click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن “ويترين” از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد “انجمن هاي بابکي” در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر “به اين شب سياه” پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  بازتاب های چهارشنبه سوری، نبرد برای پایان دادن به شب سیاه

  برگرفته از سایت جبهه ملی

  در لحظاتی که تهران و ديگر شهرهای ايران جوانان و معترضين در کارزاری نفس گير با سرکوبگران در حال جانفشانی هستند،

  سايت های جرس، کلمه، سحام نيوز و.. سکوت پيشه کردند. همدوش آنان راديو فردا و بی بی سی و ديگر رسانه های خارجی نيز

  در مقابل اين تظاهرات سکوت کرده اند.

  ملت امشب پوست از سر رژيم کندند

  يکی از خوانندگان از تهران:

  بی نظيره بی نظيره بی نظيره

  ملت امشب پوست از سر رژيم کندند

  روزگارشون سياه شده به خدا عقب نشينی کردند رفتند نيروهای رژيم ديگه نيستند به کی بايد گفت حالا بايد چی کار کرد؟

  آريا شهر صادقيه پونک شهرک غرب: ماموران رژيم سرگردان

  آريا شهر صادقيه> پونک شهرک غرب شهرک اکباتان بسيار شلوغ مردم به شادی و پايکوبی و نيروها سر در گم از اين سو به آن

  سو جمع ميشوند و سر در گمند.

  در رشت غوغا ست

  جوانان دلاور اين شهر نيز همپای ديگر نقاط ايران با حضور چشمگير در خيابان های مطهری و گلسار

  ضمن برپايی مراسم چهارشنبه سوری با ماموران درگير شده اند. از خيابان منظريه نيز خبر می رسد که تعدادی از جوانان اين

  شهر دستگير شده اند.

  در اميرآباد مردم فتوای رهبر را به دقت گوش کرده اند

  يکی از خوانندگان:

  ساعت 9 امير آباد

  تمامی محلهای اين منطقه مردم بيرون امده و اتش روشن کرده اند اين ميزان برافروختن آنش در کوچه ها بی سابقه بوده ماموران

  لباس شخصی با موتور درکوچه ها ويراژ می هند ولی چون تعداد مردم زياده نمی تون کاری بکنن و مردم به اونها اهميتی نمی

  دهند جوانها در حال رقص و پايکوبی اند و فتوای رهبر را به دقت گوش کرده اند.

  مقاومت دليرانه مردم در مقابل مزدوران رژيم در تهران

  خبرنگار ما از تهران: در اين ساعت حدود 9 و ربع شب اکثر مغازه ها و فروشگاه های تهران تعطيل شده اند و معترضين در

  برخی نقاط نيروی سرکوبگر را وادار به عقب نشينی کرده اند. در تهرانپارس پس از يکساعت درگيری و نبرد مقاومت مردم

  همچنان ادامه دارد و نيروی های امنيتی با کمبود نيرو مواجه شده اند. صدای شليک گلوله شنيده می شود.

  گستردگی تظاهرات واعتراضات در تهران به حدی است که نفس نيروهای نيروهای سرکوبگر به شمارش افتاده و خستگی و

  شکست از سرعت آنها در رفت و آمد مشخص است. بدون شک اگر تظاهرات ضد حکومتی به اين شکل ادامه پيدا کند خواهيم ديد

  که چگونه رژيم سريعا رو به فروپاشی خواهد رفت.

  در درگيريهای تهران شماری مجروح و تعدادی بازداشت شدند

  خبرنگار ما از تهران: از مرکز فوريت های پزشکی خبردار شديم که تا اين لحظه در تهران بيش از 100 نفر مجروح شده اند. حال

  تعدادی از آنان وخيم گزارش شده است. تعداد زيادی از مامورين نيروی انتظامی نيز مجروح شده اند.

  تا اين ساعت دستگيری های گسترده ای از سوی نيروی انتظامی و ماموران لباس شخصی صورت گرفته و دستگيرشدگان که از

  تعداد آنها اطلاع دقيق در دست نيست به نقاط نامعلوم منتقل شده اند.

  در مجيديه و خيابان سبلان نيرو های حکومتی شکست سختی از جوانان و معترضين خوردند و مجبور به عقب نشينی شده اند.

  سرتاسر محدوده بيت رهبيری چندين لايه از نيروهای ويژه سپاه ولی امر تا دندان مسلح مستقر شده اند.

  اينها همه در حاليست که پاسدار علی کريمی معاون عمليات تهران بزرگ امشب طی بيانيه ای اعلام کرده است که تهران آرام

  است و تا کنون هيچ مشکل و حادثه ای رخ نداده است

  ادامه اعتراضات در شب چهارشنبه سوری و درگيری ها

  ادامه اعتراضات در شب چهارشنبه سوری و رويارويی مردم با نيروهای انتظامی

  کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: مراسم چهارشنبه سوری امسال نيز همچون ساير مناسبتهای اخير در جو شديد امنيتی

  حاکم بر خيابانهای تهران و بسياری ديگر از شهرهای کشور، با بازداشت تعداد زيادی از مردم معترض تبديل به تظاهراتی

  مردمی گرديد. عليرغم تلاش نيروهای انتظامی از عدم درگيری و برخورد فيزيکی و بيم از گسترش اعتراضات، گزارشها حاکی

  از بروز درگيریهای پراکنده ميان مردم و نيروهای انتظامی است.

  بنا به گزارشهای رسيده به کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، طی مراسم شب چهارشنبه سوری امسال که تا پاسی از شب

  همچنان در مناطق مختلف شهر تهران در جريان است، نيروهای امنيتی و انتظامی ضمن برخورد با مردم معترض اقدام به

  بازداشت دهها تن از شهروندان در مناطق مختلف شهر تهران کردند.

