click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

   

  تجمع کارگران نی شکر هفت تپه دراعتراض به خصوصی سازی

   

  ایلنا: جمعی از کارگران صنعتی مجتمع نی شکر هفت تپه، صبح امروز (دوشنبه ۳اسفند) در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی مقابل ساختمان اداری این واحد صنعتی تجمع کردند.

   

  منابع کارگری ایلنا در منطقه شوش استان خوزستان در تکمیل این خبر گفتند: اجتماع امروز کارگران مجتمع نی شکر هفت تپه مربوط به کارگران بخش صنعتی است که در واکنش به خصوصی سازی این واحد دولتی و همچنین پرداخت نشدن دوماه دستمزد خود و همکارانشان صورت گرفته است.

   

  به گفته این منابع جدا از بحث نگرانی آنها از تصمیم دولت برای خصوصی سازی مجموعه هفتتپه، دست کم هنوز کارفرما بابت دستمزد ماههای دی و بهمن سال جاری و نیز پاداش پایان سال بیش از ۱۵۰۰ کارگر بدهکار است.

   

  کارگران نی شکر هفت تپه میگویند در شرایط کنونی که مدیریت کنونی مجتمع همواره مدعی مواجه بودن با مشکل کمبود منابع مالی است، ورود بخش خصوصی به این محیط صنعتی میتوان از منظر آنها به معنی تعطیلی این واحد صنعتی تلقی شود.

   

  در عین حال گزارش میرسد معوقات حقوقی حدود ۷۰۰ نفر از کارگران روزمزد به پنج ماه میرسد و تعدادی از (حدود ۸۰ نفر) رانندههای کامیون که با ماشینهای استیجاری در این مجتمع مشغول به کارند مدعیاند در ۶ ماه گذشته با آنان تسویه حساب نشده است.

   

   ۷۰۰ معدن سنگ کشور تعطیل شد - کاهش ۳۵ درصدی تولید کارخانههای سنگبری

   

  رئیس انجمن سنگ از تعطیلی ۷۰۰ معدن سنگ در کشور طی ۳ سال اخیر خبر داد و گفت: تعطیلی معادن سنگ، میزان تولید این صنعت را ۳۵ درصد کاهش داده است.

   

  ابوالقاسم شفیعی در گفتو گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: به دلیل تشدید رکود، بسیاری از کارخانههای سنگبری کشور تعطیل شدهاند، در حال حاضر حدود 40 درصد معادن سنگ غیرفعال هستند که اگر فکری به حال آنها نشود، این تعطیلی به میزان 20 درصد افزایش خواهد یافت.

   

  وی با بیان اینکه تعطیلی معادن سنگ، میزان تولید این صنعت را 30 تا 35 درصد کاهش داده است، افزود: کارخانههای سنگبری به دلیل رکود و کاهش تولید مجبور به تعدیل و اخراج بخشی از نیروی کار خود شدهاند که میتوان به تعطیلی 3 معدن در آذربایجان غربی و بیرجند که هر کدام 60 تا 70 کارگر داشتهاند، اشاره کنیم.

   

  شفیعی تصریح کرد: از هزار و 700 معدن فعال در صنعت سنگ، طی سالهای 92، 93 و 94 حدود 700 معدن تعطیل شدند و اکنون هزار معدن فعال در این بخش داریم.

   

  وی با اشاره به مشکل صادرات سنگ از کشور، گفت: طی سالهای گذشته به دلیل تحریمها، بازارهای صادراتی را از دست دادهایم که دوباره باید در این بخش فعالیت کنیم.

   

  رئیس انجمن سنگ در مورد بحثهای مطرحشده درباره گشایش ال سی در بخش صنعت نیز گفت: برای یکی از کارخانههای سنگبری گشایش ال سی صورت گرفته و منتظریم تا این اتفاق در مورد کارخانههای دیگر نیز صورت گیرد.

   

  وی با اشاره به مشکل تأمین منابع مالی بخش صنعت توسط بانکها، گفت: پرداخت حقوق دولتی نیز یکی از مشکلات معادن است که امیدواریم دولت در این زمینه تعدیل ایجاد کند، زیرا بسیاری از کارخانهها تعطیل شدهاند.

   

  بیکاری بیش از ۳۰۰ معدنکار در پی تعطیلی معدن چشمه پودنه کوهبنان

   

  بی تدبیری باعث شد که ۳۰۰ کارگر معدن زغالسنگ چشمه پودنه شهرستان در آستانه سال نو از کار بیکار شوند.

   

  به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی ۷۲عارف کوهبنان چند روزی است که معدن زغالسنگ چشمه پودنه شهرستان کوهبنان به علت مشکلات امنیتی و مالی و در آستانه سال جدید تعطیل شده است .

   

  این معدن بعد از حادثه دلخراش سال ۹۲ که منجر به کشته شدن ۳ معدنکار شد به دلیل رعایت نشدن نکات امنیتی به حالت نیمه تعطیل درآمد و فقط بخش هایی از آن همچنان در چرخه اقتصادی ماند .

