click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  دنباله اعتراضات دانشجویی در دانشگاه تهران

  پشتیبانی شماری از استادان از آنان

  همزمان با اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ در بیش از ۱۰۰ شهر ایران، بیش از ۱۰۰ دانشجو بازداشت شدند و برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که بازداشت آنها پیشگیرانه بوده است

  در ادامه اعتراض دانشجویان به احکام سنگین صادر شده برای فعالین صنفی، صبح امروز و پس از لغو امتحانات روز گذشته، دانشجویان دانشگاه تهران در حیاط دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه دست به تحصن و تجمع زدند

  دانشجویان ضمن درخواست توقف فوری و بدون قید و شرط روند پیگرد قضایی دانشجویان و تبرئه آن ها، این پرسش را داشتند که مسئولین و به ویژه اساتید دانشگاه چه پیگیری در دفاع از ساحت دانشگاه و امنیت حریم آن کرده اند و چرا تاکنون سکوت کرده اند؟!

  در ادامه، تعدادی از اساتید این دانشکده در جمع دانشجویان حضور پیدا کردند و با قول پیگیری جدی در خصوص روند قضایی مرتبط با بازداشت دانشجویان و تبرئه آن ها، خواستار عدم تحریم امتحانات از جانب دانشجویان شدند.

  تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حکمهای صادر شده زندان برای دانشجویان بازداشت شده در دیماه ۹۶، چندین تجمع اعتراضی برگزار کرده و از شرکت در امتحانات خودداری کردند.

  به گزارش خبرگزاری ایسنا، تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز دوشنبه ۲۸ خرداد در اعتراض به صدور حکمهای زندان برای تعدادی از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضهای دی ماه ۹۶ و امنیتی شدن فضای دانشگاه تجمع کردند.

  در همین حال محمد کاظم پرهیزکار دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت که دانشجویان معترض اعلام کردهاند تا مقامات وزارت علوم و دیگر نهادها به اعتراضشان پاسخ ندهند در امتحانات شرکت نخواهند کرد.

  به گفته آقای پرهیزکار، مهدی اعتمادی رئیس دانشکده علوم اجتماعی همراه با چند تن از اساتید این دانشکده در جمع دانشجویان حضور پیدا کرده و از آنان خواستند که در امتحانات شرکت کنند.

  بر اساس این گزارش، آقای اعتمادی در جمع دانشجویان همچنین گزارشی از پیگیریهای خود برای لغو حکم زندان دانشجویان ارائه کرده است.

  روز یکشنبه نیز تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، همزمان با تشییع جنازه محمد امین قانعیراد، جامعهشناس، به حکمهای زندان صادر شده برای دو دانشجو اعتراض کرده بودند.

  سینا عمران و علی مظفری، دو فعال دانشجویی دانشگاه تهران، از سوی دادگاه انقلاب به هشت سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیتسیاسی و ممنوعیت حضور در فضای مجازی محکوم شدهاند.

  در صورت اعتراض این دو دانشجو، این احکامدر دادگاه تجدیدنظر بررسی خواهد شد.

  سینا درویش عمران، دانشآموخته رشته مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران و علی مظفری دانشجوی انسانشناسی این دانشگاه، از جمله فعالان صنفیدانشجویی بودند که نهم و دهم دی ماه ۹۶ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند.

  در همین حال، فاطمه سعیدی نماینده تهران در مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: از مسئولان مربوطه قول گرفته بودیم برای دانشجویان بازداشتی پروندهسازی نشود اما بدعهدی کردند. وزیران اطلاعات و دادگستری باید پاسخگو باشند.

  محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز خواستار آن شد که قوه قضائیه در حکمهای صادر شده برای دانشجویان تجدیدنظر کند و رأفت خاصی در برخورد با دانشجویان داشته باشد.

  شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی، نیز گفته که موضوع صدور حکم زندان برای دانشجویان در دولت مطرح شده و پیگیر کارشان هستیم.

  خانم مولاوردی جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است.

  همزمان با اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ در بیش از ۱۰۰ شهر ایران، بیش از ۱۰۰ دانشجو بازداشت شدند و برخی از نمایندگان مجلس از جمله فرید موسوی اعلام کردند که بازداشت آنها پیشگیرانه بوده است.

  محمود صادقی، نماینده مجلس، روز ۱۱ اسفند ۹۶ از تشکیل پرونده قضایی برای ۵۰ نفر از این دانشجویان خبر داده بود.

  در همین حال، کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشگاههای کشور اسفند پارسال خبر داده بود که لیلا حسنزاده، دانشجوی رشته انسانشناسی دانشگاه تهران، به شش سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

  سینا ربیعی، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیز به یکسال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محسن حقشناس، دانشجوی طراحی صحنه این دانشگاه، به دو سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.

  حسن روحانی در رقابتهای انتخاباتی سال ۹۲، وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاهها را مطرح کرده بود.

  با این حال گروههای مختلف دانشجویی در سالهای اخیر بارها نسبت به امنیتی ماندن فضای دانشگاهها و ستاره دار شدن دانشجویان اعتراض کرده اند

  خرداد ماه نود و هفت

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click