمری دوران بازنشستگی آنها، سنوات ارفاقی را نادیده میگیرد و تنها بر اساس میانگین حق بیمه ای که توسط این افراد در دو سال آخر خدمتشان پرداخت شده است محاسبات خود را انجام می دهد.

  براین اساس، اعتراض این گروه از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به نادیده گرفتن حق بیمههایی است که سازمان تامین اجتماعی به صورت تصاعدی بابت سنوات ارفاقی آنها دریافت کرده است چرا که آنها مدعی هستند در حال حاضر میان ارزش ریالی مبلغ مستمری آنها با مستمری سایر افرادی که در موقعیت مشابه بدون استفاده از فرصت سنوات ارفاقی بازنشسته شدهاند تا 45 درصد اختلاف وجود دارد.

  بازنشستگان یاد شده که مدعی هستند در ادامه پیگیریهای صنفی خود موفق شدهاند تا از دوان عدالت اداری رای مساعد دریافت کنند، افزودند: واقعیت این است که تا به این لحظه مدیران سازمان تامین اجتماعی به بهانههای مختلف اداری از اجرای رای دیوان خودداری کردهاند.

  آنها بایادآوری اینکه دست کم از سال گذشته تاکنون هیاتی مرکب از مدیران وزارت کار، اداره حقوقی مجلس و نهاد ریاست جمهوری در جریان این پرونده قرار گرفته و در بررسیهای خود رای نهایی را به آنها دادهاند، افزودند: ما خواهان آن هستیم تا مسئولان وزارت کار به تعهد قانونی خود هرچه زودتر عمل کنند.

  به صورت مشخص این افراد بایادآوری اینکه وزارت کار باید طبق قانون در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با بازنشستگی پیش از موعد گزارش عملکردی را تهیه و به دولت و مجلس ارسال کند، افزودند: ظاهرا در خصوص مورد آنها تاکنون چنین گزارشی تهیه نشده است.

  آنها میگویند: این گزارش میتواند مسیر را برای ادامه پیگیریهای حقوقی در جهت اجرای کامل قانون بازنماید، چرا که به ادعای مسئولان مربوطه اصلاح مستمریبازنشستگی محاسبه شده نیازمند پیش بینی اعتبارات مالی در بودجهاست.

   

   خودداری کارگران صنعتی بهشهر از خوردن غذای کارخانه

   

   منابع کارگری ایلنا در کارخانه صنعتی بهشهر  با اعلام این خبر  به ایلنا گفتند: دلیل اصلی نارضایتی کارگران این کارخانه سازنده روغن نباتی خوراکی که شمار آنها به 500 نفر می رسد، عدم اعمال افزایش مزایای مزدی همانند حق پاداش ،تولید وحق جذب است  که مطابق عرف رایج در این واحد تولیدی به صورت سالانه به دستمزدهای آنها افزوده می شده است.

  این کارگران درباره مطالبات صنفی خود گفتند: شهریور ماه  هر سال کارفرما برخی مزایای که شامل حق پاداش ،تولید وحق جذب می شود به صورت درصدی به دستمزد کارگران اضافه می کرد این در حالیست که از پاییز سال جاری این اتفاق هنوز نیافتاده است.

  در این رابطه به نقل از کارگرانی که از ده روز پیش در کارخانه یادشده حاضر به خوردن وعده غذایی روزانه نشدهاند گفته میشود: مدیریت کارخانه که از حدود سه سال پیش ثابت مانده است تا این لحظه پاسخ روشنی به این خواستهصنفی ما ارائه نکرده است.

  این کارگران که شمار آنها نزدیک به 500 نفر است میگویند: قبل از اینکه بخواهیم به نشانه اعتراض از خوردن وعده غذایی روزانه خودداری کنیم، از طریق مکاتبه با کارفرما پیگیری خواسته خود بودیم اما چون پاسخی به ما داده نشد از 10 روز پیش اقدام اعتراضی خود را در پیش گرفتیم.

   

  گردهمایی اعتراضی طرفداران محیط زیست

   

  صبح امروز21آبان،هزاران نفر از طرفداران محیط زیست دراعتراض به تخریبهای صورت گرفته از عبور خط لوله گاز دماوند به لاریجان دست به تجمع در آیینه رود زدند.

   

  بنا به گزارشات منتشره بتاریخ21آبان، صبح امروز، هزاران نفر ازطرفداران محیط زیست دراعتراض به تخریبهای صورت گرفته به علت عبور خط لوله گاز دماوند به لاریجان ، در آیینه رود، گرد هم آمدند.

   

  هزاران نفر از پیر و جوان، در کنار همد یگر ونیز اعضای انجمن کوهنوردی  ازجمله کوهنورد سرشناس پروانه کاظمی فاتح اورست و ماکالو و چندین قله هشت هزارمتری، از اهمیت این موضوع برای مردم شهرستان دماوند و علاقهمندان به طبیعت حکایت دارد.

   

  انتقال خط لوله با فشار بالا، انتقال از کوهستان با حجم خاکبرداری چند برابر، از بین رفتن پوشش گیاهی، ایجاد روان آبها و سیل آبها و افزایش مشکلات آبی شهرستان، تخریب زیبایی منظره شهر دماوند، عدم انطباق خط لوله و حریم آن با طرحهای جامع و تفصیلی شهرستان و تداخل با توسعه و رشد مناطق شهری و روستایی، تخریب گسترده حوزه آب خیر بالادست شهرستان دماوند و جاده دسترسی با عرض ۱۴ متر بهعنوان مقدمهای بر کوه خواری از موارد زیانبار اجرای این پروژه در مسیر فعلی میباشد.

   

  همچنین عدم موافقت استانداری تهران در زمان اجرا، عدم موافقت سازمان صنایع و معادن استان تهران، عدم موافقت اداره کل راه و شهرسازی، عدم موافقت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، شروع به کار پروژه بدون اخذ مجوز کارگروه ماده ۲ محیطزیست و وقوع جرم مطابق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، عدم صدور مجوز ماده ۲۱۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، تحمیل هزینه هر انشعاب ۳۰ میلیون تومان بهجای ۶ میلیون تومان، از جمله ایرادات مطرحشده توسط حامیان مردمی محیطزیست این طرح میباشد.

   

  لازم به ذکر است برای مقایسه حجم تخریب در هشت کیلومتر خط لوله گاز، حجم خاک ۲.۰۰۰.۰۰۰ مترمکعب و سطح تخریب ۴۰۰.۰۰۰مترمربع رخ داده است و این در حالی است که سطح شهرک مجاور مسیر ۱۵۰.۰۰۰مترمربع حجم خاک و بدنه سد وادان ۴۲۰.۰۰۰مترمکعب میباشد.

   

  برپایه این گزارشات، شهریورماه سال گذشته پروژهای به عنوان خط انتقال لوله گاز از دماوند برای گازرسانی به بخشهایی از لاریجان در شهرستان آمل به طول 46 کیلومتر در بکرترین منطقه دماوند در ارتفاعات حدود 3 هزار متری آغاز شد.

   

  با توجه به میزان تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، حامیان محیط زیست نسبت به این پروژه حساس شدند؛ مردم دماوند پس از بررسیهای لازم متوجه شدند که پروژه گازرسانی بدون اخذ مجوزهای لازم از جمله ارزیابی زیست محیطی با سرعت و قدرت کار خود را آغاز کرده است.

   

  در طول فصل برف و سرمای زمستان نزدیک به 200 دستگاه ماشینآلات در ارتفاعات دماوند با قدرت دست به تخریب محیط زیست زدند و انگار سرما در وجود آنها تأثیری نداشت و حتی در طول شب نیز عملیات اجرایی انجام میدادند.