   

  بعد از این حادثه و در پی اعتراض  و اعتصاب کارگران این معدن چند تن از معدنکاران اخراج شدند و این روند به بهانه های مختلف از سوی مسئولین معدن ادامه پیدا کرد تا زمانی که حقوق معوقه این زحمتکشان به بیش از ۶ ماه رسید و مسئولین معدن علناً اعلام کردند که امکان پرداخت حقوق کارگران را ندارند و نمی توانند با این وضعیت این معدن را  مدیریت کنند.

   

  با این حال کارگرانی که نمی دانستند چه کار باید انجام دهند و دستشان از همه جا کوتاه بود و صدایشان را هیچ کس نمی شنید تدبیر را در ماندن دانستند و اعلام کردند حاضریم حتی بدون دریافت معوقات و حتی به صورت درصدی از حقوق ماهانه سر کار حاضر باشیم تا اینکه معدن به کلی تعطیل نشود.

   

  و برای این اقدام حدود یک ماه تعداد زیادی از کارگران باقی مانده این معدن صبح ها با حضور در محوطه معدن و پوشیدن لباس کار این موضوع را اعلام می کردند تا شاید کسی به فکر آنها نیز بیفتد که البته هیچ اتفاقی نیفتاد و کفه ترازو به سمت مسئولین معدن چربید و قریب به ۳۰۰ کارگران این معدن از کار بیکار شدند.

   

  یکی از کارگران اخراج شده این معدن رد گفتگو با ۷۲عارف گفت : به دلیل برخی کارشکنی های انجام گرفته در طول این دو سه سال و عدم پرداخت به موقع بیمه کارگران ، شرکت بیمه نیز در زمان بیکاری معدنکاران جوابگوی آنها نیست و معلوم نیست که این معدنکاران سال جدید را چگونه آغاز خواهند کرد .

   

  حرف یکی از این کارگران معدن بقدری برایم سنگین بود که بیان آن نیز سخت است ؛ او که صاحب سه فرزند است گفت حاضرم در معدن و زیر آوار بمیرم تا اینکه دست خالی و در این وضعیت اقتصادی به خانه بروم و نگاهم را از شرم از زن و بچه هایم بدزدم .

   

   وقتی مسئولان سرگرم انتخابات هستند و کارگران شرمنده اهل وعیال؛

  مشکلات کارگری در ماشین سازی تبریز شدت گرفت / حقوق های معوقه و مشکلات معیشتی در آستانه نوروز

   

  در شرایطی که تنور داغ انتخابات همه را به خود درگیر کرده است؛ کارگران ماشین سازی تبریز نسبت به حقوق معوقه خود معترض بوده و با مشکلات معیشتی و نگرانی عدم پرداخت مزایای قانونی همچون عیدی دست به گریبان هستند.

   

  به گزارش ائل در شرایطی که انتخابات 7 اسفندتبدیل به مهمترین بحث در بین مردم و مسئولان تبدیل شده است و رسانه ها نیز بیشترین تمرکز خود را روی این موضوع و سوژه های حاشیه ای آن قرار داده اند؛ کارگران مجموعه صنعتی ماشین سازی تبریز با مشکل حقوق معوقه دست به گریبان هستند.

   

  براساس اخبار واصله به ائل از طریق برخی کارگران این واحد صنعتی، ماشین سازی تبریز به دلیل مشکلات مالی عدیده خود درپرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه بوده و کارگران آن چندماه حقوق معوقه دارند.

   

  این در حالی است که کمتر از یک سال تا پایان سال باقی مانده و کارگران ماشین سازی نگرانی شدیدی از بابت عدم پرداخت حقوق و مزایای خود از جمله عیدی دارند.

   

  گفته می شود اعتراض کارگران ماشین سازی طی روزهای اخیر راه به جایی نبرده و مشکلات معیشتی ناشی از عدم پرداخت به موقع حقوق، مشکلات گسترده ای را برای آنان ایجاد کرده است.

   

  این در حالی است که طی ماه های گذشته بحث واگذاری ماشین سازی تبریز توسط سازمان خصوصی سازی یکی از داغ ترین بحث های مطرح در استان بوده است.

   

  اصرار عجیب سازمان خصوصی و میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس تبریزی این سازمان برای واگذاری سریعتر این صنعت مادر باعث بحرانی تر شدن اوضاع این کارخانه شده است.

   

  متاسفانه استانداری آذربایجان شرقی هم علی رغم وظایف ذاتی خود ورود کارآمدی به این موضوع طی ماه های گذشته نداشته و نمایندگان مجلس هم علی رغم پیگیری های چندماهه موفق به ایجاد تغییری در شرایط بحرانی این کارخانه و رفع مشکلات کارگران ماشین سازی نشده اند.

   

  دو ماه از معوقات مزدی کارگران زغال سنگ کرمان باقیمانده است

   

  ایلنا: منابع کارگری در کرمان از تعویق ۲ماهه در پرداخت حقوق و مزایای بیش از سه هزارو ۸۰۰ نفر از کارگران شرکت معدنی زغال سنگ کرمان خبر میدهند.