  در حاليکه آخرين گزارشها حاکی از بازداشت حداقل 40 تن از شهروندان معترض در شهر تهران میباشد، ساعتی پيش جانشين

  فرمانده نيروي انتظامي تعداد بازداشت شدگان را کمتر از ده نفر عنوان کرد. به گفته احمدرضا رادان اين افراد تا پايان تعطيلان

  عيد نوروز در بازداشت نيروی انتظامی خواهند بود.

  گزارشها حاکی است که نيروهای انتظامی و ضد شورش در بسياری از مناطق شهر از جمله افسريه، امام حسين، سعادت آباد،

  گيشا، شهرک غرب، آرياشهر و خاک سفيد اقدام به بازداشت و ضرب و شتم جوانان نمودند.

  همچنين در برخی از مناطق مانند افسريه و ميدان امام حسين، نيروهای انتظامی و ضد شورش، علاوه بر وادار کردن کسبه به

  تعطيلی مغازههای خود، با يورش به جمعيت معترض با باتوم و کابل به ضرب و شتم شديد جوانان پرداختند.

  در مناطق سعادت آباد و شهرک غرب نيز، در ساعات ميانی شب ميان مردم و نيروهای ضد شورش نيروی انتظامی

  درگيریهای پراکندهای صورت گرفت و نيروهای ضد شورش از ساعت 24 ضمن يورش به خانوادههايی که در محلهها مشغول

  شادی و پایکوبی بودند سعی در متفرق کردن جمعيت داشتند که منجر به بازداشت تعدادی از جوانان گرديد.

  بنا بر آخرين اخبار دريافتی، در منطقه گيشا 4 نفر، آرياشهر 8 نفر، ميدان امام حسين 15 نفر، و همچنين بيش از ده نفر در منطقه

  خاک سفيد توسط نيروهای انتظامی بازداشت شدهاند که تا اين ساعت از محل نگهداری ايشان اطلاعی در دست نمیباشد.

  برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در مناطق کردنشين کشور

  خبرگزاری هرانا - علی رغم حضور انبوه نيروهای امنيتی، شهروندان کرد نيز با حضوری گسترده مراسم چهارشنبه سوری را

  برگزار کردند.

  بنا به اطلاع گزاشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، امروز همزمان با روز چهارشنبه سوری در

  شهرهای سنندج، کرمانشاه، مريوان، مهاباد، سردشت و کامياران علی رغم حضور گسترده يگان ويژه نيروی انتظامی و نيروهای

  لباس شخصی به صورت کاروانهای نظامی در ميادين و خيابانهای اصلی اين شهرها، شهروندان کرد اقدام به برگزاری مراسم

  چهارشنبه سوری نمودهاند.

  گفته می شود چندين هزار نفر از شهروندان کرد سنندجی همچون سالهای گذشته در "گردنه صلوات آباد" سنندج تجمع کرده و اقدام

  به بر افروختن آتش چهارشنبه سوری کرده و به صورت گروههای بزرگ به رقص و پايکوبی پرداختهاند.

  در مناطق مختلف داخل شهر سنندج نيز صدای انفجار مواد محترقه به گوش میرسد و آتشهای گسترده برافرخته شده است.

  نيروهای يگان ويژه اما در جهت ايجاد فضای رعب و وحشت عصر امروز در خيابانهای اين شهر اقدام به قدرت نمايی کردهاند و

  با توسل به زور تعدادی از کسبه را مجبور به تعطيل کردن مغازههايشان کردهاند.

  در شهر کرمانشاه نيز حضور نيروهای انتظامی و امنيتی گسترده توصيف شده است اما جوانان اين شهر در مناطق "نوبهار، چهار

  راه سی متری، مسکن، مصدق، دولت آباد، بلوار، ميدان آزادگان، مصدق و کسر" اقدام به برافرختن آتش کردهاند. گزارشاتی نيز از

  سر دادن شعار "مرگ بر ديکتاتور" در برخی از اين مناطق حکايت دارد.

  هم چنين در شهرهای مهاباد، مريوان، سردشت و کامياران نيز نيروهای امنيتی و يگان ويژه در مناطق حساس اين شهرها مستقر

  گرديده اما شهروندان کرد اين شهرها در خيابانها و کوچهها اقدام به آتش زدن لاستيک و منفجر کردن ترقه کردهاند.

  شايان ذکر است که شاهدان عينی برگزاری مراسم امسال چهارشنبه سوری را، گستردهتر از سالهای ديگر اعلام کردهاند.

  چهارشنبه سوری؛ درگيری شديد در شاهين شهر اصفهان

  گزارش دريافتی: لحظاتی پيش و درپی حمله وحشيانه نيروی انتظامی به جوانانی كه سر خيابان فردوسی مشغول رقص و پايكوبی

  بودند دامنه خشونت به تمام شاهين شهر كشيد.درحال حاضر درگيری شديد در فردوسی و مخابرات اتفاق افتاده و پليس چندبار شليك

  هوايی كرده اما در منطقه موسوم به خونه چوبيها متاسفانه بعلت بن بست بودن تعداد زيادی از هموطنانمان بشدت زخمی يا

  دستگير شدند. شاهين شهر از حالت چهارشنبه سوری خارج شده و بيشتر شبيه وضعيت ليبی و بحرين است. مزدوران گارد ويژه

  سپاه در پارك بانك استان كمين كرده و هر لحظه ممكن است به مردم حمله كنند

  چهارشنبه سوری؛ اعتراض و درگيری در مشهد

  بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران"اعتراضات گسترده و سر دادن شعار مرگ بر خامنه ای در نقاط

