click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  به سوی برپایی شوراهای برگزیده ی سیلزدگان

  در کوران کمک به سیل زدگان همکار ی منطقــــــــــــه ای میان نیروهای مردمی، بویژه همبستگی کارگران بخش های نفتی-گازی را، گسترش دهیم و واپسین آموزه های جنبش کارگری منطقه را در دسترس یکدیگر بگذاریم. بهــــــــار راستین خـــــــاوری را تنها کارگران و رنجبرانند که پیام آور و مژده دهنده اند. آنانند سترنده ی سیل آسای نفت-صومعه های سپهرستمگرها

  تشکیل شوراهای منتخب سیلزدگان برای نظارت بر کار سازمان مدیریت بحران و کمک رسانی ها و بازسازی ها ضروری است. بدون وجود چنین تشکل های مستقل مردمی هیچگونه ضمانتی برای جبران خسارات وارده و بهبود شرایط اسفبار سیلزدگان وجود نخواهد داشت. تجارب زلزله بم و کرمانشاه تایید کننده این رویکرد است

  با فروکش سیلاب ها در نقاط مختلف کشور، اکنون کار رسیدگی به وضعیت سیل زدگان و بازسازی مناطق ویران شده، به مهم ترین موضوع در کشور ما تبدیل شده است. شورای بازنشستگان ایران با انتشار بیانیه ای اهم خواست هایی را که دولت و مسئولین حکومتی باید برای جبران حسارات و ویرانی ها به فوریت آغاز کنند، منتشر کرده است. در این بیانیه که روز چهارده فرودرین منتشر شده، آمده است

  یکم: استفاده ی صددرصدی "سازمان مدیریت بحران" از همه ی امکانات وزارتخانه ها، سازمان ها ی دولتی و خصوصی (هتل ها- خوابگاه های مراکز دولتی- خانه های سازمانی که در تمامی استان ها موجود است- سالن های ورزشی - خانه ها و ویلاهای میلیاردرها) برای اسکان همه ی سیل زدگان مناطق سیل زده ی ایران

  دوم: در اختیار گذاشتن رایگان کلیه خدمات پزشکی در حد استانداردهای بین المللی؛ دارو و درمان و بیمه نمودن رایگان همه ی سیل زدگان

  سوم: شروع جبران خسارات وارده به سیل زدگان و پرداخت خسارت متناسب با تورم اکنون به آن ها شامل (کشاورزان، باغداران، دامداران) و همه ی مشاغل زیان دیده از سیل اخیر

  چهارم: یکی از وظایف "سازمان مدیریت بحران " در شرایط بحرانی، ساخت مسکن مناسب و استاندارد برای حادثه دیدگان است. شروع عاجل و فوری و بی وقفه ی ساخت مسکن برای حادثه دیدگان

  پنجم: ایجاد اشتغال برای مردم شهرها و روستاهای بیکار شده بر اثر سیل اخیر

  ششم: آزادی بدون قید و شرط همه ی زندانیان محبوس در زندان های مناطق سیل زده. این امر نیاز فوری مردم سیل زده است و حاکمیت و دولت مسئول جان زندانیان اند و باید جوابگو باشند

  هفتم: پرداخت مایحتاج روزمره ی مردم به شکل اجناس مورد نیازشان با زمان بندی مشخص و با نظارت تیمی از سیل زدگان.

  هشتم: تهیه آذوقه احشام و دام در مناطقی که دامداری شغل و ممر در آمد مردم است

  نهم: گزارش هفتگی از شروع ساخت مسکن و همه ی اقدامات در حال انجام به مردم سیل زده و عموم مردم ایران از طریق "سازمان مدیریت" بحران

  ما بر این باوریم که تشکیل شوراهای منتخب سیلزدگان برای نظارت بر کار سازمان مدیریت بحران و کمک رسانی ها و بازسازی ها ضروری است. بدون وجود چنین تشکل های مستقل مردمی هیچگونه ضمانتی برای جبران خسارات وارده و بهبود شرایط اسفبار سیلزدگان وجود نخواهد داشت. تجارب زلزله بم و کرمانشاه تایید کننده این رویکرد است.

  شورای بازنشستگان ایران

  فروردین نود و هشت

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click