   

  یکی از کارگران در این باره به ایلنا گفت: شرکت معدنی زغال سنگ کرمان از ۵ واحد زیر مجموعه همکار، هشتونی، پابدانا، هجدک باب نیزو و آبنیل تشکیل شده است و کارگران شاغل در این واحدها تا هفته گذشته بابت مزایای ماههای آذر، دی و بهمن امسال طلبکار بودند.

   

  به گفته این کارگر او و همکارانش بعد از اعتراض صنفی سه روزهای که در ابتدای هفته گذشته اتفاق افتاد تنها موفق به دریافت مزد آذرماه شدهاند و مابقی معوقات مزدی آنها هنوز پرداخت نشده باقیمانده است.

   

  وی ضمن بیان این مطلب که علاوه بر مشکل تعویق در پرداخت حقوق و مزایا، برای کارگرانی که در این شرکت مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان اور هستند مشکلاتی برای بازنشستگی پیش از موعد وجود دارد، گفت: مشکل اصلی بازنشستگی به عدم پرداخت سهم ۴ درصد حق بیمه اضافی باز میگردد.

   

  وی با ذکر مثالی تصریح کرد: فقط در واحد معدنی هشتونی حدود ۵۰ نفر از کارگران از مدتها قبل مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت وزیان آور هستند اما به دلیل پرداخت نشدن سهم ۴ درصدی کارفرما در مشاغل سخت و زیانآور و عدم پرداخت این مبلغ به تامین اجتماعی، این سازمان امکان بازنشستگی را برای آنان فراهم نمیکند.

   

  وی همچنین به مشکلات بیمهای کارگران این شرکت معدنی اشاره کرد و گفت: متاسفانه  کارفرما در پرداخت بیمهٔ به تامین اجتماعی به درستی به وظایف بیمهای خود عمل نمیکند و کارگران با کمترین حمایت بیمهای در این شرکت کار میکنند.

   

  این کارگر در انتها ضمن تاکید بر وضعیت بد اقتصادی کارگران شاغل معادن زغال سنگ در ادامه گفت: برخی از مسئولان سابق  این واحدمعدنی علت عدم پرداخت مطالبات کارگران شرکت ذغال سنگ کرمان را به بدهی شرکتهای دیگر به این شرکت معدنی و همچنین وجود دلالهای زغال سنگ که مواد معدنی را با سود بیشتر از خارج از کشور وارد میکنند، مرتبط میدانند.

   

  بر اساس این ادعا شرکتهای خریدار، زغال سنگ مورد نیاز خود را از چین به قیمت هرتن ۵۱۰ هزار تومان به صورت نقدی خریداری ووارد میکنند و این در حالیست که قیمت زغال سنگ تولید معادن داخل به قیمت ۳۶۰ هزار تومان به صورت غیر نقدی در اختیار شرکتهای مصرف کننده قرار میگیرد.

   

   عیدی مستمری بگیران از فردا پرداخت میشود

   

  ایلنا: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: عیدی مستمری بگیران از فردا بر اساس حروف الفبا در مدت هفت روز پرداخت میشود. بودجه سال آینده سازمان تامین اجتماعی نیز براساس تعهدات، تعیین شده است.

   

  به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در نشست خبری امروز صبح که در محل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد گفت: عیدی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از فردا پرداخت میشود.

   

  بر اساس اظهارات نوربخش پرداخت این عیدی که مقدار آن ۶۸۸هزار تومان است، براساس حروف الفبا در مدت ۷ روز انجام خواهد شد.

   

  مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با بودجه سازمان تامین اجتماعی گفت: بودجه سال ۹۵ سازمان تامین اجتماعی به میزان ۷۲ هزار میلیارد تومان در هیات مدیره سازمان تصویب شده است.

   

  وی ادامه داد: این بودجه براساس تعهدات درمانی، مستمری و باقی تکالیف سازمان تعیین شده است.

   

  نوربخش در ادامه گفت: در سال آینده قرار است تحولاتی در آرایش شعب سازمان ایجاد شود که براساس آن، در تمام باجهها، همه خدمات ارائه شود.

   

  مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با بیمارستانهای ملکی سازمان گفت: در سال آینده دو بیمارستان در ایلام و اهواز راه اندازی خواهد شد و همچنین ساخت سه بیمارستان در یزد، شیراز و تبریز آغاز خواهد شد.

   

   وی همچنین گفت: اصلاح ساختار شرکتهای سرمایه گذاری زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

   

  نوربخش در ادامه از امضای تفاهم نامهای میان سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت خبرداد و گفت: از سال آینده پرداختها به موسسات طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی به روز خواهد شد.

   

  وی افزود: این طرح هم اکنون نیز اجرایی شده است و در دستور کار قرار دارد.

   

  نوربخش در پایان از استخدام دوهزار و سیصد نفر در سال آینده در سازمان تامین اجتماعی خبر داد و افزود: آزمون استخدامی برگزار شده است و از ابتدای سال آینده پس از طی مراحل گزینش، استخدامها اجرایی میشود.