   

  در خصوص ملی بودن یا نبودن پروژه مذکور مسائل زیادی وجود داشت، اما در حقیقت مستندی برای اثبات ملی بودن پروژه وجود نداشت. بر این اساس، پس از حساسیت و اعتراض مردم شهر دماوند نسبت به اجرای این پروژه، دستگاههای دولتی شهرستان دماوند که اکثرا در جریان نبودند، وارد میدان شدند و نشستهای متعددی را در این خصوص برگزار کردند.

   

  در این زمینه، با توجه به اینکه پیمانکاران پروژه گازرسانی نتوانستند مدارک مستندی ارائه دهند، با مصوبه شورای تأمین شهرستان دماوند جلوی عملیات این پروژه گرفته شد.

   

  پس از جلوگیری چند ماهه از پروژه مذکور، دوباره ماشینآلات عملیاتی آن به جان کوههای بکر دماوند افتادند و بدون توجه به خواسته مردم کار خود را آغاز کردند.

   

  کارخانه قندیاسوج واعتراضات کارگرانش

   

  در حالی که همه منتظر واگذاری کارخانه قندیاسوج به مالک جدید بودند تا شاید صنعت پیر بعد از سالها درجا زدن، رنگ و رویی بگیرد و به ایام شکوه و بزرگیش برگردد، کارگران این مجموعه در اعتراض به حقوق معوق و نحوه مدیریت در کارخانه راکد و تعطیل شده قند یاسوج دست به اعتراض و تحصن زدند و از ورود مدیرعامل به مجموعه جلوگیری کردند.

   

  کارگران قندی که 4 ماه از سال 1395 حقوق نگرفتهاند، همچنین از دهه 80 هم مطالباتی دارند،  مدیرعامل کارخانه قند را متهم به دریافت حقوق کلان در زمانی که حقوق کارگران معوق شده نمودند و خواستار تغییر مدیریت در این کارخانه شدند، این کارگران حتی راضی نشدند که قدرت الله حبیبی، مدیرعامل کارخانه به محل کارش ورود کند.

   

  مدیربخش کشاورزی کارخانه قند یاسوج با تایید اعتراض کارگران، میگوید: با فعالیت کارخانه قند صنایع مکمل این کارخانه نیز در استان فعال میشود و از این کارخانه 750 نفر میتوانند نان بخورند اما سوء مدیریت، کارخانه قند یاسوج را در قریب به سه دهه به نابودی کشانده است.

   

  وی میافزاید: می توان کارخانه قند را در طول سه سال به نقطه ایدهآل و اوج شکوفایی رساند به طوریکه بخشهای مکملی مانند کشاورزی، کامیونداران و صاحبان ادوات کشاورزی نیز فعال باشند.

   

  وی با بیان اینکه مدیرعامل فعلی توان مدیریتی این مجموعه را ندارد، این موضوع را یکی از علل اعتراضات کارگران و تحصن آنها دانست.

   

  یکی از کارگران کارخانه قند یاسوج نیز از معوقات 4 ماهه خود از این کارخانه خبر داد و حقوق و مزایای مدیرعامل کارخانه را حدود 150 میلیون ریال خواند و گفت: مدیرعامل کارخانه در خانهای متعلق به کارخانه و با نگهبانانی اختصاصی از مجموعه کارخانه قند زندگی میکند و من کارگر چهارماه حقوق نگرفتهام.

   

  وی خاطرنشان کرد: حقوقهای سالهای 83 و 84 را نیز از کارخانه طلب داریم و همچنین مزایای جانبی از جمله حق مأموریت سال های 93 و 94 را پرداخت نکرده اند.

   

  یکی دیگر از مدیران کارخانه قند یاسوج میگوید: در سالهای اخیر در کارخانه قند یاسوج ضعف مدیریت وجود داشته که این کارخانه به این حال و روز افتاده است.

   

  وی میافزاید: در زمان مدیریت قبل این کارخانه نیز سوء مدیریت وجود داشت و در زمانی که پول های هنگفتی به کارخانه تزریق شد و قیمت شکر هم مناسب بود و به وفور پیدا می شد، هیچ کار خاصی صورت نگرفت.

   

  بههرحال کارگان معترض اجازه ورود مدیرعامل به کارخانه را ندادند و با تحصن خود سه خواسته تغییر مدیریت کارخانه، پرداخت حقوق معوقه و فعال شدن این کارخانه را از مسئولان متولی داشتند.

   

  فرماندار بویراحمد با بیان اینکه قبلا در جریان مشکلات کارگران بودم، گفت: هنوز با کارگران در مورد مشکل فعلی آنها صحبت نکردهام و نمیدانم که چه اتفاقی افتاده که دوباره دست به تحصن زدهاند.

   

  محمد کاظم نظری میافزاید: نظر ما این است که این کارخانه تعیین تکلیف شود و از بلاتکلیفی خارج شده و بحث مالکیت آن مشخص گردد.

   

  وی با بیان اینکه تکلیف کارگران نیز باید مشخص شود، تصریح کرد: بانک تجارت باید حقوق کارگران را پرداخت کند، کارگران این کارخانه همه مشکل دارند و نیازمند حقوقشان هستند که  پرداخت آن ضروری است.

   

  فرماندار بویراحمد در پاسخ به این سوال که کارگران معتقدند که مدیرعامل کارخانه در زمان معوق شدن حقوق آنها، ماهیانه 150 میلیون ریال حقوق و مزایا دریافت میکرده، ضمن اظهار بی اطلاعی نسبت به این موضوع، بیان کرد: اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، باید مستندات آن ارائه شود.

   

  نظری با اشاره به اینکه این کارخانه قرار بود به مالک جدید منتقل شود اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده، خاطرنشان کرد: راهی جز واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، چرا که دولت نشان داده که در این حیطه موفق نبوده و باید به بخش خصوصی به معنای واقعی و توانمند واگذار شود.

   

  بنابهمین گزارش،کارخانه قند یاسوج در سال 1344 ایجاد شد تا امروز در بین اهالی کهگیلویه و بویراحمد لقب پیرترین صنعت استان را هم داشته باشد. سخن در باب پیر شدن کارخانه قند، گزافه نیست و حدود دو دهه است که این صنعت بزرگ کهگیلویه و بویراحمد با بحرانهای زیادی دست و پنجه نرم میکند.

   

  کارخانه قند یاسوج، در سالهای اخیر همواره در برزخ تعطیلی و راه اندازی مجدد بوده و شرایط سختی که بیش از همه کام کارگران قندی را تلخ کرده است. در سالهای اخیر روزی نبوده که حقوق این کارگران به تعویق نیفتد و یا با تحصن و اعتراض و اعتصاب در پی دریافت حقوق حقه خود نباشند.

   

  کارگران قندی در سالهای اخیر زجرهای بسیاری از کارخانه قند کشیدهاند، بحرانهای شدید در مادر صنعت استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از همه کارگران و خانواده آنها را عذاب داد.

   

  در چند سال اخیر یکی از دغدغههای مهم هر کسی که بر کرسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تکیه زده است، راه اندازی و سرپا ایستادن کارخانه قند بوده که اغلب هم جز مسکنی موقتی و تعطیلی دوباره راه به جایی نمیبرد.

   

  بالاخره پس از سالها تلاش، بانک تجارت به عنوان مالک کارخانه قند به این نتیجه رسید که توان سرپا نگهداشتن و نجات کارخانه قند یاسوج را ندارد، پس در مزایدهای این کارخانه را به فروش گذاشت که در این مزایده نیز یک صنعتگر هم استانی توانست کارخانه قند را بخرد.

   

  تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعات

   

  گروهی از متقاضیان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعات با برگزاری تجمع نسبت به سیاستهای دولت درقبال این طرح انتقاد کردند.

