click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران صنایع فولاد اهواز: خلع ید از بخش خصوصی و آزادی همکاران

  تجمع تا پیروزی نهایی و خلع ید از بخش خصوصی

  در کوران اعتصاب کارگران صنایع فولاد اهواز و هفت تپه نوشته هایی در میان کارگران و در سایت سندیکا منتشر شد که به اقدامات تفرقه انگیز پاره ای از نمایندگان کارگری به شدت اعتراض کرده بود. در این اطلاعیه ها از جمله آمده بود: آنهایی که پایان تجمعات را اعلام کردند نماینده ی ما نیستند ... آقای نماینده کارگر که با نماینده مجلس همدل شدی! آقای نماینده کارگر که با مجلس خبرگان همدل شدی! آقای نماینده کارگر که با سپاه همدل شدی! شما دارید اشتباه میروید. شما فقط باید از مطالبات کارگر گرسنه ی هفت تپه دفاع کنید ... مگر ما تجمع کرده ایم که درباره سردار سلیمانی اظهار نظر کنیم؟ چه کسی گفته بنر هفت تپه عکس سردار سلیمانی است؟ بنر هفت تپه، خود ما هستیم ... همکاران با خانواده بیایید. بسیج دانشجویی و نماینده مجلس برای کاسبی جریانات خودشان می آیند. لطفا نیایید. ما تجمع صنفی داریم نه تجمع که شما با رقبای سیاسی خودتان تسویه حساب کنید

  چه کسی به شما اجازه داد تجمعات را تمام شده اعلام کنید؟ خیلی شکر خوردید. اول باید می آمدید در جمع کارگران و سوال میکردید بعد نطق میکردید. شما نماینده ما هستید نه ما نماینده شما. شما که به ما دستور نمیدهید. برای مطالبات همه کارگران باید فعالیت کنید. دوستان عزیز. خسته شدید؟ شما را ترسانده اند؟ تا همینجا دست شما را میبوسیم. شرمنده که اذیت شدید. اما به حرمت اسماعیل بخشی و خانواده خودتان و به حرمت تمام کارگران بیایید به حرف دیگران گوش ندهید

  تجمع ما فردا ٨ صبح جلوی فرمانداری. همکاران با خانواده بیایید. بسیج دانشجویی و نماینده مجلس برای کاسبی جریانات خودشان می آیند. لطفا نیایید. ما تجمع صنفی داریم نه تجمع که شما با رقبای سیاسی خودتان تسویه حساب کنید

  عکس سردار سلیمانی در تجمعات نشانه ی چیست

  کارگران با انتشار نامه ی دیگری نسبت به سوءاستفاده از تجمعات اعتراضی خود هشدار دادند

  دوستانی که کانال "رسمی کارگران هفت تپه" را اداره میکنید. مگر ما ضد سردار سلیمانی تجمع صنفی کردیم؟ یا ضد قالیباف؟ یا ضد هر کدام از مقامات مشخص؟ که الان لازم باشد عکس این افراد را بیارید در تجمعات. ما برای خواسته ی صنفی خودمان تجمع کردیم. هر کسی جلوی برآورده شدن خواسته های ما را بگیرد ضدنظام است و ضدمملکت. مگر ما تجمع کرده ایم که درباره سردار سلیمانی اظهار نظر کنیم؟ چه کسی گفته بنر هفت تپه عکس سردار سلیمانی است؟ بنر هفت تپه، خود ما هستیم. اصلا در تجمع صنفی نباید اجازه بدهیم افراد و احزاب سیاسی که خودشان در خانه خرابی ما نقش دارند سخنرانی کنند. آقای نماینده شهر! تو اگر نماینده مردم هستی شرکت را از بخش خصوصی بگیر به شرکت تعاونی کارگری واگذار کن. بلد نیستی؟ به دولت واگذار کن و خودمان نظارت کنیم! مدتی ما را سر دواندی بعد گفتی زمان نیاز است تا همه چیز درست بشود

  دوستان، همکاران، نمایندگان! کجاست صدای اسماعیل بخشی که میگفت اگر من مُردم تابوت من را بیارید در اعتصاب؟! (دور از جان اسماعیل روله عزیزمان). اسماعیل را آزاد کردیم؟! آن دختر بی گناه که برای ما دستگیر شد را آزاد کردیم؟ نه. علی نجاتی را هم با کتک کاری بردند. ما تا رسیدن به خواسته هایمان تجمعات را ادامه میدهیم.

  ما نه عکسی از سردار سلیمانی نیاز داریم نه عکسی علیه سردار سلیمانی. چرا مسایل را قاطی کردید

  آقای نماینده کارگر که با نماینده مجلس همدل شدی! آقای نماینده کارگر که با مجلس خبرگان همدل شدی! آقای نماینده کارگر که با سپاه همدل شدی! شما دارید اشتباه میروید. شما فقط باید از مطالبات کارگر گرسنه ی هفت تپه دفاع کنید. اصلا نه ضد مقامات و نه به نفع مقامات شعار ندید. نشست و برخاست شما باید با کارگر باشد. چرا باید زمان از دست بدهیم؟ هر کدام بودید که درخواست کردید اعتصاب تمام است سریعا اعلام کنید که دیگر نمیخواهید نماینده کارگری باشید

  عکس کاوه سرزمین مان، اسماعیل بخشی پرچم ما در تجمعات است و همانطور که امروز شعار دادیم: کارگر زندانی آزاد باید گردد! بخشی، نجاتی آزاد باید گردند

  برخلاف خواسته ی شما تجمع ادامه پیدا کرد. خود را سنگ روی یخ نکنید. با ما همراه باشید و در تجمعات شرکت کنید

  تا آزادی همکاران زندانی و تا خلع ید از بخش خصوصی، اتحاد، تجمع

  تجمع تا پیروزی نهایی و خلع ید از بخش خصوصی

  آذر ماه نود و هفت

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click