   

   وضعیت شغلی معلمان غیر رسمی نیازمند رسیدگی است

   

  عضو کانون صنفی معلمان معتقد است: وضعیت شغلی و معیشتی معلمان غیر رسمی از نظر دستمزدها، بیمه و امنیت شغلی به مراتب بدتر از معلمان رسمی است و در چنین شرایطی مهمترین وظیفه دولت در حیطه آموزش، ساماندهی اشتغال نیروی کار است.

   

  به گزارش2اسفندایلنا،محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان با انتقاد از رویکردهای تعدیلی در حیطه آموزش گفت: ساماندهی اشتغال کادر آموزشی باید یکی از مهمترین اولویت ها باشد.

   

  وی افزود: دولت فعلی به جای اصرار بر خصوصی سازی خدمات آموزشی و واگذاری هرچه بیشتر مدارس و خدمات آموزشی به بخش خصوصی بهتر است به مطالبات معیشتی معلمان به خصوص معلمان غیر رسمی توجه کند.

   

  وی ادامه داد: گسترش خصوصی سازی به معنای بهره کشی بیشتر از معلمان آزاد و غیررسمی است.

   

  این فعال صنفی معلمان در تشریح اشتغال معلمان آزاد گفت: در گذشته معلمان آزاد به سه طریق فعالیت می کردند، یک دسته به صورت حق التدریس زیر نظر وزارت آموزش و پرورش، دسته دوم طرف قرارداد شرکت های خصوصی و دسته سوم معلمان مدارس غیر انتفاعی بودند.

   

  وی ادامه داد: با حذف شرکت های پیمانکاری آموزشی در سال گذشته، سرنوشت معلمان شرکتی نامعلوم باقی ماند و تعداد عظیمی از آنها بیکار شدند که متاسفانه وزارت آموزش و پرورش هیچ مسئولیتی در قبال آنها برعهده نگرفت.

   

  حبیبی در ادامه با بیان این که دستمزد معلمان حق التدریس از اول مهرماه پرداخت نشده است گفت: وضعیت بیمه این معلمان نیز نامشخص است و در عمل این معلمان، از اندک تسهیلات معلمان رسمی نیز محرومند.

   

  وی در ادامه با بیان این مطلب که معلمان شاغل در مدارس غیر انتفاعی نیز وضعیت بهتری ندارند گفت: این مدارس با وجود دریافت شهریه های کلان از دانش آموزان، به معلمان دستمزد بسیار پایینی پرداخت می کنند.

   

  این عضو کانون صنفی معلمان افزود: معلمان آزاد در روزها و ماههای تعطیل تابستان دستمزد دریافت نمی کنند، بیمه ها به صورت ناقص اجرا می شود و در صورت اعتراض به راحتی اخراج می شوند و این به معنای فقدان امنیت شغلی است.

   

  حبیبی در پایان با تاکید بر لزوم ساماندهی اشتغال این معلمان گفت: استمرار و گسترش خصوصی سازی در بخش آموزش هم حق  قانونی  دانش آموزان برای برخورداری از  آموزش کیفی و برابر را زیرپا می گذارد  و هم وضعیت شغلی و معیشتی معلمان را بیش از پیش با مشکل مواجه می سازد.

   

  تعیین نرخ و دستمزد کارگران ساختمانی برای اولین بار در مریوان

   

  انجمن صنفی کارگران مریوان در جلسه ای با تعیین نرخ و دستمزدها برای اولین بار در این شهرستان ناعدالتی که از سوی دلالان و سودجویان بازار کار بر کارگران تحمیل می شد، پایان یافت.

   

  به گزارش خبرنگار زریوار خبر، انجمن صنفی کارگران و استادکاران مریوان و سروآباد روز 26 بهمن ماه برای اولین بار در مریوان قیمت و دستمزد حرفه و رشته ساختمان را تعیین کرد. این قیمت گذاری با هدف نظم بخشی به این حرفه برای اولین بار با همفکری کارگران انجام شد.

   

  یکی از کارگران مریوانی، گفت: نبود حمایت کننده و آشفته بازار، سودجویان بازار کار و خریداران نیروی کار بیشترین سود را می بردند و با ایجاد بازار رقابتی در بین کارگران و استادکاران دستمزدها را به کمترین میزان خود می رساندند.

   

  وی افزود: امروز با تعیین نرخ و دستمزدها برای اولین بار در مریوان به این ناعدالتی که از سوی دلالان و سودجویان بازار کار بر کارگران تحمیل شده بود پایان یافت.

   

  این کارگر مریوانی ادامه داد: کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان به دلیل عدم حمایت از سوی نهادهای زیربط و فصلی بودنشان در تمامی دوران فعالیت بیشترین آسیب را می دیدند و با نبود قیمت و دستمزدی مقطوع و ثابت و ایجاد بازار رقابتی به دلایل رکود های اقتصادی و مشکلات صنعت مسکن مورد بیشترین سوء استفاده قرار گرفتند.