   

  به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» ، تعدادی از متقاضیان مسکن مهر با حضور در بیستو دومین  نمایشگاه مطبوعات نسبت به سیاستهای دولت در قبال این طرح واکنش نشان دادند.

   

  این گروه از متقاضیان مسکن مهر در مواجهه با بازدید ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی از نمایشگاه با سردادن شعار اعتراضات خود را مطرح کردند.

   

  تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی گلناز وبستن جاده

   

  کارگران کارخانه روغن نباتی گلناز حدود یک هفته است که دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ونداشتن امنیت شغلی دراعتصاب بسر می برند.

   

  شب گذشته مدیر کارخانه روغن نباتی گلناز از کلیه کارکنان خواسته روز ۱۹ آبان بر سرکار حاضر نشوند و کارخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

   

  صبح روز19آبان،کارگران روغن نباتی گلناز در اعتراض به تعطیلی این کارخانه و عدم پرداخت حقوق معوقه خود در مقابل درب کارخانه تجمع کردند.

   

  این کارگران معترض جاده کرمان ـ جوپار را مسدود کردند، کارخانه در ۱۸ کیلومتری این جاده واقع است. این اقدام موجب تصادف یکی از کارگران به نام مجید امیر بیگی شد که حال وی وخیم گزارش شده است. وی به بیمارستان باهنر منتقل شده، مسئولان بیمارستان باهنر بستری شدن او را در این بیمارستان تایید کردند.

   

  بنابه گزارشات منتشره،شنیده های حاکی از آن است که رئیس کارخانه روغن نباتی گلناز از کلیه کارکنان خواسته امروز ۱۹ آبان بر سرکار حاضر نشوند و کارخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

   

  اما کارگران به روال سابق برسرکار خود حاضر شدند. بسته بودن درب کارخانه موجب اعتراض آنها شد. با شدت گرفتن اعتراض کارگران درب ورودی کارخانه را باز کردند.

   

  گفته می شود که کارگران جاده کرمان ـ جوپار را مسدود کردند، کارخانه در ۱۸ کیلومتری این جاده واقع است. این اقدام موجب تصادف یکی از کارگران به نام مجید امیر بیگی شد. وی به بیمارستان باهنر منتقل شده، مسئولان بیمارستان باهنر بستری شدن او را در این بیمارستان تایید کردند.

   

  این کارخانه ۷۰۰ کارگر دارد آنها به بسته شدن کارخانه و عدم پرداخت حقوق معوق خود اعتراض داشتند.

   

  ازقرارمعلوم،با وساطت بخشدار ماهان و یگان ویژه جاده بازگشایی می شود و درب کارخانه نیز باز می شود.

   

  در گزارشات منتشره درهمین رابطه آمده است:امروز صبح شنیدیم که کارخانه گلناز مجددا حادثه آفرید این باربه علت مسائل مالی رئیس کارخانه از کلیه کارکنان خواست که امروز ۱۹ آبان کارگران سر کار حاضر نشوند و کارخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

   

  بسیاری از کارگران که چندین سال سابقه کار داشتند و رسمی بودند به لحاظ اینکه اگر نروند از کار بیکار خواهند شد. مثل همیشه سر کار خود حاضر می شوند ، متاسفانه با درهای بسته کارخانه روبرو می شوند، آنها لب به اعتراض می گشایند و علت را خواستار می شوند که کسی جوابگوی آنها نیست بالاخره با اعتراض شدید کارگران درب ورودی کارخانه به روی آنان باز می شود و کارگران فقط می توانستند وارد محوطه شوند عده ای خواستند که به استانداری بروند تا صدای اعتراضشان را آنجا به گوش مسئولین برسانند که در همین حین شخصی به نام مجید امیر بیگی که کارگر این کارخانه است برای عبور از جاده دچار سانحه شده و از ناحیه سر و پا آسیب می بیند و سریعا به بیمارستان باهنر انتقال داده می شود.

   

  کارخانه گلناز کرمان که قرار بود تسهیلاتی را دریافت کند وکارگران خود را به کار برگزداند و طرح توسعه ای خود را با افزایش ۲۰۰۰ نیرو پیش ببرد با تعطیلی های مداوم روبه رو گردیده و وعده های مسئولین به سرانجام نرسیده است .

   

  مشکلات کارخانه روغن نباتی کرمان تمامی ندارد و از ابتدای سال جاری اخبار بسیاری در سایت های مختلف کشور در خصوص کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان منتشر شده است درست یک روز بعد از اعلام تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران مسئولان این واحد مدیر کارخانه تمامی کارگران را به کار گرفت و مسئولان استانی جلسات و کمیسیون های اقتصادی را تشکیل دادند که اکنون این کارخانه را به حالت احتضار درآورده است .

   

  اما واقعا مشکل اصلی کارخانه روغن نباتی گلناز که اکنون آخرین نیروهای تولیدی خود را معلق گذارده و تنها تعدادی از نیروهای  انتظامات ،  واحد های فنی و برق کارخانه را بر سر کار نگه داشته است ، چیست ؟؟؟؟

   

  تعدادی از کارگران کارخانه روغن نباتی کرمان اعلام کردند که بعد از چند روز اعتصاب در کارخانه توسط کارگران خط تولید مبنی بر خلف وعده مسئولین در پرداخت معوقاتشان دیروز عصر تنها باپرداخت ۵۰ درصد از معوقات خود روبه رو شدند که با عدم پذیرش آن از سوی کارگران کارخانه بار دیگر به حالت تعلیق در آمده است.

   

  این کارگران اعلام کردند طی اعتراضات طولانی و آمد و رفت های نمایندگان مسئولین استانی از اداره کار و تشکل های کارگری تا نمایندگان استاندار اما هیچ مشکلی از ما حل نشده است و کارخانه در حالت احتضار قرار دارد .

   

  این کارگران ادامه دادند که ورق های مفقود شده کارخانه که مدیران آن را امانتی در نزد کارخانه می دانستند قبل از اعتصابات کارگری از کارخانه به شکل مرموزی خارج شدند که قیمت این ورق های خام چند میلیارد ریال تخمین زده میشد  که با یک میلیارد آن می توانستند تمام مشکلات و معوقات کارگری را حل کنند .

   

  یکی از کارگران ضمن ابراز تاسف برای مسئولین که تنها حرف میزنند و شعار میدهند گفت : اصلا برای کسانی که حقوق های خوب از بیت المال میگیرند امثال منه کارگر که با مقرری ماهیانه ۸۰۰ هزار تومانی امرار معاش می کنم مهم نیستیم.

   

  دیگری ادامه داد : چند هفته گذشته یکی از بازرسان اداره تعاون کار و رفا اجتماعی به ما اعلام کرد به خانه هایتان بروید یا با این اوضاع برسر کار خود بمانید تا اوضاع بهتر شود اما با عدم پذیرش از سوی کارگران وی عصبانی شد وبا کارگران با لحن تندی صحبت کرد که منجر شد تا گروهی از کارگران سالن اجتماعات را ترک کنند .

   

  تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده سد بازی دراز

   

  روز19آبان،کارگران سد بازی درازدراعتراض به تعطیلی این پروژه وبیکارشدن دست به تجمع زدند.

   

  بنابه گزارشات منتشره،پروژه سد بازی دراز که در چارچوب طرح ملی کنترل آبهای سطحی گرمسیری است به دلیل دیده شدن لکه های نفتی متوقف شده است وبا توقف این طرح بیش از ۲۰۰ کارگر بیکار شده اند.

   

  ایرنا امروز درهمین رابطه بنقل ازمعاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قصرشیرین نوشت:تعطیلی روند اجرایی عملیات سد بازی دراز در این شهرستان مقطعی است.