  مختلف شهر مشهد و همچنين درگيری بين مردم و نيروهای سرکوبگر که از ساعت 18:30 آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

  روز سه شنبه 24 اسفند از حوالی ساعت 18:30 مردم بصورت گسترده در خيابانهای مختلف شهر مشهد حضور يافتند و اقدام به

  برگزاری جشن چهارشنبه سوری نمودند. آنها بصورت گسترده در خيابان راهنمايی ، ميدان جانباز، ميدان ولی آباد ،سجاد،هاشميه

  و ساير نقاط مراسم چهارشنبه سوری را با شعارهای مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر خامنه ای آغاز کردند. حوالی ساعت 19:00

  نيروهای سرکوبگر به مردمی که در خيابان هاشميه در حال راه پيمايی و سر دادن شعار های مرگ بر خامنه ای و مرگ بر

  ديکتاتور بودند يورش بردند و درگيری گسترده ای بين مردم و نيروهای سرکوبگر روی داد که منجر به فرار نيروهای سرکوبگر

  گرديد . نيروهای سرگوبگر در ابتدای تهاجم با باتون به مردم حمله می کردند و در حدود 8 نفر دستگير کردند.در حال حاضر

  خيابان هاشميه مشهد در دست مردم می باشد.

  مردم همچنين سر دو راهی طرقبه اقدام به سر دادن شعار عليه ولی فقيه نمودند. حضور گسترده مردم و سر دادن شعار اکثر نقاط

  شهر مشهد را فراگرفته است و هر لحظه بر شدت آن افزوده می شود.

  مجیدیه در آتش

  ايميل کوتاه از مجيديه تهران و اصفهان

  مجيديه در آتش در مجيديه تهران درگيرى به شدت بالاست.تمام مغازهها از ساعت 5 تعطيل شده

  امروز از ساعت 14:00 اصفهان تبديل به يک پادگان نظامی شده است. نيروهای انتظامی بطرز عجيبی در خيابانهای اصلی شهر

  مستقر شده اند. حتی نيروهای گارد ضد شورش رو ديدم که از خيابان شريعتی عبور می کردند.تا حال در هيچ تظاهرات يا

  چهارشنبه سوری اين حجم جابجايی نيرو نديده بودم. حسابی ترسيدند. فرمانده اوباش انتظامی اصفهان هم اعلام کرده که برای

  امروز نيروی ضربت ويژه تشکيل داده اند. خبر جديدی داشتم می فرستم. پاينده ايران

  تبديل چهارشنبه سوری به اعتراضات در شهر رشت

  بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران"از لحظاتی پيش چشن چهار شنبه سوری در نقاط مختلف شهر

  رشت آغاز شده است. مردم با برافروختن شعله های آتش و پريدن از روی آن در موارد متعددی اقدام به سر دادن شعار عليه رژيم

  ولی فقيه می کنند .

  روز سه شنبه 24 اسفند از حوالی ساعت 19:00 انبوهی از مردم و بخصوص جوانان در نقاط مختلف شهر رشت اقدام به

  برگزاری مراسم گستردۀ چهار شنبه سوری نموده اند. عمده تجمع مردم در خيابان مطهری و خيابان گلسا می باشد. جوانان از پيش

  محل گسترده برگزاری مراسم را در خيابان گلسا اعلام کرده بودند. در حال حاضر جوانان حين پريدن از آتش اقدام به سر دادن

  شعار می کنند و در مواردی بسوی نيروهای سرکوبگر که مانع انجام جشن چهار شنبه سوری هستند ترقه های پر صدا بسوی آنها

  پرتاب می کنند. مراسم چهار شنبه سوری تبديل به اعتراضات عليه رژيم ولی فقيه گرديده است.

  نيروهای سرکوبگر ولی فقيه از حوالی ساعت 15:00 در نقاط مختلف شهر مستقر شده اند و از ساعت 17:00 مغازه داران را

  وادار به تعطيل کردند مغازه هايشان می کنند . نيروهای سرکوبگر برای مردم و جوانانی که در سطح شهر هستند ايجاد مزاحمت

  می نمايند. همچنين علاوه بر ماشينهای آتش نشانی 5 ماشين آب پاش بزرگ مستقر کرده اند. تعداد نيروهای سرکوبگر بسيار زياد

  می باشند.نيروهای سرکويگر عمدتا در خيابان مطهری و و خيابان گلسا بصورت گسترده حضور دارند.

  24 اسفند 1389 برابر با 15 مارس 2011

  چهارشنبه سوری؛ چند ايميل کوتاه

  نيروی انتظامي و شرکت ملي پخش فراوردهاي نفتي ايران ازکليه پمپ بنزين هاي سراسر کشورتعهد کتبي گرفته

  تادرروزچهارشنبه سوري بنزين داخل ظرف نفروشند.

  ****

  از ساعت 14 در مناطقی از تهران صدای هلکوپتربه گوش می رسد

  صدای انفجارهای پی در پی شهر را به نشاط آورده و حاکمان را در وحشت فرو برده

  اتوبان ها نسبت به روزهای قبل خلوت تر است

  مردم خود را برای شبی با شکوه آماده می سازند

  ساعت 16.30 تهران

  ***

  من از يزد اين پيام ميدم اين پيام رو حتما اطلاع رسانی کنيد خواهشا

  رژيم به شدت از چهارشنبه سوری سبز ترسيده

  سر هر چهاراه تعداد زيادی مامور پليس و راهنمايی و رانندگی ايستادن

  در ميادين اصلی شهر يزد (اطلسی و نعل اسبی )

  تعداد بسيار زيادی مامور با زره و باتوم حدودا 50 الی 50 مامور توی ميدان و اطراف ميدان ها

  خيابان های ورودی به اين ميادين را با ماشين های ون و سواری بسته اند و جلوگيری از موتور سواران نموده و موتورهای انان را

  با خشونت ظبط ميکنند

  سر هر کوچه 2 مامور با زره و بيسيم ايستادن

  رژيم به شدت ترسيده ولی با اين همه شرايط امنيتی باز هم صدای انفجار در شهر شنيده می شود

  چهارشنبه سوری؛ رژيم ترسيده/يورش به موتورسواران

  از دقايقی پيش نيروی انتظامی به همراه پليس راهنمايی و رانندگی اقدام به متوقف کردن و ضبط موتورسيکلت های مردم می کنند.