   

  وی همچنین افزود: با تعیین قیمت ها از سوی انجمن، نسخه ای از آن به اداره اصناف ارسال خواهد شد.

   

  این تعیین قیمت ها شامل تمام رشته های ساختمانی از جمله سنگ کاری، کاشی کاری، جوشکاری اسکلت، آرماتور بندی، گچ کاری، سفت کاری، سیمان کاری، کارگری عمومی، رنگ کاری و سیم کشی می باشد.

   

  افزایش بیکاری تا ۵۲.۹ درصد در پاییز

   

  کمترین نرخ بیکاری کشور در حال حاضر مربوط به گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر است که قاعدتا این گروه سنی دیگر نباید متقاضی کار و باقی ماندن در بازار کار کشور باشند اما مسائل مالی و مشکلات معیشتی طی سالهای اخیر باعث شده تا سالمندان نیز در رقابت جدی با جوانان برای دستیابی به فرصتهای شغلی قرار بگیرند؛ از این رو در این گروه سنی نیز هم اکنون ۰.۹ درصد بیکاری وجود دارد.

   

  در ۳ ماهه پائیز امسال نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله کشور که هنوز آماده ورود به بازار کار نبوده و عموما در دوران تحصیل به سر میبرند، ۳.۲ درصد بوده و این نرخ برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله کشور به یکباره به ۲۱.۵ درصد بالغ می شود. همانگونه که عنوان شد، بیکاری ۲۰ تا ۲۴ ساله ها ۲۶.۵ درصد و نرخ بیکاری ۲۵ تا ۲۹ ساله های کشور نیز ۲۰.۸ درصد بوده است.

   

  ۳۰ تا ۳۴ ساله ها ۱۱ درصد و ۳۵ تا ۳۹ ساله ها نیز ۶.۶ درصد نرخ بیکاری دارند. نرخ بیکاری در گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله کشور ۴.۳ درصد و در گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ ساله نیز ۴ درصد است، همچنین این نرخ برای گروه سنی ۵۰ تا ۵۴ ساله کشور ۳.۸ درصد و برای گروه سنی ۵۵ تا ۵۹ ساله نیز ۴.۲ درصد اعلام شده است.

   

  نهایتا ۶۰ تا ۶۴ ساله ها دارای نرخ بیکاری ۱.۴ درصدی و افراد بالای ۶۵ سال کشور ۰.۹ درصد بیکاری دارند. البته نرخ بیکاری زنان ۶۰ سال به بالا صفر است که نشان می دهد، زنان از دوره بازنشستگی به بعد معمولا دیگر به دنبال کار جدید نیستند.

   

  در عین حال، نرخ عمومی بیکاری مردان در کل کشور ۹ درصد و زنان به میزان ۱۸.۹ درصد است. مردان و زنان شهرنشین کشور در پائیز امسال ۱۱.۷ درصد بیکاری داشته اند و نرخ بیکاری مردان ۹.۴ درصد و زنان نیز ۲۲.۹ درصد است. مردان و زنان روستایی در پائیز سال جاری ۸.۱ درصد بیکاری را تجربه کرده اند و این نرخ در مورد مردان به میزان ۷.۹ درصد و برای زنان نیز ۹.۲ درصد بوده است.

   

  سوء استفاده برخی کاندیدا ها از اوضاع نابه سامان معادن زغال سنگ استان کرمان

   

  اوضاع بحرانی و نا به سامان معدن زغال سنگ شمال استان این روز ها دست مایه تبلیغات انتخاباتی برخی کاندیدهای مجلس شده است.

   

  به گزارش 2اسفند۷۲عارف،مشکلات حقوقی کارگران معادن شهرستان کوهبنان در هفته گذشته باعث اعتراض و اعتصاب اکثر معادن این شهرستان شد .

   

  طبق خبر های رسیده در شهرستان های همجوار راور و زرند نیز که کارگران و معدنکاران زیادی با این مشکلات روبرو بودند با تجمع در مقابل فرمانداری های این دو شهرستان خواستار رسیدگی به موقع به وضعیت آنها بودند .

   

  در این میان عده ای از کاندیداهای مجلس از این فرصت سوء استفاده کردند و با حضور در معادن و رساندن خود در بین کارگران به صورت کاملاً صوری و فقط برای برداشتن عکس های تبلیغاتی باعث اعتراض کارگران شدند .

   

  برخی نیز با انتشار تصاویری از این حضور و همچنین نشر چندین نامه اداری با امضای خود سعی کردند اینگونه وانمود کنند که در حال پیگیری این موضوع هستند در حالی که این مشکل نزدیک به دو سال است که گریبان معدنکاران منطقه را گرفته است و با نزدیک شدن به پایان سال حاد تر شده است.

   

  این در حالی است که یکی از مسئولین شرکت ذغال سنگ کرمان در خصوص پرداخت حقوق کارگران به خبرنگار کارگران کرمان گفته است : همان طور که در مصاحبه قبلی قول داده بودیم پنج شنبه هفته گذشته تا پایان شب حقوق تمام کارگران بخش خصوصی و دولتی را به حساب آن ها واریز کردیم و این مهم میسر نشد مگر با تلاش های شبانه روزی و بسیج همگانی مسئولین استان کرمان .