   

  نعمت الله نازپرورده روز چهارشنبه با بیان این مطلب که این طرح ملی و بخشی از طرح بزرگ سامانه آبیاری گرمسیری غرب کشور است، افزود: روند اجرایی این طرح به دلیل مشاهده رگه های نفتی در کاسه سد بازی دراز متوقف شده است.

   

  وی بیان کرد: در حین عملیات اجرایی سد بازی دراز قصرشیرین و براساس کاوش های انجام شده، رگه های نفتی مشاهده شده به 24 لیتر در شبانه روز نیز نمی رسد.

   

  وی اظهارکرد: این عملیات با توجه به برخورد رگه های نفتی در کاسه سد و به دلیل اینکه باعث آلودگی آب سد نشود، برای ایجاد یک بند انحرافی برای خروج این رگه نفتی تعطیل شده و در صورت کار کارشناسی و تدبیر برای خروج نفت از کاسه سد، به زودی عملیات اجرایی این سد بزرگ که از طرح های ملی است، آغاز می شود.

   

  معاون فرماندار قصرشیرین در پاسخ به این که برخی منابع خبری از بیکاری 200 تن از کارگران مشغول در سد بازی دراز خبر داده اند، افزود: این کارگران به صورت مقطعی و برای ایجاد کار کارشناسی برای حل مشکل خروج رگه های نفتی از کاسه سد، فعالیتشان متوقف شده و به زودی با ایجاد یک بند انحرافی در موازات این سد برای حل این مشکل، مشغول به کار می شوند.

   

  سد بازی دراز قصرشیرین با طول تاج 482 متر و به ارتفاع 82 متر، ظرفیت ذخیره سازی 82 میلیون مترمکعب آب را دارد که شبکه های پایین دست این سد قرار است که بیش از پنج هزار هکتار از زمین های کشاورزی منطقه را آبیاری کند.

   

  عملیات اجرای کارگاه این سد آغاز شده و تجهیز کارگاه توسط شرکت سپاسد وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز در دست اقدام است.

   

  این طرح بزرگ، نیاز به 700 نیروی کار دارد که تاکنون 200 نیرو که بیشتر آن ها بومی هستند جذب و مشغول به کار شده اند.

   

  قصرشیرین در غرب کرمانشاه با بیش از 27 هزار تن جمعیت ، 30 هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد.

   

   تجمع اعتراضی کارگران شرکت بازرگانی بلادشاپور

   

  روز19آبان، جمعی از کارگران شرکت بازرگانی بلادشاپور با تجمع در مقابل استانداری استان و بانک صادرات شعبه استان اعتراض خود را در خصوص تصمیم اخیر مدیرعامل بانک صادرات در بازپسگیری مکان بزرگترین شرکت خدماتدهی در استان اعلام کرده و خواستار رسیدگی مسؤولان استانی به این موضوع شدند.

   

  به گزارش19آبان فارس،320 کارگر بزرگترین مرکز خدماتدهی ماشینآلات، لپ تاپ، کامپیوتر و گوشی تلفن همراه در استان کهگیلویه و بویراحمد در آستانه بیکاری هستند.

   

  مدیرعامل بانک صادرات قصد دارد این مکان را به شخص دیگری اجاره دهد و 320 جوان این استان را بیکار کند.

   

  اعتصاب کارگران کارخانه شیشه قزوین

   

  روز گذشته(18آبان) با پرداخت دو ماه از معوقات مزدی کارگران کارخانه شیشه قزوین، اعتصاب این کارگران پس از یک هفته موقتا خاتمه یافت.

   

  طبق اظهارات کارگران کارخانه شیشه قزوین در حال حاضر همه کارگران معترض این واحد تولیدی به کار خود بازگشته اند واز قرار معلوم با وعده کارفرما قرار است باقیمانده مطالبات مزدی آنان طی ماه های آینده به مرور پرداخت شود.

   

  به گفته کارگران در حال حاضر مطالبات مزدی کارگران رسمی وقرار دادی از مرداد ماه باقی مانده وکارگران پیمانکاری نیز از خرداد ماه معوقات مزدی خود را از کارفرما طلب دارند.

   

  به گزارش19آبان ایلنا،منابع کارگری در این واحد تولیدی در توضیح این اتفاق افزودند: در ادامه اعتراضات شش روز گذشته، کارفرما معادل دو ماه از  مطالبات معوقه مزدی کارگران رسمی ،قراردادی وپیمانکاری کارخانه را پرداخت کرد که نتیجه آن خاتمه موقت اعتراض کارگران بود.

   

  به گفته کارگران در حال حاضر مطالبات مزدی کارگران رسمی وقرار دادی از مرداد ماه باقی مانده وکارگران پیمانکاری نیز از خرداد ماه معوقات مزدی خود را از کارفرما طلب دارند.

   

  طبق اظهارات کارگران کارخانه شیشه قزوین در حال حاضر همه کارگران معترض این واحد تولیدی به کار خود بازگشته اند واز قرار معلوم با وعده کارفرما قرار است باقیمانده مطالبات مزدی آنان طی ماه های آینده به مرور پرداخت شود.

   

  کارگران بلبرینگ سازی - ادامه تجمع کارگران در محوطه کارخانه

   

  ایلنا: اعتراض صنفی حدود 300 کارگر کارخانه بلبرینگ سازی تبریز برای دریافت باقیمانده معوقات مزدی، امروز ( چهارشنبه 19 آبان ماه) ادامه دارد.

   

  تعدادی از کارگران این واحد تولیدی با اعلام این خبر گفتند: امروز کارفرما معادل دو ماه از مجموع معوقات مزدی آنها را  پرداخت کرده است اما وضعیت نامعلوم یک ماه دیگر از معوقات مزدی پرداخت نشده باعث شد تا آنها امروز نیز اعتراضات صنفی خود را دنبال کنند.

   

  به گفته منابع خبری ایلنا در  تبریز، تقریبا از ابتدای سال جاری حدود 300کارگر کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در حال برپا کردن اجتماعات صنفی هستند.

   

  از قرار معلوم این چندمین مرتبهای است که کارگران این واحد تولیدی در سال جاری بابت معوقات مزدی خود دست به برپایی اجتماعات صنفی زدهاند.

   

  به گفته این کارگران، مجموع مطالبات کارگران این کارخانه  یک ماه  مزد معوقه است که از کارفرمای انتظار دارند ضمن بر طرف کردن مشکلات بیمه ای  آنان  مابقی مطالبات سال جاری آنان را پرداخت کند.

   

  کارگران  کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در ادامه مدعی شدندکه صرف نظر از آنکه تشدید شدن مشکلات اقتصادی در بروز وضعیت نامناسب کنونی بی تاثیر نبوده است اما در عمل نمی توان تاثیر نوع مدیریت این واحد صنعتی را نیز در بروز مشکلات کنونی بیتاثیر دانست.

   

  تجمع اعتراضی کارگران شیشه قزوین برای هفتمین روز متوالی

   

  روز18آبان،کارگران شیشه قزوین برای هفتمین روزمتوالی دراعتراض به عدم پرداخت8ماه حقوق،5ماه حق بیمه،حق سنوات وعیدی سال های گذشته،شرایط سخت کاری ،اخراج همکارانشان ونداشتن امنیت شغلی دست به تجمع در محوطه کارخانه زدند.

   

  به گزارش 18آبان صبح قزوین، شرکت شیشه قزوین در هفتمین روز متوالی شاهد برگزاری تجمع اعتراض آمیز کارگران این شرکت است.