  اين درحاليست که در سر چهارراه ها ماموران با يورش به سمت راکبان موتورسيکلت بی دليل سوئيچ های آنان را از روی موتور

  برداشته و با خشونت رانندگان آنها را پياده و موتورها را در گوشه ای از چهارراه قفل و زنجير می کنند و يا به داخل خودروهای

  حمل موتور قرار می دهند.

  رژيم به شدت ترسيده

  رژيم به شدت ترسيده تا جايی که به تمامی کارکنان دولت و زير شاخه ها اطلاعيه داده که قبل از ساعت اداری محل کار را تخليه

  و به خانه بفرستند تا مبادا به خيل عظيم مردم معترض بپيوندند

  از اين کارشان ممنونيم که راحت تر و با برنامه و زمان بيشتری به استقبالشان ميرويم!!!

  چهارشنبه سوری؛ رژيم بشدت نگران حضور معترضان

  صدا و سيمای رژيم: دادستان عمومی و انقلاب تهران ، اخلال در نظم عمومی و ايجاد مزاحمت برای مردم را در هر فصل و

  روزی جرم دانست و تاکيد کرد: کسانی که در شب چهارشنبه آخر سال ، برای مردم مزاحمت ايجاد و به اموال عمومی تعرض

  کنند، تحت تعقيب قرار می گيرند.

  عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به موارد مطرح شده در ماده 618 قانون مجازات اسلامی در خصوص،

  اخلال در نظم عمومی ، بستن راه ، تخريب اموال و مزاحمت برای مردم افزود : پليس مکلف است اين افراد را به مراجع قضايی

  معرفی کند.

  وی گفت: اين موضوع به معنای مخالفت با برخی مسائل اجتماعی نيست، بلکه شهروندان بايد بياموزند که تحت لوای قانون ، اقدام

  کنند.

  دادستان عمومی و انقلاب تهران به خانواده ها هشدار داد: ايام عيد خود را با تلخی مواجه نکنند و اجازه ندهند فرزندانشان، گرفتار

  مجاری پليس و دستگاه قضايی شوند.

  وی با اشاره به جلسه روز گذشته ستاد جرايم خاص گفت: در اين جلسه، بر اقدامات پيشگيرانه پليس و مرجع قضايی تاکيد شد.

  دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تفسير برخی رسانه های ضد انقلاب مبنی بر اينکه اقدامات پليس و دستگاه قضايی

  برای چهارشنبه آخر سال ، نشان از نگرانی آنان است افزود: ما اصلا اين تحليل را نمی پذيريم، چرا که مردم هوشيارند و مرزهای

  انقلاب و ضد انقلاب را تشخيص می دهند.

  چهارشنبه سوری؛ بازداشت دهها نفر در خاک سفيد

  خبرگزاری هرانا - در پی درگيریهای به وجود آمده در ميدان ولفجر واقع در خاک سفيد در شب چهارشنبه سوری، دهها تن از

  شهروندان توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند.

  بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، دهها تن از شهروندان در ميدان ولفجر توسط

  نيروهای گارد ويژه دستگير شدهاند.

  اين شهروندان پس از دستگيری به ماشين های مخصوص نيروهای گارد وِيژه(وانت های سياه رنگ) منتقل شده و ماموران به

  صورت تحقيرآميزی ايشان را "کف خواب" کردند.

  هم چنين به گزارش هرانا، از عصر امروز ماموران امنيتی اقدام به بستن تمامی مغازهها و پاساژهای مناطق افسريه و شهرکهای

  اطراف آن (مسعوديه و...) نمودند و با استقرار در خيابانهای اين مناطق فضای رعب و وحشت به وجود آوردند.

  شايان ذکر است که دقايقی پيش احمدرضا رادان، جانشين فرماندهٔ نيروی انتظامی از بازداشت چندين تن که به گفتهٔ او "رفتار

  مخاطره آميز" داشتند، خبر داده است.

  چهارشنبه سوری؛ وحشيگری مزدوران رژيم در رشت

  يکی از خوانندگان: امروز رشت پر از نيروهای سرکوب گر بود مردم هم حضور پر رنگی داشتند عمده شلوغی ها خيابان 122

  گلسار بود اونجا پر از يگان ويژه بود ولی مردم عفب نشينی نمی کردند خيابون ها هم پر از ماشين بود که با بوق زدن با مردم

  همراهی می کردند ولی هر ماشينی که بوق می زد راننده رو بيرون می کردند و ماشين رو می گرفتند در آخر هم مجبور شدن

  ورودی های گلسار رو مسدود کنند

  چهارشنبه سوری؛ گزارش : درگيری در کرمانشاه

  درگيری شديد و شعار درحمايت از ميرحسين و مرگ بر ديکتاتور مردم در چهار راه نوبهار کرمانشاه. درگيری و زد و خورد در

  حد روزهای خرداد 88 بود و 10 ها نفر دستگير شدند. جوونها ضد شورشيها رو زدند حدودا جمعيت بالای چندهزار نفر بود

  مطمئنا اين توی اين 2 سال بی سابقه هستش از مصدق و مسکن هم سرازير شدن صدها بسيجی و ضد شورش رو ديدم درضمن

  الان که 10 و نيم شب هست هنوز نوبهار مملو از ضد شورش هست ولی مردم رفتن

  چهارشنبه سوری؛ درگيری و پرتاب گاز اشک آور در بيرجند

  امشب درگيری بين مردم و مزدوران در شوکت آباد بيرجند رخ داد که چند نفر از بچه ها توسط مزدوران دستگير شدن.