   

  سئوال اینجاست که افرادی که قصد ماهی گیری از آب گل آلود معادن را دارند چرا قبل از این به فکر حل جدی این مشکل نیفتادند و این موضوع را تا آستانه انتخابات نه تنها کش دادند بلکه با سخنرانی های عجیب و دور از ذهن به تشریح دورانی آشفته بی سامان و وضعیت بحرانی برای کارگران بذر نا امیدی را در دل این زحمت کشان عرصه اقتصاد جامعه پاشیدند؟

   

  و سئوال دوم اینکه آیا جایز است یک کاندیدا که قراراست قانون گذار آینده کشور باشد برای بدست آوردن رای کارگران و خانواده های آنها به چنین اقدامی دور از عرف و اخلاق دست بزند.

   

   پرداخت عیدی بازنشستگان تامیناجتماعی

   

  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت عیدی بازنشستگان این سازمان در نیمه نخست اسفند ماه خبر داد.

   

  سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در حاشیه رونمایی 12 قلم دارو در کارخانه داروپخش در جمع خبرنگاران با اشاره به زمان پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی، اظهار داشت: طبق برنامهریزی انجام شده در نیمه نخست اسفند ماه عیدی بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

   

  به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی تصریح کرد: برای پرداخت عیدی بازنشستگان 1520 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این رقم آماده شده است.

   

  نوربخش همچنین به پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت متمرکز اشاره کرد و گفت: حقوق بازنشستگان از 17 تا 27 هر ماه پرداخت میشود.

   

  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پایان خاطر نشان کرد: در برنامه ششم توسعه احکام کلی برای پرداخت بدهیاشخاص حقوقی و حقیقی تدوین شده است.

   

  دستمزد کارگران ساعتی چند دلار است

   

  مقامات کارگری میگویند با وجود آنکه کارفرمایان اذعان دارند که قدرت خرید کارگران افت کرده اما حقوق و دریافتی آنها همچنان پایین است.

   

  به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در حالی که در ایران سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول بین 8 تا 10 درصد اعلام میشود کارشناسان این رقم را در کشورهای توسعهیافته تا 60 درصد هم عنوان میکنند.

   

  بیتردید کارگران به عنوان نیروی مولّد، پویا و کارآمد اقتصاد، همواره در تمام عرصههای تولید و صنعت حضوری فعال داشتهاند و بازیگران صحنه تولید و کار به شمار می روند؛ از این رو توجه به وضع معیشت و ساماندهی حقوق و دستمزد آنها نقش تاثیرگذاری در رشد اقتصاد، افزایش بهرهوری و راندمان تولید خواهد داشت.

   

  در حالی که محاسبه نرخ تورم یکی از ملاکهای تعیین مزد به شمار میرود مقامات کارگری میگویند که هنگام تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمیشود و بین آنچه در واقعیت وجود دارد با آنچه کارگران در زندگی خود لمس میکنند، تفاوت بسیاری هست.

   

  "دستمزد" یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلیترین دغدغههای جامعه کارگری به شمار میرود؛ دغدغهای که به گفته تحلیلگران بازار کار، هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانیها از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.

   

  رحمت الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور میگوید: حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی میگیرند یک هفته هم دوام نمیآورد و تنها صرف هزینههای مسکن، خوراک و ایاب و ذهاب آنها میشود.

   

  او با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی پایین بودن دستمزد میافزاید: نیروی کاری که دستمزدش پایین است باید برای امرار معاش خود و تامین هزینههای زندگی وقت و انرژی بیشتری صرف کند و ناچار به شغلدوم و سوم یا کار در شیفتهای طولانی روی می آورد در حالی که هر دو حالت پیامدهای اجتماعی زیانباری به دنبال دارد.

   

  وی از بین رفتن فرصتهای اشتغال برای جوانان جویای کار و گسترش بیکاری را از جمله این پیامدها ذکر کرده، میگوید: دغدغه بسیاری از کارفرمایان کیفیت تولید و انباشت کالا در انبارها است در حالی که توجهی به دستمزد و حقوق نیروهای کار خود ندارند. وقتی کارگری زمان بیشتری را در بیرون از خانه صرف کار در کارگاه می کند یا به شغل دوم روی می آورد عملا زمینه اشتغال یک فرد بیکار را از بین می برد و به همان نسبت از کیفیت کار و بهرهوری بنگاه کاسته می شود.

   

  با وجود آنکه در پدیده مهاجرت جوانان و نخبگان عوامل مختلفی اثرگذار است اما پژوهشها نشان میدهد که ارتباط موثری میان مهاجرت افراد تحصیلکرده با سطح درآمد سرانه کشور وجود دارد.