   

  این کارگران طی هفت روز گذشته با برگزاری یک تجمع مسالمت آمیز در داخل حیاط شرکت شیشه خواستار رسیدگی مسئولان شرکت به مشکلات آنها هستند اما هنوز اقدامی از سوی متولیان این موضوع صورت نگرفته است.

   

  تعدادی از کارگران این شرکت در هفتمین روز تجمع مقابل این شرکت درباره مشکلات خود با خبرنگار ما گفتوگو کردند.

   

  یکی از کارگران اظهار کرد: سال گذشته مسئولان استانی برای رسیدگی به مشکلات کارگرها در شرکت حضور پیدا کردند و رئیس شرکت در نامهای کتبی متعهد شد که طی شش ماه به مشکلات ما رسیدگی میکند؛ اما این موضوع انجام نشد.

   

  تجمع کارکنان سازمان حمل و نقل کهگیلویه و بویراحمد

   

  روز18آبان،بیش از 200 نفر از کارکنان سازمان حمل و نقل استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق دست به تجمع مقابل استانداری زدند.

   

  به گزارش 18آبان آوای رودکوف ،بیش از  200 نفر از کارکان سازمان حمل و نقل کهگیلویه و بویراحمد با تجمع در مقابل استانداری نسب به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود اعتراض کردند.

   

  تجمع کنندگان گفتند:ظرف سه ماه گذشته که از اداره راه و شهرسازی به سازمان حمل و نقل انتقال داده شدند هیچگونه حقوق و مزایای دریافت نموده اند.

   

  به گزارش امروز کبنا نیوز درهمین رابطه،240 نفر از کارمندان عمرانی راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با تجمع مقابل استانداری نسب به شرایط موجود اعتراض کردند.

   

  یکی از این تجمع کنندگان، گفت: سازمان راه و شهرسازی تعدادی از کارکنان خود را بدون تسویه حساب و پرداخت مطالبات به سازمان حمل و نقل منتقل کرد.

   

  وی افزود: حقوق، دستمزد و اضافه کار ۳ ماه اخیر به آنها پرداخت نشده است.

   

  یکی دیگر از معترضان نیز در این باره گفت: دو سال است که حق لباس و سنوات آنها پرداخت نشده است و از مسئولان می خواهیم حق و حقوق ما را پرداخت کنند.

   

  یکی دیگر از این کارمندان معترض گفت: کارمند حوزه راه وشهرسازی هستیم و سه ماه است که به ادارهکل حمل و نقل و پایانهها منتقل شدیم و از زمانی که جذب این اداره شدیم تاکنون حقوق و مزایای خود را دریافت نکردهایم.

   

  این کارمند بیان کرد: وقتی به ادارات مربوطه مراجعه میکنیم مسؤولان حمل و نقل میگویند تا برج ۸ پرداخت حقوق شما با راه و شهرسازی است و راه و شهرسازی ما را به حمل و نقل پاس کاری میکنند.

   

  این کارمندان افزودند: عدهای از ما اجارهنشین هستیم و مشکلاتی داریم لذا مسؤولان استان برای رفع مشکل ما مساعدت کنند.

   

  فتاح محمدی معاون سیاسی امنیتی استاندار در میان تجمع کنندگان حاضر شد و به آنها قول داد به زودی نشستی با رئیس سازمان راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل استان برگزار و مطالبات آنها را پیگیری خواهد کرد.

   

  تجمع اعتراضی درخرم آباد

   

  شامگاه روز18آبان، در پی فوت یک دختر دانشجو دانشگاه لرستان بر اثر سیلاب روز گذشته در یکی از خیابانهای خرمآباد جمعی از مردم و دانشجویان شامگاه امروز در محل این حادثه در اعتراض به عملکرد برخی مسئوولان شهری تجمع کردند.

   

  به گزارش 18آبان فارس ، روز گذشته دو دانشجو غیر بومی در حین بازگشت از دانشگاه لرستان غافل از اینکه بارش شدید تگرگ و باران باعث سیلابی شدن رودخانهها، معابر، کوچه و خیابانها خواهد شد، سیلاب یکی از خیابانهای فرعی خرمآباد آنها را گرفتار و یکی در دم فوت و دیگری روانه بیمارستان میشود.

   

  فروزان مرادپور اهل ایلام و دانشجوی رشته زیستشناسی بود که در حین سوار شدن به خودرو در بلوار شورای خرمآباد دچار سیلاب شد و جان باخت.

   

   دختر دانشجوی دیگر که در این حادثه مجروح شده است، نسرین محمدی اهل اصفهان است که هم اکنون در بخش آی سی یو بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد بستری است.

   

   تجمع اهالی استان چهارمحال و بختیاری

   

  روز18آبان،همزمان با سفر معاوناول ریاستجمهوری گمعی از اهالی استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به نحوه انتقال آب به استانهای همجوار مقابل استانداری تجمع کردند.

   

  به گزارش18آبان فارس،تجمعکنندگان پلاکاردهایی در دست دارند که حاوی شعارهایی مانند «حمایت از مافیای آب را متوقف کنید»، «چرا مصوبات کاروان تدبیر و امید در استان اجرا نمیشود»، «ایران را فدای زیادهخواهی یک استان نکنید»، «بام ایران آب شرب ندارد»، «شما حرص تأمین آب فولاد اصفهان را میخورید»؛ «حقآبهها و تخصیصهای قانونی این استان از زایندهرود و کارون را به رسمیت بشناسید»، است.

   

  به گزارش امروز تسنیم درهمین رابطه،در حاشیه سفر معاون اول رئیس جمهور به شهرکرد جمعی از کشاورزان و مردم در مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری در اعتراض به تونلهای انتقال آب تجمع کردند.

   

  پیش از ظهر امروز جمعی از کشاورزان و مردم در مقابل استانداری با در دست داشتن پلاکاردها و شعارهای تبلیغاتی در اعتراض به تونلهای انتقال آب گلاب و بهشتآباد تجمع کردند.

   

  در هفته گذشته پس از سفر معاون اول رئیس جمهور به استان اصفهان خبرهایی مبنیبر اجرای تونل بهشتآباد از سوی استاندار اصفهان منتشر شده است.

   

  تونل بهشتآباد از طرحهای انتقال بین حوزهای آب و فاقد مجوزهای زیست محیطی است. بهشتآباد آب رودخانه کارون از سرچشمههای اصلی خلیج فارس را به سمت زایندهرود هدایت و سپس این آب به وسیله تونل گلاب به استانهای فلات مرکزی منتقل میشود.

   

  تونل بهشتآباد در سال 1386 از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1387 و سازمان مدیریت منابع آب ایران به عنوان متولی آب کشور تأیید نشده و به طرح اشکالات فراوانی گرفته شده است. اجرای طرح بهشتآباد در سال 93 به علت مشکلات زیست محیطی از سوی وزارت نیرو و شورای عالی آب ممنوع اعلام شده است.

   

  طرح تونل گلاب 2 نیز با انتقال آب از این مسیر یکی از تصمیماتی است که به رغم انتقاد بسیاری از سازمانها و نهادها از جمله سازمان حفاظت محیط زیست در سال 86، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در فروردینماه 87، دفتر فنی آب وزارت نیرو در تیرماه 89، سازمان بازرسی کل کشور در سال 90 و دستور صریح شورای عالی آب کشور در سال 92 به عنوان طرحی غیراصولی، مخرب و غیرقانونی شناخته شده و تهدیدی برای 45 هزار نفر و تمدن 5 هزار ساله منطقه است که در صورت عملیشدن در آینده نزدیک شاهد آثار زیانبار و فجایع ناشی از آن خواهیم بود.

   

  امروز در حالیکه اسحاق جهانگیری و محمدرضا نعمتزاده در حال افتتاح طرحهای صنعتی استان هستند بخشی از مردم و کشاورزان همراه با پلاکارد در مقابل استانداری تجمع کردهاند و این در حالی است که وزیر نیرو نیز به یکباره و بدون اطلاعرسانی ظهر امروز به شهرکرد سفر کرده است.