  هنگامی که عده زيادی از مردم در حال رقص و پايکوبی بودن مزدوران رژيم به سمت مردم هجوم آورده و با شوکر و باتوم به

  جانشان افتادند.

  درضمن هنگام درگيری گاز اشک آور هم شليک کردند. 2 ساعت قبل از آن در همان مکان درگيری با يگان ويژه اتفاق افتاده بود

  که عقب نشينی کردند. از چهره همشون ميشه فهميد که ترسيدن.

  درگيری مردم با مزدوران رژيم در آرياشهر تهران

  ساعت 7:30 توي خيابانهاي فرعي مردم با آتش روشن كردن و پريدن از آن و پخش موسيقي و بوق زدن به برگزاري چهارشنبه

  سوري مي پرداختند.در اطراف ميدان آرياشهر خيابان بهنام جمع بزرگي از مردم كه جمع بودند به شادي و آتشهاي بزرگ و ترقه

  بازي با رقص و موزيك مشغول بودند كه بعد از نيم ساعت نيروهاي يگان ويژه با موتور به صورت وحشيانه به مردم حمله كردند

  و پلاك ماشيني كه اهنگ پخش مي كرد را كنده و به طور خيلي وحشيانه جوانان رو كتك مي زدند يكي از جوانها رو كه صاحب

  ماشين بود بيرون كشيدن از ماشين و با لگد چند نفري كتك زدند و جوان ديگري رو با دست داخل اتش هل دادن و اين جوان با فرياد

  سوختم كمك مي خواست كه مردم نزديك شدن و با شعار الله و اكبر و مرگ بر ديكتاتور واكنش نشان دادن صحنه وحشتناكي بود كه

  مرد و زن و بچه از نزديك ديدن و مردم با ابراز خشم واكنش نشان مي دادند .موقع ترك يگان ويژه كه حدود 30 تا موتور سوار 2

  ترك با باتوم و شوكر و اسلحه به شادي مردم حمله كرده بودند،با گوشهاي خودم شنيدم كه به همديگه مي گفتند خوبه اضافه

  كاريمون حلال شد.

  برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در مناطق کردنشين کشور

  خبرگزاری هرانا - علی رغم حضور انبوه نيروهای امنيتی، شهروندان کرد نيز با حضوری گسترده مراسم چهارشنبه سوری را

  برگزار کردند.

  بنا به اطلاع گزاشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، امروز همزمان با روز چهارشنبه سوری در

  شهرهای سنندج، کرمانشاه، مريوان، مهاباد، سردشت و کامياران علی رغم حضور گسترده يگان ويژه نيروی انتظامی و نيروهای

  لباس شخصی به صورت کاروانهای نظامی در ميادين و خيابانهای اصلی اين شهرها، شهروندان کرد اقدام به برگزاری مراسم

  چهارشنبه سوری نمودهاند.

  گفته می شود چندين هزار نفر از شهروندان کرد سنندجی همچون سالهای گذشته در "گردنه صلوات آباد" سنندج تجمع کرده و اقدام

  به بر افروختن آتش چهارشنبه سوری کرده و به صورت گروههای بزرگ به رقص و پايکوبی پرداختهاند.

  در مناطق مختلف داخل شهر سنندج نيز صدای انفجار مواد محترقه به گوش میرسد و آتشهای گسترده برافرخته شده است.

  نيروهای يگان ويژه اما در جهت ايجاد فضای رعب و وحشت عصر امروز در خيابانهای اين شهر اقدام به قدرت نمايی کردهاند و

  با توسل به زور تعدادی از کسبه را مجبور به تعطيل کردن مغازههايشان کردهاند.

  در شهر کرمانشاه نيز حضور نيروهای انتظامی و امنيتی گسترده توصيف شده است اما جوانان اين شهر در مناطق "نوبهار، چهار

  راه سی متری، مسکن، مصدق، دولت آباد، بلوار، ميدان آزادگان، مصدق و کسر" اقدام به برافرختن آتش کردهاند. گزارشاتی نيز از

  سر دادن شعار "مرگ بر ديکتاتور" در برخی از اين مناطق حکايت دارد.

  هم چنين در شهرهای مهاباد، مريوان، سردشت و کامياران نيز نيروهای امنيتی و يگان ويژه در مناطق حساس اين شهرها مستقر

  گرديده اما شهروندان کرد اين شهرها در خيابانها و کوچهها اقدام به آتش زدن لاستيک و منفجر کردن ترقه کردهاند.

  شايان ذکر است که شاهدان عينی برگزاری مراسم امسال چهارشنبه سوری را، گستردهتر از سالهای ديگر اعلام کردهاند.

  برگرفته از سایت جبهه ملی

   

  جوانان يك پايگاه بسيج را درصادقيه به آتش كشيدند

  بر اساس خبر هاي رسيده از تهران شب گذشته جوانان, يك پايگاه بسيج را درصادقيه به آتش كشيدند. جوانان به داخل پايگاه رفته وچند اسلحه خارج ميكنند كه سلاح ها الان دست مردم است . بهمين خاطر به تمامي پايگاههاي بسيج دستور آماده باش داده اند . ...انفجار در پمپ بنزين آتش سوزی يک خانه در عبدل آباد، کشف 7 کيلوگرم اکليل و سرنج و... ساعت 1915 خيابان مرتضوي و خيابان قاضي عبدالله همه آتش روشن كردند

  وصداي انفجارترقه ها زياد است...