   

  به گفته کارشناسان پایین بودن سطح دستمزد در کشور میتواند به پدیده فراز مغزها منجر شود. از این رو بسیاری از متخصصان و افراد ماهر و تحصیلکرده کشورمان کار و تحصیل در کشورهای دیگر را به دلیل وجود امکانات بهتر و پرداخت مزدهای بالاتر ترجیح میدهند و به بهشت آرزوهای خود مهاجرت می کنند.

   

   

  چندی قبل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که عمدهترین سازمان تصمیم گیرنده اقتصادی بینالمللی است در گزارشی نمودار حداقل دستمزد خالص 26 کشور دنیا را منتشر کرد.

   

  این نمودار ارزش حداقل دستمزد ساعتی پس از کسر مالیات را بر حسب دلار آمریکا نشان می دهد که در آن استرالیا و لوکزامبورگ با دستمزد ساعتی بالای ۹ دلار از بیشترین میزان حداقل مزد و لاتویا و مکزیک با دستمزد زیر دو دلار از کمترین میزان حداقل مزد برخوردار هستند.

   

  فهرست ارائه شده نشان می دهد که یک کارگر در استرالیا به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات 9.54 دلار حقوق دریافت میکند که با دلار 3500 تومانی امروز بازار آزاد ایران، معادل 33 هزار تومان در ساعت میشود.

   

  همچنین یک کارگر در لوگزامبورگ به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات، 9.24 دلار حقوق می گیرد که با محاسبه نرخ امروز دلار در بازار آزاد ایران این رقم ساعتی 32 هزار تومان میشود.

   

  براساس قانون کار ایران، هر کارگر در هفته باید 44 ساعت معادل 176 ساعت در ماه کارکرد داشته باشد.

   

  هم اکنون حداقل حقوق ماهانه تعیین شده از سوی وزارت کار 712 هزار تومان است که با در نظر گرفتن متوسط کار ماهانه 176 ساعت، درآمد یک کارگر ایرانی 1.12 دلار معادل 4000 تومان در ساعت خواهد بود که بر اساس نمودار مذکور کمی بالاتر از کشور مکزیک قرار دارد.

   

  مقامات کارگری میگویند بعد از مسکن و اجاره بهاء، هزینه خوراک و درمان بخش اعظمی از دریافتی کارگران را به خود اختصاص میدهد اما دستمزد فعلی کارگران کفاف همین هزینهها را هم نمیدهد.

   

  غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با تاکید بر ضرورت بالا بردن دریافتی کارگران، میگوید: دریافتی کارگران آن قدر نیست که بتوانند از عهده هزینههای بالای زندگی برآیند به همین دلیل قدرت خرید آنها در طول سالهای اخیر همواره پایین بوده است.

   

  وی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در یک برنامهریزی 5 ساله را پیشنهاد کرده و میگوید: با این کار هم کارفرمایان و کارگاهها به سودآوری و بهرهوری دست مییابند هم کارگران از نظر مالی توانمند میشوند.

   

  عباسی میگوید: ترسیم یک جدول 5 ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران ضمن بالا بردن روحیه و انگیزه کار در کارگران، کارفرمایان را به پویایی، بهرهوری و سودآوری بیشتر میرساند.

   

   آمارها نشانگر آن است که میزان دریافتی و دستمزد نیروهای کار در بسیاری از کشورها نسبت به ایران از شرایط بهتری برخوردار است.

   

  به گفته تحلیلگران، در ایران دولتها با وجود تلاش بسیار نتوانستهاند به منظور جبران کسری معیشتی قشر ضعیف کارگری اقدام موثری صورت دهند به نحوی که فاصله بین درآمد و هزینه کارگران در طول دهههای اخیر همچنان به قوت خود باقی بوده است.

   

  اظهارات مقامات کارگری نسبت به پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران در ایران در حالی مطرح میشود که با وجود آنکه دستمزد سال 94 کارگران بالاتر از نرخ تورم و 17 درصد تصویب شد اما به گفته کارگران تغییر محسوسی در وضع معیشت خانوارهای کارگری به وجود نیامد و به دلیل فاصله بسیار میان حداقل دستمزد و رقم واقعی سبد هزینه، به افزایش توان خرید کارگران منجر نشد.

   

  تحلیلگران بازار کار بر این باورند که مزد کارگران در هیچ سالی به طور منطقی و منطبق با واقعیات تعیین نشده و همواره چند درصد با تورم حقیقی فاصله داشته است. آنها وقوع این امر را یکی از ایرادات وارده به نظام دستمزد در کشور میدانند و معتقدند با وجود آنکه ملاک تعیین دستمزد، ماده 41 قانون کار است اما در سنوات گذشته از تبصرههای یک و دو این ماده قانونی تمکین نشده و مزد کارگران به طور دقیق تعیین نشده است.

   

  با آغاز مذاکرات و جلسات رسمی شورای عالی کار انتظار میرود نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در شورا با اتخاذ تدبیر و عقلانیت ویژه، دستمزدی عادلانه و شایسته شأن و منزلت و کرامت کارگران را رقم بزنند.

   

  حقوقی کمتر از مردان همردهام دارم

   

  سوسن نیازی، یکی از کارگران زن است که از مردسالاری محیطهای کاری گریزان است. او معتقد است این مردسالاری در محیطهای کارگری نمود بیشتری دارد.