   

  تجمع اعتراضی بی خانمانها مقابل مجلس

   

  صبح روز 18آبان،تعدادی از ثبت نام کنندگان پروژه مسکونی "پرنیان اندیشه" در اعتراض به عدم تحویل واحدهای خود علیرغم پرداخت ۸۰ میلیون تومان مقابل مجلس تجمع کردند.

   

  به گزارش 18آبان تسنیم، تعدادی از افرادی که در پروژه مسکونی پرنیان اندیشه ثبت نام کرده و مبالغی را نیز پرداخت کردهاند در اعتراض به تاخیر چند ساله واحدها مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

   

  این افراد با در دست داشتن دست نوشتههایی با مضمون "خانه من کو"، "فریادرسی نیست"، "خانه های ما کو"و... خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس به مشکل چند ساله خود شدند.

   

  طبق گفته یکی از این افراد، این پروژه به همراه پروژههای دیگر از جمله ارکیده،یافتآباد، ملارد و .. سال 90 آغاز شده و قرار بوده که اواخر سال 92 تحویل متقاضیان شود. این در حالی است که به دلایلی پروژه مذکور در برهه ای از زمان متوقف شده و این مسئله باعث ضرور و زیان متقاضیان آن شده است.

   

  متقاضیان این پروژه تا امروز هر کدام 80 حدود میلیون تومان پرداخت کردهاند و خواستار تحویل واحد خود در اسرع وقت یا بازگرداندن مبالغ مذکور هستند.

   

  اعتراض ثبت نام کنندگان پروژه مسکونی “پرنیان اندیشه” مقابل مجلس

   

  تعدادی از ثبت نام کنندگان پروژه مسکونی “پرنیان اندیشه” صبح امروز در اعتراض به عدم تحویل واحدهای خود علیرغم پرداخت ۸۰ میلیون تومان مقابل مجلس تجمع کردند.

   

   تعدادی از افرادی که در پروژه مسکونی پرنیان اندیشه ثبت نام کرده و مبالغی را نیز پرداخت کردهاند در اعتراض به تاخیر چند ساله واحدها مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

   

  این افراد با در دست داشتن دست نوشتههایی با مضمون “خانه من کو”، “فریادرسی نیست”، “خانه های ما کو”، “نمایندگان محترم حمایت حمایت”و… خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس به مشکل چند ساله خود شدند.

   

  طبق گفته یکی از این افراد، این پروژه به همراه پروژههای دیگر از جمله ارکیده،یافتآباد، ملارد و .. سال ۹۰ آغاز شده و قرار بوده که اواخر سال ۹۲ تحویل متقاضیان شود. این در حالی است که به دلایلی پروژه مذکور در برهه ای از زمان متوقف شده و این مسئله باعث ضرور و زیان متقاضیان آن شده است.

   

  متقاضیان این پروژه تا امروز هر کدام ۸۰ حدود میلیون تومان پرداخت کردهاند و خواستار تحویل واحد خود در اسرع وقت یا بازگرداندن مبالغ مذکور هستند

   

  کارگران نی بر مجتمع نی شکر هفت تپه تجمع کردند

   

  ایلنا: صبح امروز گروهی ازکارگران نی بر مجتمع کشتو صنعت هفت تپه در اعتراض به آنچه محقق نشدن مطالبات بیمهای خود از سوی کارفرماعنوان میکردند در محوطه کارخانه مقابل ساختمان اداری تجمع کردند.

   

  در این زمینه یکی از کارگران حاضر در این اجتماع صنفی روز گذشته کارگران به ایلنا گفته است: دلیل اعتراض امروز پرداخت نشدن حق بیمه دوران بیکاری کارگران نی بری است که در فاصله سالهای 68 تا 92 مشغول کار بودهاند.

   

  او با بیان اینکه در این خصوص کارگران یک بار در سال 93 اعتراض کرده بودند، گفت: پس از این ماجرا دولت طی مصوبهای مبلغ 25 میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه این کارگران اختصاص داد.

   

   این اظهارات تا این لحظه مبلغ 15 میلیارد تومان از اعتبارات تعیین شده توسط دولت پرداخت شده است که نتیجه آن صدور احکام بازنشستگی برای شماری زیادی از کارگران نی بر بوده است.

   

  این کارگر هفت تپه با بیان اینکه در صورت پرداخت مابقی حق بیمه فصول بیکاری کارگران حدود 250کارگر از مجموع 350کارگر نی بر کنونی بازنشسته میشوند، افزود: با این حال پس از گذشت  چند سال از تصویب این مصوبه  هنوز پرداخت مابقی حق بیمه فصول بیکاری کارگران مشخص نیست.

   

  به گفته وی وجود فاصله بیمهای در سوابق این کارگران به آن دلیل است که به دلیل امکان برداشت محصول نیشکر تنها در نیمی از سال، کارگران نیبر به صورت فصلی مشغول به کارند و به همین دلیل حق بیمه آنان نیز تنها نیمی از سال پرداخت میشود.

   

  او با بیان اینکه یکی دیگر از خواستههای صنفی کارگران نی بر در اجتماع امروز،پرداخت نشدن حق بهره برداری سال گذشته آنان است در خاتمه اظهار داشت: از قرار معلوم بر اساس وعده ای که کارفرما مجتمع نی شکر هفت تپه  در اجتماع امروز کارگران به آنان داده است قرار است 10 میلیارد تومان باقی مانده حق بیمه فصول بیکاری آنان را در نهایت تا دی ماه به حساب تامین اجتماعی پرداخت شود.

  تجمع کارگران اخراجی نفت و گاز تنگ بیجار مقابل وزارت نفت

   

  کارگران اخراجی میدان نفت وگاز تنگ بیجار در استان ایلام طی دوروز گذشته با تجمع در مقابل ساختمان وزارت نفت پیگیر مطالبات معوقه خود شدند.

   

  به گزارش اخبار دریافتی ایلنا؛ علت این اقدام اعتراضی اخراج ناگهانی حدود 200 نفر از  کارگران حوزه میدان نفت گاز تنگ بیجار است و آنان خواستار بازگشت به کار ورپرداخت معوقات حقوقی خود هستند.

   

  بر اساس این گزارش؛ در اقدام اعتراضی دو روز گذشته کارگران اخراجی میدان  نفت گاز تنگ بیجار مقابل وزارت نفت، متاسفانه تا این لحظه هیچ پاسخی از سوی مسئولان و کارفرما به خواستههای کارگران داده نشده است.

   

  از قرار معلوم کارفرما به دلیل عدم نیاز بعد از اخراج 200 نفر از کارگران بومی که دارای سوابق 7 تا 8 ساله بودند کارگران غیربومی جایگزین کرده است.

   

  طبق گفته یکی از کارگران معترض هر یک از ما کارگران  نفت گاز تنگ بیجار دستکم دارای سه سر عائله هستیم و تامین مخارج زندگی بعد از اخراج بسیار برایمان سخت شده است و نمیتوانیم جواب زن بچههایمان را بدهیم.

   

  تجمع کارگران شیشه قزوین به روز ششم رسید

   

  اعتراض صنفی کارگران کارخانه شیشه قزوین که از روز چهارشنبه هفته گذشته (12آبان ماه) آغاز شده بود امروز نیز ادامه یافت.

   

  یکی از کارگران شیشه قزوین با اعلام این خبر به ایلنا گفت: معترضان امروز همانند روزهای گذشته اما آرام در محوطه و مقابل درب ورودی کارخانه جمع شدهو منتظر عملی شدن وعدههای داده شده در خصوص مطالباتشان هستند.