  در شهرکرد زدن گاز اشك آور و گاز فلفل

  شهركرد - ساعت 1600 : مامورين به سه دختر مسافر كه از اهواز براي چهارشنبه سوري به شهركرد آمده بودند در مركز

  شهر به بهانه بدحجابي گير ميدهند. مردم به دفاع از اين سه دختر وارد صحنه ميشوند . بدليل درگيري، مسير را مامورين بسته و

  اقدام به زدن گاز اشك آور و گاز فلفل ميكنند كه 10 نفر دچار مسموميت شده و با 2 آمبولانس به بيمارستان منتقل ميشوند . در

  نتيجه دخالت مردم سه دختر موفق به فرار ميشوند .

  بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" نيروهای سرکوبگر ولی فقيه علی خامنه ای

  در نقاط مختلف شهر مشهد برای مقابله با جشن ملی ايرانيان چهارشنبه سوری در حال مستقر شدن هستند. روز

  سه شنبه 23 اسفند ماه از حوالی ساعت 15:00 نيروهای سرکوبگر در نقاط مختلف بخصوص در نقاط

  مرکزی شهر مانند بلوار وکيل آباد و مقابل دانشگا آزاد در حال مستقر شدن هستند آنها بصورت گشتهای پياده ،موتوری و با خودرو

  در شهر در حال گشت زدن...

  میدان جنگ

  استقرار نيروهای سرکوبگر در نقاط مختلف شهر مشهد برای جلوگيری از جشن چهارشنبه سوری

  به گزارش خبرنگار آقای قائم مقامی راديو فارسی, تهران بسيار ملتهب است نيروهای امنيتی به مردم حمله کردند. مردم با

  نارنجک به نيروهای امنيتی هجوم بردند، و آنها فرار کردند.تمام خطها را قطع کردند. حضور خانواده ها و مردم بسيار چشمگير

  است. واقعا حضور مردم باور نکردن نيست با اينکه اولتيماتوم داده بودند می گيريم، می بريم، زندانی ميکنيم. مردم اين جشن را

  برگزار کردند.موتورسواران رژيم مرتب ويراژ ميدهند، مردم توجهی...

  در شهرک اکباتان اتش بازي و انفجار نارنجک هاي دست ساز اغاز شده است و اين محله را به ميدان جنگ تبديل کرده ...

  آتش زير خاكستر در تهران در حال اشتعال است

  آتش زدن بانک ها

  جوانان آزاده در تهران و برخی ديگر از شهرها بانك ها، پايگاه های

  نيروی انتظامی و شماری از مراكز دولتی را به آتش كشيدند.

  تهران و بسياری از شهرها به مناطق جنگی شباهت داشت و صدای

  انفجار ترقه ها و انفجارات صوتی در همه نقاط به گوش می رسيد.

  اغلب محلات تهران از كنترل نيروی انتظامی خارج شده و همه مردم به

  ويژه در اكباتانئ شهرك غرب ، ميدان محسنی و ساير محلات،

  چهارشنبه سوری را با ترقه ها و مواد آتش زا برگزار كردند .

  اين درحالی بود كه ظهر سه شنبه 22 اسفند رژيم آخوندی از تشكيل ستاد

  بحران در تهران خبر داده بود.

  خبرگزاری حكومتی مهر گفت: ستاد بحران شهر تهران از ساعت 14

  روز سه شنبه با حضور فرماندهی، جانشين و معاون عمليات تهران

  بزرگ و همچنين نماينده دادستان و سازمان های خدماتی ، تشکيل شد.

  به گفته اين منبع مأموران اطلاعات نيروی انتظامی از شهر تهران

  گزارش هايی را تهيه و سريعاً به اين ستاد می فرستادند. مأموران

  عملياتی اين نيرو نيز در سطح شهر گشت میزدند.

  خبرگزاری مهر آخوندی گفت: تمامی نيروهای انتظامی به حالت آماده

  باش درآمده و در سطح شهرها حضور يافته بودند.

  فرماندهی سركوبگر انتظامی تهران بزرگ، برای ايجاد محدوديت در

  شب چهارشنبه سوری، با وحشتزدگی اعلام كرده بود كه تردد

  موتورسيكلت ها از ساعت 13 سه شنبه تا ساعت 3بامداد چهارشنبه

  ممنوع است.

  نيروی انتظامی به اداره مخابرات، فروشگاه ها و بانك ها در مركز شهر

  دستور داده بود كه از ساعت 14 به بعدكارهای خود را تعطيل كنند.

  براساس گزارش های دريافتی تعداد زيادی نيروهای ضد شورش با

  خودروهای مشكی ,در خيابان های ونك, شوش, انقلاب و وليعصر

  مستقر شده بودند.

  برگرفته از ایران سبز

   

  به آتش کشيدن يک خودروی نيروی انتظامی

  گزارش های رسيده از ايران از حضور گسترده نيروهای پليس در خيابان ها و ميادين شهرهای بزرگ، حضور انبوه و آتش بازی جوانان و گاه شعار و درگيری آن ها با نيروهای پليس در شب جشن چهارشنبه سوری حکايت می کند.

  خبرگزاری "مهر" گزارش داده است که ماموران پليس پيشگری و آگاهی در تمام ميادين تهران پايتخت ايران مستقر شده اند. همچنين طرح ترافيک ويژه ای توسط نيروهای راهنمايی و رانندگی در حال اجرا است.