   نیازی به دولت و ملت میگوید: با توجه به تجاربی که در محیط کارگری بهعنوان یک کارگر زن به دست آوردهام، باید متذکر شوم که این محیط را میتوان برای کارگران زن محیطی عاری از تبعیض ایجاد کرد. این کار با چند راه حل قابلیت اجرا دارد، به عنوان مثال تنها صرفاً نباید به قدرت بدنی این قشر اکتفا کرد چرا که در اکثر محیطهای کارگری زنانه، زن را به عنوان یک بازوی قوی قلمداد میکنند ولی در محیطهایی که این قشر پابهپای مردان در امر تولید فعالیت میکنند چه از نظر کاری و چه از نظر دستمزدی، اهمیتی که یک زن در پیشبرد اهداف تولیدی دارد، نادیده گرفته میشود.

  او به تجربه شخصیاش در محیط کاری اشاره میکند: بیش از ۲۵ سال سابقه در یک شرکت بزرگ تولیدی دارم و حتی در این سالها برای اینکه ثابت کنم یک زن نیز میتواند در تصمیمگیریهای کلان دخالت داشته باشد، تلاش بیوقفهای انجام دادم، حتی با سختی فراوان ادامه تحصیل دادم اما متاسفانه در اینگونه مراکز صنعتی اهمیتی به کارگر زن داده نمیشود و فقط توقع اطاعت محض و نگاه داشتن در سطوح خیلی پایینتر از آنچه لیاقت شغلی و تحصیلی و تجربه زن است، میرود. در حال حاضر نشستهایی برای تکریم زن در محافل اجتماعی فراهم میشود اما آنطور که شایسته این قشر زحمتکش است، هیچگونه حمایتی درخور ایشان انجام نمیگیرد. در حال حاضر بنده به عنوان یک کارگر زن پس از سالها تلاش نهتنها حق و حقوقی پایینتر از مردان همرده خود دارم بلکه اجحافات فراوانی را نیز متحمل شدهام. جا دارد از دولت تدبیر و امید و قانونگذاران محترم بخواهم به جای کاستن از ساعات کاری زنان، مدت سابقه بازنشستگیشان را تقلیل دهند تا این قشر بتواند در عرصه زندگی پرفراز و نشیب خود نفس راحتی بکشد.

   

  تشکلی که مستقل نیست، معنا ندارد

   

   ناصر چمنی، هم کارگر است و هم فعالیت صنفی کارگری میکند. او در رابطه با راه زیادی که طی کرده است به دولت و ملت میگوید: از تاریخ ۱۳۷۳ برای یادگیری شغل تراشکاری به کار مشغول شدم تا تاریخ ۱۳۷۴ که به سربازی رفتم. در تاریخ ۱۳۷۶ ترخیص شده و در شغل تراشکاری در یک واحد صنایع غذایی در قسمت تعمیرات شروع به کار کردم. این نکته را بگویم که قبل از خدمت وقتی بازرس بیمه میآمد، کارفرما اجازه نمیداد اسم ما را در لیست بیمه رد کنند و کارگران بهصورت موقت به کار گرفته میشدند و حق بیمه از آنها کسر میشد ولی به بیمه واریز نمیشد و فقط حداقل حقوق پرداخت میشد و اضافهکار هم معنایی نداشت. این مسائل همیشه باعث اعتراض من میشد. سال ۱۳۸۳ به توصیه دوستان وارد انجمن صنفی شدم تا فعالیتهای صنفی را طبق قانون با یک تشکل، رسماً دنبال کنیم که دستاوردهای مهمی هم با خود داشت ولی در این راه مشکلات فراوانی در سر راهمان قرار گرفت. چمنی عدم دسترسی آسان به مقامات استانی و مسئولانی که میتوانستند با شنیدن مشکلات برای راهحل آنها قدم بردارند را قدم اول میداند و ادامه میدهد: ولی مشکل کلی جامعه کارگری بحث سهجانبهگرایی است که گفته میشود ضلع ضعیف این مثلث، بخش کارگری است چرا که دولت بهعنوان یک کارفرمای بزرگ در یکسو و کارفرمایان در سوی دیگر همیشه حق رأی را در دست داشتهاند. مانند شورای عالی کار که نمایندگان کارگری باید با دولت چانهزنی کنند چرا که دولت قانون را اجرا نمیکند. در دولت قبل وقتی تورم به صورت صعودی بالا میرفت همیشه زیر تورم دستمزد مصوب میشد و مشکل بعدی عدم اجرای بند ۲ که میگوید حقوق یک کارگر باید معیشت یک خانوار چهارنفره را تامین کند. گفتنیها زیاد است اما یک معضل اساسی، نداشتن استقلال تشکلات عالی کارگری است. وقتی یک تشکل عالی استقلال مالی ندارد و هزینههای خود را از وزارت کار دریافت میکند چطور میتواند از حقوق کارگر دفاع کند

   

  اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 3 اسفند 94

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click