   

  وی بابیان اینکه کارگران خوهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه، تامین امنیت شغلی هستند، گفت: تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه پاسخ مشخصی به این خواستههای ما داده نشده است.

   

  او با بیان اینکه مدیریت کنونی شیشه قزوین با پرداخت نامنظم دستمزد و حق بیمه حدود 320 کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری شاغل در این کارخانه باعث تشدید وضعیت اقتصادی خانوادههای این کارگران شدهاند، افزود: در شرایطی که به نان شب خود بیش از هر زمان دیگری محتاجیم از مسئولان توقع داریم که به مشکلاتمان رسیدگی کنند.

   

  به گفته این کارگر، مجموع مطالبات حدود 283 نفر ازکارگران قراردادی و پیمانکاری شیشه قزوین دستکم در 6 ماه گذشته به تاخیر افتاده و حق سنوات آنان نیز از سال 93 تا هم اکنون پرداخت نشده است. همچنین  کارفرما دستمزد حدود 37 نفر از کارگران رسمی کارخانه را در ماههای تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه سال جاری به همراه نیمی از عیدی سال 94 بدهکار است.

   

  طبق اظهارات وی، پیش از این مجموع مطالبات کارگران قراردادی و رسمی به ترتیب 7 و 5 ماه بود که طی روزهای گذشته بدنبال تشدید اعتراضات کارگری کارفرما یک ماه از معوقات مزدی آنان را پرداخت کرده است.

   

  این کارگر معترض در ادامه میگوید تاخیرهایی که در پرداخت مطالبات مزدی آنها ایجاد شده است به هیچ وجه با کار سخت و دشواری که آنها هر روز انجام میدهد؛ همخوانی ندارد.

   

  کارگران شیشه قزوین درباره سایر مشکلات صنفی خود میگویند؛ غیر بحث تاخیری که در پرداخت معوقات مزدی آنها وجود دارد؛ کارفرما بیمه کارگران شاغل در این کارخانه را به صورت منظم به اداره تامین اجتماعی پرداخت نکرده که در نتیجه آن دفترچههای درمانی کارگران فاقد اعتبار است.

   

  به نقل از این کارگران گفته میشود جدا از وضعیت پیش آمده، کارگرانی که به مرور از تقریبا یک سال قبل با استفاده از مزایای قانون نوسازی صنایع امکان بازنشستگی دارند به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه کارفرما به تامین اجتماعی نمیتوانند بازنشسته شوند.

   

  این کارگران در خاتمه میگویند؛ انتظار ما از مقامات مسئول این است که حداقل در واکنش به اجتماعات صنفی آرامی که بصورت هر روز برگزار میکنیم نشان دهند که پیگیر خواستههای صنفی ما هستند.

   

  تجمع کارگران سیمان دشتستان

   

  روز گذشته تجمع بیش از صد نفر از کارگران سیمان دشتستان بدون نتیجه خاتمه یافت. مسئولان کارخانه وعده حل و فصل مشکلات را دادند.

   

  به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع روز گذشته بیش از صد نفر از کارگران سیمان دشتستان بدون حصول به نتیجه مشخص خاتمه یافت.

   

  روز گذشته، به دلیل اعتراض کارگران تولید در این کارخانه متوقف شد، اما صبح امروز کارگران به سر کار خود بازگشتند و تولید از سر گرفته شد.

   

  به گفته این کارگران که در اعتراض به کاهش ساعات اضافه کار و قطع شدن پرداخت مزایا تجمع کردهبودند، به کارگیری مدیران غیر بومی در کارخانه و عدم پاسخگوی این مدیران یکی از مشکلات است. این کارگران به پایین بودن سطح دستمزدهای پرسنل کارخانه نیز اعتراض دارند.

   

  در جریان تجمع روز گذشته کارگران نتوانستند با نمایندگان کارفرما مذاکره داشته باشند یا به توافق روشنی دست پیدا کنند. در عین حال مدیران کارخانه گفتند که تلاش میکنند مشکلات را حل و فصل کنند و شرایط مطلوبتری در کارخانه به وجود بیاورند.

   

  اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان دشتستان

   

  صبح روز17آبان، کارگران سیمان دشستان در اعتراض به کاهش حقوقشان ازجمله عدم پرداخت،حق اضافه کاری،حق بهره وری کار وپاداش دست از کارکشیده وبا تجمع جلوی این واحدتولیدی وبستن دربش مانع ورود مدیران به کارخانه شدند.

   

  به گزارش17آبان اتحادخبر، یکی ازکارگران این کارخانه گفت: ساعت اضافه کار پرسنل را کم کرده اند، پاداش و حق بهره وری که در تمام واحدهای صنعتی پرداخت می شود قطع شده است، حتی وقتی پرسنل ارتقاء شغلی می یابند اضافه حقوق پرداخت نمی شود و می گویند باید 6 ماه از ارتقاء بگذرد. نیروهای بازنشسته را از شهرهای دیگر می آورند و این نیروها بدون کارآیی بیشتر حقوق های چند میلیونی می گیرند. این مسائل باعث عصبانیت پرسنل شده است. اگر هزینه های کارخانه بالا است باید حقوق این مدیران را کم کنند نه حقوق کارکنان و کارگران بومی را.

   

   در خصوص این مشکلات چندین بار اعتراضات خود را مطرح کرده ایم اما ترتیب اثر داده نشده است تا جایی که امروز صبح کارد به استخوان رسید و جمعی از پرسنل درب کارخانه را بسته و اجازه ندادند مدیران داخل کارخانه بیایند؛ اما هنوز جواب درستی به ما نداده اند.

   

  وی افزود: یکی از مسائل موجود مدیران غیربومی است، وقتی که بعضی از پرسنل از زمان تاسیس کارخانه بوده اند و دارای مدرک و سابقه کار هستند و توانایی مدیریت را دارند دیگر نیاز نیست که مدیران غیربومی در سیستم باشند.

   

   وی افزود: مدیران غیربومی هرکدام ماهیانه بالغ بر 20 میلیون هزینه برای کارخانه دارند. از جمله هزینه های ایاب و ذهاب و غیره... که بعضاً در حد این هزینه ها برای کارخانه کارآیی ندارند. در حالیکه پرسنل بومی کارخانه می توانند همین کار را با هزینه 2 الی 3 میلیونی بدون هزینه های جانبی انجام بدهند. اما زمانی که نوبت به حق و حقوق پرسنل میرسد می گویند نداریم و کارخانه مشکلات مالی دارد.

   

   وی که از افراد حاضر در تجمع اعتراضی بوده است، ضمن اعتراض شدید نسبت به استفاده از مدیران بازنشسته غیربومی عنوان کرد: هزینه های رهن منزل برای مدیران غیربومی 30 الی 40 میلیون است، علاوه بر هزینه خرید ماشین، و حتی هزینه مدرسه فرزندان این مدیران و قبض آب و برق منازل ایشان که به عهده کارخانه است.

   

  تجمع شبانه روزی کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز

   

   ادامه اعتراضات این کارگران تاتعیین تکلیف نهایی کارخانه!

   

  دیشب(16آبان)،کارگران بلبرینگ سازی تبریزبدنبال بازداشت سهامداراصلی شرکت به تجمع شبانه روزیشان در این واحد تولیدی خاتمه دادند وبه خانه هایشان باز گشتند واز امروز17آبان اعتراضاتشان تا تعییین تکلیف نهایی کارخانه ادامه خواهد داشت.