  شاهدان عينی در گفت و گو با "العربيه.نت" از حضور انبوه ماموران امنيتی و اتوبوس های حامل سرباز و گارد ضد شورش در ميدان های انقلاب، آزادی، ونک، آرژانتين، پيروزی و شمار ديگر از ميدان ها خبر داده اند.

  سايت "ايران پرس نيوز" به نقل از شاهدان عينی گزارش داده است که در تهران برخی نقاط شهر همچون خيابان آذربايجان و بهبودی و سه راه آذری عملا از کنترل نيروهای حکومتی خارج

  شده است و جوانان در اين مناطق ضمن روشن کردن آتش در کوچه و خيابانها شعارهای سياسی سر می دهند.

  بنا بر اين گزارش شعار "مرگ بر ديکتاتور" نيروهای امنيتی را به اين مناطق کشاند که جوانان برای دفاع از خود به سمت آن ها ترقه و نارنجک پرتاب کردند.

  درگيری در خيابان آذربايجان حتی به پمپ بنزين اين منطقه کشيد و پرتاب نارنجک به داخل پمپ بنزين باعث انفجار يک دستگاه موتور سيکلت شد و شعله های آتش بخشی از پمپ بنزين را

  فرا گرفت.

  درباره اين حادثه مسعود علوی مدير روابط عمومی سازمان آتشنشانی تهران به خبرگزاری "ايسنا" گفت: "يک دستگاه موتورسيکلت در داخل پمپ بنزين خيابان آذربايجان بر اثر پرتاب و

  انفجار مواد محترقه طعمه حريق شد."

  مسعود علوی در خصوص اين حادثه گفت: "اين موتورسيکلت در پمپ بنزين مشغول سوختگيری بود که به دليل پرتاب مواد محترقه و انفجار آن دچار آتشسوزی شد."

  وی افزود: "خوشبختانه اين حادثه خسارت جانی بر جای نگذاشته است و عملکرد سريع آتشنشانان ايستگاه 8 مانع از بروز حريقی وسيعتر شد."

  در فلکه آرياشهر و بلوار فردوس حضور جوانان در خيابانها بسيار زياد گزارش شده است.

  "ايران پرس نيوز" همچنين از به آتش کشيدن يک خودروی نيروی انتظامی در چهار راه کوکا کولا خيابان دهقان خبر داده است. بر پايه اين گزارش يد دستگاه پرايد نيروی انتظامی توسط جوانان به آتش کشيده شد.

  حمله جوانان به خودروی نيروی انتظامی زمانی اتفاق افتاد که آنها سعی در پراکنده کردن جوانانی را داشتند که در حال شادی و پريدن از روی آتش بودند. اين گزارش می افزايد که در حين درگيری شماری از جوانان شعار سياسی سر می دادند.

  ميدان گرگان هم شاهد درگيری شديد ميان جوانان با ماموران نيروی انتظامی و بسيج است. گزارش ها از دستگيری شماری از جوانان در اين ميدان حکايت می کند.

  در حوالی خيابان مجيديه با هجوم جوانان به کيوسک نيروی انتظامی اين محل به آتش کشيده شد.

  خبرنگار تلويزيون "العربيه" هم به نقل از منابع خود از آتش بازی، درگيری نيروهای امنيتی با مردم و سردادن شعارهای سياسی عليه جمهوری اسلامی در خيابان های "پارس"، "دماوند"،

  "وليعصر" و مناطق "سيد خندان" و "قهلک" خبر داده است.

  بنا بر اين گزارش در اهواز مرکز استان خوزستان نيروهای امنيتی برای هر کس از اقدام به استفاده از ترقه و فشفشه کند، جريمه مالی در نظر گرفته اند. با اين وجود شماری از جوانان و مردم

  به به صورت گروهی به خيابان ها آمده و اقدام به آتش زدن لاستيک خودروها و ترقه بازی کردند.

  در استان کردستان و به ويژه شهر سنندج نيز شاهدان عينی از آتش بازی گسترده و سر دادن شعار در محکوميت اعدام فعالان کرد خبر داده اند

  برگرفته از پارس دیلی نیوز

   

  دستگيری ۴٠ نفر در چهارشنبه سوری کرمانشاه

  خبرگزاری هرانا - فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: در چهارشنبه سوری

  امسال برای جلوگيری از برخی حوادث احتمالی ۴٠ نفر به علت مزاحمت و

  ايجاد اختلال در نظم عمومی توسط نيروی انتظامی استان کرمانشاه دستگير

  شدند.

  سردار کريم کشوری در گفتگو با مهر گفت: خوشبختانه در چهارشنبه سوری

  امسال مشکل خاصی از نظر انتظامی و امنيتی در استان کرمانشاه نداشته ايم.

  فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: در چهارشنبه سوری امسال برای جلوگيری از برخی حوادث احتمالی

  ۴٠ نفر به علت مزاحمت و ايجاد اختلال در نظم عمومی توسط نيروی انتظامی استان کرمانشاه دستگير شده

  اند.

  سردار کشوری گفت: البته با توجه به تعداد دستگيری های سال گذشته، اين تعداد افراد دستگير شده نسبت به

  دوره مشابه سال قبل، ۵٠ درصد کاهش را نشان می دهد.

  وی با اشاره به اينکه اين کاهش آمار دستگيرشدگان نشان دهنده تاثير آموزش ها و هشدارهای لازم پليس و

  ديگر نهادهای استان کرمانشاه است، تاکيد کرد: امسال شاهد بوديم که با ارائه هشدارها و پيامهای به موقع از

  سوی پليس و ديگر نهادها و سازمانهای اجتماعی و فرهنگی، حوادث کمتری نسبت به دوره های مشابه داشته

  ايم.

  فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه در چهارشنبه سوری امسال، به هيچ يک از اموال عمومی

  کرمانشاه خسارتی وارد نشده است.

  وی با اشاره به اينکه در حوادث آتش بازی شب گذشته برخی از شهروندان دچار حادثه شده اند، افزود: در

  مراسم آتش بازی شهروندان، به خصوص جوانان کرمانشاهی در حدود ٣۵ نفر دچار مصدوميتهای سطحی و

  شديد شده اند که تعداد زيادی از آنها به صورت سرپايی درمان و ۶ نفر ديگر از آنها برای درمان بيشتر و

  بهتر بستری شده اند.

  سردار کشوری در پايان تاکيد کرد: نيروی انتظامی استان کرمانشاه برای حفظ امنيت و انسجام در ترافيک

  شهری، در چهارشنبه سوری امسال، نيروهای خود را به صورت آماده باش در آورده بود که خوشبختانه با

  همکاری خوب مردم کرمانشاه، شاهد کمترين مشکلات نسبت به سالهای گذشته بوديم.

  حکومت نظامی در ایران

  خبرگزاری هرانا – ماموران انتظامی و امنيتی عصر امروز مصادف با جشن

  چهارشنبه سوری در خيابان های شهرهای مختلف ايران از برگزاری اين

  جشن ملی ممانعت به عمل آوردند.

  شاهدان عينی به گزارشگران هرانا گفتند در تهران يک حکومت نظامی اعلام

  نشده در اکثر مناطق برپا شده و ماموران امنيتی و انتظامی از آتش بازی

  شهروندان جلوگيری کردند.

  در برخی از مناطق تهران از جمله تهرانپارس، شهرک غرب، صادقيه نيروهای

  امنيتی با برگزار کنندگان جشن درگير شدند، بر اساس گزارشات شاهدان عينی، برخی از شهروندان از سوی

  نيروهای انتظامی و امنيتی بازداشت شدند.

  از عصر امروز نيروهای امنيتی و ضد شورش در ميادين اصلی شهر تهران حضور چشمگيری داشتند،

  مسئولين امنيتی در روزهای پيش شرکت کنندگان در اين مراسم را تهديد به بازداشت تا پايان تعطيلات نوروز

  کردند.

  رئيس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام داشت سطح

  معابر تهران خلوت است، اين در حالی است که لحظه لحظه مصدومين حادثه چهارشنبه سوری از سوی ساير

  خبرگزاری های نزديک به حکومت گزارش می شود.

  در برخی از مناطق تهران با ممانعت نيروهای امنيتی در برگزاری جشن چهارشنبه سوری شهروندان در

  بالکن منازل و پشت بام ها به برگزاری اين جشن ملی اقدام کردند.

  جشن چهارشنبه سوری در ساير شهرها و کلان شهرهای ايران از جمله، تبريز، اهواز، گرگان، کرمانشاه،

  اروميه، مشهد، آمل، بابل، رشت، اصفهان، شيراز و ... علی رغم ممانعت نيروهای امنيتی برگزار شده است

  و اين در حالی است که نيروهای انتظامی از يک ماه پيش اقدام به توقيف انواع مواد محترقه کردند.

  برگرفته از هرانا

   

  درگيری در مشهد بين نيروهای انتظامی و مردم در جشن چهارشنبه سوری

  اخبار روز: فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران از بروز درگيری بين مردم و نيروهای انتظامی در مشهد در جريآن

  برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و بازداشت عده ای از جوانان خبر داده اند.

  بنا به گزارش اين فعالين يورش نيروهای سرکوبگر به جوانان مشهد، ضرب و شتم و دستگيری تعدادی زيادی از آنها را به همراه

  داشته است. از غروب سه شنبه جشن چهارشنبه سوری در محل های مختلف شهر مشهد آغاز شد. شدت جشن و شادمانی توام با

  اعتراضات در نقاطی مانند؛ رضا شهر، هاشميه و طرقبه نسبت به نقاط ديگر بيشتر بود. جشن و اعتراضات از ساعت ٢١:٣٠ به

  بعد به اوج خود رسيد. جوانان با روشن کردن بوته و پريدن بر روی آن اقدام به خواندن شعرهای چهارشنبه سوری نمودند. تعدادی

  از مردم عکس های خامنه ای و احمدی نژاد را در خيابان ها به عنوان نحوست به شعله های آتش می سپردند.

  پس از آنکه جوانان مشهد اقدام به سر دادن شعارهايی مانند مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر خامنه ای نمودند، نيروهای لباس شخصی

  به جوانان يورش بردند و آنها را آماج ضربات باتون خود قرار دادند. در رضا شهر بيش از ۴٠ نفر از جوانان دستگير و به

  نقطهی نامعلومی منتقل شدند. هنگام يورش نيروهای سرکوبگر به مردم و جوانان در رضا شهر درگيری شديد بين جوانان از يک

  طرف و نيروهای سرکوبگر از طرفی ديگر روی داد. جوانان با پرتاب سنگ و انداختن ترقه به مقابله با نيروهای سرکوبگر

  پرداختند و آنها را وادار به عقب نشينی نمودند. زد و خورد خيابانی برای مدتی ادامه داشت.

  نيروهای انتظامی همچنين اقدام به کندن پلاک ماشين های مردم نمودند و با باتون به ماشين ها می کوبيدند.

  در طرقبه نيروهای سرکوبگر منطقه را محاصره کرده بودند و به کسی اجازه ورود به آنجا را نمی دادند. تا لحظهی ارسال اين

  گزارش مردم همچنان در خيابانها حضور داشته و نيروهای حکومتی به دستگيری و ضرب وشتم مردم ادامه می دادند.

  برگرفته از اخبار روز

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click