   

  به گزارش16آبان نصر،یکی از کارگران بلبرینگ سازی تبریز گفت: ما پس از اطلاع یافتن از بازداشت مالک فاقد اهلیت صنعتی شرکت به تحصن اعتراضی خود پایان داده و به خانه های خود بازگشتیم، اما تا تعیین تکلیف نهایی کارخانه روال چند روز گذشته را ادامه خواهیم داد.

   

  وی که نخواست نامش فاش شود، افزود:دیگر همه متوجه شده اند که آقای [مالک کارخانه] اهل کار تولید و صنعت نیست و از مسئولان استان می خواهیم مثل شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران، بلبرینگ سازی را هم با طی مراحل قانونی به اهلش بازگردانند تا شاهد رونق صنعت استان شویم.

   

  بنابهمین گزارش، معاون سیاسی-امنیتی استاندار آذربایجان شرقی هم عصر امروز از بازداشت مالک کارخانه بلبرینگ سازی تبریز با حکم شورای تامین شهرستان تبریز خبر داد.

   

  سعید شبستری خیابانی با اعلام این خبر گفت: بیشتر از دو سال است که مالک کارخانه بلبرینگ سازی تبریز که فاقد اهلیت لازم برای اداره این مجموعه بزرگ صنعتی است، استان را با سوء مدیریت در این شرکت، دچار مشکلات متعددی کرده است.

   

  وی گفت: در حالی که بلبرینگ سازی تبریز یکی از موفق ترین واحدهای صنعتی استان بود، پس از واگذاری سهام این شرکت توسط سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن به افراد نا اهل، با مشکلات متعددی مواجه شده و هم اکنون به شرایط پیچیده ای دچار شده است.

   

  معاون سیاسی-امنیتی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: مالک این کارخانه با چک های بلبرینگ سازی 100 میلیارد تومان معامله در خارج از کارخانه انجام داده و این شرکت را بدهکار کرده است.

   

  شبستری در ادامه از بازداشت مالک کارخانه بلبرینگ سازی تبریز با مصوبه شورای تامین شهرستان تبریز و حکم قضایی به دلیل تخلفات محرز در شرکت بلبرینگ ایران خبر داد و گفت: مدیریت این شرکت 60 درصد حقوق شهریور ماه را پرداخت کرده، اما باید همه حقوق معوقه کارگران بلبرینگ سازی پرداخت شود.

   

   

   

  فرماندار تبریز نیز با اشاره به تحصن اعتراضی کارگران شرکت بلبرینگ ایران گفت: مالک کارخانه بلبرینگ سازی تا کنون کم لطفی های زیادی در حق صنعت استان و کارگران زحمت کش این مجموعه انجام داده است.

   

  رحیم شهرتی فر ادامه داد: کارخانه بلبرینگ سازی تبریز نگین صنعت تبریز است و خیلی راحت می تواند خودش را اداره کرده و سود سرشاری را نصیب سهامدار خود کند، اما عدم اهلیت سهامدار کارخانه و سوء مدیریت، بلبرینگ سازی تبریز را دچار بحران کرده است.

   

  وی به برند بسیار معتبر و پرسنل متخصص و متعهد بلبرینگ سازی تبریز اشاره کرد و گفت: هیچ کارخانه ای با وجود بازار انحصاری، تکنولوژی تولید قوی، برند بسیار معتبر و پرسنل متخصص و متعهد نمی تواند زیان ده باشد، در حالی که عدم اهلیت مالک کارخانه سبب ایجاد مشکلات ریشه ای در شرکت بلبرینگ ایران شده است.

   

  رئیس شورای تامین شهرستان تبریز تاکید کرد: مطمئناً در هر صورت می باید فعالیت و تولید کارخانه بلبرینگ سازی تبریز به صورت پایدار ادامه پیدا کند و ما به هیچ وجه من الوجوه اجازه توقف تولید در شرکت بلبرینگ ایران را نمی دهیم.

   

  دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی گفت: در حالی که شرکت بلبرینگ ایران یکی از کارخانه های ممتاز و بی رقیب کشور بود، از 5 سال پیش پس از واگذاری به بخش خصوصی فاقد اهلیت لازم دچار مشکل شده و در دو سال اخیر وضعیت آن بحرانی شده است.

   

  سخاوت خیرخواه از ارائه دو پیشنهاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات این واحد صنعتی استراتژیک خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادات واگذاری مدیریت کارخانه به "هیات حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور" و دیگری باز پس گرفتن مالکیت آن توسط شرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن است که این پیشنهادات استان در جلسه ای که امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به همین منظور برگزار شده بود، ارائه گردید.

   

   وی تصریح کرد: شرکت بلبرینگ ایران را شرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن در سال 90 با برگزاری مزایده به قیمت 72 میلیارد ریال به فردی که هیچگونه اهلیت صنعتی ندارد واگذار کرده است و این فرد چندین برابر سرمایه کارخانه به بانک ها، امور مالیاتی، بیمه و شرکت های مختلف دیگر بدهکار است .

   

  خیرخواه یکی از تخلفات محرز مالک کنونی شرکت بلبرینگ ایران را واردات بلبرینگ از کشور چین و فروش آنها با برچسب این شرکت اعلام کرد.

   

  وی به شرایط مناسب این کارخانه برای بازگشت به رونق سال های گذشته اشاره کرد و گفت: در حالی که کشور سالانه به حدود 120 میلیون عدد بلبرینگ نیاز دارد، ظرفیت تولید در این کارخانه تنها 6 میلیون عدد در سال است که با تغییر مدیریت بلبرینگ سازی می توان گامی بزرگ در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه برداشت.

   

  تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان

   

  روزگذشته 16آبان،دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) نسبت به مسایل مربوط به پارکینگ، افزایش شهریه، عدم تخصیص بودجه به همایشها و جشنهای دانشجویی و عدم حضور اساتید نیمه وقت در دانشگاه، تجمع کردند.

   

  به گزارش17آبان ایسنا،یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) پیرامون تجمع صنفی دانشجویان این دانشگاه گفت: پارکینگ در شماره یک دانشگاه به صورت رایگان بود که از ترم جدید هزینه ورود به آن، به هزار تومان افزایش یافته و هزینه ورود به پارکینگ از در شماره دو، 500 تومان بوده که در ترم جدید به هزار تومان افزایش یافته است.

   

  این دانشجوی دانشگاه آزاد اصفهان اضافه کرد: شهریه دانشگاه نیز، 150 هزار تومان افزایش پیدا کرده که یکی از مسایل مورد اعتراض دانشجویان است.

   

  همچنین یکی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد خوراسگان گفت: برخی از اساتید خوب دانشگاه که از تهران میآمدند و استاد نیمه وقت بودند در ترم جدید به دلایل نامعلوم دیگر در دانشگاه دیده نشدند و حتی شنیدهام که برخی از این اساتید به حالت قهر از دانشگاه رفتند و برگههای پایان ترم مربوط به برخی از امتحانات را تصحیح نکردهاند.

   

  وی افزود: گفته میشود دانشگاه قصد دارد تنها با اساتید تمام وقت فعالیت کند و قصد همکاری با اساتید نیمه وقت را ندارد.

   

  این دانشجو گفت: مطالبات تجمع کنندگان کاملا صنفی است نه سیاسی و مسئولان دانشگاه باید به درخواستها پاسخ منطقی دهند در غیر اینصورت برای تجمعهای دیگر نیز اطلاعیههایی صادر میشود و به احتمال زیاد این پایان ماجرا نخواهد بود.

   

  همچنین یکی دیگر از دانشجویان مشکل اصلی دانشجویان را عدم تمدید قرارداد دانشگاه با اساتید مورد علاقه و مطرح دانشگاه دانست و گفت: مشکلات پارکینگ و افزایشهای هرساله شهریه از دیگر مشکلات دانشجویان است.

   

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click